Tag Archives: Görce Derlemesi

Dünya Talebi — derleme

AdsızSon versiyon: 21 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Dünya Talebi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Dünya Talebi ve Dünyadan Talep

Bilemeyebilgi, Bilmeyememe, Belirti, Bilirti

Makbul, Makul, Sanal

Hayal simgenin dolgusudur

Hayali Baba ve Sanal Ağanın Çelmesi

Ağlaşma ve Ağalaşma

Sanal Ağa Özentilerine Karşı: Kural, Kurul, Kurum, Kuram

Diğer derlemeler

求 : rica, istirham, yalvarma

Leave a comment

Filed under kitap

Sanal Ağa — özel sayı

AdsızSon versiyon: 18 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Sanal Ağa) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

(öncesi: Yuva vs. Semptom)

İçindekiler

— Dünya Kurtarıcılığı Taslayan Sanal Ağalara İtibar Etmeyelim

— Grup Adına İnsan Bloklamak Sanal Ağa Davranışıdır

— Bir hesap bloklanıyor

— Sanal Ağa Özentilerine Karşı: Kural, Kurul, Kurum, Kuram

— Ağlaşma ve Ağalaşma

Hayali baba üzerine (Jacques Lacan)

En Distopik Romanımız Böyle Olsun! (Fidaner, Ayanoğlu)

Hayali Baba ve Sanal Ağanın Çelmesi

Diğer derlemeler

霸 : tiran

3 Comments

Filed under kitap

Bata — derleme

AdsızSon versiyon: 6 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Bata) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Doğa ve Bata

Aşk ile Meşk

Başka(sı)nın hayali ve Fallokristal

“Hudut namustur” sloganının asıl anlamı

Bir hesap bloklanıyor

Grup Adına İnsan Bloklamak Sanal Ağa Davranışıdır

Dünya Kurtarıcılığı Taslayan Sanal Ağalara İtibar Etmeyelim

Diğer derlemeler

落 : batım, düşüş

Leave a comment

Filed under kitap

Hayaletin Hayaleti — derleme

AdsızSon versiyon: 21 Ağustos 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Hayaletin Hayaleti) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Hayal gücü hayaletin hayaletidir

Başka(sı)nın hayaline uyma mesuliyeti

Salımlı Uyumlanma Ölüm Dürtüsüdür

Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım

Bir Soruyu Cevaplamak: Talep ve Arzu

Ruhsal iklim değişimi ve fallus

Fallokristal

Felaketlere karşı yaratıcı çözümler

Diğer derlemeler

鬼 : hayalet

Leave a comment

Filed under kitap

Doğru — özel sayfa

AdsızSon versiyon: 29 Ağustos 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Doğru) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

— Doğrusu, Sahiliğin Eksikliğini Hissediyoruz (Fidaner, Ayanoğlu)

Çevirmenler, True’ya Doğru demeyelim, Sahi diyelim (Fidaner, Ayanoğlu)

Çevirmenler, False’a Yanlış demeyelim, Fol diyelim

Yanlışın yanlış olduğu doğrudur ama doğrunun doğru olduğu yanlıştır

— Hakikatin Elektrolizi

— Sahi-Fol ile Doğru-Yanlış = Arzu ile İrade

Sahi, fol, çelişki, uğraklar (G. W. F. Hegel)

Sağlıklı sağduyunun okullu mantığı horgörmesi üzerine (G. W. F. Hegel)

— Sahilik Arayışı İmleyen İşçilerine Emanettir

— 10 Ekim’de Gerçekliğin Hakikati Ezmesi ve Sahi-Fol Kavramları

— True-False : Right-Wrong = Desire : Intention

— Bilimsel Doğrular Yoktur, Bilimsel Sahilik Vardır

— Planck İlkesi ve Geleceğin Gençlerin Elinde Olması

— Muhatap sayısını çoğaltmak, hakikati feda etmek için yeterli bir gerekçe değildir

— Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım

Diğer derlemeler

對: doğru

21 Comments

Filed under kitap

Entropi — özel sayfa

AdsızSon versiyon: 19 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Entropi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

Entropiden başka parametre yoktur ve bilim onun elçisidir.

Reddit: /r/entropy   Twitter: @entropysub

Şarkılardan:

Büyük Patlama (Cursive)

Aşkın Astronomik (Klaxons)

Entropi (Kelly Osbourne)

Entropi (Todd Rundgren)

Entropi (Walk The Moon)

Düzensizlik (Joy Division)

Sen (Radiohead)

Karadelik Güneşi (Soundgarden)


Lacan’dan:

Entropi üzerine (Jacques Lacan)

Termodinamik üzerine (Jacques Lacan)


Görce Yazıları’ndan:

Salımlı Uyumlanma Ölüm Dürtüsüdür

Hep Sonradan: Entropi ve Feda

Uzamsal ile Bileşimsel

Arzu ile Arıza

Entropi: Deleuze’ün Semptomu, Lacan’ın Anahtarı

Teori sahi sahiliğin entropisini sahneler

Fallik Boşunalık, Post-Ödipal Gelişim, Üstben ve Canavar Olmak

Fallik Boşunalık ile Oval Boşunalık

Soul Ruh Değil Candır

Dark’ta Yetkilenme Krizi

Duvar’da Kendi Tükenişini Seyretmek

Simgesel Ayrılma ile Gerçek Ayrılma

İş-başında-bilgi, Gerçek Angajmanlı Çabadır

Düşlemsel Gerçekliğin Anlatımı ile Semptomatik Hakikatin Sahnelenmesi

Fırsatçı Medya Ekolojisi Hukukun Yerini Almıştır

Fütursuz Çağa Karşı Sütur

Doğa ve Bata


Türkçesi olmayan İngilizce Görce Yazıları’ndan:

A Comic Fatalism of Entropy

The Paradox of the Phallus

The greatest possible division: 1/e

Symbolic Privilege and Real Privilege

All Success is a Success of the Repression of Sacrifice

Symbolic Ground and Real Ground

Ideology is grave matter indeed!

Double time theory and the surface-supposed-to-know

Incomplete Universe: Energy & Entropy, All & Not-All

The microstate does not exist


Görce öncesi yazılardan:

İnsan acıdan yapılmıştır

Söylenen söylenişi, yapılan yapılışı, bilinç bilinç-içini, kap içeriği, kabuk maddeyi saklar

Ulusal ganglion sistemi, madde-kabuk olarak ulus-devlet

Dijital aktarım: Enerji ve Entropi

Gönüllü emeğin takdir edilmesi


Çevirilerden:

Zaruret Hakkı (G. W. F. Hegel)

Trimetilamin (Jacques Lacan)

Maxwell’in demon’u

James Gleick’ın Enformasyon kitabının değerlendirmesi

Bilimciler Canın Ölmediğini Buldular, Can Evrene Geri Dönüyor

Bir Fizikçi İzah Ediverdi: “Geniş Hadron Çarpıştırıcısı Hayaletlerin Varolmadığını Kanıtlar” (Bec Crew)

Yerçekiminin Kaynağı ve Newton Kanunları Üzerine (Erik P. Verlinde)

Yeni Bir Yerçekimi Kuramı İlk Sınavını Geçti. Fizik Açısından Taşıdığı Anlam Şöyle (Cecille De Jesus)

Kuantum deneyinde ‘zaman oku’ tersine çevrildi (Emily Conover)

Bilimciler geçmişte ne olduğunun gelecek olaylarla kararlaştığını gösterdi (Stephen Morgan)


Diğer derlemeler

火: ateş

1 Comment

Filed under kitap

Anlam-tanesi — derleme

resim_2021-06-21_023751Son versiyon: 21 Haziran 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Anlam-tanesi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Anlam-tanesi ile anlam-adımı

Aslan Avı ve İlksel Baba’nın Öldürülmesi

Teorik ve etik bir kusur: ‘Böcekler ezilmek içindir’

Boğaziçi Savunması: Özne-bilgi buluşması çabayı anlamlı kılar

Benlik ile Belirti, Bakım ile Adaptasyon

Yardım 🐞

Ego inşası ne zaman tehlikeli olur?

Ego inşası için site açmak

Diğer derlemeler

意 : anlam

Leave a comment

Filed under kitap

Dırdırcı Özne — derleme

resim_2021-05-28_205116Son versiyon: 21 Mayıs 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Dırdırcı Özne) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Dırdırcı Özne ile Kar Tanesi Egolar

Yanlışın yanlış olduğu doğrudur ama doğrunun doğru olduğu yanlıştır

“Keyfine bak, aşılıyım” maskelerinin dinamistiksel incelemesi

Simgesel İstisna ile Gerçek İstisna

Yetki-Beden Kompleksi

En küçük intihal en hayırsız mutabakata zemin hazırlar

Ağlaşma (Networking) ile Bağlaşma (Linking)

Diğer derlemeler

嘮 : dırdır

Leave a comment

Filed under kitap

Yuva vs. Semptom — özel sayı

resim_2021-05-28_205046Son versiyon: 13 Haziran 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Yuva vs. Semptom) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

(sonrası: Sanal Ağa)

İçindekiler

— Terrabayt ve Kum Tanesi Olmak

— Umut ve Umutsuzluk

— Mücadeleyle kazandığım ilk hiperlink

— Yuva Adam Vakası: “Yuva” Adına Semptomu İptal Etme Girişimi

— Yuva-havuç peşinde koşan tavşan ile ev-semptomu dinleyen kaplumbağa

Simgesel İstisna ile Gerçek İstisna

— Fırsatçı Medya Ekolojisinde Anonim Kalabalık Fetişi

— Fırsatçı Medya Ekolojisinde Emsal Vaka: “Ben böyle uygun gördüm”

— Sinthome olarak Terrabayt

En küçük intihal en hayırsız mutabakata zemin hazırlar 

Ağlaşma (Networking) ile Bağlaşma (Linking) 

Ego inşası için site açmak

Diğer derlemeler

家 : yuva

4 Comments

Filed under kitap

Talep ve Arzu — derleme

resim_2021-05-28_205004Son versiyon: 13 Mayıs 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Talep ve Arzu) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Lacancı Torusta Talep ve Arzu

Merkezi Boşluk Etrafında Arzunun Kesişimsel Alanı

Dinamistik ve Dinamistiksel Belirginlik

Fırsatçı Medya Ekolojisi Hukukun Yerini Almıştır

Fırsatçı Medya Ekolojisinde Anonim Kalabalık Fetişi

Fırsatçı Medya Ekolojisinde Emsal Vaka: “Ben böyle uygun gördüm”

Sinthome olarak Terrabayt

Diğer derlemeler

慾 : istek

Leave a comment

Filed under kitap