Tag Archives: Kapital ve Politika

Yersiz Kitaplar 24 tane oldu

24 tane olmaları vesilesiyle Yersiz Kitaplar‘ı hatırlatıyorum. Çünkü 24 ikiye de bölünebilir, üçe de bölünebilir. Hatta ikiye art arda üç kez bölünebilir.

Ama karışıklık olmasın: Üç kez ikiye bölünmesinin üçe bölünmesiyle hiçbir alakası yoktur. Üç kez ikiye böldükten sonra isterseniz üçe bölebilirsiniz, istemezseniz bölmezsiniz. Bölünmemiş halde kalır.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under kitap

Kapital ve Politika — çeviri derlemesi

lenin-kapakSon versiyon: 29 Aralık 2014

(64 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Yaşayan Ölü Lenin. Ekim’in 90. yıldönümü (Slavoj Žižek)

Sol ve sağın sözde ’aşırılık’ları arasında bir bakışım bulunmuyor

Saadet Zinciri Kapitalizmi (David Harvey ile görüşme)

Kapital politikayı nasıl ele geçirdi (Slavoj Žižek)

Irkları olmayan bir ırkçılık (Étienne Balibar ile görüşme)

İşe Yaramaz Avrupa Seçimleri (Étienne Balibar)

Piketty’nin Kapital’i üstüne düşünceler (David Harvey)

Thomas Piketty’nin 21. Yüzyılda Kapital’i üzerine (Slavoj Žižek)

Işık ile Gölge Arasında: Subcomandante Marcos’un Son Sözleri

Venezuela: Bir ülkenin devrimci bir devleti ve kapitalist bir ekonomisi olabilir mi? (Steve Ellner ile görüşme)

Ernesto Laclau’nun Anısına (Mark Devenney)

Karar vermenin basit cesareti: Thatcher’a solcu bir övgü (Slavoj Žižek)

Diğer kitaplar

6 Yorum

Filed under çeviri, kitap

Saadet Zinciri Kapitalizmi — David Harvey ile görüşme

Steffen Böhm
11 Ağustos 2014, review31.co.uk

David Harvey’nin politik ekonomi, şehirsellik, Karl Marx’ın mirası ve bu mirasın kuramsal yorumlanışı üzerine çalışmaları, 1970’lerden beri beşeriyet ve toplumsal bilimlerini saran eleştirel tartışmada ön planda yer aldı. Mümtaz ekonomist düşünürümüz, Profil Kitapları’nın yakın zamanda yayınladığı Onyedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu kitabında, etrafımızdaki dünyaya dair keskin bir rehber ve değişim için bir manifesto sunuyor. Bu görüşmede Harvey 2008 sonrası manzaranın anlaşılmasında politik ekonomi kuramının belirginliğini ve merkezi yerini tartışıyor; ayrıca emeğin anlamındaki, dijital teknolojilerdeki, rantçı kapitalizmdeki, umut ve vaat mekanlarının ortaya çıkışındaki dönüşümleri ele alıyor.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, görüşme

Kapital politikayı nasıl ele geçirdi – Slavoj Žižek

WikiLeaks artık batılı demokrasilerin bizzat özgürlük kavramını yozlaştıran pazar kuvvetlerinin hükmünde olduğunu bize göstermiştir

Slavoj Žižek
13 Temmuz 2014, theguardian.com

A stock market graph going down

‘Hizmette Ticaret Antlaşması finansal hizmetlerin daha fazla regüle edilmesini yasaklamaktadır —2007-08 erimesinin sebebinin genelde regülasyon eksikliği olarak algılanmış olmasına rağmen.’ Fotoğraf: Andy Mueller/Reuters

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Sol ve sağın sözde ‘aşırılık’ları arasında bir bakışım bulunmuyor – Kolektif

3 Haziran 2014, theguardian.com

Alexis Tsipras

Syriza lideri Alexis Tsipras’ın partisinin Avrupa seçimindeki başarısının ardından yaptığı konuşma. Fotoğraf: Petros Giannakouris/AP

Yunanistan‘da Syriza’nın seçilmesi (Rapor, 26 Mayıs) Avrupa‘da toplumsal ve ekonomik demokrasinin geleceği için canlı bir umut ışığı sunmakta. Fakat aynı zamanda ırkçı ve antisemitik hassasiyetlerin ateşlenmesiyle sağ kanat ulusalcılığın yükselişi çoğulcu ve demokratik Avrupa ideallerini tehdit ediyor. Syriza’nın büyüyen seçim desteğinin önemini çarpıtarak sol kanat ‘aşırılığın’ yükselişi diye temsil eden medya öykülemelerine en güçlü şekilde karşı çıkılmalıdır. Çağımızda sol ve sağın sözde ‘aşırılık’ları arasında bir bakışım bulunmuyor.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, bildiri

Thomas Piketty’nin 21. Yüzyılda Kapital’i üzerine – Slavoj Žižek

Slavoj Žižek
22 Mayıs 2014

(“Materyalist Bir Öznellik Kuramına Doğru” başlıklı konuşmadan bir kısım)

“Neden mi ütopyacıdır diyorum? Bir anlamda haklı. Kapitalizmin yirminci yüzyıldaki aşılması işe yaramadı, ama bunu örtük olarak genelliyor, ve iyi bir Keynesci gibi, kapitalizmin nihai olarak rakipsiz ve tek oyun olduğunu; bütün alternatifleri fiyaskoyla sonuçlandığı için onu tutmamız gerektiğini kabulleniyor. Neredeyse bir tür sosyal-demokrat Peter Mandelson olmuş, bilirsiniz, Blair’in “ekonomide hepimiz Thatchercıyız” diyen karanlık prensi. Bütün elimizden gelen dağılım düzeyindedir; sağlık hizmetine, eğitime, şuna buna birazcık daha vesaire. Yani demek istediğim, bence ütopyacıdır çünkü üretim şeklinin aynen kalması lazım diyor; o zaman dağılımı değiştirmek için radikal yüksek vergiler getirelim diyor ki pek orijinal bir şey değil bu.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Işık ile Gölge Arasında: Subcomandante Marcos’un Son Sözleri

25 Mayıs 2014

zapatistas-la-realidad-galeano-marcos1

Bu sabah yoldaş Galeano’ya saygı duruşu bittiğinde, üç binden fazla Zapatista destek üssü ve militanı, Altıncı’ya bağlı yaklaşık bin kişi ile birlikte, EZLN’nin Subcomandante Insurgente Marcos’unun “son kamusal sözleri”ni dinlediler. Gizli Devrimci Yerli Komite’nin altı lideri, Moisés ve Marcos ile birlikte sahneye çıktı. Aşağıda Marcos’un mektubunun beş kısmından bazı fragmanlar bulunuyor.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, bildiri

İşe Yaramaz Avrupa Seçimleri? – Étienne Balibar

Étienne Balibar
20 Mayıs 2014, opendemocracy.net

Kısır döngü kırılmak zorunda, ama bu ancak Avrupa perspektifi içinden, Birlik yurttaşlarının artan baskısı yoluyla ortaya çıkabilir. Bu yurttaşlar hem “egemen” yanlışlıklardan hem de “kozmopolitan” yanılsamalardan kaçınmak zorundalar.

25 Mayıs Avrupa Seçimleri’nde neyin sözkonusu olduğu, son tartışmalar ve bizzat kampanyalarla tamamen aydınlanmıştır dersek yalan söylemiş oluruz, adaylar başlıca ekonomik, politik, ahlaki ve kültürel meselelere değinmiş olsalar bile.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Piketty’nin Kapital’i üstüne düşünceler – David Harvey

David Harvey
Mayıs 2014, davidharvey.org

Thomas Piketty’nin yazdığı Kapital adlı kitap oldukça heyecan yarattı. Piketty, “korkunç” zenginlik ve gelir eşitsizlikleri dediği özelliği taşıyan “patrimonyal” kapitalizm biçiminin yaratılması trendine karşı koymanın tek yolunun tedrici vergilendirme ve küresel bir zenginlik vergisi olduğunu savunuyor. Ayrıca hem zenginlik hem de gelirdeki toplumsal eşitsizliğin son iki yüzyıldır nasıl evrimleştiğini, özellikle zenginliğin rolüne vurgu yaparak, acı verici ve reddedilemez detaylarıyla belgeliyor. Serbest pazar kapitalizminin zenginliği yaygınlaştırdığına dair, bireysel serbesti ve özgürlüklerin savunusunda bunun büyük bir siper olduğuna dair yaygın görüşü yerle bir ediyor. Serbest-pazar kapitalizmi, devlet tarafından büyün yeniden-dağıtıcı müdahalelerin yokluğunda, Piketty’nin tanıtlamasına göre, anti-demokratik oligarşiler yaratır. Bu tanıtlama serbestici öfkeye güç verirken Wall Street Journal’ı felce uğratmakta.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Ernesto Laclau’nun Anısına – Mark Devenney

Mark Devenney
20/04/2014

Ernesto Laclau ile ilk tanışmam 1992’de Johannesburg’da oldu. Ben bir MA öğrencisi olarak siyaset çalışıyordum, dünyayı yorumlamakla kalmayıp değiştirmeye niyetliydim. Gerçi parti çizgileriyle, parti disipliniyle, Marksist kuramla ve zor soruları bırakın yanıtlamayı, sormayı bile reddeden parti üyeleriyle mücadele ettim. Apartheid bağlamında, apartheid rejiminin hem devrimci bir reddini hem de ciddi bir kavramlaştırmasını sağlayan tek politik söylem Marksizmdi. Bilgi ile güç öğrenci eylemcilerin dilinde pek kolay kaynaşıyordu. Uygunsuz sorular soranlar burjuva önyargı kalıntılarına karşı yeniden eğitiliyordu. 1989’da Hegemonya ve Sosyalist Strateji‘yi okudum. Bu kitap, sol bağlılığı kesinlik politikalarından muaf bir dil ve politika ile kaynaştırma yollu çabalarıma anlam kazandırdı, ki bu kesinlik, okuduğum ve gördüğüm Marksizmin çoğu kısmında güç sahiplerinin daha fazla güç kullanmasının bir başka mazereti olmaktaydı. Okuduğum başka hiçbir şey Laclau ve Mouffe okurken deneyimlediğim içgüdüsel heyecanı vermedi. Özenle tartışılmış metinleri politik mücadelenin örgütlenişini yeniden düşünmemi, güç ve bilgi arasındaki ilişkiyi yeniden formüle etmemi, olumsallığa olan bağlılığı ciddiye almamı sağladı. Eşitlik ve özgürlüğün herkese doğru genişletilmesinde ısrar eden radikal bir demokratik imgeseli de benimsemişlerdi. Metin iki krize yanıt verdi. İlki, küresel neoliberal söylemin yükselen hegemonyası. Birçok okur şunu unutur: Hegemonya ve Sosyalist Strateji‘nin dördüncü bölümündeki kuramlaştırma ve düşünme, galibiyetçi (basmakalıp kesinliğinde hararetli ama dünyanın her köşesini kendi kararmış imgesinde dönüştürmeye yazgılı) neo-liberalizmin yükselişine karşıdır. İkincisi, Ernesto radikal politikayı hem Marx’la hem de ona karşı düşünmeye başlamıştı, tek parti diktatörlerine ve ‘komünist’ etiketini en iğrenç pratikleri gerekçelendirmekte kullanan devlet kapitalisti uzlaşı-oluşumlarına karşı Doğu Avrupa isyanlarının havasını yankılayan bir radikal politikaydı bu.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bilim, deneyim