Category Archives: çeviri

Origami Zambak — Origami Yönergeleri

Origami zambak, klasik ve sevilen bir origami çiçeğidir. Zambak ailesinin geleneksel olarak masumluk ve saflığı temsil ettiğini biliyor muydunuz? Zambaklar çeşitli karışık ve düz renklerde, sarı, pembe, beyaz, turuncu, mor, kırmızı ve birçok başka renkte bulunabilirler. (origami-instructions.com)

Origami zambağı katlaması çok zor değildir ama taç yaprağı katlaması yeni başlayanlara zor gelebilir. Yeter ki zaman ayırınız ve her adımı dikkatle takip ediniz. Eğer görüntü tercih ederseniz origami zambak görüntülü yönergemizi izleyiniz.

Eğer origami zambağınızı birine hediye edecekseniz özel origami kağıdı kullanmanız tavsiye edilir. Normal kağıtla idmanlı olmak kaydıyla elbette.

15 santimetrekarelik bir parça origami kağıdını (ya da kare şeklinde herhangi bir kağıdı) alıp şu linkteki görüntünün ilk iki buçuk dakikasında yapılanları uygulayarak aşağıdaki resimde görülen üçgen tabanı elde ediniz.

Origami Lily flower photo diagrams 1

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri, şey

Mantıksal bağlaçlar — Sylvain Poirier

Sylvain Poirier — settheory.net

1. Matematiğin ilk temelleri

1.6. Mantıksal bağlaçlar
Nullary bağlaçları önceden görmüştük : Boolean 0 (geçersiz) ve 1 (geçerli) sabitleri.

Boolean’ler arasında binary eşitlik bağlacı ⇔ diye yazılır ve denklik adı verilir: AB «A B‘ye denktir» diye okunur.

Gelin diğer işe yarar bağlaçları sunalım, Boolean değişkenlerin (A, B, C, ki yerlerine formüller konabilir) tüm mümkün değerleri için geçerli olan özellikleriyle birlikte.

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri, bilim

İfadeler ve tanımlanabilir yapılar — Sylvain Poirier

Çevirinin okunaksız olduğunun farkındayım. Daha sonra geri dönüp düzeltmeyi planlıyorum. Bu çeviriyi sadece terimleri seçmek için yapıyorum. Grameri bozuk hâlde bırakıyorum. Konuyu anlamak isteyenler İngilizce metni okusunlar.

IBF

Sylvain Poirier — settheory.net

1. Matematiğin ilk temelleri

1.5. İfadeler ve tanımlanabilir yapılar

Terimler ve formüller

Bir ifade, bir kuramın ilk iki katmanı (bir tipler listesi ve bir dil) verildiğinde, simgelerin bulunuşlarının sonlu bir sistemidir; bir modelin (belitleri gözardı ederek verilen tipleri ve yapı simgelerini yorumlayan sistem) ve içerdiği serbest değişkenlerin bir yorumunun (modeldeki değerlerinin) her mümkün verisi için bir değer tanımlayacaktır.

Her ifade ya bir terim ya da bir formüldür: terimlerin değerleri nesneler olurken formüllerin boolean değerleri olacaktır.

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri, bilim

Matematiksel sistemlerin yapıları — Sylvain Poirier

Sylvain Poirier — settheory.net

1. Matematiğin ilk temelleri

1.4. Matematiksel sistemlerin yapıları

Yapılar, bir kuramın dilini (küme kuramsal bir yorumda yapı simgelerinin değerlerini) yorumlayarak, çalışılan sistemi biçimlemek için çeşitli tipten nesneleri ilişkilendirir. Bu yapılar her tipten nesnenin sistemde çeşitli roller oynamasını sağlar. Bu rollere göre nesneler, saf öğelerin basit yapısına karşın, karmaşık nesneler gibi yorumlanabilir.

Jenerik kuramlar 2 tür yapı (dolayısıyla 2 tür yapı simgesi) kabul eder: işleçler ve yüklemler.

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri, bilim

Kuramların biçimi: mefhumlar, nesneler ve üst-nesneler — Sylvain Poirier

Sylvain Poirier — settheory.net

1. Matematiğin ilk temelleri

1.3. Kuramların biçimi: mefhumlar, nesneler ve üst-nesneler

Modelin değişkenliği

Her bağdaşık kuram kendi modelinin (yorumunun) sabitlenmiş olduğunu varsayar, ama olağandır ki bu, aynı kurama ait varolan diğer meşru modellerin geniş (sonsuz) menzili içinde bir tane modelin «tercih»inden ibarettir; model kuramı açısından bakıldığında model değişken olur. Fakat bu «tercih» ve modelin bu «varolma»sı gayet soyut olabilir. Ayrıntıda, Tamamlanmışlık savının kanıtı, bütün vakalarda işleyebilerek, imkânlar menzili içinde bir tane modeli «belirt»ecektir, ama bu inşa aslında alenî değildir (sonsuz tane adım içerir, her adım sonsuz bilgiye bağlıdır). Bu koşullarda, bir modelin sabitlenmesi varsayımı saçmalık sayılabilir, ama yine de matematiksel kuramların standart yorumunu teşkil eder.

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri, bilim

Değişkenler, kümeler, işlevler ve işlemler — Sylvain Poirier

Sylvain Poirier — settheory.net

1. Matematiğin ilk temelleri

1.2. Değişkenler, kümeler, işlevler ve işlemler

Gelin temellendirici döngüden kimi basit kavramları getirerek matematiğe başlayalım, bu kendine yeterli olabilir. Henüz belitsel bir kuram hâlinde formelleştirilmemiş bir küme kuramından başlanması doğaldır.

Önce bir kümenin ne olduğunu açıklayalım, sonra temeller (model kuramı) ile onun esas incelikleri (paradokslar) bağlamında daha çok kavram ve izahla resmi tamamlayacağız.
Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri, bilim

Matematiğin temellerine giriş — Sylvain Poirier

Facebook’ta admini olduğum Set Theory and Philosophy grubunda kendini tanıtan Sylvain Poirier’in settheory.net sitesinden çeviriler yapmaya aylar önce kalkışmıştım, ilk bölümü bugün tamamlayabildim.

Siteye de yüklenmiş: http://settheory.net/tr/

IBF

Sylvain Poirier — settheory.net

1. Matematiğin ilk temelleri

1.1. Matematiğin temellerine giriş

Matematik ve kuramlar

Matematik öğesel nesne sistemlerinin çalışılmasıdır; bu sistemlerin tek tabiatı kesin olmaktır, muğlak olmamaktır (iki nesne eşittir ya da farklıdır, ilişkilidir ya da değildir; bir işlem kesin bir sonuç verir…). Böyle sistemler olağan dünyamızdan bağımsız hâlde tasavvur edilirler, gerçi birçoğu olağan dünyanın çeşitli yönlerine benzeyebilir (böylece onları tarif etmekte kulanılırlar). Bir bütün olarak matematik, bu türde (kesin nesneleri olan) «tüm mümkün dünyaların bilimi» gibi görülebilir.

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri, bilim

Letter To the Peoples of Turkey and the World — Semih Özakça

8 June 2017

To the Peoples of Turkey and the World;

In our struggle for bread, honour and justice, in order to be the voice of the workers that were dismissed and deprived of their bread by Executive Orders issued with the excuse of the state of exception, in order to go back to our job, we revolutionary democrat public workers are in the 200+ days of our resistance and 80+ days of our hunger strike. We have a single demand “We want our job, our students back!” As intellectuals of the society we were also pursuing our struggle against unfairnesses and injustices before our jobs were terminated. Since 2012, there was an intention to deprive public workers of their job security and abolish permanent positions, we were hearing about it. The current situation we face with the excuse of the state of exception is the product of an idea that was planned and programmed in advance. Thus AKP rule used the state of exception as a justification and grounds for their politics of precarity, they turned the situation into an opportunity and deprived many public workers of their bread with the excuse of the coup attempt. But what does the coup attempt have to do with us revolutionary democrat workers? Those who have to do with the coup are so open that they are now trying to run the country. Because they do their politics using the methods and conspiracies of those they associate with the coup. Why did they dismiss us from our jobs? By dismissing us from our jobs, they were to comb out those who will oppose their politics; they were to do what they want without distress, without annoying obstacles on their way, and they were to suppress all of those who were to oppose them, to prevent the discordant voices. A ruler threatening a people with their bread, trying to discipline them with hunger to rule them, is the end point that’s reached. Bread is sacred, the right to work is the minimum condition of living. What is expected of workers who are deprived of their right to work, whose bread is being played at. To sit and shut up? To resist for the right to live and work? In our case what must be done by necessity is the second option. We resist…

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri

Letter To the Peoples of Turkey and the World (7) — Semih Özakça

(6)

We are proud to be the revolutionary-democrat intellectuals of this country. In the eyes of the rulers all opposition and all revolutionary-democrats are either terrorist or those who are closest candidates to be a terrorist. The people and the intellectuals are the usual suspects. But despite all their deceivedness, those who get rich and start a family and then take the bread from the hands of the workers are whiter than white, is that so?..

Against Israel’s zionism, the Palestinian captives that we are in solidarity have concluded their hunger strike with gains, but AKP government has proved that they are more thick-skinned, more insensitive to the people and more cruel than Israel’s zionism.

From the day we have been held captive, my wife Esra ÖZKAN ÖZAKÇA and my mother Sultan ÖZAKÇA have also started an Indefinite Hunger Strike demanding that I be returned to my job. As the impact of a hunger strike changes from one person to another, as one cannot measure the injury that one day of hunger strike causes on someone, each and every day is of great importance. The rulers want to overlook the hunger this family is suffering. If we all raise the same voice the rulers can’t even potentially overlook. Thus let’s be in unity to propagate the voice of the hunger strikes, let’s struggle together. Let’s proceed toward the light and the bread after the black smoke disperses…

I’m sure intellectuals, artists and all the people have something great and small to make the cries of my mother and my wife heard.

The beautiful fellow men and women of the peoples of Turkey and the World, since you’ve become a voice in our voice, since you’ve given power to our power, I hug you a billion-fold. I don’t know how long our lifetime will be on the scene of history but what matters is that the short and long history writes us with resistance, with struggle and with kindliness.

I fear death
If it comes aimless and suddenly
I don’t fear death
If history writes it with golden letters
I fear living
Without honour and in hiding
I don’t fear living
With courage and my head held high
Let this be our last words;
We loved our homeland and this people so much.

We Want Our Jobs Back!
Long Live Our Hunger Strike!
We Are Workers, We Are Right, We Will Win!

I’ll see you in sunny days.

Semih

English: Işık Barış Fidaner

http://gazetekarinca.com/2017/06/semih-ozakcadan-turkiye-dunya-halklarina-8-sayfalik-mektup/

1 Comment

Filed under çeviri

Letter To the Peoples of Turkey and the World (6) — Semih Özakça

(5)

Our arrest aimed to desperately restrain the support we received by keeping us away from the people, but the support we receive has transcended national boundaries, we were reciprocated by support messages, actions and activities from many people, many countries and organizations. National support actions continue to face police attacks and custodies. So much so that in Yüksel street, our home and our place of action, they surrounded the Human Rights Monument with barriers, punishing and arresting the monument. Like everything they do, they are unable to apprehend the contradiction of the situation. Since we identify with the Human Rights Monument, while they intend to keep us away from the people, they give the daily message that there are people who “want their jobs”…

These practices and pressures weren’t able to reduce our voice and it won’t. Our voice will get stronger and more enthusiastic. If the rulers continue their attacks and continue to deny our demands, we will in turn continue our resistance with determination and grow our resistance.

1) Our hunger strike will continue in the prison with insistence until we get results.

2) Against the efforts to reduce our voices in the place of resistance and in all the squares, we will continue to raise our voice.

The struggle for bread and honour found an echo as a result of the rulers’ insistence on unfairness and injustice, in proportion to this insistence. The issue has grown as a result of the rulers’ unconditional pursuing of the unacceptable wrongs that they have committed – in order not to eat their own words. We aren’t among those who say “I was deceived, I didn’t know, I couldn’t see”. Yes we are revolutionary-democrat public workers. They were to blend us into what they call FETÖ, dismiss us as fait accompli, but it didn’t work out. When our voices were reciprocated by the peoples of Turkey and the world, people reacted to the rulers and they were surprised and baffled due to this situation, they got hasty. Because now all the world has seen that the ones who were dismissed by being associated with the coup had nothing to do with the coup. Even this situation is sufficient to show the illegitimacy of the dismissals in the public sector. They are not right. Their attacks and arrests are efforts to suppress their guilt, it’s guilty conscience.

(7)

English: Işık Barış Fidaner

http://gazetekarinca.com/2017/06/semih-ozakcadan-turkiye-dunya-halklarina-8-sayfalik-mektup/

2 Comments

Filed under çeviri