Tag Archives: Görce Derlemesi

Oyar Beni — derleme

AdsızSon versiyon: 29 Kasım 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Oyar Beni) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

O Yar Benim Yahut Oyar Beni

Gelmiş ve Geçecek

Melankoli: Adile’ye Dünyanın Yasını Tutturabilmek

Aşka Dayanmak: Semptom Ego’nun Ötekisidir, Semptom Düşerse Ego da Düşer

Küçük Prens’in Fanustaki Gülü, Sanal Ağa’nın Terraryum’u, Zuckerberg’in Meta’sı

Muhtaçlaşma ve Arzu: Politik Muhalefet ve Siyasi Muhalefet

Sahiplik Sahiliğin Sanallığa Fedasıdır

Diğer derlemeler

栔 : oymak

Leave a comment

Filed under kitap

Yerçek — derleme

AdsızSon versiyon: 10 Kasım 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Yerçek) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Yerçekçi Olalım: Uçmak Düştüğünü Unutmaktır

Günü ve Geceyi Bitirebilmek: Rahatlar, Rahatsızlar ve Felekten İntikam Almak

Üç ünlem: Oy Gottenyu! Oh my God! Allah allah!

Dinler ve Ötekinin Ötekisi

İptal Kültürü: Sesli İptal (Eritme) ve Sessiz İptal (Buharlaştırma)

Acknowledge Özürlü Toplum: “Lütfen” Okuyanlar Lütfen Okumasın!

Hanımefendinin Erkek Düşmanlığı Kıskanç Beyefendinin “Öteki Erkek” Düşmanlığıdır

Diğer derlemeler

重 : ağır, ağırlık, önem

Leave a comment

Filed under şey

Doğurultu — derleme

AdsızSon versiyon: 31 Ekim 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Doğurultu) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Dosya/Soruşturma: Çeviride sansür ve çevirmenlerin misyonu

Dramatik Arzu ve Drama Ötesi Arzu

Doğurultu

Kut, Aykut, Aykent: Bengi Dönüş Bengi Düşüş’tür

Dine Geçiş Formülleri: Sütur ve Südur

Devrim Ağbinin Devrimci Nazarı

“Sanal ağanın intihal hakkı” nedir?

Diğer derlemeler

孕 : gebe

Leave a comment

Filed under kitap

Düşüş Düşü Düşünce — derleme

AdsızSon versiyon: 24 Ekim 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Düşüş Düşü Düşünce) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Düşlemi katetmek düşüş düşünü düşürmektir

Adım ve Atım: Adım atımın atımıdır, Atım imletimdir

Çelişki ve Çatışkı

Gümleyiş ve Gürleyiş: Yay ve Ok: Eğri ve Doğru

Evrendeki sıfırtının yankısı: xwe

Uzakın Burgu: Dışadönüşle Burulma ve İçedönüşle Açılma

Medeni Düşünce → Düşmedeniyet

Diğer derlemeler

梦 : düş, hayal, rüya

Leave a comment

Filed under kitap

İmleten — derleme

AdsızSon versiyon: 21 Ekim 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (İmleten) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Sol ve Sağ

İmleyen ve Simleyen: Çaba ve Emek

İmlendiren ve İmleten: Kısır Sonsuz ve Nostaljezik

Filozof ve Sefeci, Feleğin Silsillesi: Yerindelik → Yerin Delik

Duvar ve Eduvar: Kendindar Zayıf Halka

İçerikleri İçeren Bilirbilmezlik Balonu: Yazılama ve Yazıklanma

Üstben Üniforması ve İd Kostümü

Diğer derlemeler

词 : söz

Leave a comment

Filed under kitap

Mürekkepbalığı — derleme

AdsızSon versiyon: 19 Ekim 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Mürekkepbalığı) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Baş gösteren ve Esas-İmleyen: Köstebek ve Mürekkepbalığı

Yerli, Yersiz, Yerlenme

Sıfırtı, İlksel Sütur, İlksel Südur

Kainatın Ufkunu Kaplayan Gürültü: Yadigar Südur

Hepimiz Google’ın Palo Alto’sundan çıktık

Etkileşim Borcu ve Tepkileşim

Duvar Kapı Duvar: Sanal Ağanın Çökmesi ve “Sahip Çıkmak”

Diğer derlemeler

鱿 : mürekkepbalığı

Leave a comment

Filed under kitap

Sütur-Südur — derleme

AdsızSon versiyon: 12 Ekim 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Sütur-Südur) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Sütur ve Südur

Sütur-Südur Döngüsü ve İdeoloji

Sütur ve Südur: Basit ve Diyalektik

Tepkisel Sütur ve Tepkisel Südur

Sütur-Südur ve Yürümenin Evreleri

Dikiliş (Doğruluk Endişesi) ve Öz-dikişleme (Sahilik Kaygısı): Evrimsel Seçilim

Gerçek ayakasızdır: Hayırdır ne ayaka?

Diğer derlemeler

縫 : dikiş, sütur

4 Comments

Filed under kitap

Yankıbilim — derleme

AdsızSon versiyon: 9 Ekim 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Yankıbilim) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Doğru Haklı Olandır, Sahi Hakkını Verendir

Sinyal gürültünün kendi yankısıdır: Yankıbilim ve Yankıkırım

(S)övgürültü, Sürgürültü, Özgürültü, Döngürültü

Mücadele Umuttur veya Çırpınmak Avuntudur

İnsanlık Filosu: Vatandaş ile Batandaş

Siyaset ve Politika: At ile Eşeğin İmkansız Hemşehriliği

Squid Game’deki misket oyunu simgesel düzenin kuruluşunu sahneler

Diğer derlemeler

答 : yanıt

Leave a comment

Filed under kitap

Salbırak — derleme

AdsızSon versiyon: 4 Ekim 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Salbırak) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Emek-gücünün Sapkın Çekirdeği: Kendini Kullandırmak

Koronavirüsü Kapsayarak Aşı

Gerçek ve Salbırak

Ego Çıkmazı ve Özneleşme

Hakikatetme, Hakikatlanma, Hakikatkı

Öncül Başka’nın sahiliğinden Öncü Başkan’ın doğruluğuna

Sanal Ağanın Yüksek Mertebesi: Reziller Ağası ve Dadı Toplum

Diğer derlemeler

洩 : salım

1 Comment

Filed under kitap

Dünya Talebi — derleme

AdsızSon versiyon: 21 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Dünya Talebi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Dünya Talebi ve Dünyadan Talep

Bilemeyebilgi, Bilmeyememe, Belirti, Bilirti

Makbul, Makul, Sanal

Hayal simgenin dolgusudur

Hayali Baba ve Sanal Ağanın Çelmesi

Ağlaşma ve Ağalaşma

Sanal Ağa Özentilerine Karşı: Kural, Kurul, Kurum, Kuram

Diğer derlemeler

求 : rica, istirham, yalvarma

Leave a comment

Filed under kitap