Category Archives: şey

Koronavirüs — derleme

Son versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Koronavirüs) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Koronavirüsün Yeniliği

Koronavirüs ile Brecht

Virüse Yiğitlik Yapan Devrimciler

Koronavirüs Krizi

Simgesel Değerlenme ile Gerçek Değerlenme

Berardi’nin Üç Tefekkür’üne Bir Yanıt

(İngilizcesi)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Simgesel Yas ile Gerçek Yas — derleme

Son versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Simgesel Yas ile Gerçek Yas) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

İki yokluk ve bir ayrılma: Tanrı-Doğa’dan irade-sistem’e

Tanrı ve Doğa’nın Modern Yası

Žižek’in Tanrı ve Doğa’ya Yönelik Tavrı

Her arzu melankolik arzudur

Sahici Sadakat Yas Tutma Dürtüsüdür

Simgesel Yas ile Gerçek Yas, Paranoya ile Sinisizm

Saudade Melankolik Arzudur

Fol Melankoliden Kurtulmak: Kabuktaki Hayalet

Siborgum Ama Sıkıntı Yok: Çılgınım Ama Muhafazakârım

(İngilizcesi)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Enerji ile Entropi — derleme

Son versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Enerji ile Entropi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Arzu ile Arıza

Uzamsal ile Bileşimsel

Dekripsiyon ile Deşifreleme

Çaba, angaje emek-gücüdür

Simgesel Angajman ile Gerçek Angajman

Ahlak Bombasını Reddetmek ve Etkisiz Hale Getirmek

Kabul ve Reddin Dört Derecesi

(İngilizcesi)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Yetkilenme ile Bedenlenme — derleme

Son versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Yetkilenme ile Bedenlenme) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Lüzum ve Keyfiyet

Žižek sonrası evren için Tanrı ve Doğa’yı yeniden tanımlamak

Simgesel Düzen Nelerden Oluşur?

Yetkilenmenin Bedenlenmeden Ayrılması

Fetiş ve Semptomda Yetkilenme ile Bedenlenme

Yetkilenmenin (Simgesel Dikiş) Bedenlenmeden (Gerçek Dikiş) Ayrılması

Fetişlerin Simgesel Yetkilenmesi ile Semptomların Gerçek Yetkilenmesi

Esas hackerlar histeriklerdir

(İngilizcesi)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Aurora Borealis — derleme

auroraSon versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Aurora Borealis) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Bir Çayın Çaylığında Dört Söylem

Sütten kremaya: Bir nitelik farkının kaydedilmesi

Saygın Vatandaş’ta büyük Öteki ile küçük öteki

Hep Çalışıp Hiç Oynamamak Mutantları Sıkıcı Yapar

La Casa De Papel’de Kanun & Suç için Lüzum & Keyfiyet

Özgürlük ve sınıf özdeşimi

Žižekçi Analiz Küratörü ile röportaj

(İngilizcesi)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Gelecek Çoktan Tahayyül Edilmiş Hollywood Filmi Senaryolarının Hiçbirine Benzemeyecek — Slavoj Žižek

İçinden geçtiğimiz durumun, bir zamanların Hollywood distopyalarında gördüğümüz senaryoların gerçek yaşama uyarlanmış hali olduğunu sık sık duyar olduk.

Türkçesi: Öznur Karakaş

Kaynak: Terrabayt

Leave a comment

Filed under şey

Washing hands as a dialectical process

The coronavirus haunts you as a probability. It infects you as an abstraction, so you have to sublate it.

The dialectical process is like washing your hands. You soap your hands for several seconds to get the virus. Then you rinse your hands to get rid of the virus.

After losing the ordinary life that used to be before the coronavirus outbreak, you suffer a melancholy. This melancholy is like the soaping of your hands. It takes some time. You will ponder over your life for a while.

But you know it’s gone now.

So you will mourn and sublate the deep contemplation over your previous life. This is like rinsing your hands in the river of time. This is needed for your desire to be “free and uninhibited again” [1].

[1] “Authentic Fidelity is the Drive to Mourn”

Leave a comment

Filed under şey

Berardi’nin Üç Tefekkür’üne Bir Yanıt — Işık Barış Fidaner

Bu metinde Franco “Bifo” Berardi’nin yeni bir metninden (Üç Tefekkür) parçalara yanıt veriyorum.

Tüm bunlar kapitalist dinamikleri tamiri imkânsız, geri döndürülemez bir şekilde bozacak.

Virüs neden kapitalist dinamiklerin soyut makinesini bozsun ki? Atıl öğelerin yükünden kurtularak yeni bir momentum kazanan daha saf bir kapitalizm ile de gayet sonuçlanabilir.

Bir cesede neden para veriyorsunuz? Küresel ekonominin cesedini para enjekte ederek diriltebilir misiniz? Hayır.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Simgesel Değerlenme ile Gerçek Değerlenme — Işık Barış Fidaner

Koronavirüs krizinde Türkiye’deki toplam ölüm sayısı 400’e yaklaşırken sınırlı sayıda da olsa “önemli” insanların kaybına dair (mesela tıp profesörleri Cemil Taşçıoğlu ile Feriha Öz) haberler yapılmaya başlandı. Haberi yapıldığı için bildiğimiz birkaç ölüm ile haberi yapılmadığı için hiç bilemediğimiz yüzlerce ölüm arasındaki fark üzerine gelin biraz düşünelim.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Koronavirüs Krizi — Işık Barış Fidaner

İnsanın düşünen bir hayvan olduğu birçok kez söylenmiştir. Düşünmek ve konuşmak, dil kullanmak (bazen de bilinçdışı yoluyla dilin insanı kullanması) insanın ayrıcalığıdır.

Düşünme ve dilin oluşturduğu simgesel düzenin temel işlevi, yetkilenmedir. O halde şöyle de demeliyiz: İnsan yetkilenen hayvandır. Tüm hayvanların ortak özelliği, bir canlı olarak beden sahibi ya da o bedenin kendisi olmaktır, bedenlenmedir. Birçok hayvan için bu, o bedeni bir yerden başka bir yere taşıyarak hareket edebilmek demektir. İnsanda bulunan simgesel düzen, bedenlenmenin üzerine yetkilenmeyi ekler [1]. Hem hareket ederek bir yerlere erişme yetkisi, hem de konuşarak bir şeyleri söyleme yetkisi, buna dahildir.

Continue reading

4 Comments

Filed under şey