Tag Archives: Guy Debord

Sevgili Guy — Situasyonist Enternasyonel Amerikan Kesimi

SE Amerikan Kesimi’nden Jon Horelick ve Tony Verlaan’ın Guy Debord’a yazdığı 21 Eylül 1970 tarihli mektup (notbored.org, Çeviri: EN>FR>EN>TR):

Sevgili Guy:
1 Eylül’den beri New York’taki bizlere gönderdiğin iki mektup elimize geçti, ayrıca Rene Riesel’in defalarca bahsettiği mektubu da aldık [1]. Maine’e gönderilen fotokopiler de elimize ulaştı.

Çıkan krizin hızlıca evrimleşerek bizi getirdiği değerlendirmeler bütününü Fransız kesiminden birine iletmeden önce senin Paris’e dönmeni ve 17 Ağustos tarihli mektuba [2] yanıt vermeni bekledik. Üç yoldaşın [3] 17 Ağustos’taki sorularımıza verdikleri yanıtlar SE’deki krizde karşılaştığımız her şeyin en uç belirtisidir. 25 Ağustos mektubuna doğrudan bir yanıt vermemizin işe yarayabileceğini düşünmüyoruz.

Continue reading

2 Comments

Filed under çeviri

Kapitalist Günlük Yaşamın Eleştirisi Olarak Sitüasyonist Enternasyonel

“Zafer, karmaşaya aşık olmadan onu yaratabilenlerin olacaktır.”
Guy Debord

Sitüasyonist Enternasyonel, 20. Yüzyılın ortalarında kurulmuş ve 1968 Fransa öğrenci ayaklanmalarında adını tüm dünyaya duyurmuş, gündelik hayatta estetik ve politik bir devrimi amaçlayan, 1956-1972 yılları arasında faaliyet göstermiş, kıta avrupası orjinli enternasyonel muhalif bir örgüttür. Sitüasyonizmin beslendiği ideolojiler politikada anti-otoriteryen Marksizm ve anarşist sosyal demokrasi; sanatta ise Dada, Sürrealizm, CoBrA, Lettrism ve Enternasyonel İmajinist Bauhaus olmuştur. Grubun amacı kabaca “oyunlar” vasıtasıyla günlük yaşamdaki tahakkümü ve yabancılaşmayı kırarak bireylerin yaratıcı potansiyellerini tamamiyle ortaya koydukları “kurulmuş durumlar” yaratmaktır. Sitüasyonistler 20. Yüzyılda kapitalizmin toplumsal ve günlük yaşama müdahalesi üzerine yaptıkları analizlerle Marksizm’i çağdışılığından kurtarmış ve radikal sola yeni bir rota çizmişlerdir.  “Dérive”, “Psikocoğrafya”, “Détournement” ve “Gösteri Toplumu” gibi önemli analiz ve eylem biçimlerini devrimci terminolojiye kazandırmışlardır.

Kaynak: etilen.net

Leave a comment

Filed under çeviri

Postmodern Yabancılaşma Modeli — Işık Barış Fidaner

(Yeni Medya Çalışmaları Kongresi‘nde sunulmuştu –Kongre e-kitabıilk hali – ingilizcesi)

Işık Barış Fidaner

ÖZET
Sohn-Rethel’in Marks’ı yorumlayarak işaret ettiği “gerçek soyutlama” kavramı, kapitalizmin anlaşılabilmesi için önemli bir çıkış noktası sunmaktadır. Bu çalışmada, kapitalizmin işlerliğini sağlayan “gerçek soyutlama”nın şemasını çıkarmayı deniyoruz. Şemanın kavramsal bağlamını oluştururken bilimsel söyleme dayanan Sohn-Rethel’in aksine, kapitalizmin gündelik kavrayışını temel alıyoruz. ‘Postmodern yabancılaşma modeli’ olarak adlandırdığımız şema, dört öznel tavır (tüketici, kullanıcı, oyuncu, geliştirici), üç mesele (bağımlılık, istismar, bencillik), iki odaklanma noktası (komplocu, kader), ölçülebilir nesnelliği oluşturan iki yan (yetki, beden) ve bu iki yanlı nesnelliğe hem dayanak hem kaynak olan iki zeminden (irade, sistem) oluşuyor. Şemanın tamamı, ‘lüzum’ ve ‘keyfiyet’ olarak adlandırdığımız iki boyutun karşılıklı dolayımlanışları olarak biçimlenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: yetki, beden, irade, sistem

Continue reading

47 Comments

Filed under bildiri, bilim, makale, oyun, programlama