Tag Archives: Frantz Fanon

Nazar Noktası — çeviri derlemesi

AdsızSon versiyon: 28 Temmuz 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Nazar Noktası) okunabilir.

İçindekiler

Nazar noktası: Benden ne saklanıyor? (Joan Copjec)

Bilinçdışı düşünümsellik olarak öz-bilinç (Slavoj Žižek)

İmleyen olarak hiyeroglif (Jacques Lacan)

Signifier Neden Gösteren Değil İmleyen Olarak Çevrilmeli (Işık Barış Fidaner)

Fallusun İmletimi: İhtiyaç, Talep, Arzu (Todd McGowan)

Fallusun İmletimi (Jacques Lacan)

Psikanaliz ve BDT (Agnès Aflalo)

Freud ve Siyasallık (Mladen Dolar)

Bastırma ve defterden silme (Jacques Lacan)

Bilme öznesi ya da zulmün tanığı (Dany Nobus)

Özgür insanlar delilerdir (Jacques Lacan)

İş-bilgisi’nden Episteme’ye (Jacques Lacan)

Freud’un Kemikleri (Axel Fox ile röportaj)

Günümüzde Hegelci olunabilir mi? (Slavoj Žižek)

Tekrar ve kılık değiştirme (Gilles Deleuze)

Transgender üzerine (Slavoj Žižek)

Anne ve kaygı (Jacques Lacan)

Erkek bağı üzerine (Michael Downs)

Frantz Fanon beyaz düşmanlığına karşı çıkıyor

Adalet ve Açık Tartışma Üzerine Bir Mektup

Paradoksal Sınıflar (Jean-Claude Milner)

Yeni araştırmaya göre örümceğin ağı zihninin parçası (Bryan Nelson)

Joker üzerine devam: Apolitik nihilizmden yeni bir sola ya da Trump neden bir Joker değil? (Slavoj Žižek)

Isı dalgasında filozof olmak neden özellikle dayanılmazdır (Slavoj Žižek)

Greta Thunberg bir dahi değil – o bir havari (Slavoj Žižek)

İsteseniz de istemeseniz de insanlığın kaderini değiştireceğiz

Dördüncü imkânsız meslek: Bilim (Jacques Lacan)

Psikanalist Marguerite Derrida koronavirüsten öldü

Olağanüstü Hal Mi? Gönder gelsin! (Todd McGowan)

Toplumsal Mesafelenmenin Huzursuzluğu (Matthew Flisfeder)

Peki ya başarırsak? (Slavoj Žižek)

Firar hatları (Gilles Deleuze, Félix Guattari)

Kamuoyuna kötü haberleri verme hakkı kimdedir? (Slavoj Žižek)

“Parodi” hesaplar meselesi (Işık Barış Fidaner)

Güpegündüz Hırsız Gibi: İnsan-Sonrası Kapitalizm Çağında İktidar (Slavoj Žižek)

Hiçbir Zaman Yeterince İstihdam Edilebilir Olmamak: Patronun Arzusunu Tatmin Etmenin İmkân(sızlığ)ı (Colin Cremin)

Diğer kitaplar

睐: nazar

Leave a comment

Filed under çeviri, kitap

Frantz Fanon beyaz düşmanlığına karşı çıkıyor

Bir insanın ruhun haysiyetinin zaferine katkı yaptığı her seferinde, bir insan başka insanlara boyun eğdirilmesine her hayır dediğinde, onun eylemiyle dayanışma hissetmişimdir. Benim temel görevimin renkli insanların geçmişinden çıkarılması asla gerekmez. (…) Benim siyah tenim belli değerlerin deposu değildir. (…) Renkli bir insan olarak benim, ırkımın geçmişiyle ilgili olarak beyaz insanın suçluluğunun kristalleşmesini ümit etme hakkım yoktur. Renkli bir insan olarak benim eski efendimin gururunu ezmenin yollarını aramaya hakkım yoktur. Boyun eğdirilmiş atalarım ve analarım için tazminat talep etme hakkım ya da görevim yoktur. Siyahın ödevi yoktur; beyazın sırtında yük yoktur. (…) Bugünün beyaz insanlarından 17’nci yüzyılın köle tacirleri için hesap mı soracağım? Elimdeki tüm araçlarla onların ruhlarında suçluluk tomurcuklanması için mi çabalayacağım? (…) Atalarımı ve analarımı insanlıktan çıkaran köleliğin kölesi değilim.

Frantz Fanon 1952 Siyah Ten, Beyaz Maskeler

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Alıntının kaynağı

Not: Erkek düşmanlığına karşı da bunun bir benzeri söylenebilir.

1 Comment

Filed under çeviri