Tag Archives: İsveç

Otobüs (1974)

Otobüs, 1974 yılında, Tunç Okan tarafından çevirilen ve uzun yıllar Türkiye’de gösterimi yasak olan Türk filmi. Bu film o güne kadar oyuncu olan Tunç Okan’ın ilk yönetmenlik denemesidir. Film İsveç’e kaçak işçi olarak götürülen, bir otobüs dolusu köylerinden başka bir şehir görmemiş insanın, Stockholm’e vardıktan sonra başlarından geçenleri (şaşkınlığı, çaresizliği, imkânsızlığı, şokları) Doğu-Batı ekseninde anlatmaktadır. Film müziği Zülfü Livaneli tarafından yapılmıştır.

(Vikipedi)

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Kanıtlanmış bir olguyu kabullenmekteki beceriksizliğin, bir yetkiliye müracaat ederek birisini (bu olayda beni) “ne yazık ki” gözardı etmeye çevrilmesi

(English)

Uppsala Üniversitesi için hazırladığım iş başvurusunu göndereceğim bu akşam Türkçeye çevirdiğim bu yazıya bu Çarşamba 11 Ocak 2017’de yayınlanacak Boston Raporu Yayın ve Gizlilik Notu‘nda da atıf yapılacaktır.

Barış

4+ yıl önce “Oynanış siyasettir” (Oyun Tasarımının Diyalektiği‘nin ilk bölümü) özetini İsveç Uppsala’da gerçekleştirilecek 4’üncü ICTs and Society buluşmasına göndermiştim.

Duyurulan “deadline“dan önce e-postayla özeti gönderdim. alternatifbilisim.org’un e-posta sunucu kayıtlarına göre bu e-posta teknik anlamda başarıyla gönderilmişti.

Continue reading

6 Comments

Filed under şey

Fırtınalı yoğun hava şartları geçiren İsveç yarım milyon kWh rüzgâr gücüyle rekor kırdı — Andrew Griffin

Son günlerde İsveç’in enerjisinin çok büyük bir kısmı rüzgâr gücünden geldi

windfarm

İsveç’le Finlandiya arasındaki Mariahamn adasındaki rüzgâr dolapları

Andrew Griffin — 28 Aralık 2016 — independent.co.uk

İsveç rüzgâr gücünden önceden hiç olmadığı kadar enerji üretti.

Ülkenin “Urd Fırtınası”nın etkilerinden ve güney kesimdeki yoğun hava şartlarından faydalanmasıyla yaklaşık 5.7 milyon kWh rüzgâr gücü üretildi. Bu rakam neredeyse tam bir yıl önce kaydedilen rekoru yarım milyondan fazla kWh ile ezip geçti.

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri

Aslı Erdoğan’ın savunması

TC İstanbul

23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne,

Sayın Mahkeme Heyeti,

Savunmamı hukuk varmış gibi ve hukuk adına yapacağım. Beş aydır yaşadıklarım, siyasi ortamın her türlü hukuksal refleksi bastırdığına, cezalandırma, hatta ortada “suç” bile yokken, “ibret olsun” diye cezalandırma aracına dönüştüğüne işaret ediyor.

Continue reading

Leave a comment

Filed under bildiri

Viking çağından kalma bu orman dili yakında yok olabilir — Michael d’Estries

İsveç’teki kasabada 2500’den az kişi Elfdalian dilinde konuşuyor.

23032440252_d1384f7b2e_b-653x0_q80_crop-smart

Orta İsveç’teki Älvdalen kasabasını saran güzel kırlar. (Fotoğraf: pekuas/Flickr)

Michael d’Estries — 6 Ekim 2016 — mnn.com

İsveç’in dağlar, vadiler ve sıkı ormanlarla sarılı uzak bir bölgesinde Älvdalen topluluğu kendi eşsiz mirasını muhafaza etmeye uğraşıyor.

1800 civarında insanın yaşadığı bu kasaba 20’nci yüzyıl ortasına kadar Elfdalian denilen bir dilde konuşuyordu. Bu dilin Vikinglerin Eski Nors diline en yakın dil olduğuna inanılıyor. “Yüzüklerin Efendisi” ya da “Tahtlar Oyunu”ndaki kurgusal dillere benzetilen bu güzel ve karmaşık dil, doğanın tecrit ettiği bu bölgede yüzyıllar boyunca muhafaza edilebilmiş.

Continue reading

2 Comments

Filed under çeviri, bilim, şey

Norveç’in Varolmayışı — Slavoj Žižek

Slavoj Žižek — 9 Eylül 2015 — LRB

Afrika ve Ortadoğu’dan Batı Avrupa’ya akan mültecilerin kışkırttığı tepkilerin, ölümcül bir hastalığa yakalandığımızı öğrenince gösterdiğimiz tepkilere benzemesi çarpıcıdır, Elisabeth Kübler-Ross’un Ölüm ve Ölme Üstüne adlı klasik çalışmasında tarif ettiği şemadaki gibi. İlk başta inkâr edilir: “Fazla ciddi değil bu, görmezden gelebiliriz” (ki bunu pek işitmez olduk). Sonra kızgınlık olur –bu nasıl benim başıma gelir?– inkâr geçerlenemedikçe kızgınlık patlar: “Mülteciler yaşam tarzımızı tehdit ediyor; içlerinde Müslüman köktenciler saklanıyor; durdurulmalılar!” Pazarlık yapılır: “Peki, kotalar koyalım; kendi ülkelerinde mülteci kampı açabilsinler.” Bunalım yaşanır: “Mahvolduk, Avrupa Avrupistana dönüyor!” Henüz görmediğimiz olaysa Kübler-Ross’un beşinci aşaması, kabullenmedir. Kabullenme olunca mültecilerle baş etmek için tüm-Avrupalı bir plan çıkarılacaktır.

Continue reading

3 Comments

Filed under çeviri, makale

MRI yazılım böcekleri yılların araştırmasını boşa çıkarabilir — Richard Chirgwin

Richard Chirgwin — 3 Temmuz 2016 — theregister.co.uk

proxy

Kusurlu veri altında beyniniz işte buna benzer

Nihayet birinin gelip verileri teyit etmesiyle MRI temelli “beyniniz işte buna benzer” bilim yığınının hepsi geçersiz kılındı.

Problem basit: Beynin yüksek çözünürlüklü manyetik titreşim görüntü taramasından bilimsel bir sonuca ulaşabilmek için, beyin küçük “voxel”lere bölünür. Sonra bu voxelleri tarayan yazılım (insan değil) öbekler bulmaya çalışır.

“Bilimciler kolunuzu hareket ettirmek üzere olduğunuzu anlayabilir: İşte görüntüler de bunu kanıtlıyor” diye bir iddia gördüğünüzde, bunu diyenler de istatistiksel yazılımdan aldıkları bilgileri yorumlarlar.

Şimdiyse, İsveç ve İngiltere’den bilimciler [boffin] bu bilimin niteliğine kuşku düşürdüler, çünkü istatistiksel yazılım problemli: Çok fazla fol pozitif [false positive] üretiyor.

PNAS’taki makalede şöyle yazdılar: “fMRI analizindeki en yaygın yazılım paketleri (SPM, FSL, AFNI) %70’e varan fol pozitif oranlarıyla sonuçlanabilir. Bu sonuç 40,000 civarında fMRI çalışmasının geçerliliğini sorgulanır kılar ve nörogörüntü sonuçlarının yorumlanmasında büyük tesir yaratabilir.”

Mesela 3dClustSim denen pakette 15 yıl durmuş ve Mayıs 2015’te tamir edilmiş bir böcek, kusurlu sonuçlar üretmiş (3dClustSim AFNI takımının parçası; diğer parçalar SPM ve FSL).

Bazı sonuçların abartılı olabileceğine dair nazikçe bir uyarı değil bu: Daha çok, binlerce bilimsel makaleyi toplayıp yakmaya benziyor.

Dahası: “Sonuçlarımıza göre geçersiz öbek çıkarımlarında öne çıkan başlıca sebep, varsayılan Gaussian şekli takip etmeyen uzamsal kendine-ilintileme işlevleridir.”

Yayınlanmış fMRI sonuçlarından yararlanan araştırmacılar, disiplindeki çoğu çalışmanın yeniden analizine engel olan “acınası arşiv ve veri paylaşım pratikleri” nedeniyle fMRI topluluğuna da geçerken fırça atıyor. ®

3 Comments

Filed under çeviri, bilim

Lobiciler Antlaşması — EDRi

EDRi — 13 Ekim 2013 — lobbycharter.eu (İngilizce metin daha güncel)

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve Avrupa Komisyonu

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na (TTIP) ek olarak

Endüstri lobicilerine işbu antlaşma ile demokratik karar süreçlerini şimdi ve gelecekte kısıtlandırabilmeleri için aşağıdaki kuvvetlerin teslimini vakaretle temin eder:

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, bildiri

“Her Şeye Rağmen” — Bilim ve Sanat

13 Mart günü İsveçli genç yönetmen Ann Zacharias’ın Testet (Test) adlı filmiyle açılan I. Ankara Film Şenliği, 20 Mart akşamı ödül töreni ve Woody Allen’ın Radio Days (Radyo Günleri) filmiyle kapandı. Böylece “Ankara’da bir film şenliği yapılır mı, yapılmaz mı?” tartışmaları da sona erdi. Sayın Aziz Nesin’in ödül töreninde vurguladığı gibi, bu şenlikten çıkarılacak en önemli ders, parçalanarak değil, birleşerek bir şeyler yapılabileceğinin anlaşılması oldu. Şenliğin hiçbir çevre tarafından göz ardı edilemediğinin en önemli göstergesi de, Kültür Bakanlığı’ndan gelen parasal katkıydı. Şenlik programındaki sergiler, açıkoturumlar, söyleşiler, karikatür-kısa film-ilk film yarışmaları, toplu gösteriler ile çok sayıda yerli-yabancı film Ankaralı sinemaseverlere dolu bir hafta yaşattı. Gelecek yıllarda şenliğin gelişeceğini, uluslararası bir kimlik kazanacağını ummak aşırı bir iyimserlik değil. Ankara’da sanatla ilgilenen kuruluşların ortak çabası genişleyerek sürebilirse, umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda daha seçkin filmler getirilebilecek, Metropol’ün göstericileri gibi teknik sorunlar giderilebilecek ve seyirci sayısı artacaktır. Şenliğin uluslararası özgün bir kimlik kazanması için, İlk Filmler Seçici Kurul Başkanı Bay Verdone’nin söylediği gibi Anadolu Kültürüyle sıkı bağlantılar kurması gerekiyor. Ödül heykelciklerinin bir Hitit Kabından esinlenerek yapılmış olması bu bağlantılara güzel bir örnek. Bunun gibi, örneğin, gelecek yıl etkinliklerin bir kısmı için müzeler (Anadolu Medeniyetleri, Resim-Heykel, Etnoğrafya Müzeleri gibi) kullanılabilir.

Continue reading

2 Comments

Filed under makale