Tag Archives: Hayaletin Hayaleti

Hayaletin Hayaleti — derleme

AdsızSon versiyon: 21 Ağustos 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Hayaletin Hayaleti) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Hayal gücü hayaletin hayaletidir

Başka(sı)nın hayaline uyma mesuliyeti

Salımlı Uyumlanma Ölüm Dürtüsüdür

Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım

Bir Soruyu Cevaplamak: Talep ve Arzu

Ruhsal iklim değişimi ve fallus

Fallokristal

Felaketlere karşı yaratıcı çözümler

Diğer derlemeler

鬼 : hayalet

Leave a comment

Filed under kitap

Ruhsal iklim değişimi ve fallus — Işık Barış Fidaner

Ülkenin en yetkili makamının mutlak kudretini temsil eden bir uzantıyla Boğaziçi’ni (ikinci kez) penetre etmesi elbette üniversiteler için epey sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bugüne dek Boğaziçi bir başarı simgesiydi, her şeye rağmen kalemin kılıca üstün gelebildiğinin en azından izafi bir deliliydi. Ülkede etki gösteren kalemlerin çoğu yine kalemşörlük yapsa da, yani aslında kalem kılığına girmiş kılıç veya kılıca hizmet eden kalem olsa da, Boğaziçi penetre edilene kadar hala kalemin kılıcı yenebildiği istisnai yerler olduğuna inanabiliyorduk. Belki kulislerde yine entrikalar dönüyordu, belki güç yine aklı felce uğratarak kendi boşbeleş keyfini sürüyordu, ama en azından bunu göstere göstere yapmıyordu. Kamuoyu nezdinde hala aklın yolu ile başarıya ulaşılabilen bir güzergah vardı. Şimdi ise güç alenen akılcı yolun önünü kesmiş ve başarının tanımını değiştirmiştir. Başarının ölçüsü artık teori ve pratik değil, uzantılarla penetre etmektir, yani fallustur.

Continue reading

3 Comments

Filed under şey

Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım — Işık Barış Fidaner

Aşılama konusunda Doğruluk kavramının bilimsel yaklaşımla ilgili yarattığı sorun Sahilik kavramıyla aşılabilir [1]. En basit cümleyle başlayalım:

“Aşı olmak doğrudur.”

Bu cümle aşı konusunda bilgi vermiyor, muhatabını aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu cümleyi kurduktan sonra istediğiniz kadar gerekçe sayarak destekleyin, yaptığınız şey bilgilendirme değil, ikna çalışmasıdır, yani ideolojik propagandanın tıbbi eşdeğeridir. Continue reading

3 Comments

Filed under şey

Felaketlere karşı yaratıcı çözümler

Diyanet İşleri Başkanı Türkiye’yi saran felaketlerle ilgili şöyle dedi: “Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenâb-ı Hakkın takdirine rıza göstermektir.” Elbette külli iradeye itiraz edecek halimiz yok ama felaketlerle baş etmek için cüzi irademizi hakkınca değerlendirdiğimiz ve bu uğurda elimizden gelen herşeyi yaptığımız söylenebilir mi? Unuttuğumuz veya aklımıza gelmeyen yol ve yöntemler olamaz mı? Mesela Haluk Levent’in Ahbaplar vasıtasıyla para toplayıp Kazakistan’dan yangın söndürme helikopteri kiralaması oldukça özgün ve yaratıcı bir çözümdü. Buna benzer başka çözümler bulunamaz mı?

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Hayal gücü hayaletin hayaletidir — Işık Barış Fidaner

Hayal gücü değerlidir çünkü enerji katan yani işe yarayabilen bir şeydir. Ama kendi başına ayakta kalamaz çünkü onu güdüleyen asıl etmen altta yatan ruh dalgalanmalarıdır. Bu içsel titreşimlerin hayal gücüne katkı yapmadıkları sürece işe yarar olup olmadıkları bilinemez çünkü her titreşim kendine özgü içkin bir yönelimi taramaktadır. Titreşen dalga darbe almadıkça aynen titreşmeye devam eder, yani hareket ile eylemsizliğin özdeşliğinden oluşur, hareket eden atalettir, yaşayan ölüdür (undead), yani hayalettir. Demek ki hayal gücü, hayaletvari titreşimlerle sürdürülen içsel momentumdan kaynağını alır.

Continue reading

3 Comments

Filed under şey

Başka(sı)nın hayaline uyma mesuliyeti — Işık Barış Fidaner

Başkasının hayaline hapsolduysan işin bitmiştir!

Deleuze’ün bu sözünde güncel bir mesaj duyabiliriz. Başka(sı)nın hayaline uyma mesuliyeti en tepedeki başka(n)dan en alttaki başka(n)lara kadar her yerde ve her an üzerimize yüklenebilir ve yüklenir. Hayallere uyan makbul vatandaş olma mesuliyeti kanunlara uyan makul vatandaş olma sorumluluğundan dikkatle ayırt edilmelidir. En coşkulu isyancı bile eleştirip karşı çıkabileceği bir simgesel-hukuki düzenin önceden varolmasına gereksinim duyar. Mevcut dünyanın mümkünatının tabaka tabaka soyulduğu ve ortadan kalktığı şartlarda “Başka bir dünya mümkün!” demek ne anlama gelebilir ki? Asıl mesele şimdiki dünyanın mümkünatı değil mi?

Continue reading

3 Comments

Filed under şey

Salımlı Uyumlanma Ölüm Dürtüsüdür — Işık Barış Fidaner

sun_stars_space_light-1024x629

“Bir başka bilimin dürtüler teorisini tanımlayıp bize altın tepside sunmasını bekleyemeyiz.” [1] Bunu diyen Sigmund Freud acaba böyle bir olasılık karşısında heyecan ve sabırsızlık mı duyuyordu? Yoksa sadece gerçekçi olup beklentisini mi düşürüyordu? Ne olursa olsun, bilimsel dürtüler teorisi umudunu terk etmek için bir sebep yoktur.

Aslında son yıllarda fizikçi Jeremy England’ın geliştirdiği “salımlı uyumlanma” (dissipative adaptation) adlı teori kulağa epeyce Freudcu gelmektedir [2]. Aynı Freud gibi England da “dürtü” (drive) terimini kullanır ama farklı bir anlamda. Dengedışı istatistiksel fizikte dürtü, bir fiziksel sisteme güç veren (onu güdüleyen veya “dürtüleyen”) dışsal enerji kaynağıdır. Dinamik etmen olarak dürtü sıklıkla döngüseldir ama bu özellik denge ile karıştırılmamalıdır.

Örnekler: Günışığı Dünya’daki hayatı dürtüler. Yerçekimi bu ırmak sistemini dürtülemekte. Bu gürültü delirmemi dürtülüyor (beni deliye döndürüyor). İlginçtir, bunlara aynı zamanda histeretik dengedışı sistemler denir çünkü bu sistemler bir tarihi (history) sahnelerler [3]: Geçirdikleri rastlantısal evrim boyunca maruz kaldıkları dışsal dürtüler hakkında enformasyon biriktirirler. Bu tarih nedeniyle sahneleme gerçekleştirme ile aynı şey değildir.

Continue reading

7 Comments

Filed under şey

Fallokristal

resim_2021-06-24_160156

Mükerrer oy kullanmanın mantığı:
Ben: 1 oy
Ben ve şeyim: 2 oy
Ben, şeyim ve şeyimin şeyi: 3 oy
Ben, şeyim, şeyimin şeyi ve şeyimin şeyinin şeyi: 4 oy
Fallokristali oluşturan özyinelemeli fraktal yapıyı korumak için herkesin erkek olması gerekiyor.

#KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz #SenatomuzGaspEdildi

2 Comments

Filed under şey

Bir Soruyu Cevaplamak: Talep ve Arzu — Işık Barış Fidaner

Gelin Lacan’da talep ve arzu düzeylerini basitçe birbirinden ayırt edelim [1]. Her soru bir cevap alma talebidir, sorulduğu zaman iki şekilde karşılanabilir:

1) Soruya cevap verilir.
2) Soruya cevap verilmez.

Bu iki karşılık ihtimali birbirlerinin basit yadsımasıdır ve talep düzeyindedir. Ama bir soruya karşılık vermenin daha incelikli yolları da vardır. Continue reading

2 Comments

Filed under şey