Category Archives: programlama

Makinelerin anlattıkları — Işık Barış Fidaner

2008 – Işık Barış Fidaner – Boğaziçi Üniversitesi

İnsanın makineleri kullanma biçimi, yanıp sönen ışıklardan LCD ekranlara doğru genişleyen “çıkış aygıtları” ile giderek daha karmaşık ve dolaylı bir sürece dönüşmüştür. İlk baştaki mekanik kullanım biçimi, önce istek-cevap biçiminde bir diyaloğu, daha sonra ekranda kurulan kurgusal mekanizmaların yönetimini ve nihayet sanal dünyalardaki bedenlerin etkileşimini doğurarak zenginleşmiştir.

Chaplin'in Modern Zamanlar filminde de insan-makine ilişkisinden sahneler görülebilir

Chaplin’in Modern Zamanlar filminde insan-makine ilişkisinin ilk ve en temel (mekanik) biçimi ele alınmıştır.

Continue reading

Leave a comment

Filed under makale, oyun, programlama

Psikanaliz ve Programlama Dilleri — Wavell Watson

Wavell Watson — 11 Mart 2017 — PDF

“Sapkının Programlama Dilleri Rehberi” başlıklı belgenin üçüncü kısmıdır. Dipnotları çevirmedim. Programcı çeşitleri yerine çevirmen çeşitleri diye de okunabilir. Konuyla ilgili sunum: https://www.youtube.com/watch?v=mZyvIHYn2zk

IBF

Psikanalizi kullanarak bilgisayar programlama dili tercihini eleştirmek Lacancı yapıların keyif kısmından faydalanır. Her programlama dili her yapıyla uyumludur, ama kimi diller kendilerini özgül yapılara uyduran kurallar kullanır. Mesela histerik yapıdaki bir programcı saplantıcı bir dili kullanırsa, histerik bu saplantılı dili sanki histerik bir dilmiş gibi kullanacaktır. Benimsenen yapıların birbirlerinde bulunan vasıfları taşıyabileceğini hatırlamak önemlidir. Buna göre saplantılı bir dil, histeri ve sapkınlık öğeleri taşıyabilir. Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, programlama

Olasılıklar denen kafa karışıklığı

Doktorayı bitirmeden önce bir arkadaş önerisiyle bir dijital oyun firmasına iş başvurusu yapmıştım. Küçük bir program yapmamı istediler ve yaptım. Bence dişlerine göre olmadığıma karar vererek “başka bir adayla devam etmeye karar verdiklerini” bildirdiler.

Yaptığım program 1×1 ve 2×2 boyunda kutuların ızgaraya yerleştirildiği bir web sayfasıydı. Aslında bu kutuların ızgaraya yerleştirilmesi bence “işe girmek” denen nosyonla [mefhumla] da alakalıydı.

>>> Build Plants <<<

Bugün bunu buraya yüklememin sebebiyse Javascript kodunu yazarken TODO diye düştüğüm notlar. Kodda “Check if” diye başlayıp “Bunun buraya uygun olup olmadığı kontrolü eklenecek” diyen 28 tane not var (“Build Plants” sayfasında sağ tıklayıp kaynak koda bakılabiliyor).

Continue reading

1 Comment

Filed under oyun, programlama

Günbahar — Yapay Zeka

tmp_19455-Screen Shot 2016-08-16 at 6.02.07 PM718278534

(Sunspring, senaryo metni)

ENT. GEMİ

H’nin raftan bir kitap aldığını, konuşurken sayfalarını çevirdiğini ve sonra geri kaldırdığını görürüz.

H
Kitlesel işsizlik yaşanan gelecekte genç insanlar kan satmaya mecbur. Yapabileceğim ilk şey bu.

H2
Çocukları görüp çeneni kapamalısın. Yüz yıl yaşayacak olan bendim.

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri, kurgu, programlama

Sessizliğin Sesi — Simon & Garfunkel

Selam karanlık, eski arkadaşım
Seninle konuşmaya geldim yine
Çünkü yavaşça süzülen bir hayal
Bırakmış tohumlarını ben uyurken
Ve beynime oturmuş bu hayal
Duruyor hala
Sessizliğin sesinde

Huzursuz rüyalarda tek başıma
Yürüdüm taşlı dar sokaklarda
Sokak lambasının halesi altında
Çevirdim yakamı soğuk ve rutubete
Neon ışığı parıltısı saplanınca gözlerime
Geceyi bölüp dokunarak
Sessizliğin sesine

Ve çıplak ışığın altında gördüğüm
On bin kişi vardı, belki fazlası
Konuşmadan söyleyen insanlar
Dinlemeden duyan insanlar
Seslerin hiç paylaşmadığı şarkılar yazan insanlar
Kimse cüret etmez bozmaya
Sessizliğin sesini

“Aptallar” dedim, “Siz bilmezsiniz
Sessizlik büyür kanser gibi
Duyun sözümü de öğreteyim size
Tutun elimi de ulaşayım size”
Ama sözüm düştü sessiz yağmur damlası gibi
Ve yankılandı sessizlik kuyularında

Ve insanlar baş eğdi ve dua etti
Kendi yaptıkları neon tanrıya
Ve işaret parlayıp verdi uyarısını
Biçim verdiği sözlerle uyarısını
Ve işaret dedi ki “Peygamber sözleri
yazılmıştır metro duvarlarına
ve apartman odalarına
Ve fısıldanmıştırlar sessizliğin sesinde”

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, programlama

Hack Kültürü ve Hacktivizm — Alternatif Bilişim

Alternatif Bilişim Derneği
Temmuz 2013, ekitap.alternatifbilisim.org

PDF İndir | LaTeX İndir

hack_kulturu_ve_hacktivizm

Bir yıl önce gerçekleştirdiğimiz HackCon I etkinliği oldukça verimli tartışmalara vesile oldu. Her toplantıda olduğu gibi, süre kısıtı nedeniyle sözler biraz eksik kaldı. Bu kitap yarım kalan sözlerin kısmen tamamlanması ya da derli toplu bir özeti anlamına geliyor. Toplantımıza katılan, bu derlemeye yazılarını veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kitabın birbirinden değerli yazarları sayesinde konuyu hemen her boyutu ile ele almaya çalıştık. Hack kültürü ve hackerların ülkemizde ve dünyada çarpıtılmış bir kavram içine sıkıştırılmasını eleştirmeye ve toplumda oluşan negatif algıyı değiştirmeye yardımcı olacak bir içerik hazırlamaya özen gösterdik. Konuyu tarihsel, sosyolojik, güncel, politik ve kültürel yönleri ile tartışan yazılar seçtik. Hackerlığı bilgisayar korsanlığına indirgeyen düzeysiz tartışmaları bir tarafa atıp, Türkiye’de de bu olgunun hakettiği gibi tartışılması hedefledik.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, kitap, programlama, şey

NO FÜTUR — çeviri derlemesi

no-futur-kapakSon versiyon: 16 Ağustos 2015

(105 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

NO FÜTUR

Buna Demokrasi Derler (Bruce Cockburn)

Silah ticareti ve İsrail’in Gazze saldırısı (Kolektif)

Süpergüç-sonrası kapitalist dünya düzenini kim denetleyebilir? (Slavoj Žižek)

İnsani Yüzlü Barbarlık (Slavoj Žižek)

İnsan Yüzlü Barbarlık (Slavoj Žižek)

Barbarlık insan maskesi takınca (Slavoj Žižek)

Hiçbir şey olmuyorken ne olmaktadır? (Slavoj Žižek)

Ey Sen (Pink Floyd)

Gerçel ile Görcül (Gilles Deleuze)

Görcül olanın Gerçekliği (Slavoj Žižek)

Kadın babanın-adlarından birisidir (Slavoj Žižek)

Çinlileştirme (Slavoj Žižek)

Size Özel İsa (Depeche Mode)

Karl Marx Nedir? (Alexander Bogdanov)

Tektolojiye Giriş (Alexander Bogdanov)

Yeraltı’nın Tekrar Bastırılmasına Giriş (Suelette Dreyfus)

Yeraltı’na Bir Giriş (Julian Assange)

Selam, Eyvallah (The Beatles)

Diğer kitaplar

6 Comments

Filed under çeviri, kitap, programlama

Yeni fonksiyon: Elektronevrotik Dalga

end YER
Kestirilemez bir süre boyunca görcülce yayılarak gerçel uzakınlık parametrelerini değiştirecek olan elektronevrotik bir dalgayı YERinde başlatır.

~~~

enw PLACE
Invokes in PLACE an electroneurotic wave that will propagate virtually for an unpredictable duration modifying the actual parameters of extimacy.

~~~

Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar — Radikal Yazılım Grubu

3 Comments

Filed under çeviri, programlama

Niteliklerin Koşullu Sayılması

Bilindik iki mahpus tertipi iki farklı mantığı temsil eder:
1) Oyun Kuramında Mahpusun İkilemi (Mİ)
2) Jacques Lacan’ın incelediği Üç Mahpus (ÜM)
Aradaki farklar Nicelik ve Nitelik diyalektiği ile ilgilidir: Mİ’de nitelikler sabit bir düzenlemeye sahiptir ve nicelikler Oyun Kuralları olarak ön-belirlenmiştir; ÜM’de ise nicelikler ancak niteliklerin koşullu sayılması yoluyla ortaya çıkar. Mİ sabit bir yapı altında “puan” sayar; ÜM ise koşullu varoluşları sayar. Bağlamları nadiren kesişir: Google’da aratıldığında Mİ 507000, ÜM 345000 sonuç verirken Mİ+ÜM birlikte sadece 1310 sonuç vermektedir. Aralarında açıkça mantıksal bir ayırı bulunmaktadır. Burada geliştirdiğimiz biçimleştirme bu iki tertibi saymanın iki şekli olarak temsil etmek içindir.

Yapısal sayma olağan küme kuramı temsillerinden oluşur:
0 = {}
1 = {0} = {{}}
2 = {0,1} = {0,{0}} = {{},{{}}}
3 = {0,1,2} = {0,{0},{0,{0}}} = {{},{{}},{{},{{}}}}
Artırımlar: n ∪ {n} = n+1

Koşullu sayılar bunların “açılması” ve “noktalanması” ile elde edilir:
0′ = ·
1′ = · {·}
2′ = · {·} { · {·} }
3′ = · {·} { · {·} } { · {·} { · {·} } }
Artırımlar: n’ n = (n+1)’

“Açıklık”ları saymanın henüz tamamlanmamış olduğunu, varsayımlardan oluştuğunu belirtir. “Nokta”ları ise imkanları dağıtarak belirsizliklerini temsil eder. Bu koşullu sayıların her birisi farklı bir nicel durumu imler:
0′ birselliktir: Slavoj Žižek’in ünlü kitabındaki “hiçten az”ı imler.
1′ bağımsız tekil bir varoluştur: “birden az”ı, olmak ya da olmamak’ı imler.
2′ bir ikilemdir: “ikiden az”ı, bu veya o veya başka’yı imler.
3′ “üçten az”dır ve sayma sonsuza kadar sürer.

Bu makalede koşullu saymanın biçimsel yordamını tarif etmekte ve bu yordamı kullanarak ÜM’yi temsil etmekteyiz, böylece ÜM’nin (Mİ’nin kabul görmüş “kanonik örnek” statüsü karşısındaki) “paradoksal” statüsünü çözümlendirmekteyiz.

(ingilizcesi ve detaylar)

6 Comments

Filed under çeviri, bilim, programlama

İki yeni işleç: Geçersizleme ve Kapsayarak Aşma

// Geçersizleme
Özneyi yüklem karşısında geçersizle. Özne antite bütün belirginliğini yitirir, yüklem antite bir Kendinde-Şey olur. Kapsayarak Aşmanın karşıtı.

Γ Kapsayarak Aşma
Özneyi yüklem içinde varsayımlandır. Özne antite yüklem antitenin basit yadsınması olur. Geçersizlemenin karşıtı.

~~~

// Invalidation
Invalidate the subject with respect to its predicate. The subject entity loses all its significance, and the predicate entity becomes a Thing-In-Itself. Opposite of Sublation.

Γ Sublation
Assumilate the subject in the predicate. The subject entity becomes the simple negation of the predicate entity. Opposite of Invalidation.

~~~

Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar — Radikal Yazılım Grubu

3 Comments

Filed under çeviri, programlama