Tag Archives: Görce Derlemesi

Sıla Büyü Çiçeği — derleme

untiSon versiyon: 28 Ocak 2023

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Sıla Büyü Çiçeği) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Overthinking (fıkra)

Bilinçte Semptom Düşlemin Bahanesidir, Bilinçdışında Düşlem Semptomun Bahanesidir

Darbımesel, Darbınam, Darbışaka, Darbıkelam

Sıla Büyü Çiçeği ve Gür Ait Hatun Berk

Sosyal Medyada Türeyen İnkârcı Yavşakça Familyası Üzerine

İnsansever aktivist fantazinin sapkınlığı

Ey İzabelya! Edim Kuyirmecilik: El mi deli bey mi deli?

Şahmaran: Kaza Geliyorum Dedi

Diğer derlemeler

华 : çiçek, Çin, muhteşem

Yorum bırakın

Filed under kitap

Dağ Çileği — derleme

untiSon versiyon: 19 Ocak 2023

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Dağ Çileği) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Dörtlük

Sazlıburgaz

Doğru ve Yanlı: Şşş! (fıkra)

ABD Zenciri vs. ABE Dolar!

Ölü Başkanlara Kurban: Öhö Öhö Anlarsın Ya!

Esnaf Usulü Meşgulpesent Tarihçilik Nedir?

Kemirgenler ve yetkilenişle bedenlenişin dolaşıklığı

Diğer derlemeler

莓 : çilek

Yorum bırakın

Filed under kitap

Perde — özel sayfa

untiSon versiyon: 17 Ocak 2023

Perde kavramına değinen ve perdeleme tabirine başvuran yazılar.

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Perde) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Çekiver perdeni (The Pigeon Detectives)

Değişmez Pencere (Broadcast)

Perdeci Astaroloji: Apollodorus, Zeuxis ve Parrhasius (Yaşlı Plinius)

Astaroloji: Marksist Müneccim Değildir (Sushital Ray Chowdhury)

Perdecilik aptalların metafiziğidir, Olguların perdelenen keyfiyeti onların olmayışından ibarettir (occultism, qualitas occulta) (Theodor Adorno)

Perde namevcudiyetin putudur (Jacques Lacan)

Dördüncü Duvar: Seyircinin Kurduğu Özdeşim, Beşinci Duvar: Muhatabın Duyduğu Yankılar

Fiziki tiyatro sahnesini düşünürseniz ilk üç duvar sahnenin sol-sağ-arka taraflarıdır, dördüncü duvar da tiyatro perdesinin çekildiği ön taraftır.

Tanrı = Boo: Fleabag’de Büyük Öteki Bihaber Hayalettir

Paspar Tuhafiye

Şahane//Pes Perdesi: Pas, Passé, Impasse, La Passe

Hemseslenme: İmleme, İmleyiş, İmletim, İmlendirme

İmleyişin korkutan yankısı imlenen şeye kuşku düşürür: Görünüşte imlenen bu olsa da perde arkasında onu imlendiren başkaları olabilir!

Bilgi sürecinin performatif karakteri (Slavoj Žižek)

Gizli özün peşine düşen özne görüntüler perdesinin arkasına geçtiği zaman, eskiden beri orada duran bir şeyi keşfedeceğini düşünür; oysa farketmez ki perdenin arkasında bulacağı her neyse perdenin arkasına geçmekle onu bizzat kendisi oraya getirmektedir.

Şofar: Erbaba’nın katlini müteakip Kanun koyan kurucu jest (Slavoj Žižek)

Şofarın yankılaşımı Kanunun ‘imkansız’ kökenlerinin gizemine işaret eden bir düşlem perdesi görevi görür.

Büyük Öteki: suçu üstlenilen, anlam güvencesi, keyfiyete tehdit, zevahiri kurtarılacak (Slavoj Žižek)

Öznelleştirme ve Öznel Yoksunlaşma (Slavoj Žižek)

Patolojik Narkissos Çağımızın Toplumsal Mecburi Öznellik Tipidir (Slavoj Žižek)

‘Patolojik’ Narkissos ‘hiç soru sormadan’ hep-daha-yeni cevapların akıntısına dalar… böylece ‘sorusuz cevapların’ temel paradoksunu/saçmantığını çabucak perdelemiş olur.

Bebeği atıp kirli suyla yüzleşmek (Slavoj Žižek)

Bazen asıl zorluk görünüşün yüzeysel değerini ikrar edebilmektir – sırf onu “derin anlamlarla” perdelemek için çok sayıda düşlem senaryosu icat ederiz.

Ayna Evresinde İmgesel, Simgesel, Gerçek

Ayna evresini ömür boyu farklı bağlamlarda tekrarlanan bir sahne olarak düşünürsek, ayna yerine sayfa (dergi), perde (sinema) veya ekran (televizyon, bilgisayar) konabilir, ya da insanların yüz yüze gelmesi düşünülebilir.

Sebep-olan-hakikat: Büyü, Din, Bilim, Psikanaliz (Jacques Lacan)

Büyüsel bilgi bilim öznesi nezdinde perdelenmiş kalmanın yanısıra bizzat gizler de kendini [occult] hem geleneksel işleyişinde hem de fiiliyatta bunu yapar. Bu kendini gizleyiş büyünün koşullarından biridir…

Bakın bu bir dramdır: Arzularımızın nesnelerini müphem tanrının arzusunun mevcudiyetine delil kılmaya kalkışırız (Jacques Lacan)

Bu gizemin hâlâ nasıl bir perdenin arkasına saklandığını ancak birilerinin bilmezden gelişleri, yansız kalışları ve gözlerini kaçırmaları açıklar.

Nazar ile Seda (Renata Salecl, Slavoj Žižek)

Nazar noktası: Benden ne saklanıyor? (Joan Copjec)

Aşkınsal Nesne: Düşünşey (Slavoj Žižek)

Sayın uyaran! Dürtüler nezdinde pozitif bilim ve psikanaliz bilimi

Dürtünün kaynağı Aristocu tabirle onun “etkili sebebidir” ve Lacan’a göre “büyücülük” alanına girer, çünkü perdelenmiş bir gizdir… Tam bir Süpürego olan Tektanrı’nın sloganı şöyledir: Tek perde, tek giz!

Balık Çağından Kova Çağına

Perdeye yansıtılan hayaller Balıktır, boş perdenin kendisi ise Kovadır.

Anamayan işaret eder: Anmayanın aksine eventli, Anmayanın avuntusu, Anmayana karşı övüntü

Perdeye hayalinizi yansıtıyorsunuz; hayaliniz susarsa perde çıplak kalıyor.

Gelenek ve Geçenek: Eleştirel Tarih ve Eşleştirel/Analitik Bağlam

Gelenek perdeye hangi hayalin yansıtılacağı üzerine tartışmalardır, Geçenek o perdenin kendisidir.

Yanlışsız hiçbir anlama yoktur

Namevcut bir üst-dil konumundan “hepsi şöyledir, hepsi böyledir” diye kaideler beyan eden 2 aslında kulislerde veya perde arkasında o kaideleri koyan istisna noktası 1’in üzerini örtmektedir: “herkes hatalı, o hariç!”

T/aciz: Tacizde Acziyet Transferi ve Hoşgörü=Horgörü Özdeşliği

Eleştiri hoşgörüyle perdelenen horgörüdür, bu iki senaryoyu uzlaştıracakmış gibi yapar ama aradaki perdeyi kaldıramaz, yani inkarcıdır.

Alaycı insanın inanan insana alerjisi vardır çünkü kendisi de gizlice inanıyordur

Alaycının tek dostu kendi gizli inancını perdelemek için sahnelediği tumturaklı eğlence gösterisidir.

Hakikatetme, Hakikatlanma, Hakikatkı

Ego iki taraflı bir perdedir. Bir yüzü onu harcayan İd’e, öbür yüzü onu boşaltan Süperego’ya dönüktür.

Ereksi yön rastyöneldir

Bilimsel örgütlenmeye dikkatli bakarsanız aslında fallusun hükmünün yıkılmış olmadığını, sadece bilinçdışına ve kulislere çekildiğini ve perde arkasından dolaplar çevirdiğini fark edersiniz (üniversite söylemi).

Öyle doğru ki!!!

İmleyenin bir başka imleyene atıf yapması özneye zorlu ve muammalı bir ayırı/gedik açar, işaret ise büyüleyici bir mevcudiyet göstererek öznenin ayırısını/gediğini perdelemeye daha elverişlidir.

Hiperego Çağında Biricik Dünyamıza Tutunabilmek

Yangınlı tarot kartıyla yüzleşince hikaye anlatımı adeta askıya alınır: Perdeye yansıtılan hayaller ansızın yarıda kesilir…

Doğa ve Fikir: Üçgen ve Daire

Daire kareden üçgene bakar: pencere, sayfa, perde, ekran, ayna, çerçeve.

Otomatizmin Berisinden Gelip Dokunan Gerçek

Direnç ısrarın büründüğü (‘özgür’) dişil kılık değiştirmeyse, ısrar da direncin perdelediği (‘özür’) eril kimlik taslamadır.

Öncül Başka’nın sahiliğinden Öncü Başkan’ın doğruluğuna

Simgenin simgeliği insanların hayallerini besleyen sonsuz bir memba görüntüsüdür. Simgenin gerçekliği ise bu fetişçi perdeyi düşürür ve üzeri örtülen sahilik ufkuna erişim sağlar.

Emek-gücünün Sapkın Nüvesi: Kendini Kullandırmak

Emek-gücünü bütün zenginliklerin membası gibi gösteren düşlem perdesini düşürmek için gelin bir tanım yapalım: Çaba angaje emek-gücüdür.

“Kurtarıcım benim!” (George Orwell)

O sırada, hepsi birden, “Ağ-Bi! … Ağ-Bi! … Ağ-Bi!” diye pes perdeden, ağır aksak, ölçülü bir şarkıya başladılar.

Zamyatin’in Biz’inin Değerlendirmesi (George Orwell)

Belirtilen vakitlerde bir saatliğine (buna “seks saati” denir) cam dairelerini saran perdeleri çekmelerine izin verilir.

Ahlat Ağacı: Zamana Çentik Atan Kum Taneleri Olmak

Yuva-havuç peşinde koşan tavşan ile ev-semptomu dinleyen kaplumbağa

Yuva ölümün perdesidir. Yuva özlemi ölüm özlemidir. Yuvasına oturan özne ölmüş demektir.

Uzamsal ile Bileşimsel

“Görüngülerin perdesinin arkasında ancak biz oraya ne koyduysak o bulunur.” (Hegel)

Dinamistik ve Dinamistiksel Belirginlik

Alternatif hipotez ise boş hipotezin ufkunda dışsal olarak beliren herhangi bir şeyi belirtir, boş hipotezin olağan perdesinin ardında kalan Öteki Sahne’de beliren herhangi bir şeyi belirtir.

1) İdeoloji sahiden ağır mevzu!

2) Çifte zaman teorisi ve bildiği-varsayılan-yüzey

3) Tamamsız Evren: Enerji & Entropi, Tamamlık & Tamamsızlık

“Kendi içimde yokum” (Slavoj Žižek)

Solaris belki de Evrenin Ufkundaki Holografik Perdedir.

Aslan Avı ve Erbaba’nın Öldürülmesi

Erbaba (1) tarihöncesindeki erken babadır, (2) erkekliğini simgelerle perdelemeyen babadır, (3) erbap yani mutlak yetkilidir, (4) er-bab yani erkeklik kapısını kilitlemiştir.

Kadın babanın-adlarından birisidir (Slavoj Žižek)

Özgün boyutu içinde Öte, olumlu bir içerik değil boş bir yerdir, her türlü olumlu içeriğin yansıtılabileceği bir tür perdedir – ve bu boş yer öznedir.

Düşlemi Katetme İhtiyacı (Slavoj Žižek)

Lacan’ın kuramı bir yol daha açar, düşlemi katetme politikası diyebileceğimiz yolu açar: sosyal çatışkıları perdelemeyip onlarla yüzleşen, yalnızca “imkansız bir rüyayı gerçekleştirmek”le kalmayıp “suretinkisi olmayacak bir söylemin (sosyal bağın)” (Lacan) uygulanmasını, Gerçeğe dokunan/çarpan bir söylemin uygulanmasını amaçlayan bir politikadır bu.

Arzuyu yönelten nesne-sebep (objet a) ve arzuyu bulandıran iğret-illet (abject) (Slavoj Žižek)

öğretimle perdelenen iğretim: cehaletten iğrenmek

Davasız Asi: havalı-özel ile tavukdışı-piliç inşası

Babanın varlığı kadının yokluğunu perdelemek ve “özel kadın”ı var kılmak içindir.

Inception ve Ontoanaliz: Başlandırı’daki topaç Ötekinin eksikliğidir

Beyine (veya nörona) atfedilen “işlevsel tamlık”, rüya ve düşlemlere saçılmış parça ve kırıntıların utandırıcı gerçekliğini perdelemeye yarayan nörolojik bir fetiştir.

Dünya Talebi ve Dünyadan Talep

Emeği en üstün değer olarak yücelten fetişçi perdenin örttüğü ayıp şudur: Emek insanın kendini kullandırarak bir başka insanın ihtiyaç gidermesine yardım etmesinden ibarettir

Sütur-Südur ve Yürümenin Evreleri

Unutma bilgiyi kaybettirmez, bilginin ufkunu açar. Her bilgi ayağını belli bir yere koyduğu için ufku perdelemek zorunda kalır. Unutma ise bir bilginin perdesini kaldırırken başka bir bilgiye yer açar.

Abese İrca ve Abese İcra

Eleştiri dayandığı abes ölçüyü inkar edip onun yerine “manzara koyar” yani trajik bir hikaye anlatarak onun üzerini perdeler.

Hiperego: Yenilemeyen Yineleme Boştur, Yinelemeyen Yenileme Kördür

Arzu yenilemek ister, dürtü yinelemek ister. Hiperego’nun kusuru bu ikisinin arasına perde çekmesi ve arada diyalektik kurmamasıdır.

İnkârcı Katlanma ve İkrar Zarı: Baş-kası, Ar-kası, Hır-kası (1) (2)

İkrar zarı herkesin nazarında inkârcı katlanmayla perdelenmiştir.

Hayal simgenin dolgusudur

Sahilik (truth) boşluğun kaygısı ile açılan ufuktur. Doğruluk (rightness) ise bu boş ufku örtme, dolgulama ve perdeleme telaşı hatta yarışıdır.

Bilemeyebilgi, Bilmeyememe, Belirti, Bilirti

Bilme ve bilmeme arasındaki bilemeyebilgi perdesi düştüğü zaman, hayal meyal seçilebilen bir ufuk belirir. Bu ufku algılayan birisi artık “Bilemiyorum” diyemez olur, yani bilmeyemez hale gelir. Bilmeyememek bilmemek değildir ama bilmek de değildir.

Arayadsıma ve Konyadsıma

Bir hesap bloklanıyor

Yandaşlık kavramıyla kastedilen şey “O güçlü ve beni seviyor” düşlemidir. Ama bu düşlem son durak değildir, daha derin bir düşlemi örten perdedir.

Günbahar (Yapay Zeka)

Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar (Radikal Yazılım Grubu)

perdele DİZİ: Verilmiş herhangi bir DİZİyi (gen, karakter dizisi, vb.) bilinen bütün ayrıştırma teknolojileri nezdinde okunamaz kılar.

Ağlaşma ve Ağalaşma

Dünyanın kötülüğü bir ufuk oluşturmaz, aksine ufkun üzerini örten perdedir.

Mücadele Umuttur veya Çırpınmak Avuntudur

Eril doğruluk sahilik ufkunu hayallerini yansıttığı bir perdeyle örtmüştür. Hak vermek perdeye yansıyan hayallere hak vermektir. Hakkını vermekse boş perdenin kendisine hakkını vermektir.

Hiperego ve Kuşak Çatışması

Üzerine yansıyan hayalin anlamına göre bir perde ya doludur ya da boştur.
Yansıdığı perdeyi tanımasına göre bir hayal ya önünü görür ya da kördür.

Radikal = Muhafazakök: Muhafazakâr köksüzdür, Radikal köklüdür: Köken Hikayesi ve Kökenin Gayesi

Feri de ferdi ha! Milletin ferdi ha!

Mesele sen değilsin bencillik etme (mantık hatası)

Fallus, Nefretin Gerçekliğidir

Simgesel Ayrılma ile Gerçek Ayrılma

Simgesel Angajman ile Gerçek Angajman

Postmodern Yabancılaşmaya Göre Dört Söylem

Bulamaç, Susamaç, Konuşak, Tutuşak

Önceden İntihal: Ölmeden İntihar

Mağduriyettir, Ağzının payını verir, Hakkımdan gelir

Erkeklerin Görevi Kadınsı Hanımlara Moral Vermek Değil

Psikoloji nedir? (Georges Canguilhem)

İzafi tutarsızlıklar mutlak bağdaşmazlıkları perdeler.

Anında renkli televizyon (İsveç televizyonu)

Şiirler (Xu Linzi)

Hiçbir şey olmuyorken ne olmaktadır? (Slavoj Žižek)

Yasadışı yerleşimlerin kınanması, yasal olanlardaki yasadışılığı perdeler.

Çinlileştirme (Slavoj Žižek)

Putoğan Hayaleti (Slavoj Žižek)

Mor ve Ötesi: Gül Kendine analizi

Çek çek kürekleri (Anonim)

Kahrıman utkusu (Taylor Swift)

Umman girmiş aramıza (Seafret)

Kuzgun (Edgar Allan Poe)

Diğer derlemeler

帘 : perde

Parrhasius11DandyWeb copy

İmge kaynağı (Leeah Joo).

Yorum bırakın

Filed under çeviri, kitap

Sinem Atik — özel sayfa

untiSon versiyon: 15 Ocak 2023

Sinematik (film, dizi) çözümlemeler ve ‘sinem atik = gönül akışlı’ (tiyatro, kurgu, fıkra, tekerleme, bilmece, efsane, şarkı, şiir, belgesel atıflı) yazılar içerir.

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Sinem Atik) okunabilir.

Işık Barış Fidaner


Film:

— Saygın Vatandaş’ta büyük Öteki ile küçük öteki

— Fol Melankoliden Kurtulmak: Kabuktaki Hayalet

— Siborgum Ama Sıkıntı Yok: Çılgınım Ama Muhafazakârım

— Pink Floyd: Duvar’da Kendi Tükenişini Seyretmek

— Kış Uykusu: Enerji Muhafazası ve Entropik Sarfiyat

— Melankoli: Adile’ye Dünyanın Yasını Tutturabilmek

— Aşka Dayanmak: Semptom Ego’nun Ötekisidir, Semptom Düşerse Ego da Düşer

— Hiperego ve Sinema: Eski Kıstas Eski Hamam: Terleme

— Ahlat Ağacı: Zamana Çentik Atan Kum Taneleri Olmak

— Aracımı Sür: Filmimizi Seyret

— Antichrist ve Hiperego: Bacağın Mıhlandığı Torna

— İzafiyet ve İzafet

— Doğadışı Ana: Ama

— Lethe Nehri ve Mnemosyne Havuzu: Hakikatimsilik → Hakikatim Silik

— Oz Büyücüsü ve Komünizm

— Alemsin ve Ömürsün

— Groundhog Day: Dairesel/Döngüsel Zaman, Doğrusal/Doğurusal Zaman

— Yıldızlararası Babanın-Adı

— Davasız Asi: havalı-özel ile tavukdışı-piliç inşası

— Inception ve Ontoanaliz: Başlandırı’daki topaç Ötekinin eksikliğidir

— Çok Şey Bilen Adam: Rehin Umuda Ezgili Çağrı

— Niagara: Arzular Şelale, Sükut Patlar, Sükun Patlamaz

— Terabitya Köprüsü: Kişilik Sahibi Olmak Kova’ya Tekmeyi Vurmakla Eşdeğerdir

— Midsommar: Yarışma, Ayin, Ritüel, Tören

— Mavi Hap ya da Kızıl hap: Masturbate ya da Master-bait, Asılıyom ya da Asıl-yem

— Diş kırıklığı: Lanthimos’un deneysel sinemasında kadın

— Hippilerin İronisi: Kova Çağı gelince haber verin!

— Dördüncü Duvar: Seyircinin Kurduğu Özdeşim, Beşinci Duvar: Muhatabın Duyduğu Yankılar


Dizi:

— La Casa De Papel’de Kanun & Suç için Lüzum & Keyfiyet

— Hep Çalışıp Hiç Oynamamak Mutantları Sıkıcı Yapar

— Dark’ta Yetkilenme Krizi

— Ev Semptomdur

— Squid Game’deki misket oyunu simgesel düzenin kuruluşunu sahneler

— Üstben Üniforması ve İd Kostümü

— Devrim Ağbinin Devrimci Nazarı

— Erkeksi ve Kadınsı Karizma: Sanal Ağa ve Sanrıça: Jonathan ve Jasmine

— Büyükolizm: Baştan alalım ama bu kez daha duygulu olsun

— Nevmelek, Bir Nevi Melek? Nüve Melek ve Neon Melek

— Telekineziyi Neden Onaylamıyorum

— Severance: İçgil-Dışgil Lumoni Diyalektik

— Senin Soyunu Sopunu Dizerim! Aile Dizisinden Aile Dizimine Zeytin Ağacı

— Zaman bey nedir?

— Tanrı = Boo: Fleabag’de Büyük Öteki Bihaber Hayalettir


Tiyatro:

— Ormanlardan Hemen Önceki Gece: Yabancı ile Ayrı

— Kalıcı Heves Allahın Kalemidir

— On İkinci Ev: Sayın Melek Ceylan Nedenn Nedennn??

— İçim ürperiyor, ya On İkinci Ev’de yoksan?


Kurgu:

— En Distopik Romanımız Böyle Olsun! (Fidaner, Ayanoğlu)

— Yuva-havuç peşinde koşan tavşan ile ev-semptomu dinleyen kaplumbağa

— Anlam-tanesi ile anlam-adımı

— Felaketlere karşı yaratıcı çözümler

— Hepimiz Google’ın Palo Alto’sundan çıktık

— Dramatik Arzu ve Drama Ötesi Arzu

— Küçük Prens’in Fanustaki Gülü, Sanal Ağa’nın Terraryum’u, Zuckerberg’in Meta’sı

— Mizansen: Sürünüyoruz

— Doğa ve Fikir: Üçgen ve Daire

— Rodos Çıtası: Alay mı İroni mi?

— Eriyor olacağım! Sigmund Freud ve Nasreddin Hoca: Kazanmaya inanıyorsun da kaybetmeye neden inanmıyorsun?

— Dünyanın Merkezi: hakikat zeminine ayak basmak

— Büyükurgu Edebiyatı ve Bilimkurgu Edebiyatı: Ermişler mi muratlarına?

— Sorak: Endişesiz Merak

— İzinde Kayıp Zamanın: Barthes’in Proust’unda Hiperego ve Hülya Espri

— Borges’in Tek Yüzlü Diskinde Tekil/Tümel/Tikel

— Devrimcinin Gözünün Feri de Sönmez: Çarşılara Abanıp Bilinmeyeni Göğüslemek

— Serim, Düğüm, Çözüm, Bağlaşım: Büyü, Bilim, Din, Psikanaliz


Fıkra, tekerleme, bilmece:

— Yormasaydım çözemezdin

— Sen gene çal maya bilir

— İrem türküsü (fıkra)

— Pir için yordam yakamayız (fıkra)

— İsa Ağladığında: Post-Çarmıh Travma Bozukluğu

— Komşu Komşu Hu tekerlemesinin analizi

— Saçmantıklı Bilmece

— Ve jak prize girer…

— Bilgi ne? İmle gine! (mesel)

— Bit tabi der hal: Al kışla… Sır adak iyi!

Doğru ve Yanlı: Şşş! (fıkra)


Efsane:

— Efesli Artemis: Mamilla Hasetine Kapılarak Sanal Ağa’nın Veri Memesi Olmak

— Sevgilinti: Leyla ile Mecnun

— Kendine Selam Vermek: Vicdan Üstben Değil Arzu Yasasıdır

— Deli Dumrul, Kuzgun Tanrı ve Aylanu: Ayık ve Bayık

— Aslan aslamdır

— Kelle Kıstıran, Ego Kıstıran, Fallus Kıstıran

— Ego, Ekosit (Çevrekırım) Olmadan Önce Ekhosittir (Yankıkırım)

— Narsızlık etmeyin! (özel sayfa)

— Leyla Meyla Farketmez, Levla Mevla Farketmez

— Zodyak Yolculuğu: 12 Burç 12 Adım

— Dünya’nın Gelini Ay’ın Kayınvalidesi Venüs ve Kayınpederi Mars

— DNA/Diana Bitişmesi Genetik-Mimetik Köprüsüdür

— Babil Kulesi: Toprağa Tutunup Havaya Doğru Yükselen Antik Gökdelen Yapım Aşamasındadır

— Hermes’in Arı Hanımları, Petek Petek Varken Balı

— Aşilliğin onda dokuzu topuklamaktır

— Bay ve Bayan Deli Dumrul tatlı damak/damag/dimağ verip yürüşür/yoruşur/yorumlaşırken

— Theseus’un Gemisi: Kalbim Egeus’ta Kaldı

— Feri de ferdi ha! Milletin ferdi ha!

— Varsay Antlaşması ve Yoksay Antlaşması: Kayıp R’nin Gizemi

— Düz Efsane vs. Efsane Efsanesi

— Başakrep: Ceres’ten Kız Kaçırma

— Efsanelerle giderilen ihtiyaçlarımız

— Felix Culpa: Felek Kulpu


Şarkı:

Hep Sonradan: Entropi ve Feda

— O Yar Benim Yahut Oyar Beni

— Gülşen’in sahnesi: Kendinibütün, Kendindar, Kendinsiz

— Cinyıs Olmadan Adam Çarpmak

— Diyelim ki Sivas’ta

— Ağa botunun üstüne bot olur mu la! Bana robot deyip durma, Satarken siborg mu olduk?

— Amaya bak denilir mi? Feri de ferdi ha! Feride Ferdi ha!

— Geçti dost kervanı eyleme beni

— Üzülen Ulus Çokomelliyetçiliği

— Mor ve Ötesi: Serseri analizi

— Mor ve Ötesi: Pis analizi

— Mor ve Ötesi: 23 analizi

— Mor ve Ötesi: Gül Kendine analizi

— Žižek dağı ~ (Neşet Ertaş)

— Kulisten ~ (Metin & Kemal Kahraman)


Şiir:

— Ben ismial mıyım yoksa mürekkep yalanmı

— Amerikan Rüyasının altında yatan Avrupai eksiklik

— Hülya Espri: Pir, Anka, Zenci

— Duvar Evresi ve Üstbiz/Supernos: Biz Ruhlar Daha Daha Nasılız?

— Teyelli Hülya: Kulisten Çözümleme

— Seni gördüğüme sevindim

Dörtlük


Belgesel:

— Kuşu Kuşla (T)avlarlar: Lir Kuşu ve Troll Sürüsü

— Calhoun ve Farelerde Ödipal Yetkilenme Krizi

— Akrokantozor


Altyazı çevirileri:

— Slavoj Žižek: Görcül Gerçek

— Lacan Televizyonda: Gerçeğin yamuluşu/sırıtışı (grimace)

(bu genel kapsama girebilecek çok fazla çeviri var, onları listelemedim)


Diğer derlemeler

影 : film, gölge, resim

kamerali-adam

Yorum bırakın

Filed under kitap

Seda — derleme

untiSon versiyon: 12 Ocak 2023

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Seda) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Ne Yazık Ki Kandırılmış Olmak: Muhaberat ve Hazımsızlık: Sıfırıncı ve Altıncı Hisler

Seda Kavramı İmletir, Sessel İmge Kavramı Göstermez: Tahsin Yücel Saussure’ü Anlamayınca Biz De Anlamamış Sayıldık

Müşkül Şehir: Seda-Kavram Bağının Politik Karşılığı

Eril ve Dişil Örtbas: Bedenime Sahip Olabilirsin Ama Ruhuma Asla!

+ Dilde İşaretin Tabiatı (Ferdinand de Saussure):

1) Seda Kavramı İmletir

2) Keyfilik İlkesi ve Doğrusallık İlkesi

Jaklakanya Seyrüseferi 4: Turistik Animatör, Yerliş Rehber, Gerçek Rehber

Zanla Telafi: Oku Baban Gibi Eşek Olma

Paspar Tuhafiye

Diğer derlemeler

声 : ses, seda, gürültü, ton, ün

Yorum bırakın

Filed under kitap

İlahi — derleme

untiSon versiyon: 7 Ocak 2023

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (İlahi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Psikanaliz Bir Ekholojidir

yanıksı oda

İçgöremezlik Belgesi

Ave Mammalia

Anima Testudinidae

Lumen Strigiformes

Agnus Hominidae

Pir için yordam yakamayız (fıkra)

İsa Ağladığında: Post-Çarmıh Travma Bozukluğu

Diğer derlemeler

仙 : peri, gayrifani, tanrı

Yorum bırakın

Filed under kitap, laf sal atası

Kaçak Çağ’la Kan — derleme

untiSon versiyon: 2 Ocak 2023

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Kaçak Çağ’la Kan) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

0) Kaçak Çağ (fıkra)

1) Jikle Kaan: Farazi Türk Jacques Lacan

2) Cakalı Kağan: Varsayalım tiyatrocu olsun Jacques Lacan (Fidaner, Aydoğan)

3) Çakal Okan: Diyelim ki şarlatan olsun Jacques Lacan

4) Jekyll Akın: Sanal başağa olsaydı Jacques Lacan

5) Çakılgan: Bilirkişi olsa Jacques Lacan

6) Çekül Ogün: Duhul-ü menziliye hocası Jacques Lacan

7) Çiğ Klingon: Bir barbar olsaydı Jacques Lacan

8) Çağılcan: Beş amelle unlansa Jacques Lacan

9) Çoğul Çağan: Gururlu guru olmuş Jacques Lacan

10) Çay Kolaçan: Teftişçi olursa Jacques Lacan

+ Televizyon da aynı işi hayli hayli görür (Jacques Lacan)

+ Can toplam/yekün varsayımıdır, Dünya gerçeğin yamuluşu/sırıtışıdır (Jacques Lacan)

+ Lacan Televizyonda: Gerçeğin yamuluşu/sırıtışı (grimace)

Şıklat iffeti ~ (Bülent Ortaçgil)

Diğer derlemeler

茶 : çay

jaklatele

3 Yorum

Filed under kitap, kurgu, laf sal atası

Teyel — derleme

untiSon versiyon: 30 Aralık 2022

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Teyel) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Seni gördüğüme sevindim

Yeni iliğe doğru ~ (Sezen Aksu, Mevlana)

Jikle Kaan: Farazi Türk Jacques Lacan

Teyelli Hülya: Kulisten Çözümleme

Anahtar köprüde kaybolmuştu

Bilgi ne? İmle gine! (mesel)

Bit tabi der hal: Al kışla… Sır adak iyi!

Tiridine bandım

3D’ne abandın! ~ (anonim)

Diğer derlemeler

缝 : dikiş

Yorum bırakın

Filed under anti-şiir, kitap, laf sal atası

Babişko — derleme

untiSon versiyon: 27 Aralık 2022

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Babişko) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Hülyalarım bedelsizdir (Blondie)

Saussure Dil Lokantası

+ Ejderhane: Dil Sesle Eşleşen Örgütlü Düşüncedir (Ferdinand de Saussure)

+ Yerlişhanı: Kavramsal Açıdan Dilde Değer (Ferdinand de Saussure)

Paps of Jura, Jurassic Paps, Dinozor Memeli Babişko: Genel ve Yerel Azamiye

Yerlişko dünyaya hükümdar olmaz ~ (Zülfü Livaneli)

İzlediğin nasıl bir hat? ~ (Musa Eroğlu)

Anladım ~ (Leman Sam)

Emekçi Kahrıman (John Lennon)

Diğer derlemeler

奶 : süt, meme, emzirmek, anne, nine

Yorum bırakın

Filed under kitap

Beş Amel — derleme

untiSon versiyon: 25 Aralık 2022

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Beş Amel) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Beş Amelle Unlanmak (IBF, Fatoş İrem)

Bölüm 1: Pirinçdışı Çözümleme Yapmazsanız Çakıllığa Karşı Pirinç Yükselteyim Derken Evdeki Bulgurdan Olursunuz

Bölüm 2: Dereotları ve Yazgıları, Pirinçdışına atılan bulgurlu pastırma hep geri döner, Narsız Pirinç Mutsuz Pirinçtir

Bölüm 3: Başbaşı Bulgur ile Köftelik Bulgurun Kimyasal Münasebeti, Narsız Pirinç ile Güzel Bulgur, Her canlı kısırı tadacaktır!

Ereksi yön rastyöneldir

Haydar Haydar / Malumat Hır-kası / Huşuur ~ (Kul Nesimi)

Fesli papağan / Ar-kası kermes derslerimin / Ver Mesih araf ~ (Erkin Koray)

Hep size ninni! / Baş-kası olmak / Oy nam aşı ~ (Tarkan)

Yanık Yerin Otu Tez Biter Evreleri: Ağcaotu, Yerfesleğeni, Akbaşotu

Diğer derlemeler

五 : beş (5)

4 Yorum

Filed under kitap