Tag Archives: Koronavirüs

Koronavirüs — derleme

resim_2021-05-28_201532Son versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Koronavirüs) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Koronavirüsün Yeniliği

Koronavirüs ile Brecht

Virüse Yiğitlik Yapan Devrimciler

Koronavirüs Krizi

Simgesel Değerlenme ile Gerçek Değerlenme

Berardi’nin Üç Tefekkür’üne Bir Yanıt

(İngilizcesi)

Diğer derlemeler

毒 : zehir

1 Comment

Filed under kitap, şey

Berardi’nin Üç Tefekkür’üne Bir Yanıt — Işık Barış Fidaner

Bu metinde Franco “Bifo” Berardi’nin yeni bir metninden (Üç Tefekkür) parçalara yanıt veriyorum.

Tüm bunlar kapitalist dinamikleri tamiri imkânsız, geri döndürülemez bir şekilde bozacak.

Virüs neden kapitalist dinamiklerin soyut makinesini bozsun ki? Atıl öğelerin yükünden kurtularak yeni bir momentum kazanan daha saf bir kapitalizm ile de gayet sonuçlanabilir.

Bir cesede neden para veriyorsunuz? Küresel ekonominin cesedini para enjekte ederek diriltebilir misiniz? Hayır.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Simgesel Değerlenme ile Gerçek Değerlenme — Işık Barış Fidaner

Koronavirüs krizinde Türkiye’deki toplam ölüm sayısı 400’e yaklaşırken sınırlı sayıda da olsa “önemli” insanların kaybına dair (mesela tıp profesörleri Cemil Taşçıoğlu ile Feriha Öz) haberler yapılmaya başlandı. Haberi yapıldığı için bildiğimiz birkaç ölüm ile haberi yapılmadığı için hiç bilemediğimiz yüzlerce ölüm arasındaki fark üzerine gelin biraz düşünelim.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Koronavirüs Krizi — Işık Barış Fidaner

İnsanın düşünen bir hayvan olduğu birçok kez söylenmiştir. Düşünmek ve konuşmak, dil kullanmak (bazen de bilinçdışı yoluyla dilin insanı kullanması) insanın ayrıcalığıdır.

Düşünme ve dilin oluşturduğu simgesel düzenin temel işlevi, yetkilenmedir. O halde şöyle de demeliyiz: İnsan yetkilenen hayvandır. Tüm hayvanların ortak özelliği, bir canlı olarak beden sahibi ya da o bedenin kendisi olmaktır, bedenlenmedir. Birçok hayvan için bu, o bedeni bir yerden başka bir yere taşıyarak hareket edebilmek demektir. İnsanda bulunan simgesel düzen, bedenlenmenin üzerine yetkilenmeyi ekler [1]. Hem hareket ederek bir yerlere erişme yetkisi, hem de konuşarak bir şeyleri söyleme yetkisi, buna dahildir.

Continue reading

8 Comments

Filed under şey

Virüse Yiğitlik Yapan Devrimciler — Işık Barış Fidaner

Türkçe’de “Soğuğa yiğitlik olmaz” diye bir atasözü (ya da anasözü) var. Bu sözü genelleştirerek “Doğa’ya yiğitlik olmaz” diyebiliriz. Ya da bugünkü gündeme uyarlayarak “Virüse yiğitlik olmaz” diyebiliriz. Sözün anlamı şu: Yiğitlik ve kahramanlığın önemli bir bileşeni olan fedakârlık jesti, hayatını davaya adama jesti, soğuk hava ve virüs gibi doğal zorluklara yöneldiği zaman anlamını yitirir. Çünkü doğal zorluklar, yiğitçe jestler göstererek alt edilebilecek herhangi bir iradeye dayanmaz, tamamen iradesiz ve yetkisiz olaylardır. Doğa’ya yapılan yiğitlik, yel değirmenleri ile kavgaya tutuşan Don Kişot’un yaptığı yiğitliğe benzer; ilgi çekici ve trajik olmakla birlikte etkisiz, geçersiz ve gülünçtür.

Continue reading

4 Comments

Filed under şey

Koronavirüs ile Brecht — Işık Barış Fidaner

Žižek, İdeolojinin Yüce Nesnesi‘nde Brecht’in dramatik “yabancılaşma” etkisini tarif eder:

Brecht’in 1930’lardaki “öğrenme oyunları”nın temel yordamını hatırlamak gerekir: oyundaki karakter kendi eylemleri üzerine “imkânsız” bir izahat beyan eder. Bir aktör sahneye gelir ve şöyle der: “Ben bir kapitalistim, amacım işçileri sömürmektir. Şimdi işçilerimden birini sömürüyü meşrulaştıran burjuva ideolojinin hakikatine ikna etmeye çalışacağım…” Sonra işçiye yaklaşır ve tam olarak beyan ettiği şeyi yapar.

Brecht tiyatrosunda “yabancılaşma” ya da “mesafelenme” adı verilen bu etki, psikanalizde “yabancılaşma” denilen olayın tam tersidir, “ayrılma” denen şeye daha yakındır; o yüzden bu yordamı “ayrılma etkisi” diye adlandırmak daha uygun olacaktır [1].

Continue reading

5 Comments

Filed under şey

Koronavirüsün Yeniliği — Işık Barış Fidaner

Yeni koronavirüs yetkisi ve iradesi olmayan insandışı bir bedenlenmedir. Bu bedenlenmenin tek zemini kendi kopyalama sistemidir. Kopyalaması insan faaliyetlerine parazit olduğundan, virüsün kopyalanmasını sınırlayabilmek için, birçok insan faaliyetini yasaklamamız ya da azaltmamız, öbür yandan başka faaliyetleri teşvik etmemiz ve dayatmamız gerekir.

Continue reading

3 Comments

Filed under şey