Toplumsal Mesafelenmenin Huzursuzluğu — Matthew Flisfeder

Matthew Flisfeder — 7 Mayıs 2020 — thephilosophicalsalon.com

Sigmund Freud’un Uygarlığın Huzursuzluğu kitabı, çoğu zaman, bireyin ihtiyaçları karşısında egemen kültür ve toplumun ihtiyaçlarına gereksiz yere öncelik verilen bir metin olarak görülür. Kitap, bireylerin toplum içinde birbirleriyle geçinebilmesi için, her birimizin kendi dolaysız bireysel haz ve arzularından vazgeçmesi ya da onları bastırması konusunda birbirimizle uzlaşmamız gerektiğini anlatır. Herbert Marcuse’den Gilles Deleuze ve Félix Guattari’ye kadar bir dizi kuramcıya göre, özgürleşme, kültürün taleplerini üzerimizden atarak arzularımızı özgürleştirmemize bağlıdır.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri

Fuhuşun yasallaştırılmasından 17 yıl sonra “Alman Modeli” — Ingeborg Kraus

rom2

Dr. Ingeborg Kraus’un İtalyan meclisinde yaptığı konuşma, Rom, 28.05.2018.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner
Düzelti: Serap Güneş

Fuhuşu yasallaştıran ve normalleştiren bir kanunla ilgili deneyimlerimizi bugün sizinle paylaşma şansım olduğu için mutluyum. “Alman modeli”, kadınları korumanın çok uzağındadır, onlar için tam bir cehennem oldu. Bu kuvvetli kıyaslamayı bilerek yapıyorum, çünkü Almanya’da durum çok ciddi. Bu kanunun etkilerinin kısa bir özetini yapacağım size.

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri

İspat erildir, delil dişildir — Işık Barış Fidaner

İspat ve delil genelde şöyle ayırt edilir: İspat kesin olarak hakikati kararlaştırır, delil ise hakikatin zayıf ya da güçlü ama kesin olmayan bir işaretidir.

İspat ve delil arasında daha net bir ayrım yapmak için, istatistiksel hipotez testindeki şu kavramları düşünün: Boş hipotez bir olay hakkında “normal” ya da “doğal” beklentileri temsil eder (mesela olayın bilinen bir olasılık dağılımına göre rastgele gerçekleştiğini söyler). Alternatif hipotez, boş hipotezin geçersiz olduğu halde ne olabileceğini temsil eder. Boş hipotezin bilindiğini, alternatif hipotezin ise bilinmediğini belirtmek önemlidir. Birinci tip hata, geçerli bir boş hipotezi kabul etmeyi becerememektir, ikinci tip hata ise geçersiz bir boş hipotezi reddetmeyi becerememektir.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Paradoksal Sınıflar — Jean-Claude Milner

Gerçek çokluklar vardır. Bu çoklukların temeli, ne sindirici ve bağlayıcı bir özelliktir, ne de kabul edilmiş bir imleyendir. Böyle bir çokluğa sokulmak, ondan gelen herhangi bir temsili edinmek ya da ondan gelen ayırt edici ismin Bir’ini edinmek değildir. En fazla şunu varsayabiliriz: Saçılmış Bir, bir öbek içine toplar. İmgelem, öbekte, dilde ad verilen bir biçimi tanır: Böylece kutup yıldızının gerçekliği takımyıldızlar halinde toparlanır. Fakat öbek, onunla ancak kazara ilişkilenen biçimler ve isimlerden önce varolur. Daha fazlasını söylemek, bizzat yıldızları konuşturmayı gerektirir, bir takımyıldıza mensup olmanın ne demek olduğuna dair onları sorgulamayı gerektirir.

Jean-Claude Milner 1983 Les noms indistincts

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

paradoksal

“Öbek” konusunda bkz. “Özgürlük ve Sınıf Özdeşimi”

2 Comments

Filed under çeviri

Destek

Mali destek için Patreon sayfamız açılmıştır:

>>> Patreon <<<

Yıllardır Yersiz Şeyler sitesinde yazılar yazıyorum ve çeviriler yapıyorum. Bugüne dek onlarca derleme yayınladım. Ayrıca iki yıldır Žižekian Analysis blogunda da yazarlık/adminlik/editörlük/küratörlük yapıyorum. Gösterdiğim çabaya (angaje emek-gücüne) mali destek sağlanabilmesi için bu sayfayı oluşturdum.

I’ve been writing and translating pieces for Placeless Things website for several years. I have published dozens of compilations until today. Also I’ve been writing/admining/editing/curating the Žižekian Analysis blog for two years. To provide financial support for my effort (engaged labor-power) I made this page.

Işık Barış Fidaner

Leave a comment

Filed under şey

Fetişlerin bozulması tanrılar ve canavarlar üretir — Işık Barış Fidaner

Fetişlerle yabancılaşmak insanın doğal halidir, ayna evresi ile başlar [1]. Fetiş, yetki-beden kompleksidir, bedene yetki giydirerek elde edilir [2]. Fetiş bozulduğunda, yadsıma ya fetişin yetkilenmesinde ya da fetişin bedenlenmesinde gerçekleşir. Fetişin yetkilenmesinin bozulması, yetkisiz bedenler üretir, bir başka deyişle, canavarlar üretir. Fetişin bedenlenmesinin bozulması, bedensiz yetkiler üretir, bir başka deyişle, tanrılar üretir. Tanrılar ve canavarlar, fetişlerin bozulması üzerine beliren gölgelerdir. Aynı görüngünün iki yüzüdür: Canavarları tanrılar göndermiştir, tanrıları da canavarlar göndermiştir. Tanrı ya da canavarda tezahür eden yadsıma, esas olarak yetkilenmenin bedenlenmeden ayrılması gerçeği ile ilgilidir [3]. Yetkilenme ile bedenlenme arasındaki ayrıklık tamamlandığında, canavarlar mahlukat (critter, Haraway) olur, tanrılar ise bileşimsellik olur [4].

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Olağanüstü Hal Mi? Gönder gelsin! — Todd McGowan

Todd McGowan — 30 Nisan 2020 — thephilosophicalsalon.com

Koronavirüs salgınının en şaşırtıcı yanı, otoriterlik heveslisi Donald Trump ve Jair Bolsanaro gibi liderlerin olağanüstü hal ilan etmekte gösterdikleri isteksizliktir. Bunu ilan etmek devlet iktidarını arttıracaktır ve onlara insanların faaliyetleri üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir denetim imkanı verecektir, otoriterlik heveslilerinin özlemi de tam olarak budur. Fakat olağanüstü hal ilan etme fırsatını yakalamaktansa, Trump ve FOX News’daki destekçileri, hızla yayılmasına rağmen koronavirüs salgınının önemsiz bir hadise olduğundan şikayet ettiler. Bazı muhafazakarlar salgına “solcu komplosu” demeye işi vardırdılar. Madem Trump’ın otoriter eğilimleri var ve FOX News’daki takipçileri onun otoritesini güçlendirmek istiyorlar, o halde neden koronavirüs vesilesiyle devlet iktidarını genişletme imkanlarını kucaklamak istemiyorlar?

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri

Coronavirus — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

The novelty of the coronavirus

Coronavirus and Brecht

The Revolutionaries Who Show Heroism Against The Virus

The Coronavirus Crisis

Symbolic Valuation and Real Valuation

A Response to Berardi’s Three Meditations

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Symbolic Mourning and Real Mourning — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Two inexistences and a separation: God-Nature to will-system

Modern Mourning of God and Nature

Žižek’s Attitude towards God and Nature

Every desire is a melancholic desire

Authentic Fidelity is the Drive to Mourn

Symbolic Mourning and Real Mourning, Paranoia and Cynicism

Saudade is Melancholic Desire

Being Relieved of False Melancholy: Ghost in the Shell

I’m a Cyborg But That’s OK: I’m Crazy But I’m Conservative

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Energy and Entropy — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Desire and Malfunction

Spatial and Combinatorial

Decryption and Decipherment

Effort is engaged labor-power

Symbolic Engagement and Real Engagement

Working-Class Pride and Authorization

Refusing and Defusing The Moral Bomb

Four Degrees of Acceptance and Rejection

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey