Tag Archives: Mektubaşka

Mektubaşka — çeviri derlemesi

untiSon versiyon: 31 Temmuz 2022

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Mektubaşka) okunabilir.

İçindekiler

Mektubaşka: Teklifimi benden esirgemeni rica ediyorum (Jacques Lacan)

Anlamsızı (ab-sens) (Jacques Lacan)

Lacan geç/erken: belirtiyi yorumlama, belirtiyle özdeşim, bilirtiyle baş etmek (Slavoj Žižek)

Motif: zevkanlamlı bilirti (Slavoj Žižek)

Büyük Öteki: suçu üstlenilen, anlam güvencesi, keyfiyete tehdit, zevahiri kurtarılacak (Slavoj Žižek)

Evren konuşmamız olgusuyla herşeyin hallettiği yerdir (Jacques Lacan)

Bir başkası olsa(ydı), o olmaz(sa)/gerekir(di) (Jacques Lacan)

Cansev cinsdışıdır (Jacques Lacan)

Laf sal atası! Psikozda Nam-ı Pir defterden silinmiştir (Jacques Lacan)

Simgesel düzen yerine saçmakarışık derişim (Leon Brenner)

Simgeseldeki delik ve önfenomenler (Leon Brenner)

İkrarcı ürünün defterden silinmesi ikincil bastırmaya mani olur (Leon Brenner)

Nam-ı Pir defterden silindiyse belirtiler gerçek’te tezahür edecektir (Leon Brenner)

Otistik önkapanım (Leon Brenner)

Birerlik vardır! Yad’lun! (Jacques Lacan)

1 özünde olmazlığın imleyenidir (Jacques Lacan)

Semptomda ve otomatizmde olmazlık (Jacques Lacan)

Diğer kitaplar

函 : mektup, zarf

Yorum bırakın

Filed under çeviri, kitap

Anlamsızı (ab-sens) — Jacques Lacan

Freud’un bizi soktuğu yolda anlamsızı cinsiyeti adlandırır: Bu anlamcinssiz iyice şiştikçe açımlanan topolojiyi sözler kararlaştırır.

Freud nous met sur la voie de ce que l’ab-sens désigne le sexe : c’est à la gonfle de ce sens-absexe qu’une topologie se déploie où c’est le mot qui tranche.

Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under çeviri

Mektubaşka: Teklifimi benden esirgemeni rica ediyorum — Jacques Lacan

Mektubaşka? [lettre d'(a)mur] İşte tipik bir örnek:

Teklifimi benden esirgemeni rica ediyorum.

Burada duralım, Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under çeviri

Semptomda ve otomatizmde olmazlık — Jacques Lacan

Her an, her saniye, bilinçdışınız oldukça, gereklinin gereksindiği olmazlığı temellendiren gösterimi yerine getiriyorsunuz. Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

1 özünde olmazlığın imleyenidir — Jacques Lacan

Frege kavramın kavrayışının boşluğuna varır, hiçbir nesneyi içermeyen kavrama varır. O kavram hiçlik kavramı değildir –bir kavramdır sonuçta–, olmazlık kavramıdır (inexistence). Hiçlik sandığı şeyi düşünerek yapar bunu, sayısı 0’a eşit olan kavramı “x x’ten farklıdır” yani “x ≠ x” yani “x kendinden farklıdır” diye tanımlayabileceğini zanneder. Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri

Birerlik vardır! Yad’lun! — Jacques Lacan

Birerlik vardır! Yad’lun! (Il y a de l’Un)

Oyalanıyorum çünkü size bu inanılmaz şeyin neden önemli olduğunu anlatacağım. Netleştirilecek konu budur.

Bu Bir’i sahiden irdelemeye kalkıştığınız anda, dönüşür, parçalanır gibi olur. Onu tamsayılar dizisinden başka bir şeye bağlamanız imkansızdır, o da bu Bir’den başka bir şey değildir. Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under çeviri

Otistik önkapanım — Leon Brenner

(öncesi: Nam-ı Pir defterden silindiyse belirtiler gerçek’te tezahür edecektir)

otiz

Nevroz, sapkınlık, psikoz üçlemesine eklenen dördüncü öznel yapı otizmdir ve önkapanım mekanizmasıyla kurulur (autistic foreclosure / preclusion; defterden silme psikotik önkapanımdır). Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri

Nam-ı Pir defterden silindiyse belirtiler gerçek’te tezahür edecektir — Leon Brenner

(öncesi: İkrarcı ürünün defterden silinmesi ikincil bastırmaya mani olur)

ikrar

Freud’un bastırma ile defterden silme arasında kurduğu benzerliği Lacan daha da ilerletir: Lacan’a göre nevrotik bastırmada:
1) Bir imleyenin bilinçten dışlanmasını getiren olumsuz yan vardır.
2) Bastırılanın geri dönerek simgesel gerçekliği inşa etmesini getiren olumlu yan vardır.

Psikotik defterden silmede ise:
1) Nam-ı Pir imleyeninin simgeselden kökten dışlanmasını getiren olumsuz yan vardır.
2) Defterden silinenin gerçek’te yeniden belirerek simgesel gerçekliği yeniden inşa etmesini getiren olumlu yan vardır. Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under çeviri

Simgeseldeki delik ve önfenomenler — Leon Brenner

(öncesi: Simgesel düzen yerine saçmakarışık derişim)

Psikotik defterden silmenin bir diğer mühim neticesine Lacan Seminer 3’te “simgeseldeki delik” adını verir (SIII, 156). Özetle Lacan Nam-ı Pir imleyenini defterden silmenin simgeselde bir “delik” oyduğunu söyler (201). Lacan’a göre “simgeseldeki delik” psikozu tanımlayan özelliktir, aynı Nam-ı Pir imleyeninin nevrozu tanımlayan özellik olması gibi (248). Bu delik simgesel değerden tamamen yoksun değildir, psikotik defterden silme gereğince “simgeselle kurulan asgari ilişki”yi temsil eden simgesel birim işlevi görür (Benoist, 2011)… Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under çeviri

Simgesel düzen yerine saçmakarışık derişim — Leon Brenner

Kariyeri boyunca Freud psikanalizde irdelenen üç ana öznel yapıya tekabül eden üç ayrı kurucu dışlama tespit edecekti:
1) Nevrozda bastırma mekanizması (Verdrängung)
2) Sapkınlıkta inkar mekanizması (Verleugnung)
3) Psikozda defterden silme mekanizması (Verwerfung)
Bu üç temel kurucu dışlama üç ayrı öznel yapıya tekabül eden üç ayrı ruhsal topoloji (düğüm) oluşturur; bu oluş tarzlarının üçü de biriciktir, aralarında bir hiyerarşi yoktur (Zupančič). Yani bu kurucu dışlamalar öznel yapılarla ilişkilenmenin yanısıra onların sebebi de sayılır, “öznenin varolmasının mümkünat koşulu” işlevi görürler (Fink)… Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri