Category Archives: makale

A Bayesian Approach To The Clustering Problem With Application To Gene Expression Analysis — doktora tezi

bayesian-kapak.pngSon versiyon: 10 Mart 2017

(116 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

— Lüdmila hanıma özür notu

— Türkçe özet ve İngilizce tam metin

— İngilizce sunum

2 Comments

Filed under bilim, kitap, makale

2017’nin Gelişi — Franco ‘Bifo’ Berardi

bifo1

Sergei Eisenstein’ın Ekim (October: Ten Days that Shook the World (1928)) filminden bir kare. Sahne 1917 Ekim Devrimi’nde Kış Sarayı’ndaki baskını betimliyor.

Franco ‘Bifo’ Berardi — Aralık 2016 — e-flux.com

Türkçesi: Selime Göç

Bitmek Bilmeyen Çöküş

Sovyet Devrimi’nin yüzüncü yıldönümü küresel çöküşle çakışacağa benziyor. O hep duyurulan toparlanma gelmiyor ve sağcı dalganın ırkçı fısıltıları tırmanıyor.

Yeni bir öznellik ortaya çıkmadıkça ve farklı bir sosyal model gelişmedikçe kapitalizmin çöküşü bitmek bilmeyecek ve inanılmaz yıkıcı olacak. 19. yüzyılda işçi hareketlerinin ortaya çıkışıyla kendisini gösteren öznellik, bugün o kadar parçalanmış durumda ki bizim için yakın gelecekte muhtemel bir yeniden birleşme hayal edilmesi bile güç.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, makale

Işık hakkında muhtemelen bilmediğiniz sekiz şey — Matthew R. Francis

photon1

Matthew R. Francis — 19 Nisan 2016 — symmetrymagazine.org

Işık her yanımızı sarmış, peki yanınızdan geçip giden fotonları gerçekte ne kadar tanıyorsunuz?

Continue reading

3 Comments

Filed under çeviri, bilim, makale

Cinsel olan siyasidir — Slavoj Žižek

Slavoj Žižek — 1 Ağustos 2016 — thephilosophicalsalon.com

Ayrı tutulan tuvalet kapıları günümüzde büyük bir hukuk ve ideoloji mücadelesinin merkezindedir. 29 Mart 2016’da Silikon Vadisi ağırlıklı 80 işveren patron, vitrinde Facebook patronu Mark Zuckerberg ve Apple patronu Tim Cook olmak üzere, Kuzey Carolina Valisi Pat McCrory’ye bir mektup yazarak transgender insanların karşıcinse ayrılmış kamusal hizmetleri kullanmasını yasaklayan yasayı kınadılar. “Bu ayrımcı yönetmeliği yasaya çevirme kararınız bizi hayal kırıklığına uğrattı,” diyor mektup. “İşverenler topluluğu her düzeydeki yasa yapıcılara böyle yasaların hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize kötü geldiğini [are bad for] sürekli olarak söylemiştir.” O halde büyük sermayenin ne tarafta olduğu açık. Tim Cook, Çin’de Apple ürünlerini kölelik koşullarında montajlayan yüzbinlerce Foxconn işçisini kolayca unutabilir; ayrıcalıksız kalanlarla büyük dayanışma jestini yapmıştır, gender ayrımının kaldırılmasını talep etmiştir… Çoğu zaman olduğu gibi, büyük işverenler siyaseten doğrucu kuramla yan yana durmaktan gurur duyar.

Continue reading

4 Comments

Filed under çeviri, makale

Hillary Clinton Mutabakatı Demokrasiye Zararlı — Slavoj Žižek

Çevirenin notu: Herkese benden bu yazıyı yayınlama izni. Zarar Ziyan Org‘a yok.

Slavoj Žižek — 12 Ağustos 2016 — newsweek.com

Alfred Hitchcock “Filmler kötü adamları kadar iyi olurlar” demişti — yani buna göre neredeyse ideal “kötü adam” (Donald Trump) sayesinde önümüzdeki ABE seçimleri iyi mi geçecek? Evet, ama çok sorunlu bir anlamda. Liberal çoğunluğa göre 2016 seçimleri açık ve net bir tercihi temsil ediyor: Trump figürü gülünç ve aşırıdır, görgüsüzdür. En kötü ırkçı ve cinsiyetçi önyargılarımızı sömürür, nezaketten öylesine yoksun bir erkek şovenisttir ki önde gelen Cumhuriyetçiler bile onu topluca terk ederler. Eğer Cumhuriyetçi aday Trump olacaksa bu hakikaten “mutlandırıcı bir seçim” olacaktır – bütün sorunlarımıza ve küçük dalaşmalarımıza rağmen, gerçek bir tehdit karşısında hepimiz temel demokratik değerlerimizi savunmak üzere omuz omuza verebiliriz, Ocak 2015’de Charlie Hebdo’ya yapılan saldırılardan sonra Fransa’da olduğu gibi.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, makale

Putoğan Hayaleti — Slavoj Žižek

Rusya’daki Vladimir Putin ile Türkiye’deki Recep Tayyip Erdoğan şimdi resmen düşmanlar, ama giderek aynı politik rejimin iki versiyonuna daha fazla benzemiyorlar mı?

Çevirenin notu: Herkese benden bu yazıyı yayınlama izni. Zarar Ziyan Org‘a yok.

putogan

Slavoj Žižek — 3 Şubat 2016 — newstatesman.com

Türkiye’nin benim aleyhimde yürüttüğü eş-güdümlü resmi kampanyası konuyu bağlayacak kısa bir sözü hak ediyor. Türk tarafındaki bazıları düzmece röportaja atıf yapılmasından dolayı New Statesman’in özür dilemesini sanki metnimdeki tüm esas iddialardan dolayı özür dilenmişçesine (yani sanki bu iddialar geri çekilmişçesine) yamulttular. Ne ki, NS’de yayınlanan metnim düzmece Andalou röportajına “dayanmıyordu”, daha önce başka bir yerde (Almanya’da) yazılıp yayınlanmıştı, o düzmece röportaja atıf olmaksızın; içerdiği iddialar da Türkiye politikasına dair yüzlerce eleştirel metni yankılamaktadır. Benim tek “yalanım” internetten erişilebilen düzmece bir röportaja atıf yapmaktı — böyle bir hataya da bugünlerde herkes düşebilir.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, makale

Ursula Le Guin @ Dünyadan Çeviri

İşte takipçi egolarındaki direnç tiplerini ölçtüğümüz anketten çıkan sonuçlara göre okunması gerektiği anlaşılan makaleler:

Le Guin’den yaşlanma ve güzelliğin gerçekten ne anlama geldiği üzerine – Maria Popova

Solun geleceği üzerine – Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin’den, hayali hikaye anlatıcılığının mümkün olana dair algımızı nasıl genişlettiği üzerine – Maria Popova

Böylece küçük bir sosyal psikoloji deneyi yaptığımızı varsayabiliriz.

Varsaydık bile.

IBF

Leave a comment

Filed under çeviri, bilim, makale

Norveç’in Varolmayışı — Slavoj Žižek

Slavoj Žižek — 9 Eylül 2015 — LRB

Afrika ve Ortadoğu’dan Batı Avrupa’ya akan mültecilerin kışkırttığı tepkilerin, ölümcül bir hastalığa yakalandığımızı öğrenince gösterdiğimiz tepkilere benzemesi çarpıcıdır, Elisabeth Kübler-Ross’un Ölüm ve Ölme Üstüne adlı klasik çalışmasında tarif ettiği şemadaki gibi. İlk başta inkâr edilir: “Fazla ciddi değil bu, görmezden gelebiliriz” (ki bunu pek işitmez olduk). Sonra kızgınlık olur –bu nasıl benim başıma gelir?– inkâr geçerlenemedikçe kızgınlık patlar: “Mülteciler yaşam tarzımızı tehdit ediyor; içlerinde Müslüman köktenciler saklanıyor; durdurulmalılar!” Pazarlık yapılır: “Peki, kotalar koyalım; kendi ülkelerinde mülteci kampı açabilsinler.” Bunalım yaşanır: “Mahvolduk, Avrupa Avrupistana dönüyor!” Henüz görmediğimiz olaysa Kübler-Ross’un beşinci aşaması, kabullenmedir. Kabullenme olunca mültecilerle baş etmek için tüm-Avrupalı bir plan çıkarılacaktır.

Continue reading

3 Comments

Filed under çeviri, makale

LA ’92: Proleter bir ayaklanmanın bağlamı // 1. İmajın Ötesinde

9riotbucket5b15d

Aufheben #01 (Güz 1992) — Burjuva basının çarpıttığı, birçok solcunun salt ‘ırk isyanı’na indirgediği L.A. ayaklanması bu yüzyılın en ciddi şehir isyanıydı. Bu makalede bileşimlenme [re-composition] ve kapitalist yapılandırma [restructuring] bağlamlarıyla ilişkilendirerek bu olayların esas önemini kavramaya çabalıyoruz.

29 Nisan 1992’de Los Angeles bu yüzyılın en ciddi şehir isyanıyla patladı. Beş gün boyunca ülkenin her yanından gelen federal ordu askerleri, ulusal muhafız ve polislerle düzen ancak sağlanabildi [restore], ki bu süre içinde L.A.’de oturanlar milyonlarca dolarlık mala el koymuş ve bir milyar dolarlık kapitalist mülkiyeti yok etmişlerdi. Ayaklanmanın birçok ayrıntısına çoğu okuyucu aşina olacaktır. Sınıf mücadelesindeki bu yeni militanlığın nereye götürebileceğini anlamak üzere bu makalede olayları Los Angeles ve Amerika’da sınıf ilişkilerinin mevcut durumu bağlamına koyarak bu isyanı anlamlandırmayı deneyeceğiz.

Ayaklanma öncesinde Amerika’da sınıf mücadelesinin durumuna dair iki temel tutum bulunuyordu. Kötümser görüşe göre Amerika işçi sınıfı kesin olarak yenilmiştir. Bu görüş ABE’nin (Amerika Birleşik Eyaletleri) –küresel sınıf mücadelesinin topografisi bakımından– çölden hallice olduğunu savunmuştur. Daha iyimser olanlara göre ise, geleneksel işçi sınıfı ağır ücret kesintileri karşısında zayıf kalsa da, Amerikan solunda tek konulu kampanyaların ve “Politik Doğrucu” söylemin hakimiyeti aslında işçi sınıfına ait kesimlerin otonom mücadelesindeki canlılığa delalet eder. L.A.’de sınıf mücadelesinin patlaması bu tek taraflı görüşlerin ötesine geçme ihtiyacına işaret etmektedir.

İçerikler:

  1. İmajın Ötesinde
  2. Irk ve Sınıf Bileşimi
  3. Sınıf Bileşimi Ve Kapitalist Yapılandırma
  4. Mimariyle ve Postmodernistlerle İlgili Not
  5. Çeteler
  6. Çetelerin Politik Fikirleri
  7. Sonuç

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, makale

Özgür dünyada özgürlük: Uzakın hukuka dönüşür — Maria Aristodemou

Özet

Makalem Robert Burt’un yazısından yola çıkarak Lacancı hukuk analizinin Robert Burt’ün (haklı olarak) reddettiği şeyden ve Burt’ün geliştirdiği alternatif psikoterapötik senaryodan nasıl farklılaştığını vurgulamaktadır. Lacancı analizde yeni karakteristikler dediğim şeylere odaklanmaktayım, özellikle de insan öznesinin dille iğdiş oluşundaki ısrarına, ki bu iğdiş “özgürlük” ve “özgür konuşma” anlayışımızı, dolayısıyla Hukuk’un kendi iğdiş oluşunu sorun eder. Özne adına Ben [Ego] psikologlarınca yapılan iddiaları birer birer soymamız, Lacancı analizin idealde açığa çıkardığı şeye, yani öznenin uzakın çekirdeğine ulaşmamızı sağlar. Bunu Öldürme Edimi [The Act of Killing] filmiyle örneklemekteyim, bu belgesel öznenin kalbindeki uzakın çekirdeği göstermekle kalmaz, bizzat Hukuk olan uzakınlığı da gösterir. Hukuk ve psikanaliz arasındaki karşılaşma, vardığım sonuca göre, müşterek anlayışa götürmenin çok ötesinde, analizanın mazeretlerinin çözdürülmesine götürür, ve böylece, psikanalizin sahneden tamamen çekilmesine götürür.

Anahtar sözcükler

Hukuk; Psikanaliz; Lacan; Freud; İğdiş; Dil; Uzakın

Dümdüz Kaynak Yerlendiricisi

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252716301455

İngilizce PDF’ye erişmek için bana bir e-posta yazınız.

(İngilizce özet)

2 Comments

Filed under çeviri, bilim, makale