Category Archives: dergi

Makale Çağrısı: Žižek Konusunda Yanlış Giden Neydi? — Uluslararası Žižek Çalışmaları Dergisi IJŽS

IJŽS-Uluslararası Žižek Çalışmaları Dergisi

Makale Çağrısı: Žižek Konusunda Yanlış Giden Neydi?

Konuk Editör: Slavoj Žižek

Gönderimler:
Kaynakçalı özetler, 16 Mart; Tam makaleler, 15 Haziran 2018.

Son birkaç yıldır Slavoj Žižek’e yönelen saldırılar ve kaynakları giderek çoğaldı. Siyasette Donald Trump’la ilgili konumu yüzünden, mültecilere dönük insanî yaklaşımı eleştirmesi yüzünden, LGBT+ hareketine dönük daha nüanslı yaklaşımı vb. yüzünden kınandı. Psikanaliz alanında Jacques-Alain Miller etrafındaki Lacancılar Žižek aleyhine şiddetli bir kampanya başlattılar, onu düzenbazlıkla itham ettiler. Felsefe alanında yeni gerçekçilik biçimleri (“nesne-yönelimli ontoloji”) Žižek’in düşüncesini hâlâ aşkınsal öznelliğe dayandığı için reddediyor. Žižek’e dönük saldırılarda çoğu zaman neredeyse hiç duyulmamış şahsî acımasızlık karakteri var (Chomsky; Žižek’i kamusal uzamdan “silme” kampanyası), ayrıca bu saldırılara Žižek’in kamusal medyadan giderek daha çok dışlanması eşlik ediyor – artık onun yorumları ve yazıları LRB’de, Guardian’da, In These Times’da vb. okunamıyor.

Küçük şahsî atışmalara kaptırıp gitmek yerine, şu soru sorulmalı: Bu süren çatışmada gerçek mesele nedir? Felsefî ve siyasî olarak bu çatışma neyi imletir? Fikir, Žižek’in sorunlu ve bölücü bir figür olarak ortaya çıkışının farklı yönleriyle iştigal etmeye Žižek’in meslektaş ve eleştirmenlerini davet etmek, sonra da Žižek’in kendisinin bu toplanan metinlere yanıt vermesine izin vermektir. Böyle bir IJŽS sayısı çok önemli bir rol oynayabilir çünkü günümüz felsefesi ve Solcu düşüncesini kateden esas çatışkıları görünür kılacaktır.

Şayet bir makale göndermeyi düşünürseniz lütfen “CFP: WHAT WENT WRONG WITH ŽIŽEK?” yazarak IJŽS’ye bir Özet gönderiniz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

FB_IMG_1517670247574

1 Comment

Filed under çeviri, bildiri, bilim, dergi

Jineolojî Journal Issue 8/ Call for Articles About Free Co-Life [Sym-biosis]

“One cannot create a balanced friend for a shared life without integrating the free mother-womanhood of natural society with the free conscient womanhood of class society. One cannot manage this association without also re-forming the correlative similar manhood.”

Women and men constitute the principal force of social nature over this earth which is a little spot in the universe. This led us to handle the beings, existences of woman and man separately and together. Of course, the obligation that there are at least two persons for developing socialness necessitates us to also discuss co-life [sym-biosis], the relationality of our existences. It is of vital value that we strain our given mentality structurations on the natures of woman and man, on the interaction of these two natures, on their relations and contradictions, and conduct discussions that don’t fall into dogmas or into the individualism advised by liberalism. Starting from this need, we wanted to meet our readers with a series of texts that focus on women, men and co-lifes.

Continue reading

1 Comment

Filed under bilim, dergi

Jineolojî Dergisi 8. Sayısı/ Özgür Eş Yaşam Dosyası için Yazı Çağrısı

“Doğal toplumun özgür ana-kadınlığı ile sınıflı uygarlığın özgür bilinçli kadınlığı bütünleştirilmeden, dengeli ortak yaşam arkadaşı yaratılamaz. Bunun eş benzeri erkeklik de yeniden oluşturulmadan bu birliktelik sağlanamaz.”

Evrende küçücük bir nokta olan bu dünya üzerinde toplumsal doğanın başat gücü kadınlar ve erkekler. Bu bizi kadın ve erkek varlıklarını, varoluşlarını ayrı ayrı ve birlikte ele almaya götürdü. Tabii ki toplumsallığın gelişebilmesi için en az iki kişinin varlığının zorunluluğu bizi eş yaşamı, varoluşlarımızın ilişkiselliğini de tartışmayı gerekli kılıyor. Kadın ve erkek doğaları, her iki doğanın etkileşimi, ilişkileri ve çelişkileri üzerine verili zihniyet yapılanmalarımızı zorlayarak, dogmalara ve liberalizmin salık verdiği bireyciliğe düşmeyen tartışmalar yürütmemizin değeri yaşamsaldır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kadınlara, erkeklere ve eş yaşamlara odaklanan bir dosya dizisi ile buluşmak istedik okurlarımızla.

Continue reading

1 Comment

Filed under bilim, dergi

Evrensel Gençlik Yazıları — derleme

sayi80Son versiyon: 18 Şubat 2017

(203 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Sorunlar karşısında bilim

Türkiye’de bilim politikaları

Elektronikleşen devlet

Kongreden notlar (IBF, SA)

Bilişim: Nasıl bir dünya?

YÖK’te olan YEK’e (IBF, SA)

Bilim ve demokrasi

AMERİKA’YA HAYIR!

Adım adım özelleştirme

50 yıl sonra aynı oyunlar

Seçkinciliğin ardındaki ırkçılık

Her öğrenci kendi bacağından

Yeni Bir Dünyanın Kurucuları

Geleceği kurmak için

Emperyalizmin Ürünü El Kaide

Akademik özgürlük tartışması

Beyin göçü ve gelecek sorunu

Üniversiteleri TASARLAYAN TASARLAYANA

Mizah neyin aracı?

Vizontele ve nedenleri unutulmuş devrimcilik

Reklamlar!

Katilleri bulunmalı

NATO’nun “vicdanlı” katilleri

Müşteri değil öğrenciyiz!

Bilim neye hizmet etmeli?

ARTIK GÜVENDEYİZ!

Bağımsızlık mücadelesi ve halk iktidarları

Bilim ve öznelci karanlık

BUSH TÜRKİYE’YE GELİYOR!

Sorunların düğümlendiği nokta

Türkiye’de bilim nereye gidiyor?

Yıldızlar ne anlatır

Bilim dergilerinin gündemi

Bilim dergilerinde teknoloji

ALTI GÜNLÜK ORKESTRA

Pop oturup pop kalkıyoruz!

Gerçek ve sahte kahramanlar

Bilim dergilerinde bu ay

Bilim araştırma, tartışma ve düşünme ile olur

Okuldaki teknik olanaklar yetersiz kalıyor

Kapitalizm yoğun bakımda

Bilim dergilerinde bu ay

1789’dan geriye ne kaldı?

Profesörü “döndüren” neydi?

Ön yargılarımız değişmeli

Temmuz ayında bilim dergileri

Savaşın gölgesinde bilim – 1. kısım

Savaşın gölgesinde bilim – 2. kısım

Müzik Atölyesi

“Bilişim çağı”nın kökenleri

Gündemimiz güncel sanat

Bu yazıları da içeren 88 sayının tamamını bu sayfadan indirebilirsiniz.

Diğer kitaplar

2 Comments

Filed under bilim, deneyim, dergi, kitap

Korkma Evladım — derleme

korkma-evladim-kapakSon versiyon: 21 Mart 2016

(71 sayfa — PDFLaTeX)

Hüray ve Caner Fidaner: 1987-1988 yıllarında Bilim ve Sanat dergisinde yayınlanmış yazılar.

İçindekiler

Belinda’nın Büyüsü

“Çağdaş Zamanlar”: Çağdaş Şarlo

Güneye Giden Yollar

Suskunluk mu, Türkü mü?

Bir Çöküşün Filmi

Kahraman Fotoğrafçı Örgütçülere Karşı

“Gülün Adı”ndaki Çatışmalar

Bana da Bir İş: Koro Çizgisi

Aşkın Toplumsallığı

40 Metrekare Almanya ve Başka Tanrının Çocukları

Geçmiş Yinelenebilir mi?

Anayurt ve Oteli

Kuşaklar da Yanar…

Gölge Savaşçı

Her Gece Bir Yolculuktur

“Her Şeye Rağmen”

İstanbul Sinema Günlerinden Bir Demet

Eskimeyen “Arkadaş”

İçimizden İnsanlar

Sağlık Hizmetleri – Doğrular ve Yanlışlar

Diğer kitaplar

6 Comments

Filed under dergi, kitap

Yıkılış Mantığına Karşı — derleme

yikilis-kapakSon versiyon: 17 Ocak 2016

(22 sayfa — PDFLaTeX)

Işık Barış Fidaner: 2012’de Emek Dünyası’nda yayınlanan yazılar. Gökhan Biçici ve Leyla Alp’e teşekkürler.

İçindekiler

Yayınlarda “doluluk” meselesi

Evrensel ajitatör Slavoj Žižek

İdeolojik söküğü dikme çabaları

İnternet bir teknoloji değildir

Nedir Mahmut bey?

Acı insanı böler

Anti-felsefe ve “liberal eğilimler”

Yıkılış mantığına karşı “kendine-göre zaman”

Diğer kitaplar

5 Comments

Filed under dergi, kitap

Evrensel Kültür, ‘Dijital Oyun Kültürü’nü Tartışıyor: Oyun mu sandın!

İnsan neden oynar? Ne oynar? Nasıl oynar? Karton kutudan korsan gemileri hayal etme potansiyeline sahip olan insan, sonsuz olanaklar sunan dijital teknoloji ile hangi hayallerin peşinde? Ve endüstrileşen “dijital oyun sektörü” bize ne vaad ediyor? Evrensel Kültür, Ocak ayı dosyasında ideolojisi, felsefesi ve kültürü ile dijital oyunu tartışıyor. Oyun endüstrisinden “interaktivite” kavramına; oyuncu profillerinden oyun psikolojisine, oyun analizlerinin de yer aldığı dosya, 11 ayrı yazıdan oluşuyor.

Continue reading

Leave a comment

Filed under dergi, oyun

Evrensel Gençlik 1-88 (2003-2005)

Evrensel Gençlik Sayı 1-5 : 1 Temmuz 2003 – 29 Temmuz 2003

1) Özgürlük Anıtı’nın önünde hop hop hop!

2) … ve artık ayağa KALKALIM!

3) Hedefte gençlik var!

4) Doğu ile batı arasında bir köprü: Gençlik kampları

5) Dünya sorunları karşısında felsefe

Continue reading

19 Comments

Filed under dergi

Emek Dünyası yazıları

13 Ocak 2012: Yayınlarda “doluluk” meselesi

2 Şubat 2012: Evrensel ajitatör Slavoj Zizek

11 Şubat 2012: İdeolojik söküğü dikme çabaları

19 Şubat 2012: İnternet bir teknoloji değildir

22 Şubat 2012: Nedir Mahmut bey?

27 Mart 2012: Acı insanı böler

29 Mart 2012: Anti-felsefe ve “liberal eğilimler”

6 Ağustos 2012: Yıkım mantığına karşı ‘kendi-için zaman’

Leave a comment

Filed under dergi

Evrensel Gençlik yazıları

(1-88 bütün sayılar)

Sayı 4 (22 Temmuz 2003): Sorunlar karşısında bilim

Sayı 6 (5 Ağustos 2003): Türkiye’de bilim politikaları

Sayı 7 (12 Ağustos 2003): Elektronikleşen devlet

Sayı 8 (19 Ağustos 2003): Kongreden notlar… (Seçil Aracı ile)

Sayı 11 (9 Eylül 2003): Bilişim: Nasıl bir dünya?

Sayı 13 (23 Eylül 2003): YÖK’te olan YEK’e (Seçil Aracı ile)

Sayı 14 (30 Eylül 2003): Bilim ve demokrasi

Sayı 14 (30 Eylül 2003): AMERİKA’YA HAYIR!

Sayı 15 (7 Ekim 2003): Adım adım özelleştirme

Sayı 16 (17 Ekim 2003): 50 yıl sonra aynı oyunlar

Sayı 17 (21 Ekim 2003): Seçkinciliğin ardındaki ırkçılık

Sayı 18 (28 Ekim 2003): Her öğrenci kendi bacağından…

Sayı 19 (4 Kasım 2003): Yeni Bir Dünyanın Kurucuları

Sayı 19 (4 Kasım 2003): Geleceği kurmak için

Sayı 22 (25 Kasım 2003): Emperyalizmin Ürünü El Kaide

Sayı 25 (16 Aralık 2003): Akademik özgürlük tartışması

Sayı 27 (30 Aralık 2003): Beyin göçü ve gelecek sorunu

Sayı 29 (13 Ocak 2004): Üniversiteleri TASARLAYAN TASARLAYANA…

Sayı 32 (3 Şubat 2004): Mizah neyin aracı?

Sayı 34 (17 Şubat 2004): Vizontele ve nedenleri unutulmuş devrimcilik

Sayı 37 (9 Mart 2004): Reklamlar!

Sayı 38 (16 Mart 2004): Katilleri bulunmalı

Sayı 39 (23 Mart 2004): NATO’nun “vicdanlı” katilleri

Sayı 40 (30 Mart 2004): Müşteri değil öğrenciyiz!

Sayı 44 (27 Nisan 2004): Bilim neye hizmet etmeli?

Sayı 46 (11 Mayıs 2004): ARTIK GÜVENDEYİZ!

Sayı 47 (19 Mayıs 2004): Bağımsızlık mücadelesi ve halk iktidarları

Sayı 48 (2 Haziran 2004): Bilim ve öznelci karanlık

Sayı 49 (16 Haziran 2004): BUSH TÜRKİYE’YE GELİYOR!

Sayı 50 (30 Haziran 2004): Sorunların düğümlendiği nokta

Sayı 51 (14 Temmuz 2004): Türkiye’de bilim nereye gidiyor?

Sayı 52 (28 Temmuz 2004): Yıldızlar ne anlatır

Sayı 53 (11 Ağustos 2004): Bilim dergilerinin gündemi

Sayı 55 (8 Eylül 2004): Bilim dergilerinde teknoloji

Sayı 55 (8 Eylül 2004): ALTI GÜNLÜK ORKESTRA

Sayı 56 (22 Eylül 2004): Pop oturup pop kalkıyoruz!*

Sayı 57 (6 Ekim 2004): Gerçek ve sahte kahramanlar

Sayı 57 (6 Ekim 2004): Bilim dergilerinde bu ay

Sayı 58 (20 Ekim 2004): Bilim araştırma, tartışma ve düşünme ile olur

Sayı 59 (3 Kasım 2004): Okuldaki teknik olanaklar yetersiz kalıyor

Sayı 60 (17 Kasım 2004): Kapitalizm yoğun bakımda

Sayı 60 (17 Kasım 2004): Bilim dergilerinde bu ay

Sayı 62 (15 Aralık 2004): 1789’dan geriye ne kaldı?

Sayı 64 (12 Ocak 2005): Profesörü “döndüren” neydi?

Sayı 68 (16 Mart 2005): Ön yargılarımız değişmeli

Sayı 76 (6 Temmuz 2005): Temmuz ayında bilim dergileri

Sayı 77 (20 Temmuz 2005): Savaşın gölgesinde bilim – 1. kısım

Sayı 78 (3 Ağustos 2005): Savaşın gölgesinde bilim – 2. kısım

Sayı 80 (7 Eylül 2005): Müzik Atölyesi

Sayı 81 (21 Eylül 2005): “Bilişim çağı”nın kökenleri

Sayı 82 (5 Ekim 2005): Gündemimiz güncel sanat

1 Comment

Filed under dergi