Tag Archives: Ali Taylan Cemgil

A Bayesian Approach To The Clustering Problem With Application To Gene Expression Analysis — doktora tezi

bayesian-kapak.pngSon versiyon: 10 Mart 2017

(116 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

— Lüdmila hanıma özür notu

— Türkçe özet ve İngilizce tam metin

— İngilizce sunum

Diğer kitaplar

2 Comments

Filed under bilim, kitap, makale

Sinança — Şirin Cemgil, Ali Taylan Cemgil

sinanca

(ayrintiyayinlari.com.tr)

Sinança için sosyalist bir kadının, Şirin Cemgil’in hikâyesi denebilir. Bir anlamda, 1970’lerden bu yana Türkiye’de yaşanan mücadele süreçleri düşünüldüğünde, sayısız devrimci-sosyalist kadının duygularının, dirençlerinin ifade bulmuş hali.

Bu romansı kitap, kısa süren bir “dün” ile uzun süren bir “bugün” arasında gidip gelen mektuplaşmalardan oluşuyor. Sancılı, gerilimli, sevinçli. Hasret ve yalnızlık da var kaçınılmaz olarak.

Anlatılanlar, Türkiye sosyalist siyasi tarihinin bir parçası.

Şirin bu kitabın adını “Bitmemiş Yazılar” koymuştu ölümünden önce. Kaleme alacağı pek çok şeyi yazamadı ama bu kitap onun sevgisinin ve hayatının en yalın özeti.

Sinança, hem bitirilememiş bir aşk mektubu, hem bir otobiyografi, hem de siyasi bir anlatı olarak okunabilir.

Şirin’in cümleleri hafızaları tazeleyecek.

ISBN: 978-605-314-032-0
Baskı: 1.Baskı – 2015
Yayın No: 920
Dizi No: 16
Alt Başlık: Şirin Cemgil Sinan Cemgil’i Anlatıyor
Dizi: Yakın Tarih
Yazar: Şirin Cemgil
Derleyen: Taylan Cemgil
Yayıma Hazırlayan: Enis Rıza, İlbay Kahraman
Son Okuma: Müslüm Yücel
Düzelti: Yiğit Can Canbatar
Kapak Tasarımı: Gökçe Alper
Dizgi: Kâni Kumanovalı

Leave a comment

Filed under kitap

izdüşüm entropisi

İzdüşüm Entropisi ile Sözcüklerin Öbeklenmesi

Işık Barış Fidaner, Ali Taylan Cemgil

Entropi toplaşması (ET) algoritmasını bir edebiyat metnindeki sözcüklerin öbeklenmesine uygulamaktayız. ET, öğe kümelerinde parçalılığı niceleyebilen izdüşüm entropisi (İE) fonksiyonunu en küçük yapan hasis bir toplaşma yordamıdır. Metin, uygulamada bir özellik atamasına, sözcüklerin metnin paragraflarında bulunmalarını temsil eden bir bileşimsel nesneye indirgenmektedir. Deney sonuçları indirgeme ve basitliğine rağmen ET’nin metindeki sözcükler arasında belirgin ilişkilerin yakalanmasında kullanışlı olduğunu göstermektedir. Python’da yazılan bu yordam, REBUS adıyla bir özgür yazılım olarak yayınlanmıştır.

(türkçe metiningilizcesiPDF – REBUS)

>>> özet istatistikleri <<<

diğer

7 Comments

Filed under çeviri, bilim, makale, programlama

özet istatistikleri

Bölüntüler ve Özellik Atamaları için Özet İstatistikleri

Işık Barış Fidaner, Ali Taylan Cemgil

Öbekleme için sonsuz karışım modelleri sıklıkla kullanılır. Bu modellerde karışım atamalarının sonsalından Monte Carlo yöntemiyle örnekleme yapmak veya eniyileme ile maksimum a posteriori çözümünü bulmak mümkündür. Ne var ki bazı problemlerde sonsal dağınıktır ve örneklenen bölüntüleri yorumlamak zordur. Bu makalede bölüntü ve özellik ataması örneklemlerinin temsili için blok büyüklüklerine dayalı yeni istatistikler tanıtmaktayız. Öğeler arası parçalılığı nicelemek için öğe-temelli bir entropi tanımı geliştirmekteyiz. Sonra bu bilgiyi özetleyip görselleştirecek entropi toplaşması adlı basit bir algoritma önermekteyiz. Önerilen istatistiklerin pratik kullanımı birkaç sonsuz karışım sonsalında ve bir özellik ataması veri kümesinde yapılan deneylerle gösterilmektedir.

(türkçe metiningilizcesiPDF)

codtree_12

>>> izdüşüm entropisi <<<

diğer

5 Comments

Filed under çeviri, bilim, makale, programlama