Özdeyişik 📜

Bize daha çok yeni klişeler lazım! (Goldwyn) 🔗

Rizgar eken fortuna biçer! 🔗

Ne yolcuyuz ne hancı, Lacancıyız Lacancı! 🔗

Ne var birader, üstdil mi gördün? 🔗

Senin sanmışsın… Sen insanmışsın! 🔗

Otoanaliz imkansızdır ama ontoanaliz mümkündür! 🔗

Kuş ile uslanmayana gelmeli tekir, tekir ile uslanmayanın hakkı köpektir.
— Öyle mi yav?
— Öyle miyav ki aklın durur! 🔗

İcazetin yani’si yavan olur. 🔗

İki kişi bakışırken üçüncüye beklemek düşer. 🔗

X ve Z bakışırken Y’ye beklemek düşer. 🔗

Biri var biri yok, kıyamet ondan kopar. 🔗

Nerede çokluk, orada… imleyen. 🔗

Hatice mi netice mi? Sal gitsin! 🔗

Feri de ferdi ha! 🔗
(Feride Ferdi ha! 🔗)
Milletin ferdi ha! 🔗

Kalış kılıştan kesindir. 🔗

Güzele bakmak seraptır. 🔗

Sükut ikrardan gelmez, ekhositten gelir.
Sükun ekhosenin ikrarından gelir. 🔗

Sükut füzesi kendi kendini vurur. 🔗

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
Dinlersen çağ olur, dinlemezsen çığ olur. (IBF)
Dokunursan sağ olur, dokunmazsan sığ olur. (TE)
Okursan ders olur, okumazsan dert olur. (AEÇ) 🔗

Dil mi yaman beyin mi yaman?
Söz gelecek yerden balık esirgenmez.
Baktırıyorsa gözbağıdır, bakılamıyorsa gözdağıdır.
Harlayan körük ısınmaz.
Susturma susturdukça sıra sana gelecek.
Taşıma değirmenle su dönmez.
Muhabbeti mukubbet yapma!
Cezbedici okunuşlarla text hayatınızı renklendirin.
Sen git Babanın-Adı gelsin!
Bir geçmiş bir geçmişe bre geçmiş gel geçerken bir geçiş köprüsü açalım demiş.
Tahvil edilemeyen tek şey tahvilin kendisidir.
Ev semptomdur yuva babandır.
Burada başyazarın kedisi mi miyavlıyor?
Ben artık şark’ı dinlemek değil garp’ı dinlemek istiyorum.
Kasıt cana varsa orada adalet bitiverir! 🔗

Özümü gör de bağlamını sorma!
Onun maksadı özümü görmek değil ki kendi bağlamına dönmek!
Özüm özünü özleye özleye / stalk ede ede kararır!
Destursuz bağlama gireni sapma ile kovarlar! (sapma: dérive/drift/yanlama)
Baba oğluna bir bağlam vermiş, oğul babaya bir salkım öz vermemiş.
Bağlama bak, özün olsun, görmeye gözün olsun.
Bakarsan bağlam olur, bakmazsan dağdağa olur.
Dağdağa kavuşur insanım sanan kavuşmaz. 🔗

Abdala malum olur.
Abdal mı alim olur?
Abdalım alem olur!
Abdalım ağlamalı…
Abdal amel umulur.
Abdal ama yumulur. 🔗

Felek melek anlamam! 🔗

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Her yoğurdun bir yiğit yutuşu vardır.
Her yutağın bir yiğit yoğuruşu vardır. 🔗

Virüse yiğitlik olmaz. 🔗

Umudunu beklentine göre uzat! 🔗

Fazla meta vazı olmayın gerçek sanırlar! 🔗

Geldim, gördüm, yendim, yutuldum. 🔗
(ve yutturabildiğimi zannediyorum 🔗)

Arzular şelale
Ar zula, Şey lâl
Ar zül ar, Şey lale 🔗

Es durudur. 🔗

Fiyat Lüks! 🔗

Hic Rhodus, hic saltus: İşte Rodos, atla da görelim! İşte endeks, o zaman zıpla!
Hic rhodon, hic salta: İşte gül, oyna bakalım! İşte simge, o zaman dans! 🔗

Duy duy! 🔗

René Descartes: Düşünüyorsam varım!
Sigmund Freud: Düşünü yorsam? Var mısın? 🔗

Ben yormuş olmasaydım sen kendi başına çözemezdin. 🔗

Kedi eğer ciğere yöneliyorsa ciğersiz olmadığını şimdiden anladığı içindir. 🔗

Aynı nehirde yıkanamayız… Ama başka nehirde de yıkanamayız… 🔗

Bakteriler bağırsakta yaşar bağırmasak da! 🔗

Sen müthiş bir teferruatsın! 🔗

Burç yiğidin kancasıdır.
Asalet kanunu:
— Duran cisim aynen durur.
— Giden cisim aynen gider.
Atalet mümkünün temelidir. 🔗

Ne zaman aktır? Ne zaman karadır?
Nizam anaktır! Nizam Ankara’dır! 🔗

Kördüğüm kulisten rüyadır
Bil ki rüya teyelli hülyadır
Git de bul, bulmasan öder külle
Kulis tanır gelince, yellere ser 🔗

ustam bulut inliyor mu, gizler im, kap alır 🔗

sen iyi düş, ummak giz herşey 🔗

ben yakınmazsam, sen yakınmazsan, biz yakınmazsak
nasıl cayar kararlılıklar ayık lağvımızla 🔗

ve kadimler
bizim kadimlerimiz 🔗

sen bil örme bedelsiz
bir ihtişam daha var, o da ördek mi dersin? 🔗

kararı fil’e dokuyor ciğerim
bağlamına buhar kalmış
mem’le ketimin 🔗

Cool’a cool’luk edene yazıklar olsun. 🔗

Sen siz olmaz! Sen siz olmaz! 🔗

Ağa botunun üstüne bot olur mu la!
Bana robot deyip durma,
Satarken siborg mu olduk? 🔗

Ego kendi evinde ağa değildir. (Freud) 🔗

Narkissos: Kalbim Ego’da kaldı.
Dağlar taşlar: Kalbim Ekho’da kaldı. 🔗

Sinyal gürültünün kendi yankısıdır. 🔗

Kalbim Ege’de kaldı
Kalbim Ego’da kaldı
Kalbim Eko’da kaldı
Kalbim Ekho’da kaldı 🔗

Altında hep bir kaplumbağa daha
(Turtles all the way down) 🔗

Kırk gitar mı kırk sitar mı? 🔗

Psikanalizde abartılardan başka hiçbir sahilik yoktur. (Adorno) 🔗

Pis kanal iz bırakır aktarılan mesajda.
Psişelere bulaşmayın.
Annem göster ama imletme dedi! 🔗

Anlatılamayan şey sahnelenir. 🔗

Allah vere de sürgit delirme priz!
Lafım ne ki sizde? Pas!
El ne yapa? Dök rantı otur!
Ne bahseder! Sürsün de sır…
Len um diyip eğer…
Yat lan. 🔗

Yazılan herşey duvarı pekiştirir. (Lacan) 🔗

Yorumlama yalnızca hemseslenme yoluyla işler.
İmleyende yankılanan bir şeyler olmalıdır.
Dürtüler söyleyişin bedendeki yankısıdır. (Lacan) 🔗

Düşünceme oyuncak olduğumda var değilim; düşünmediğimi düşündüğümde düşünürüm: neyim? (Lacan) 🔗

O neredeyse ben oraya varmalıyım (Freud: Wo Es war, soll Ich werden). 🔗

O camdan atlasa sen de mi atlayacaksın? 🔗

Deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. 🔗

Her Ego’dan bir ses çıkıyor… Hesabı olan konuşuyor… 🔗

Burada soruları ben sorarım! Burada duyguları ben hissederim! 🔗

Doğru yanılışın doğurusudur.
Yanlış doğurunun yanılışıdır. 🔗

Her anlama bir yanlı şanlamadır.
Her anlama bir yanlış anlamadır.
Her anlama bir yanılışı anlamadır.
Her anlama bir anılışa yanlamadır. 🔗

Kendinimiz amin.
Kendiliğiniz mübarek olsun!
Burada menzil açmak yasaktır. 🔗

Fallusa inanma, fallussuz kalma. 🔗

Erkeklik tasım tasım taslanan bir taslaktır. 🔗

Haset etme ne olur, kıskan senin de olur! 🔗

Eski kıstas eski hamam: Hamama giren terler.
Ecel teri dökmeden alın teri dökülmesi boştur, his-teri dökmeden ecel teri dökülmesi kördür. 🔗

Kadın ne ister? Was will das Weib? (Freud)
Kadın “neyiz?” der. “Was wir?” sagt Weib. 🔗

Öyle bir aksam asın ki aksamasın! 🔗

Tabi muhakkak öyledir peki senin hamster’ın nerede? (Žižek) 🔗

Makul olan şey gerçektir, gerçek olan şey makuldür. (Hegel) 🔗

David Lynch ettirsin, Leonardo da Vinci sürsün. 🔗

“Fil öz!” of… 🔗

Ya kuzgun başa… 🔗

Kuşu kuşla (t)avlarlar. 🔗

Zaman kötü, kolla örgütü! Zaman kötü, kolla Gott’u!
Sen Gottesbeweis’i bırak da asıl Göttesbeweis’ten haber ver. 🔗

Hiperego: Yenilemeyen yineleme boştur, yinelemeyen yenileme kördür. 🔗

Büyükolizm: Baştan alalım ama bu kez daha duygulu olsun! 🔗

Süpürego: Tek perde, tek giz! 🔗

Pü eril! Püeril! 🔗

Bu samimi kahkaha kuzuları çağıran mezbahadır bir bakıma.
This hearty laughter is for bringing lambs to the slaughter, as it were. 🔗

Habbe kubbenin huzmesini hazneye getirir. 🔗

Ateş Toprağı şekillendirir.
Topraktan Su sızar.
Su Havaya siner.
Hava Ateşi körükler. 🔗

İnsana balık verirsen bir gün doyurmuş olursun,
Balık tutmayı öğretirsen ömür boyu doyurmuş olursun,
Balık tutmayı öğretmeyi öğretirsen bütün ahalisini doyurmuş olursun. 🔗

Herkesin kıvranmasına kimse karışaman! 🔗

Öyle her isteyen deli olamaz. (Lacan) 🔗

Terzi seslenir: Koş bul ilk izleri yeni geçti asıl an Başakrep, yayılan kalabalık! 🔗
Tarz seslenir: Koş bul ilk izleri yeni geçti asıl an Başaktör/Başaktris, varılan kara batık! 🔗

The first duty of philosophy is making you understand what deep shift you are in. 🔗

Sun, Sun, why are you eclipsed? 🔗

Slavoj Žižek’le alay etmek klişe oldu. 🔗

Nam-ı Pir Žižek’tir. 🔗

Öğrenç! Bu da bize ders olsun! 🔗 (Artık bir bit! 🔗)

Eşik hoş aftan ne anlar? 🔗

Hoş çakalsın ama yetmez. 🔗

Dikensiz gül olmaz. Çiçeksiz meyve olmaz. 🔗

Albert Einstein göreceli zamanı şöyle anlattı:
Elini yanan ocağa koy da gör eceli, o zaman bir dakika bir saat gibi gelir.
Oysa bak gör ece’nin güzelliğini, o zaman bir saat bir dakika gibi gelir.
İşte göreceli zaman budur. 🔗

Ben dışkı değil memeyim!
Ben nazar değil sedayım! 🔗

Ben vinyet değil vivant’ım!
Ben bön değil bonne’üm! 🔗

İzim olmadan asla! Tav-izi almadan asla! 🔗

İlinti sebep-sonuç değildir (Correlation is not causation). 🔗

Hakikat yanılgıdan ortaya çıkar. (Lacan) 🔗

Aile düzeni şu olgunun tercümesinden başka bir şey değildir: Baba ata değildir, Anne de adamın çocuklarına kadınlığı bulaştırmakla kalır; gerisi bundan türer. (Lacan) 🔗

Bir Başkadır: Eviriyon çeviriyon lafı çaktırmadan istediğin yere getiriyon. 🔗

Hasbinahlat! = Ahlat bize yeter! 🔗

Ahlattan ümit kesilmez!
Mazahlat! Aman tek gezme, çokluklara dikkat!
Sadahlat! Savul çokluk, teklik benden sorulur! 🔗

Bugün Ahlat içün Neptün? 🔗

İlletler üzerine ille herkes illetişim kuracak ve hepsi irdellenecek! 🔗

Melek kokulu deterjanla babanın-adlarını makinede
çalkalayın ve tüm insani melekeleriniz tertemiz olsun! 🔗

İşte biz böyle yuvarlanırız (This is how we roll). 🔗

Ne idealler kovaladım zaten yoktular. 🔗

Belli ki mürekkep yalanmış! 🔗

Gözyaşı kurur, gözyası kalır. 🔗

Kahramanlar kahrımı anlar.
Kraliçe! Kır al içe… 🔗

psikoza karşı elimizde büyük bir koz var: obje-koz (a).
Emmek en yüce değerdir. 🔗

Sanal anayurt savunmasını amayurt savunmasına çevirelim! 🔗

Родина-мать зовет! Anayurt çağırıyor!
Родина-ткать зовет! Örenyurt çağırıyor!
Родина-гнать зовет! Güdenyurt çağırıyor!
örgüt or god 🔗

Taş düşebülü, ayı çıkabülü, kıyamet kopabülü… 🔗

Yaya ömür deriz oysa yayın işi ölümdür. (Heraklit) 🔗

Uyanıklar tek ortak dünyadadır ama uyuyan herkes kendi yanına döner. (Heraklit) 🔗

Önemli detaylarda kaybolalım. 🔗

Nahora’nızı yiyin! / Eat your Dasein! (Lacan) 🔗

Poz iyi, don! Ak var, yum!
Battı balık hiç istifini bozmadan yan gitti…
— Baştan kokacağına bana seni tutmayı öğretseydin ya! 🔗

Ter az, iyi. 🔗

Aşilliğin onda dokuzu topuklamaktır. 🔗

Eriyor olacağım! 🔗

Mecaz hakikatin köprüsüdür
Mecaz-ı mürsel sahiliğin elçisidir. 🔗

Leyla Meyla farketmez!
Levla Mevla farketmez! 🔗

Deli olmadan veli olunmaz
El cünunu fünun 🔗

Tanrı doğanın keyfiyetidir.
Doğa tanrının iğdişidir. 🔗

Ne bu la? 🔗

Sema arzda tezahür etmelidir (Gök yerde başgöstermelidir). 🔗

Hakkın yalnızca Cevher değil aynı zamanda Zat olarak kavranıp dile getirilmesi herşeyi belirler. (Hegel) 🔗

İma edilen şey-tanrıdır. 🔗

Sizi tümdengetirdik, yine tümevardıracağız ve bir kez daha sizi oradan çıkarsayacağız. (Taha 55)
Hakikat sonrası yolcusu kalmasın! 🔗

Vakit yaklaştı ve Ay yarıldı. Onlar bir alamet görseler hemen yüz çevirip, “Klişe bir efsun!” derler. Hep inkâr ettiler ve keyfî davrandılar. Herşey kararlaşır. (Kamer 1-3) 🔗

Eve girince kendinize selam verin. (Nur 61)
Efendimiz! Kendimize haksızlık ettik. (Araf 23)
Analiz açısından kişinin işleyebileceği tek suç kendi arzusundan taviz vermiş olmaktır. (Lacan)
Üstben’den başka hiçbirşey insanı keyif almaya zorlamaz. Üstben keyif alma buyruğudur – Zevk al! (Lacan) 🔗

Öyle bir eyle ki eylemin kıstas olsun. (Kant) 🔗

İhtirasın ve ihtisasın ihtivasının yanında ihtişamlı ihtilal ihtimaline de ihtimam göster! 🔗

Bu kanka en sonuncu kankamızdır artık
Kombinasyonalle kart alırım sandık 🔗

Yüz çiçek açsın bin mayış verilsin. 🔗

Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık.
Hepimiz Google’ın Palo Alto’sundan çıktık. 🔗

Başkasının hayalinin bağlamadığı hiç kimse yoktur.
Başkan’ın hayali hepimizi bağlar. 🔗

Başkasının hayaline hapsolduysan işin bitmiştir! (Deleuze) 🔗

No Fütur! 🔗

Bence amin: Filiz Tin’de 🔗

Hayal et! → Hayalet! → Muhat
Hayal eder misin? → Hayale der misin? → Muhatap
Hayal ettin mi? → Hayalet Tin mi? → Muhatip
Hayal edin → Hayale Din → Mahut
Hayal edeniz → Hayale Deniz → Mahmut 🔗

Temel: Lazımdır 🔗

İmam imandır.
Umman ummamdır. 🔗

Aslan aslamdır. 🔗

Güven güvemdir. 🔗

Peki ya biz ne olacağız?
Bizim hep Paris’imiz olacak.
Peki ya evren ne olacak?
Evrenin hep Büyük Patlaması olacak. 🔗

Nörüyon? Ören beyan! 🔗

Nörüyon? Ne biliim… Nörobilim! Ne örebileyim? 🔗

Sempati antipatinin yuvalandığı yerdir.
Parasempati antipati geçirmez. 🔗

Aşk-ı memnu hırs-ı memnudur. 🔗

Şükran duymak yeniden havalı olsun. 🔗

Hepimiz Türkoyuz. 🔗

(Tık tık) / Kim o? / Hakim! / Ha? Kim? / Ha denmez efendim denir!
(Tık tık) / Kim o? / Hekim. / He… Kim? / He he benim bendim! 🔗

(Tık tık) / Kim o? / Hakem! / Ha? Kem? Kim er ha? / Etiği senin kemi benim! 🔗

Avokadom gelmeden konuşmam. 🔗

Bilimsel doğrular yoktur, sadece bilimsel sahilik vardır! 🔗

Yeni bir bilimsel sahiliğin galip gelmesi rakiplerini ikna edip onlarda jetonu düşürmesiyle olmaz, daha ziyade rakipler eninde sonunda öldüğü için ve bu yeni sahiliğe aşina olan yeni bir kuşak büyüdüğü için galip gelir… (Planck) 🔗

Ne hak yanlılar, ne haklı yanlar, ne haklayanlar… Ne hakla yanlar! 🔗

Laf salatası… Laf sal atası! 🔗

Mektubaşka: Teklifimi benden esirgemeni rica ediyorum çünkü bu o değil ki! (Lacan) 🔗

O büyüyünce pipisinin de büyüyeceğinden hiç kuşkum yok. (Küçük Hans) 🔗

Hiç psikolamadık şu dünyada! 🔗

Hepimiz psikanılıyız, bilinçdışı budur. 🔗

Psychoanalysis is the emprickle science! 🔗

Aç bi-ilaç daha kafamızı bulalım. 🔗

Sahici analiz eleştirinin ötesindedir.
Eleştiri taslamayı açığa vurur, analiz kendini baltalamayı açığa vurur. 🔗

İğdiş şu demektir: Keyfiyet reddedilmelidir ki arzu yasasının tersine merdiveninde ona ulaşılabilsin. (Lacan) 🔗

Sadece sevgi keyfiyeti arzuya tenezzül ettirebilir. (Lacan) 🔗

Arzu = Talep – İhtiyaç
Dürtü = Talep – Özne 🔗

X: “Ben benim.”
X: “Je suis moi.”
X: “I am me.” 🔗

Bir zar atımı asla rastlantıyı feshetmez. (Mallarmé)
Söyleyiş, söylenenin ardında duyulanın içinde unutulur. (Lacan) 🔗

Fırsatçı medya ekolojisi hukukun yerini almıştır. 🔗

Esas hackerlar histeriklerdir. 🔗

Histeri şikayetten şikayetten şikayettir. 🔗

Gerçek ayakasızdır. 🔗

Bu da geçecek. 🔗

Geçenek bilinçdışıdır. 🔗

Filhakika, bilinçdışı fil hafızasıdır.
Gafiiliyat Arzımuhaldir, Bağfaaliyet Farzımuhaldir. 🔗

Hayal simgenin dolgusudur. 🔗

Yanlışın yanlış olduğu doğrudur ama doğrunun doğru olduğu yanlıştır. 🔗

Rast şaşar şaşa rastlar. 🔗

Doğru doğrudan yanlışa yanlar. 🔗

Teori sahi sahiliğin entropisini sahneler. 🔗

İmleyen özneyi başka imleyenlere temsil eder. (Lacan)
Simleyen özneyi başka imleyenlere metheder. 🔗

İmlendiren, öznenin başka imleyenlerdeki söylentisidir.
İmleten, öznenin başka imleyenlerdeki yankısıdır.
İmleyene değil imletene bak! 🔗

Düşlemi katetmek düşüş düşünü düşürmektir. 🔗

Sahiplik sahiliğin sanallığa fedasıdır. 🔗

Mücadele umuttur. Çırpınmak avuntudur. 🔗

Salımlı uyumlanma ölüm dürtüsüdür. 🔗

Sadece bedenlenmeler ve yetkilenmeler vardır. 🔗

Çaba, angaje emek-gücüdür. 🔗

İş-başında-bilgi, gerçek angajmanlı çabadır. 🔗

Bir başkası olsa(ydı), o olmaz(sa)/gerekir(di). (Lacan) 🔗

Olması gerekir: S1 ⇒ S2
Olmaz/gerekir: ~S1 ∨ S2 🔗

Fetişlerin bozulması tanrılar ve canavarlar üretir. 🔗

Her arzu melankolik arzudur. 🔗

Saudade melankolik arzudur. 🔗

Melankoli arzunun hüsranıdır. 🔗

Sahici sadakat yas tutma dürtüsüdür. 🔗

Sevgiyi tözlendiren nefret-bilmezliktir. 🔗

Güncel iğdiş ilkesi anonim kalabalık fetişidir. 🔗

Bir üst dildışı vardır. 🔗

Fallus toplumun kaldıracıdır. 🔗

Ereksi yön rastyöneldir. 🔗
Pencüse, yalancıdır güç istencüse.
Düşeşin de dostu olmaz.

Tezahürriayet: Tezahür + Riayet = Hürriyet 🔗

Çevirmenler, True’ya Doğru demeyelim, Sahi diyelim. 🔗

Çevirmenler, False’a Yanlış demeyelim, Fol diyelim. 🔗

Ignorance’a Cehalet değil Bilmezlik denmelidir. 🔗

Signifier Gösteren değil İmleyen olarak çevrilmeli. 🔗