Tag Archives: Amerikan İstatistik Birliği

İstatistiksel Belirginlik ve P-Değerleri Hakkında Beyan — Amerikan İstatistik Birliği

9 Haziran 2016

1. Giriş

Bilimsel araştırmanın nicelik bakımından artması ve büyük, karmaşık veri kümelerinin çoğalması, son yıllarda istatistiksel yöntemlerin uygulama kapsamını genişletmiştir. Bilimsel ilerleme için böylece yeni yollar açılmıştır, ama araştırma verilerinden çıkarılan sonuçlar hakkında kaygılar da ortaya çıkmaktadır. Bilimsel sonuçların geçerliliği, yeniden üretilebilirliği de dahil, sadece istatistiksel yöntemlerin kendisine bağlı değildir. Uygun şekilde seçilmiş teknikler, düzgünce icra edilmiş analizler ve istatistiksel sonuçların doğru yorumlanması da sonuçların geçerli olduğunun ve onları saran belirsizliğin düzgünce temsil edildiğinin emniyet altına alınmasında kilit rol oynar.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, bildiri, bilim, şey

İstatistiksel Belirginlik ve P-Değerleri Hakkında Beyan: İlkeler — Amerikan İstatistik Birliği

Tam metni çevirmeye yeni başladım. Şimdilik sadece ilke cümlelerini yayınlıyorum.

IBF

1. P-değerleri verilerin tarif edilen bir istatistiksel modelle ne kadar uyumsuz olduğunu belirtebilir.

2. P-değerleri ne çalışılan hipotezin doğru olma ihtimalini ölçer, ne de verilerin salt tesadüf eseri üretilmiş olma ihtimalini ölçer.

3. Bilimsel sonuçlar, iş ve siyaset kararları salt bir p-değerinin belirtilen bir eşiği geçip geçmediğine dayandırılmamalıdır.

4. Düzgün çıkarım yapılması eksiksiz bildirmeyi ve şeffaflığı gereksinir.

5. Bir p-değeri yahut istatistiksel belirginlik, ne bir etkinin boyunu ölçer ne de bir sonucun önemini ölçer.

6. Kendi başına bir p-değeri bir model ya da hipotez bakımından iyi bir delil ölçüsü sağlamaz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Leave a comment

Filed under çeviri, bildiri, bilim