Işık Barış Fidaner

Işık Barış Fidaner, psikiyatrist Hüray Fidaner ile halk sağlığı hekimi Caner Fidaner‘in oğlu olarak 1983’te Ankara’da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’nde ortaokul, İzmir Fen Lisesi’nde lise eğitimi aldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans, yükseklisans ve doktora dereceleri aldı. Beş Dakika Daha albümünü, Sandık şarkısını ve Yarı-Ömür EP’sini yapan Sakareller müzik grubu üyelerinden birisidir. Birkaç Game Jam’e katıldı, küçük dijital oyunlar geliştirdi, Karga ile Tilki fablının etkileşimli kurgu (macera tüneli) uyarlamasını yaptı. Lale Akarun ile yaptığı yükseklisans tezinde nesne takibi algoritmaları üzerine çalıştı. Ali Taylan Cemgil ile yaptığı doktora tezinde ise bileşimsel (combinatorial) istatistiklerle ilgili yeni kavramlar geliştirerek bunları edebi bir metne uyguladı ve gen ifadesi dizilerini öbekleyen bir biyoenformatik uygulaması geliştirdi. Üniversitede Marksist düşünceyi benimseyerek Evrensel gazetesinin gençlik ekinde editörlük ve yazarlık yaptı. Daha sonra (2007’de) Slavoj Žižek’in eserleriyle tanışarak felsefe ve psikanalize yöneldi. 2008’de Yersiz Şeyler blogunu açtı. 2014’te düzenli çeviri yapıp yayınlamaya, 2016’da Yersiz Kitapları derlemeye başladı. 2018’de Žižekian Analysis blogunu açtı ve felsefe-psikanaliz metinleri yazmaya başladı. 2020’de bu metinleri Görce Yazıları olarak Türkçe ve İngilizce e-kitapçıklar halinde derlemeye başladı. Zeynep Nur Ayanoğlu ile birlikte İngilizce True-False’un Türkçesi olan SahiFol kavram çiftini buldular ve önerdiler. Žižekçi düşünceye dayanan kuramlarında temel aldığı kavram kümelerinden en önemlisi, Yetkilenme ile Bedenlenme, onlara zemin olan İrade ile Sistem, ve onları bozan Arzu ile Arıza’dan oluşmaktadır. Tülin Erinç’in ona astrolojiyi tanıttığı 2022’de Astroanaliz yazıları yazmıştır. Saussure Dil Lokantası‘nda Fatoş İrem’le Beş Amelle Unlanma metodolojisini geliştirdiler. Halen Lacancı psikanalizin Ekholojik ufkunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Işık Barış Fidaner was born in Ankara in 1983 as the son of psychiatrist Hüray Fidaner and public health physician Caner Fidaner. He took middle school education in Bornova Anatolian High School and high school education in İzmir Science High School. He took bachelor, master’s and doctorate degrees from Boğaziçi University Computer Engineering Department. He is one of the members of Sakareller music band that made the album Beş Dakika Daha (Five Minutes More), the song Sandık (Chest) and the EP Yarı-Ömür (Half-Life). He attended a few Game Jams, developed small digital games, made the interactive fiction (choose your own adventure) adaptation of the fable The Crow and The Fox. In the master’s thesis that he did with Lale Akarun, he worked on object tracking algorithms. In the doctorate thesis that he did with Ali Taylan Cemgil, he devised novel concepts for combinatorial statistics, applied them to a literary text and developed a bioinformatics application that clusters gene expression sequences. In university he adopted Marxist thought and did editing and writing in the youth supplement of Evrensel (Universal) newspaper. Afterwards (in 2007) he encountered Slavoj Žižek’s works and turned towards philosophy and psychoanalysis. He founded the Yersiz Şeyler (Placeless Things) blog in 2008. He began regularly doing and publishing translations in 2014, he began compiling Yersiz Kitaplar (Placeless Books) in 2016. He launched the Žižekian Analysis blog and began writing philosophy-psychoanalysis texts in 2018. He began compiling these texts as Görce Yazıları (Görce Writings) in the form of Turkish and English e-booklets in 2020. Together with Zeynep Nur Ayanoğlu they found and suggested the Turkish concept pair for the English True-False: SahiFol. The most important concept set that he uses in his theories based on Žižekian thought consists of what follows: Authorization and Embodiment, their grounds Will and System, and Desire and Malfunction that disrupts them. Tülin Erinç introduced him to astrology in 2022 and he has written Astroanalysis texts. He goes on working in the Echological horizon of Lacanian psychoanalysis.

Twitter: @BarisFidaner

siteadres

piratpaper