Category Archives: dergi

Jineolojî Journal Issue 8/ Call for Articles About Free Co-Life [Sym-biosis]

“One cannot create a balanced friend for a shared life without integrating the free mother-womanhood of natural society with the free conscient womanhood of class society. One cannot manage this association without also re-forming the correlative similar manhood.”

Women and men constitute the principal force of social nature over this earth which is a little spot in the universe. This led us to handle the beings, existences of woman and man separately and together. Of course, the obligation that there are at least two persons for developing socialness necessitates us to also discuss co-life [sym-biosis], the relationality of our existences. It is of vital value that we strain our given mentality structurations on the natures of woman and man, on the interaction of these two natures, on their relations and contradictions, and conduct discussions that don’t fall into dogmas or into the individualism advised by liberalism. Starting from this need, we wanted to meet our readers with a series of texts that focus on women, men and co-lifes.

To get out of the definitions of woman and man that are imposed by statist, religionist, nationalist and scientist ideational templates, one must first of all recognize, define and understand the nature of woman and the nature of man. With this idea, we open to discussion the topic of free co-life in our 8th issue, after our two last issues where we discussed the beings, natures and the constructions of woman and man.

One should make the first science in the field of co-lifes, and one should also make the first revolution in this field. Since we think that social sciences should handle the field of co-lifes by assigning it an importance that matches its reality, the strife for equality and freedom that’s centred on woman for Jineolojî will have to deal with the crippling of co-lifes, the expression of the cracking of social truth, and to define it as our basic revolutionary problem.

The topic of free co-life, no doubt, needs to be handled with a scope that can’t be narrowed down to the singular relations of the sexes woman and man. The discussion of free co-life on the philosophical plane envelops the development of a deep being-energy-sense that empowers one to meet the truth of the universe and of course a paradigm of freedom. Beyond human-human relations (woman-man, woman-woman, woman-child… etc.) it calls forth the re-handling of the human-nature relation. The development of ways and methods for vitalizing a democratic-ecologic life paradigm with a defense of woman’s freedom, primarily depends on the definition of co-life’s measures and principles on the basis of freedom. On the basis of the principle of reciprocal dependency and complementarity, the construction of life again equally on the basis of the unity of the differences, will lead both sexes to meet at the principles of free co-life.

Let us indicate some of the titles that we hope to discuss within the topic of our 8th issue:

Why is co-life a need & what are its bases? Is it a universal obligation to be a couple? How can we deal with the ideological, philosophical, political sides of co-lifes? What is the role that the state assigns to woman and man in demography? Through which ideological-political means does capitalist modernity consume sexuality? How is the culture and history of family-marriage constructed; how is family constructed as the prototype of the state? Is it possible to democratize family? What does free co-life express? How to handle the politics of free co-life and the system of co-chairs in a democratic nation? How can one deal with the sociality of love and affection in free co-life? How does the theory of free co-life relate to the theory of infinite divorce in this context? How does the theory of free co-life approach nature?

We invite our readers who want to contribute to this topic whose outlines we tried to indicate above, to share with us until 20 November 2017 their texts that are 5 to 14 pages long.

Communication:
jineolojidergi@gmail.com

English: Işık Barış Fidaner

Türkçesi

1 Comment

Filed under bilim, dergi

Jineoloji Dergisi 8. Sayısı/ Özgür Eş Yaşam Dosyası için Yazı Çağrısı

“Doğal toplumun özgür ana-kadınlığı ile sınıflı uygarlığın özgür bilinçli kadınlığı bütünleştirilmeden, dengeli ortak yaşam arkadaşı yaratılamaz. Bunun eş benzeri erkeklik de yeniden oluşturulmadan bu birliktelik sağlanamaz.”

Evrende küçücük bir nokta olan bu dünya üzerinde toplumsal doğanın başat gücü kadınlar ve erkekler. Bu bizi kadın ve erkek varlıklarını, varoluşlarını ayrı ayrı ve birlikte ele almaya götürdü. Tabii ki toplumsallığın gelişebilmesi için en az iki kişinin varlığının zorunluluğu bizi eş yaşamı, varoluşlarımızın ilişkiselliğini de tartışmayı gerekli kılıyor. Kadın ve erkek doğaları, her iki doğanın etkileşimi, ilişkileri ve çelişkileri üzerine verili zihniyet yapılanmalarımızı zorlayarak, dogmalara ve liberalizmin salık verdiği bireyciliğe düşmeyen tartışmalar yürütmemizin değeri yaşamsaldır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kadınlara, erkeklere ve eş yaşamlara odaklanan bir dosya dizisi ile buluşmak istedik okurlarımızla.

Devletçi, dinci, milliyetçi ve bilimci düşünsel kalıpların bize empoze ettiği kadın ve erkek tanımlarından sıyrılmak her şeyden önce kadın doğasını ve erkek doğasını tanımak, tanımlamak ve anlamakla mümkün. Bu düşünceyle, kadın ve erkek varlıklarını, doğalarını, inşalarını tartıştığımız son iki sayımızın ardından 8. sayımızda özgür eş yaşam konusunu tartışmaya açıyoruz.

İlk ilmi yapılması gereken alan olan eş yaşamlar aynı zamanda ilk devrim yapılması gereken alandır. Eş yaşamlar alanını sosyal bilimlerin bu gerçekliğe denk bir önem atfederek ele alması gerektiğini düşündüğümüz için Jineolojî için kadını merkezine alan eşitlik ve özgürlük mücadelesi, toplumsal hakikatin yarılmasının ifadesi olan eş yaşamların sakatlanmasını ele almak ve bunu temel devrimsel sorunumuz olarak tanımlamak durumunda.

Özgür eş yaşam konusu, şüphesiz kadın ve erkek cinslerinin tekil ilişkileriyle daraltılamayacak bir kapsamda ele alınmayı gerektiriyor. Felsefik düzlemde özgür eş yaşamı tartışmak, evrenin hakikatiyle buluşmayı güçlendirecek derin bir varlık-enerji-anlam ve tabi ki özgürlük paradigması geliştirmeyi kapsıyor. İnsan-insan ilişkilerinin (kadın-erkek, kadın-kadın, kadın-çocuk…vb.) ötesinde, insan-doğa ilişkisini de yeniden ele almayı çağırıyor. Demokratik-ekolojik bir yaşam paradigmasının kadın özgürlükçü bir çizgiyle yaşamsallaştırılmasının yol ve yöntemlerinin geliştirilmesi, başta eş yaşamın ölçü ve ilkelerinin özgürlük temelinde tanımlanmasına bağlıdır. Karşılıklı bağımlılık ve tamamlayıcılık ilkesi temelinde, yaşamın yeniden eşit ve farklılıkların birliği temelinde inşası her iki cinsin de özgür eş yaşam ilkelerinde buluşmalarını da getirecektir.

8. sayımızın dosya konusu içinde tartışmayı umduğumuz bazı başlıkları şöyle belirtebiliriz:

Neden eş yaşama ihtiyaç duyuldu& eş yaşamın temelleri nedir? Eş olmak evrensel bir zorunluluk mudur? Eş yaşamların ideolojik, felsefi, politik yönlerini nasıl ele alabiliriz? Devletin demografyada kadına ve erkeğe biçtiği rol nedir? Kapitalist modernitede cinselliğin tüketilmesi hangi ideolojik-politik araçlarla gerçekleşiyor? Aile-evlilik kültürü ve tarihçesi; devletin prototipi olarak ailenin inşası nasıl gerçekleşiyor? Ailenin demokratikleşmesi mümkün mü? Özgür eş yaşam neyi ifade eder? Demokratik ulusta özgür eş yaşam politikası ve eş başkanlık sistemi nasıl ele alınır? Özgür eş yaşamda aşkın ve sevginin toplumsallığı nasıl ele alınabilir? Bu konuda özgür eş yaşam kuramının, sonsuz boşanma kuramıyla ilişkisi nedir? Özgür eş yaşam kuramında doğaya yaklaşım nasıldır?

Ana hatlarını belirtmeye çalıştığımız bu dosya konusuna katkı sunmak isteyen okurlarımızı 20 Kasım 2017 tarihine kadar, 5 ila 14 sayfa uzunluğundaki yazılarını bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

iletişim: jineolojidergi@gmail.com

English

1 Comment

Filed under bilim, dergi

Evrensel Gençlik Yazıları — derleme

sayi80Son versiyon: 18 Şubat 2017

(203 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Sorunlar karşısında bilim

Türkiye’de bilim politikaları

Elektronikleşen devlet

Kongreden notlar (IBF, SA)

Bilişim: Nasıl bir dünya?

YÖK’te olan YEK’e (IBF, SA)

Bilim ve demokrasi

AMERİKA’YA HAYIR!

Adım adım özelleştirme

50 yıl sonra aynı oyunlar

Seçkinciliğin ardındaki ırkçılık

Her öğrenci kendi bacağından

Yeni Bir Dünyanın Kurucuları

Geleceği kurmak için

Emperyalizmin Ürünü El Kaide

Akademik özgürlük tartışması

Beyin göçü ve gelecek sorunu

Üniversiteleri TASARLAYAN TASARLAYANA

Mizah neyin aracı?

Vizontele ve nedenleri unutulmuş devrimcilik

Reklamlar!

Katilleri bulunmalı

NATO’nun “vicdanlı” katilleri

Müşteri değil öğrenciyiz!

Bilim neye hizmet etmeli?

ARTIK GÜVENDEYİZ!

Bağımsızlık mücadelesi ve halk iktidarları

Bilim ve öznelci karanlık

BUSH TÜRKİYE’YE GELİYOR!

Sorunların düğümlendiği nokta

Türkiye’de bilim nereye gidiyor?

Yıldızlar ne anlatır

Bilim dergilerinin gündemi

Bilim dergilerinde teknoloji

ALTI GÜNLÜK ORKESTRA

Pop oturup pop kalkıyoruz!

Gerçek ve sahte kahramanlar

Bilim dergilerinde bu ay

Bilim araştırma, tartışma ve düşünme ile olur

Okuldaki teknik olanaklar yetersiz kalıyor

Kapitalizm yoğun bakımda

Bilim dergilerinde bu ay

1789’dan geriye ne kaldı?

Profesörü “döndüren” neydi?

Ön yargılarımız değişmeli

Temmuz ayında bilim dergileri

Savaşın gölgesinde bilim – 1. kısım

Savaşın gölgesinde bilim – 2. kısım

Müzik Atölyesi

“Bilişim çağı”nın kökenleri

Gündemimiz güncel sanat

Bu yazıları da içeren 88 sayının tamamını bu sayfadan indirebilirsiniz.

2 Comments

Filed under bilim, deneyim, dergi, kitap

Korkma Evladım — derleme

korkma-evladim-kapakSon versiyon: 21 Mart 2016

(71 sayfa — PDFLaTeX)

Hüray ve Caner Fidaner: 1987-1988 yıllarında Bilim ve Sanat dergisinde yayınlanmış yazılar.

İçindekiler

Belinda’nın Büyüsü

“Çağdaş Zamanlar”: Çağdaş Şarlo

Güneye Giden Yollar

Suskunluk mu, Türkü mü?

Bir Çöküşün Filmi

Kahraman Fotoğrafçı Örgütçülere Karşı

“Gülün Adı”ndaki Çatışmalar

Bana da Bir İş: Koro Çizgisi

Aşkın Toplumsallığı

40 Metrekare Almanya ve Başka Tanrının Çocukları

Geçmiş Yinelenebilir mi?

Anayurt ve Oteli

Kuşaklar da Yanar…

Gölge Savaşçı

Her Gece Bir Yolculuktur

“Her Şeye Rağmen”

İstanbul Sinema Günlerinden Bir Demet

Eskimeyen “Arkadaş”

İçimizden İnsanlar

Sağlık Hizmetleri – Doğrular ve Yanlışlar

5 Comments

Filed under dergi, kitap

Yıkılış Mantığına Karşı — derleme

yikilis-kapakSon versiyon: 17 Ocak 2016

(22 sayfa — PDFLaTeX)

Işık Barış Fidaner: 2012’de Emek Dünyası’nda yayınlanan yazılar. Gökhan Biçici ve Leyla Alp’e teşekkürler.

İçindekiler

Yayınlarda “doluluk” meselesi

Evrensel ajitatör Slavoj Žižek

İdeolojik söküğü dikme çabaları

İnternet bir teknoloji değildir

Nedir Mahmut bey?

Acı insanı böler

Anti-felsefe ve “liberal eğilimler”

Yıkılış mantığına karşı “kendine-göre zaman”

4 Comments

Filed under dergi, kitap

Evrensel Kültür, ‘Dijital Oyun Kültürü’nü Tartışıyor: Oyun mu sandın!

İnsan neden oynar? Ne oynar? Nasıl oynar? Karton kutudan korsan gemileri hayal etme potansiyeline sahip olan insan, sonsuz olanaklar sunan dijital teknoloji ile hangi hayallerin peşinde? Ve endüstrileşen “dijital oyun sektörü” bize ne vaad ediyor? Evrensel Kültür, Ocak ayı dosyasında ideolojisi, felsefesi ve kültürü ile dijital oyunu tartışıyor. Oyun endüstrisinden “interaktivite” kavramına; oyuncu profillerinden oyun psikolojisine, oyun analizlerinin de yer aldığı dosya, 11 ayrı yazıdan oluşuyor.

Continue reading

Leave a comment

Filed under dergi, oyun

Evrensel Gençlik 1-88 (2003-2005)

Evrensel Gençlik Sayı 1-5 : 1 Temmuz 2003 – 29 Temmuz 2003

1) Özgürlük Anıtı’nın önünde hop hop hop!

2) … ve artık ayağa KALKALIM!

3) Hedefte gençlik var!

4) Doğu ile batı arasında bir köprü: Gençlik kampları

5) Dünya sorunları karşısında felsefe

Continue reading

19 Comments

Filed under dergi

Evrensel Gençlik 81-88 (2005)

(1-88 bütün sayılar)

Evrensel Gençlik Sayı 81-88 : 21 Eylül 2005 – 28 Aralık 2005

81) Üniversitelerde yeni dönem başlıyor

82) Üniversite, bilim ve özerklik

83) Değişen sadece sınav sistemi mi?

84) Gençlikten kardeşlik mesajı. Bir iktidar mücadelesi.

85) Şemdinli’de bir taş devrildi

86) Derinlerde neler var?

87) Eğitimde dönüşüm sancısı

88) 2006’ya miras kalanlar

Benim elimde bulunan Evrensel Gençlik sayıları bunlardı.

Leave a comment

Filed under dergi

Sol Yayın

!!!

!!!

~~~ solyayin.com ~~~

Sol, Sosyalist, Komünist, Anarşist süreli yayın arşivi

2010 yılı Mayıs ayında elimdeki 100 kadar pdf formatındaki dergiyi arkadaşlarımla paylaşmak istiyordum.
Bir süre sonra “Bunları bir ücretsiz blog’da toplayayım sadece arkadaşlarımla kısıtlı kalmasın belki başkasının da işine yarar” diye düşünürken elimdeki dergileri de tasniflemeye başlayınca aslında bunun 100 dergi ile kısıtlı kalmayacak bir iş olduğunu fark ettim. Ücretsiz bir blog yerine “bir sitesi açıp orada bunları paylaşayım” dedim. Ve http://www.solyayin.com adresinde sitemiz yayın başladı.

Dergi ve gazeteleri yayınlamaya başladıkça bunun arkadaş paylaşımının ötesinde “birşey” ortaya çıkmaya başladı ve bunu ayrıntılı bir sol süreli yayın arşivine dönüştürmek için çabalamaya başladım. Bu topraklarda 100 yüzyıllık tarihi olan sol bu tarihi boyunca pek çok değerli yayın ortaya çıkarmıştır. Bunların en azından bir bölümünü bir araya getirme misyonunu üstlendim.

Sitede dergi ve gazeteler yayınlanmaya başladıkça onlarca tanımadığımız, hatta bir çoğunun adını dahi bilmediğimiz dostlarımız bize ellerindeki yayınları göndermeye başladılar. Bir arkadaşımız 1978 tarihli Liseli Dev-Genç dergisini gönderdi, bir başkası Emeğin Özgürlüğü, bir başkası Parti Bayrağı dergileri ve bunun gibi onlarca dergi elimize ulaştı. Elimize ulaşan bu yayınlar ile arşivimiz çok daha zenginleşti ve zenginleşiyor.

Sitede dergileri yayınlarken herhangi bir fraksiyon ayrımı gözetmiyoruz. Troçkist Sınıf Mücadelesi, Gerçek, Sosyalist İşçi, Antikapitalist, Marksist Bakış‘tan Maocu Sınıf Teorisi, Partizan, İşçi Köylü, Halkın Günlüğü‘ne, anarşist Ahali, Proleter Teori A‘dan, sol komünist Enternasyonal Bakış ve Dünya Devrimi‘ne 148 farklı(o da şimdilik) dergi ve gazete sitemizden okunabilir.

Sitemiz’deki arşiv’den faydalanabilmeniz için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok, üye olmanıza gerek yok. Sadece girin istediğiniz yayının istediğiniz sayısını okuyun.

Leave a comment

Filed under dergi

Evrensel Gençlik 1-5 (2003)

(1-88 bütün sayılar)

Daha önce bu sitede Evrensel Gençlik’te katkıda bulunduğum yazıları (eski editör arkadaşımızdan izin alarak) yayınlamıştım.

Şimdi elimde bulunan Evrensel Gençlik sayılarını yayınlıyorum.

İlk beş sayı: Evrensel Gençlik Sayı 1-5 : 1 Temmuz 2003 – 29 Temmuz 2003

1) Özgürlük Anıtı’nın önünde hop hop hop!

2) … ve artık ayağa KALKALIM!

3) Hedefte gençlik var!

4) Doğu ile batı arasında bir köprü: Gençlik kampları

5) Dünya sorunları karşısında felsefe
 

~~~ Not ~~~

Daha önce duyurusunu yaptığımız Geçmiş Dergi sitesinin Temmuz ayının ilk günlerinde @gecmisdergi twitter hesabıyla birlikte kapandığı gözlendi. İlgili bir twitter kullanıcısına yöneltilen “ne olduğu” sorusuna yanıt alınamazken, şu anda sitelerinin açıldığı ve “Temmuz-Ağustos sayısının 7 Ağustos’ta yayınlanacağı”nın duyurulduğu görülüyor.

Leave a comment

Filed under dergi