Category Archives: kitap

Nazar Noktası — çeviri derlemesi

Son versiyon: 28 Temmuz 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Nazar Noktası) okunabilir.

İçindekiler

Nazar noktası: Benden ne saklanıyor? (Joan Copjec)

Bilinçdışı düşünümsellik olarak öz-bilinç (Slavoj Žižek)

İmleyen olarak hiyeroglif (Jacques Lacan)

Signifier Neden Gösteren Değil İmleyen Olarak Çevrilmeli (Işık Barış Fidaner)

Fallusun İmletimi: İhtiyaç, Talep, Arzu (Todd McGowan)

Fallusun İmletimi (Jacques Lacan)

Psikanaliz ve BDT (Agnès Aflalo)

Freud ve Siyasallık (Mladen Dolar)

Bastırma ve defterden silme (Jacques Lacan)

Bilme öznesi ya da zulmün tanığı (Dany Nobus)

Özgür insanlar delilerdir (Jacques Lacan)

İş-bilgisi’nden Episteme’ye (Jacques Lacan)

Freud’un Kemikleri (Axel Fox ile röportaj)

Günümüzde Hegelci olunabilir mi? (Slavoj Žižek)

Tekrar ve kılık değiştirme (Gilles Deleuze)

Transgender üzerine (Slavoj Žižek)

Anne ve kaygı (Jacques Lacan)

Erkek bağı üzerine (Michael Downs)

Frantz Fanon beyaz düşmanlığına karşı çıkıyor

Adalet ve Açık Tartışma Üzerine Bir Mektup

Paradoksal Sınıflar (Jean-Claude Milner)

Yeni araştırmaya göre örümceğin ağı zihninin parçası (Bryan Nelson)

Joker üzerine devam: Apolitik nihilizmden yeni bir sola ya da Trump neden bir Joker değil? (Slavoj Žižek)

Isı dalgasında filozof olmak neden özellikle dayanılmazdır (Slavoj Žižek)

Greta Thunberg bir dahi değil – o bir havari (Slavoj Žižek)

İsteseniz de istemeseniz de insanlığın kaderini değiştireceğiz

Dördüncü imkânsız meslek: Bilim (Jacques Lacan)

Psikanalist Marguerite Derrida koronavirüsten öldü

Olağanüstü Hal Mi? Gönder gelsin! (Todd McGowan)

Toplumsal Mesafelenmenin Huzursuzluğu (Matthew Flisfeder)

Peki ya başarırsak? (Slavoj Žižek)

Firar hatları (Gilles Deleuze, Félix Guattari)

Kamuoyuna kötü haberleri verme hakkı kimdedir? (Slavoj Žižek)

“Parodi” hesaplar meselesi (Işık Barış Fidaner)

Güpegündüz Hırsız Gibi: İnsan-Sonrası Kapitalizm Çağında İktidar (Slavoj Žižek)

Hiçbir Zaman Yeterince İstihdam Edilebilir Olmamak: Patronun Arzusunu Tatmin Etmenin İmkân(sızlığ)ı (Colin Cremin)

Yorum bırakın

Filed under çeviri, kitap

Gerçek Bedenlenmeye Geri Dönüş — derleme

Son versiyon: 21 Haziran 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Gerçek Bedenlenmeye Geri Dönüş) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Fetişlerin bozulması tanrılar ve canavarlar üretir

Postmodern Yabancılaşma Modeli Lacan’ın Kapitalist Söylemini Yeniden Keşfeder & Şifresini Çözer

İspat erildir, delil dişildir

Postmodern Yabancılaşma Modeli’nde Hayat ile Ölümün Undead Etkileşimi

Soyut Fallus Fetişinin Ötesi

İş-başında-bilgi, Gerçek Angajmanlı Çabadır

Doğru Doğrudan Yanlışa Yanlar

(İngilizce)

1 Yorum

Filed under kitap

Return to Real Embodiment — compilation

Final version: 23 June 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

The disruption of fetishes produces gods and monsters

Postmodern Alienation Model Rediscovers & Deciphers Lacan’s Capitalist Discourse

Proof is masculine, evidence is feminine

The Undead Interaction of Life and Death in Postmodern Alienation Model

Beyond the Abstract Fetish of the Phallus

Knowledge-at-work is an Effort with Real Engagement

True Falls Through False

(Turkish)

1 Yorum

Filed under kitap

Bu o değil — çeviri derlemesi

Son versiyon: 9 Haziran 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Bu o değil) okunabilir.

İçindekiler

Sana sunduğum şeyi reddetmeni istiyorum çünkü bu o değil (Dany Nobus)

İdeal Ben, Ben İdeali, Üstben, Arzu Yasası (Slavoj Žižek)

Eril kimlik taslama (imposture) ile dişil kılık değiştirme (masquerade) (Jennifer Friedlander)

Cinsiyet farkının mantığı üzerine (Slavoj Žižek)

Magdalen Berns, Kadınlar Arasında Bir Kahraman (Madeleine Kearns)

Biyolojik Cinsiyet Var mı Diyen Twitter Kullanıcısı Adama Açık Mektup (Jonah Mix)

Transgender dogma naif ve Freud’la uyumsuzdur (Slavoj Žižek)

Freud’un “penis haseti”ne feminist yaklaşım (Mari Ruti)

Fuhuşun yasallaştırılmasından 17 yıl sonra “Alman Modeli” (Ingeborg Kraus)

Judith Butler üzerine: Bunun fallusla ne ilgisi var? (Caroline Criado-Perez)

Cinsiyet ve Aklın Ötanazisi (Joan Copjec)

Dünya yok (Battlestar Galactica)

Kadın tamamsızdır (Jacques Lacan)

Kadın olmak hiçbirşey olmaktır (Alenka Zupančič)

Yorum bırakın

Filed under çeviri, kitap

Coronavirus — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

The novelty of the coronavirus

Coronavirus and Brecht

The Revolutionaries Who Show Heroism Against The Virus

The Coronavirus Crisis

Symbolic Valuation and Real Valuation

A Response to Berardi’s Three Meditations

(Turkish)

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Symbolic Mourning and Real Mourning — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Two inexistences and a separation: God-Nature to will-system

Modern Mourning of God and Nature

Žižek’s Attitude towards God and Nature

Every desire is a melancholic desire

Authentic Fidelity is the Drive to Mourn

Symbolic Mourning and Real Mourning, Paranoia and Cynicism

Saudade is Melancholic Desire

Being Relieved of False Melancholy: Ghost in the Shell

I’m a Cyborg But That’s OK: I’m Crazy But I’m Conservative

(Turkish)

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Energy and Entropy — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Desire and Malfunction

Spatial and Combinatorial

Decryption and Decipherment

Effort is engaged labor-power

Symbolic Engagement and Real Engagement

Working-Class Pride and Authorization

Refusing and Defusing The Moral Bomb

Four Degrees of Acceptance and Rejection

(Turkish)

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Authorization and Embodiment — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Exigency and Enjoyment

Redefining God and Nature for a post-Žižekian universe

Classical Physics of God and Nature

Symbolic Castration is the Infinity of Lack

What Makes a Symbolic Order?

Separation of Authorization from Embodiment

Authorization and Embodiment in Fetish and Symptom

The Separation of Authorization (Symbolic Suture) from Embodiment (Real Suture)

Symbolic Authorization of Fetishes and Real Authorization of Symptoms

Hysterics are the true hackers

Mirror Stage and Social Media: Authorization and Embodiment

(Turkish)

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Aurora Borealis — compilation

auroraFinal version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Four Discourses in the Teaness of a Tea

From Milk to cream: Registering a difference of quality

Big Other and small other in The Distinguished Citizen

All Work And No Play Makes Dull Mutants

Exigency & Enjoyment for Law & Crime in La Casa De Papel

Freedom and class identification

Sexual difference and recursion

Sexuality of logical implication

Interview with the Curator of Žižekian Analysis

(Turkish)

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Koronavirüs — derleme

Son versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Koronavirüs) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Koronavirüsün Yeniliği

Koronavirüs ile Brecht

Virüse Yiğitlik Yapan Devrimciler

Koronavirüs Krizi

Simgesel Değerlenme ile Gerçek Değerlenme

Berardi’nin Üç Tefekkür’üne Bir Yanıt

(İngilizcesi)

1 Yorum

Filed under kitap, şey