Tag Archives: Alexander Bogdanov

Bilim Ve İşçi Sınıfı — Alexander Bogdanov

Alexander Bogdanov’un 23-28 Şubat 1918’de düzenlenen bir Proletkult etkinliğinde yaptığı sunuşun özeti, Fabian Tompsett’in yakın tarihli İngilizce çevirisi esas alınarak 14. TSBD Sosyal Bilimler Kongresinde yeniden sunulmak üzere Örsan Şenalp tarafından (Kasım 2015’de) Türkçe’ye çevrilmiştir. Yeniden sunuş, Bogdanov’un orijinal metni eleştirel bir gözle, aradan geçen bir yüzyılın izdüşümü dikkate alınarak ve emeğin bugünkü gözü süzgecinden geçirilerek Tektoloji ve Sınıf: Özgürleştirici Öznenin Yeniden İnşası, Yeniden İnşanın Öznesinin Özgürleşmesi başlığı ile hazırlanmaktaktır.

Kaynak: sendika#.org

bogdanov-lenin

Bogdanov, Lenin’le satranç oynarken.

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri, bilim

NO FÜTUR — çeviri derlemesi

no-futur-kapakSon versiyon: 16 Ağustos 2015

(105 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Buna Demokrasi Derler (Bruce Cockburn)

Silah ticareti ve İsrail’in Gazze saldırısı (Kolektif)

Süpergüç-sonrası kapitalist dünya düzenini kim denetleyebilir? (Slavoj Žižek)

İnsani Yüzlü Barbarlık (Slavoj Žižek)

İnsan Yüzlü Barbarlık (Slavoj Žižek)

Barbarlık insan maskesi takınca (Slavoj Žižek)

Hiçbir şey olmuyorken ne olmaktadır? (Slavoj Žižek)
 

Ey Sen (Pink Floyd)

Gerçel ile Görcül (Gilles Deleuze)

Görcül olanın Gerçekliği (Slavoj Žižek)

Kadın babanın-adlarından birisidir (Slavoj Žižek)

Çinlileştirme (Slavoj Žižek)
 

Size Özel İsa (Depeche Mode)

Karl Marx Nedir? (Alexander Bogdanov)

Tektolojiye Giriş (Alexander Bogdanov)

Yeraltı’nın Tekrar Bastırılmasına Giriş (Suelette Dreyfus)

Yeraltı’na Bir Giriş (Julian Assange)
 

Selam, Eyvallah (The Beatles)

4 Comments

Filed under çeviri, kitap, programlama

Karl Marx Nedir? — Alexander Bogdanov

Uzun zaman önce öldü… ama gariptir “ölüm” sözü onun adına uygun düşmez. Ardında kalan, başka herhangi birinde olacağı gibi, temelde tek bir şeydir — davası. Ve bu dünyada hiçkimse şimdiye dek ardında bu kadar devasa bir kalıt bırakmamıştır.

Bu kalıt yaşamın fikri, örgütlenimi, örneğidir.

Fikir… Politik ekonomiyi, tarihi ve bütün toplumsal bilimler alemini dönüştürmüştür o; felsefeye yeni bir can vermiştir. Yalnız arkadaşları değil düşmanları bile tekrar tekrar onun düşünce ve bilgi zenginliğinden kullanmaktadır ve bu daha uzun süre böyle sürecektir. Hepsinin temelinde herşeyi birleştiren canlı bir fikir yatar. Kendi içinde çok basit bir fikirdir ama ne herkes* bu fikrin büyüklüğünü anlar.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri

Bogdanov, “Karl Marx Nedir?” (Moleküler Kızıl Rehberi) [ingilizce]

McKenzie Wark’ın yeni kitabı Moleküler Kızıl’a eşlik etmek üzere çevrimiçi yayınlanan Moleküler Kızıl Rehberi’nde (Verso) Bogdanov’un kısa bir eserinin yeni bir [ingilizce] çevirisini bulabilirsiniz.

Alexander Bogdanov Library

 You can find a new translation of a short piece by Bogdanov in Molecular Red Reader (Verso) available online to accompany McKenzie Wark’s new book.

View original post

Leave a comment

Filed under çeviri, kitap

Tektolojiye Giriş: 2. Örgütlenimsel Yöntemlerin Birliği — Alexander Bogdanov

(Giriş: 1)

İşte örgütlenimsel bakış açısı budur. Mutlak basitliktedir ve basitliği içinde feshedilemezdir. Bu bize ne verir, ve hangi ihtimalleri gösterir?

Kendimizi “her şey örgütlenimdir” felsefi beyanıyla kısıtlamakla kalsaydık, bunun kuram ve pratiğe pek bir faydası olmazdı. Kuram ve pratik açısından gerekli ve önemli olan şey, yöntemlerdir. Onlar açısından bunun içerimi aşikardır: “Bütün yöntemler örgütlenimseldir“. Yani görev, bütün yöntemleri örgütlenimsel olarak anlamak ve incelemektir. Bu büyük bir ilerleme olabilir, ancak bir koşul sağlanırsa: örgütlenimsel yöntemler bilimsel genellemeye yatkın olmalıdırlar.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri

Cilt Sekiz — Yaşama Deneyiminin Felsefesi — Kasım 2015’te Çıkacak

Yaşama Deneyiminin Felsefesi (Aleksandr Bogdanov Kütüphanesi Cilt 8) kitabının David Rowley’in [ingilizce] çevirisiyle 2015 Güz sonlarında Tarihsel Maddecilik dizisinin 111. cildi olarak çıkması planlandı. Sevinin!

Alexander Bogdanov Library

David Rowley’s translation of The Philosophy of Living Experience (Volume 8 of Alexander Bogdanov Library) is scheduled to appear later in the Fall of 2015 as Volume 111 of Historical Materialism series. Rejoice! 

53117

View original post

Leave a comment

Filed under kitap

Tektolojiye Giriş: 1. Örgütlenimsel Bakış Açısı — Alexander Bogdanov

(Tektolojinin Tarihsel Gerekliliği ve Bilimsel Yapılabilirliği)

Bütün insan faaliyetleri özünde ya örgütlenimseldir ya da örgütsüzleşmeye aittir. Demek ki insan faaliyeti, teknik olsun, toplumsal bilişsel, ya da estetik olsun, örgütlenimsel deneyimin maddesi olarak görülebilir, ve örgütlenimsel bakış açısından incelenebilir.

Sokak söyleminde “örgütlemek”, “örgüt”, veya “örgütsel faaliyet” vb. terimler özgül, dar bir anlama sahiptir. Fakat, kavramlarımıza bilimsel isabet ve kesinlik vermek için bu muğlak ve tutarsız sokak kullanımını uzaklaştırmalıyız.

“Örgütlemek” terimi, en sıklıkla, insanlar hakkında, emekleri ve çabaları hakkında konuşulduğu zaman kullanılır. “Bir kuruluş örgütlemek”, “bir ordu örgütlemek” veya “sefer”, “savunma”, “saldırı”, “araştırma örgütlemek” gibi şeyler, insanları bir amaca yönelik toparlamaktır, çabalarını bir akılcı birlik ışığında düzenlemek ve eş-tertiplemektir (co-ordinate). Ama eğer bu vakalardan birisine, diyelim ki en tipik olanına, bir kuruluşun örgütlenmesine, daha yakın bir gözle bakacak olsaydık, orada bile örgütlenim kavramının salt insan faaliyetinden daha geniş bir araziyi kapladığını hemen görecektik.

Continue reading

3 Comments

Filed under çeviri

Yeni bir dünya için — McKenzie Wark derlemesi

wark-kapakSon versiyon: 27 Haziran 2016

(27 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Çevirenin önsözü

Toplumsal belirlenimciliğe karşı

Thanatisizm’in doğuşu

Bu halen kapitalizm midir?

Yeni bir dünya için tasarımlar

6 Comments

Filed under çeviri, kitap

Toplumsal Belirlenimciliğe Karşı – McKenzie Wark

McKenzie Wark
5 Aralık 2013, publicseminar.org

Herhangi bir işi tamamlamak genelde farklı tür işler yapan insanların işbirliğini gerektirir, ki bu insanların yaptıkları iş çeşitleri, türlü düşünme çeşitlerini de biçimlendirmiştir. Bir tür çeviri ya da kod ayarlaması gereklidir. Farklı entelektüel emek türleriyle uğraşan insanları ortak bir görev için hizaya getirmek bile yeterince zor olabilir. Zihin emeği ve kol emeği arasında, ve tabi bunlarla afektif emek arasında işbirlikleri, bu çabayı bütünüyle karmaşıklaştırır.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, bilim, programlama