Tag Archives: Bata

Bata — derleme

AdsızSon versiyon: 6 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Bata) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Doğa ve Bata

Aşk ile Meşk

Başka(sı)nın hayali ve Fallokristal

“Hudut namustur” sloganının asıl anlamı

Bir hesap bloklanıyor

Grup Adına İnsan Bloklamak Sanal Ağa Davranışıdır

Dünya Kurtarıcılığı Taslayan Sanal Ağalara İtibar Etmeyelim

Diğer derlemeler

落 : batım, düşüş

Leave a comment

Filed under kitap

Aşk ile Meşk — Işık Barış Fidaner

Aşk kavramındaki yoksunluğun aşk meşk sözünde silindiğini düşününce aşkın uzun zaman kovaladığı ve sonunda kavuştuğu eşinin meşk olduğu, böylece aşkla meşkin birlikte günlerini gün ettikleri düşünülebilir. Oysa bu hayal aşkla meşk arasındaki şiirsel kafiyenin yankısından ibarettir. Meşk aşkın eksiğini kapatmaz, onu tamamlamaz, onu mutlu sona ulaştırmaz, onu bitirmez veya başlatmaz. Bu kelimeler arasında bağlantı yoktur, kökleri de farklıdır, anlamları da farklıdır. Aşk meşk deyince sadece parmak şıklatır gibi aşk sesi yankılanmış olur. Aşk meşk, farklılaşan bir tekrarlamadır.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Bir hesap bloklanıyor — Işık Barış Fidaner

AdsızBu yazıda Freud’un “Bir çocuk dövülüyor” formüllerini rehber alarak Sanal Ağalığın yaslandığı mazoşist düşlemi açığa çıkaracağız [1].

Sanal ağalığın mütemmim cüzü (tamamlayıcı bileşeni) grup adına insan bloklama davranışıdır [2]. Sanal ağalık kazanılmamış ve hak edilmemiş bir yetki olduğu için bu bloklama davranışının bir miktar haksızlık içerdiği kesindir. Ama haksızlığı tasvip etmeyip kaş çatmaktansa (ahlakçı üstbeni öne sürmektense) bu davranışla üretilen zevki anlamak daha önemlidir, özellikle de bloklayan sanal ağanın sadist zevkinden çok onun bu davranışına tanıklık eden diğer grup üyelerinde üretilen mazoşist zevki anlamak önemlidir. Böyle bir analiz, iptal kültürü, linç, günah keçisi gibi meselelerde de yol gösterici olacaktır [3].

Continue reading

9 Comments

Filed under şey

Grup Adına İnsan Bloklamak Sanal Ağa Davranışıdır — Işık Barış Fidaner

Sosyal medyada hem kişi hem grup sayfalarının ayrılmaz bir unsuru olan bloklama, ilişkilerimize zemin aldığımız kamusallığı aşındırmak isteyen bozguncu trollerden kendimizi korumak için gerek duyduğumuz meşru bir güç sayılıyordu, fakat zamanla anlaşıldı ki:

1) Sosyal medya kaygan bir zemindir, kamusal yerine kamusalımsı sayılması daha isabetlidir.

2) Davranış ve silah olarak bloklamanın kabul görmesinin pratik sonucu, zaten kamusalımsı olan sosyal medyanın iyice özelleştirilmesi ve Admin-Ağa denebilecek feodalimsi kurumlaşmalara teslim edilmesidir.

Continue reading

9 Comments

Filed under şey

“Hudut namustur” sloganının asıl anlamı — Işık Barış Fidaner

Mülteci sorunu ile gündeme gelen “Hudut namustur” sloganında sinsice gizlenen ideolojik tuzakların bir bir ortaya serilmesine karşı çıkacak halimiz yok ama bu sloganda nihai ifadesini bulan duygunun da gerçek ve haklı bir korku olduğu inkar edilmemeli.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Doğa ve Bata — Işık Barış Fidaner

Doğanın doğmakla ilgisi olduğu gibi kültürün de batmakla ilgisi var. O zaman Doğa-Kültür ikilisine Doğa-Bata diyelim. Kültüre Bata demenin birçok çağrışımı var:

1) Mevcut dünyada hegemonik kültür Batılıdır.

2) Her kültürel hegemonyanın ömrü sınırlıdır, her İmparatorluk eninde sonunda geriler ve Batar.

3) En temel ritüel cenazedir, kayıpların (en başta Ataların) yasını tutarak insani kültür şekillenir, bunun ezeli-ebedi simgesi de günbatımıdır (bu anlamda Bata Doğa’nın ardından gelir ve ona özlem duyar).

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Dünya Kurtarıcılığı Taslayan Sanal Ağalara İtibar Etmeyelim — Işık Barış Fidaner

İnternette entelektüel faaliyet yürüttüğünüz zaman garip durumlara düşebiliyorsunuz. Mesela çevirmen olarak emeğine ve çabasına saygı duyduğunuz için çeşitli konularda fikir alışverişi yaptığınız ve yazılarınızı paylaştığınız birisi bir gün şöyle bir deklarasyonla karşınıza çıkabiliyor:

“Artık ben Dünyanın Kurtuluşu sitesinin Editörü’yüm, yazılarınıza orada yer verebiliriz. Amacımız dünyayı kapitalist felaketlerden kurtarıp mutlu yarınlara taşımaktır.” Böyle bir heves ve iddia karşısında ne denebilir, “Peki ben de size yardım edeyim, dünyayı birlikte kurtaralım”dan başka?

Continue reading

5 Comments

Filed under şey

Başka(sı)nın hayali ve Fallokristal — Işık Barış Fidaner

Bireysel idealler çıkmaza girmeye mahkumdur çünkü “Başkasının hayali beni bağlamaz, ben kendi hayalimi kurarım” denemez. Sizin hayaliniz de başkasına göre “başkasının hayali”dir [1]. Öyle olmasa nasıl anlam kazanacaktı? Bireysel olarak sizin, benim, onun, bunun hayalinin kimseyi bağlaması gerekmez ama:

Başkasının hayalinin bağlamadığı hiç kimse yoktur.

Continue reading

4 Comments

Filed under şey