Tag Archives: GCAS

Syriza: Deneyimler — çeviri derlemesi

lenin-kapakv1 güncellenme tarihi: 24 Temmuz 2015

Dünyadan Çeviri, Yersiz Şeyler ve Hayal Gücü İktidara sitelerinin müşterek yeniden üretimidir.

(267 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Yunanistan’ın kısa tarihi (BBC)

İdeolojinin Marazi Patlaması (Flesh Machine)

Korkunun Anatomisi (Immanuel Wallerstein)

Sintagma Meydanı’ndan dünyaya (Sintagma Halk Kurulu)

Bahar Kışla Yüzleşiyor (Mike Davis)

Yunanistan: Syriza’yı anlamak (John Mason)

İşte Avrupa Aşırı Sağı (Nick Malkoutzis)

Sol ve sağın sözde ’aşırılık’ları arasında bir bakışım bulunmuyor

Syriza nerede duruyor? (Baptiste Dericquebourg)

Roller değişirken (Nick Malkoutzis)

Kapitalizm vs. iktidar seçeneğini parçalamak (John Holloway)

Avrupa’nın yeni sol popülist hareketi (Paul Mason)

Yunan Komünistlerini Anlamak (Nikos Lountos)

Yunanistan: Birinci Aşama (Stathis Kouvelakis)

Yunanistan’ın dayanışma hareketi (Jon Henley)

Çipras Başbakanlık Yolunda (Yiannis Baboulias)

Borçlu Evet, Ama Suçlu Değil! (Slavoj Žižek)

Kobane için kutlama ve dayanışma mesajı (SYRIZA)

Syriza ve Podemos üzerine (David Harvey)

Syriza stratejisinin sonuna gelindi (Costas Lapavitsas)

Yunanistan: İkinci Aşama (Costas Lapavitsas)

Çipras-Juncker ortak açıklamasına yanıtımız (PAME)

12. Tarihsel Materyalizm Konferansı

GCAS Demokrasi Yükseliyor Konferansı

HDP’nin Büyük Başarısını Kutluyoruz! (SYRIZA)

Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz Troyka’yı suçladı

Yunanistan kaosta (Paul Mason)

Bu Avrupa için bir uyanma şansı (Slavoj Žižek)

Syriza üzerine (Slavoj Žižek)

Artık Bakan Değilim! (Yanis Varoufakis)

Referandumda neden HAYIR demeliyiz? (Yanis Varoufakis)

Yunanistan kanaatkârlığı reddediyor (James Meadway)

Almanya Yunanistan’dan acıyı esirgemeyecek, çünkü yıkımımız işlerine geliyor (Yanis Varoufakis)

DWN: Anlaşma AB’nin siyasi birliğinin sonu

Sorun sadece trajedi değil, asıl sorun yalan (John Pilger)

Yunanistan, Güneye Bakan bir Aynadır (Ryan Harvey)

Küresel Ekonomi (Ryan Harvey)

Yunanistan avro borç anlaşmasını kazandı ama kaybeden demokrasi oldu (Paul Mason)

Bir makro ve mikro fiyasko (Mariana Mazzucato)

Almanya’nın Yıkıcı Öfkesi (Jacob Soll)

Syriza MK çoğunluk üyeleri, Brüksel anlaşmasını reddediyor

Yunanistan: Mücadele Devam Ediyor (Stathis Kouvelakis)

AB el altından darbe tezgahlıyor (Robert H. Wade)

Alexis Tsipras’ın Anti-Politikası (Stathis Kouvelakis)

Suruç’ta ölenlerin başlattığını biz devam ettireceğiz (SYRIZA Gençliği)

Diğer kitaplar

~~~

Ayrıca bakınız:

Kapital ve Politika — çeviri derlemesi

6 Comments

Filed under çeviri, bildiri, deneyim, görüşme, kitap

Niteliklerin Koşullu Sayılması

Bilindik iki mahpus tertipi iki farklı mantığı temsil eder:
1) Oyun Kuramında Mahpusun İkilemi (Mİ)
2) Jacques Lacan’ın incelediği Üç Mahpus (ÜM)
Aradaki farklar Nicelik ve Nitelik diyalektiği ile ilgilidir: Mİ’de nitelikler sabit bir düzenlemeye sahiptir ve nicelikler Oyun Kuralları olarak ön-belirlenmiştir; ÜM’de ise nicelikler ancak niteliklerin koşullu sayılması yoluyla ortaya çıkar. Mİ sabit bir yapı altında “puan” sayar; ÜM ise koşullu varoluşları sayar. Bağlamları nadiren kesişir: Google’da aratıldığında Mİ 507000, ÜM 345000 sonuç verirken Mİ+ÜM birlikte sadece 1310 sonuç vermektedir. Aralarında açıkça mantıksal bir ayırı bulunmaktadır. Burada geliştirdiğimiz biçimleştirme bu iki tertibi saymanın iki şekli olarak temsil etmek içindir.

Yapısal sayma olağan küme kuramı temsillerinden oluşur:
0 = {}
1 = {0} = {{}}
2 = {0,1} = {0,{0}} = {{},{{}}}
3 = {0,1,2} = {0,{0},{0,{0}}} = {{},{{}},{{},{{}}}}
Artırımlar: n ∪ {n} = n+1

Koşullu sayılar bunların “açılması” ve “noktalanması” ile elde edilir:
0′ = ·
1′ = · {·}
2′ = · {·} { · {·} }
3′ = · {·} { · {·} } { · {·} { · {·} } }
Artırımlar: n’ n = (n+1)’

“Açıklık”ları saymanın henüz tamamlanmamış olduğunu, varsayımlardan oluştuğunu belirtir. “Nokta”ları ise imkanları dağıtarak belirsizliklerini temsil eder. Bu koşullu sayıların her birisi farklı bir nicel durumu imler:
0′ birselliktir: Slavoj Žižek’in ünlü kitabındaki “hiçten az”ı imler.
1′ bağımsız tekil bir varoluştur: “birden az”ı, olmak ya da olmamak’ı imler.
2′ bir ikilemdir: “ikiden az”ı, bu veya o veya başka’yı imler.
3′ “üçten az”dır ve sayma sonsuza kadar sürer.

Bu makalede koşullu saymanın biçimsel yordamını tarif etmekte ve bu yordamı kullanarak ÜM’yi temsil etmekteyiz, böylece ÜM’nin (Mİ’nin kabul görmüş “kanonik örnek” statüsü karşısındaki) “paradoksal” statüsünü çözümlendirmekteyiz.

(ingilizcesi ve detaylar)

6 Comments

Filed under çeviri, bilim, programlama