Tag Archives: Aşk insanların afyonudur

Aşk insanların afyonudur — derleme

AdsızSon versiyon: 26 Kasım 2017

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Aşk insanların afyonudur) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Aşk insanların afyonudur ~ Karl Marx

Olan ve Olması Gereken üzerine

Evlilik ve sevgililik, ailenin kendini yeniden üretim süreci

Aile ve özel mülkiyet

Ruh, bilinç, karar

İlişki, geçmiş, gelecek, kültür, ideoloji

Yara

Bir varmış bir yokmuş

Varlık ve mevcudiyet

İlişki, değer, inanç

Emekçi aile: Ailenin yeniden üretimi = Toplumsal sınıfın yeniden üretimi

İşaret, yaşam, yoklama, varlık, mevcudiyet

Kırılmak cesaret ister (ideolojik çağrı/muhatap alma/özgür düşünme/oyun/mahremi açık etme)

Diğer kitaplar

爱: aşk

Leave a comment

Filed under kitap

Kırılmak cesaret ister (ideolojik çağrı/muhatap alma/özgür düşünme/oyun/mahremi açık etme)

Kırılma bir ideolojik çağrıdır. Kırılmak yakın olmanın mı göstergesidir? Kırılmak, “hayalime uymuyorsun, hayalime uymanı istiyorum” mesajıdır. Küsmek, “yalnızca hayalime uyduğunda seninle görüşeceğim” demektir. Karşı taraf bunu kabul ettiğinde, kendisini kırılanın hayalindeki özne-konumu olarak tanımış ve kabullenmiş olur. Kırılan kişi böylece ona kendi hayali kadar “yakın” olmuş olur. Ama yakın olduğu şey, o kişinin kendisi değil, hayalinde tuttuğu yerdir.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

İşaret, yaşam, yoklama, varlık, mevcudiyet

İşaretler ve yaşam… Yaşamın devamı ve işaretler. Yaşamın devam ettiğine dair işaretler. Senin yaşamının devam ettiğinin işaretleri, ya da senin gıyabında yaşadığın, seni de temsilen yaşayan bir başkasının yaşamının devam ettiğinin işaretleri.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Emekçi aile: Ailenin yeniden üretimi = Toplumsal sınıfın yeniden üretimi

“Emekçi aile” çok önemli bir kavram. Cinsellik ve ekonominin kesiştiği noktada yer alıyor. İster istemez bir muğlaklık içeriyor (“feodal eğilimler”?), ama ideolojik tavırda kaçınılamaz bir yeri var.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

İlişki, değer, inanç

Bir ilişki birbirini sevmekle başlar, beraberce dünyayı sevmekle devam eder. Başlangıçta birbirine çeken değerler ne kadar güçlü de olsa, devamında güçlenen ve bu insanları beraberce dünyaya bağlayan değerlerin yanında dar kapsamlı ve ayrık kalır.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Varlık ve mevcudiyet

Şu meseleyi netleştirelim..

Maddi ve manevi varlık. Bunlara sırayla mevcudiyet ve varlık diyeceğim. Mevcudiyet şeylerin fiziki varlığı, kuvvet uygulayan bir cisim/nesne olarak dışsal dünyevi varlığı oluyor. Varlık ise şeyleri yaşamsal kılan duygusal, içsel bağları, daha naif, ilkel bir varlık biçimini ifade ediyor.

Continue reading

3 Comments

Filed under şey

Bir varmış bir yokmuş

Bazen dolu olursun ama yazacak bir şey olmaz. Anlatılamayan bir bilgi vardır, sadece var olmaktan ibaret bir varlık. Bilginin yokluğundan oluşan bir bilgi, nesnesi olmayan bir konum, yer. Doldurulması ancak bir eylemle mümkün olan, gözlemci kalarak, “ben sadece durup düşünüyorum” diyerek üzerine tek bir söz söylenemeyecek bir şey. Konuştuğunda dilinden dökülenler bir itirafa da benzeyebilir, bir isteğe, dileğe, ya da bir karara da benzeyebilir. Ama ne olursa olsun, konuşmaya başladığın andan itibaren, o şeyi geri plana itersin, üstüne koydukların, içine doldurduklarınla algılanmaz hale getirirsin. Yalnızca sessizlikte, sözün yokluğunda var olabilen saf bir varlık, apaçık bir yokluğun oluşturduğu varlık. Neyin yokluğu olduğu bilinmeyen, ama “var” olduğu kesin olan, inatçı bir yokluk.

Continue reading

5 Comments

Filed under makale

Yara

Haz, yaraları kaşıyarak üretilir. Yaralar tamamen iyileşirse, yani ihtiyaçlar tamamen karşılanırsa haz da ortadan kalkar. İnsanın varoluşu, yaşamını sürdürme savaşı, ekmeğini ve onurunu koruma dürtüleri, yeri geldiğinde ele geçirme, ezme ve yok etme dürtüleri, temeldeki kapatılmayan bir yarayı, çözülmeyen bir “sorunu”, “meseleyi” işaret eder.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

İlişki, geçmiş, gelecek, kültür, ideoloji

Bir yaratık. Bir yaratığın dünyayla hangi kalıcı bağları olabilir, su içip havayı solumaktan başka? Ne kadar yüceltsen de içinden gelen bağlılık en ilkel bulduğun, aşağıladığın bağlılığa indirgenemez, dönüştürülemez midir? Karşındaki insan da en nihayetinde duyularla ulaşarak hayatında yer açtığın bir nesne değil mi? O yeri açmayabilirsin de. Ya da istedikçe başka yerler açabilirsin veya kapatabilirsin. Açtığın her “yer”, kendini bağladığın olanaklar demek. Kapattıkların ise artık senin için kıymeti olmayan ya da umudu kestiğin olanaklar.

Continue reading

1 Comment

Filed under makale

Ruh, bilinç, karar

Ruh gelecektir. Ruh aynı zamanda oluşmakta olan bilinçtir. Ruh aynı zamanda eylemdir. Ruh, zamanın malzemesidir, olasılıktır. Anlık olarak, koşullar eklendikçe kısıtlanır, koşullar kalktıkça özgürleşir.

Continue reading

2 Comments

Filed under makale