Tag Archives: Öbekle Geç

Boston Raporu Gizlilik Kararı Sona Ermiştir — IBF

Boston Raporu‘nun başlangıçta 11 Ocak 2017 gününden itibaren 18 bölüm hâlinde (BR i, ii, iii, iv, 1, 2, 3, …, 14) tefrika edilmesi planlamıştı.

Lâkin kimi kesimlerden gelen “Kariyerine (!) engel olabilir” gibi bağzı serzenişler nedeniyle, “Ben WikiLeaks’e benzemem” gibi bir mazeret uydurmak suretiyle birinci yersiz gizlilik kararı konularak raporun şahsımdan e-posta ile talep edilebileceği bildirildi.

Bu arada e-posta talep sahiplerinde oluşabilecek “IBF bize açüklemeler yapmaya kalkabilir” gibi yersiz endişelerin önüne geçmek için toplam 6 bölümden oluşacak Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı belgesinin yayımına başlandı. [*] Şimdiye kadar bu belgenin ilk üç bölümü tamamlandı.

An itibariyle ise “Yemişim dürüstlükten bozulacak kariyeri” tarzında bir reaksiyonla Birinci Yersiz Gizlilik Eski Kararı‘na son verilmiş ve ilgili rapora ait PDF ve LaTeX linkleri gerekli sayfalarda gerekli yerlerini almışlardır.

Dr. Işık Barış Fidaner

[*] “Yayın” yerine “Yayım” dememin sebebi işlemin henüz tamamlanmamış olmasıdır, sürmekte olmasıdır. Yayı(m/n)lanan şeyin ne olduğuna bağlı bir adlandırma tercihi değildir. Yani bir ağbisel tedbir değildir. Krş. Zamyatin’in Biz’inin Değerlendirmesi (George Orwell) çevirisine düştüğüm dipnot.

1 Comment

Filed under bilim, deneyim, şey

Entropi — Todd Rundgren

İnsan denen bilmeceyi düşün
Tünemiş tepede Darwin’in merdiveninde
Kurallarını anlayamadığı halde
Oynar hayatını sanki önemliymiş gibi
Ama gözlerimizin önünden
Törenle geçer yalanlar
Ve gerçeklik sıçratılır

Rüyalarımız varken, harika rüyalar da
Yaşarız rüyalarda, berbat rüyalarda
Bir tek onu bekleriz, onu bekleriz

Entropi, akılsız entropi
Yalvarma ona
Düşünmez ki o hiçbir şeyi
Herşey eşittir ona göre
Entropi, kalpsiz entropi
Sevgiyi bilmez, sevgi göstermez
Hiçbir şeye, hiçbir şeye

Orada soluk alan öyle yavan bir can ki
Hiç gayret etmemiş biraz anlam katmaya
İnsan kafatasını istila eden kargaşaya
Müdahaleci bir kuvvet tasavvuruyla
Ve tanrı denen bu tasavvurla
Çubuk gibi dümdüz oluruz
Geri kalan herşey yalpalarken

Rüyalarımız varken, güzel rüyalar da
Yaşarız rüyalarda, sapkın rüyalarda
Onu beklerken
Hiç duramayız

Entropi, pusuda entropi
Şehvetsiz tecavüzcü tohumunu eker
Herşeye, herşeye, herşeye

Evet, bilgelik diye bir şey var

Ama bizde hiç olmadı
Fazlaca meşgulüz biz
Onu zırha bürümekle
Hiç olmadı şansımız
Hiç olmadı şansımız
Başlasın dansımız!

Peki ya korkusuz önderlerimiz?
Peki ya boyunlarımız?
Peki ya İsa’nın kilisesi?
Peki ya haplar ve seks?
Peki ya kıymetli özgürlüğümüz?
Peki ya özgür irade?
Peki ya kıymetli özgürlüğümüz?
Peki ya özgür irade?
Peki ya kıymetli özgürlüğümüz?
Entropi kazanacak!
Peki ya aklın yolu?
Entropi kazanacak!
Peki ya kıymetli özgürlüğümüz?
Peki ya özgür irade?
Peki ya kıymetli özgürlüğümüz?
Peki ya özgür irade?
Entropi!
Hepimiz onun karşısında
Entropi
Hepimiz onun karşısında

Entropi özgürlüğü elimizden alamaz
Kıymetli özgürlük
Yok ki özgürlük
Yok ki barınak
Yok ki sığınacak gökyüzü

Entropi ezer herşeyi
Entropi mahveder herşeyi
Entropi temizler herşeyi
Herşeyi!

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, şarkı

Millî Marş — Radiohead

Herkes
Buralarda herkes
Herkes çok yakın
Ne oluyor?
Ne oluyor?

Herkes
Herkes çok yakın
Herkeste korku var
Tutunuyor
Tutunuyor

Tutunuyor
Tutunuyor
Tutunuyor

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, şarkı

COD matrix nedir? — Işık Barış Fidaner, Uğur Güney

Eylül 2013

Barış: Selam Uğur, bunları okudun mu? Jorge Cham’ın CERN ziyareti. Okumadıysan oku, devrime hazırlanıyoruz :)

Uğur: Zamanında çok yazı var diye okumamıştım. :-) Eğlenceli bir seyahat olmuş. Proton buch‘larının serçe parmak büyüklüğünde bir alana odaklandığını bilmiyordum, ben o alanı daha küçük sanıyordum. Lakin, belirsizlik ilkesi aynı anda yapılan konum ve momentum ölçümlerinin sonuç dağılım genişliklerinin çarpımlarının belli bir limitten küçük olamayacağını söylüyor. LHC’deki deneylerde parçacıkların yörünge (konum) ve momentumları ölçülüyor ama belirsizlik ilkesince konulan hassasiyet limitinin onları ırgaladığını hiç zannemiyorum. Belirsizlik ilkesi biraz bağlam dışı. Keza, ‘kuantum fiziğinde her şey mümkün’ gibi laflardan sakınmamız lazım. :-) Laylay… Higgs bulunmadan önce Higgs’e dair yapılmış muhabbetleri okumak da ilginç. :-) Devrimden sonra ne yapacağız? :-)

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Türkçeye çevirdiğim şarkı sözlerinde 100+’dan 60+’ya kadarki bozunumlar

Lejand
Belirlenim : sen // ben
Belirsizlik : ne // ama
Benzetim : gibi // hiç
Bilinmeyen : ama // ki
Bulum : o // bu
Gelim : de // bana
Mazeret : sen // Belirsizlik
Muhatap : sen // Yönelim
Olan : ve // bir
Olum : yanlış // var
Özdeşim : ben // ki
Ünlem : işte // ah
Yönelim : seni // beni

“//” işareti Kantçı geçersizleme işlecidir, Hegelci kapsayarak aşma işlecinin (Γ) karşıtıdır. Bu ikililerin her birisinin adeta true // false gibi aşkınsal bir eksen oluşturduğunu belirtir.

Önceki bir yazıda yer verdiğim iki grafik arasındaki geçişi incelemek istiyorum. Sözcük çiftlerini belirtmek için sembolik kelimeler kullandım. Hangi kelimenin hangi sözcük çiftini (ya da üçlüsünü) belirttiğini sağ yandaki Lejand’da görebilirsiniz.

Bu grafiği (100+) Lejand’a göre şöyle yazmalıyız:

100+ : (Belirlenim // Bulum) // Olan

Ama incelemeyi basitleştirmek için Olan terimini gözardı edeceğim. Çünkü 100+ ile 60+ arasında sadece Belirlenim // Bulum kısmı değişiyor. Olan kısmı değişmiyor.

100+ : Belirlenim // Bulum

Olan kısmı 60+’dan 50+’ya geçilmesiyle birlikte (aşağıdaki son iki grafik arasında) tam ortasından yarılıyor. Aynı anda Bulum da tam ortasından yarılıyor. O konuyu bu yazının dışında bırakıyorum. Continue reading

1 Comment

Filed under bilim

hacker ve bug

bir zamanlar bir hacker varmış. bir ekip arkadaşı arıyormuş. hakiki bir hacker bulabilmek için bütün dünyayı dolaşmış ama karşısına çıkan her programcıda eksik bir şeyler oluyormuş. o da umutsuzca hackerspace’e dönmüş.

fırtınalı korkunç bir gece, hackerspace’in kapısı çalınmış. furkan kapıyı açmış, fakat o da ne? kapıda yağmurdan perişan zavallı bir öğrenci duruyormuş, üstelik bu arkadaş gerçek bir hacker olduğunu söylüyormuş.

“eh anlarız bakalım” deyip, gizlice bilgisayarındaki işletim sisteminin kerneline bir bug saklamışlar, üstünde de 20 tane API, 20 tane GUI koymuşlar.

ertesi sabah “nasıl gidiyor, bilgisayardan memnun musun?” diye sormuşlar, o ise “ah korkunç bir şeydi! allah bilir ne var bu makinede dedim… bütün gece uğraştım… ama sonunda buldum” deyip önce bug’ın ne olduğunu, sonra da 20 tane API ve 20 tane GUI’nin nasıl işlediğini anlatmış.

böylece anlaşılmış ki hem bu kadar nazlı ve narin hem de bu kadar inatçı ve sabırlı olduğuna göre bu arkadaş gerçek bir hackerdır! böylece bizim hacker da onu ekibine almış, dillere destan projeler yapmışlar. bulduğu bug’ı da hackerspace’in web sitesindeki sanal müzeye koymuşlar…

http://www.masaldinle.com/2008/11/18/bezelye-prenses/

Nisan 2012’de yazıp list@istanbulhs.org’ye gönderdiğim bir masal.

Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under şey

Pul Koleksiyonu!

3 Mart 2017, EN

NASA Dış Gezegen Arşivi web sitesinde (aşağıda görülüyor) bulunan 46 dış gezegenin neşir spektroskopi verileri üzerinde Entropi Toplaşması Algoritmasını (REBUS) çalıştırarak bu dendrogramı ürettim.

Analiz, netlik için, en az iki dış gezegende çıkan merkezî dalgaboyu değerleri (MDD) ile, yani toplam 201 MDD’nin 21 MDD’siyle sınırlı tutuldu. Geri kalan 180 MDD tek bir dış gezegende çıkmış.

Dikey eksen, analize dahil edilen MDD’leri tek tek gösterir.

Yatay eksen, üretilen dendrogramda çıkan MDD bileşimlerinin entropilerini gösterir.

MDD bileşiminde entropi değerinin düşük olması, öğe MDD’ler arasında bir entropik ilinti olduğunu belirtir.

Entropik ilinti, pul koleksiyonlarındaki gibi hesaplanan bir ilintidir.

Bu dalların ne anlama geldiğini bilen kimse var mı?

IBF

emission_spectroscopy_dendrogram_of_exoplanets

nasa_exoplanet_archive

5 Comments

Filed under bilim

AKRANLAM… AKRANLARIMIZIN HEPSİ PUL KOLEKSİYONU DİYEREK ÇALIŞMAYI DEĞERSİZLEŞTİRDİLER #BİLİMYÜRÜYÜŞÜ #ENTROPİ #DOLAŞIKLIK

stamp

G. W. F. Hegel Küçük Mantık’ta şöyle diyor:

Kategorilerin kendi başlarına alındıklarında boş oldukları iddiasını haklı bulmak, her halükârda sahip oldukları özel damga ve önem ile taşıdıkları içerik görüldüğünde, pek zordur.

>>> Cevherin İhtilafı <<<

2 Comments

Filed under şey

Türkçeye çevirdiğim şarkıların Entropi Toplaşması ağaçları

Analiz dosyası: rebus-sarki-en2tr.zip

Dört yıl kadar önce istatistiksel paradigmada (tezimi bitirdiğim yıllarda genotip fenotip maya fare avrupa brexit falan derken yılan hikayesine döndüğünden pek anlatma isteği bırakmayan) bir değişiklik yaptım.

Evet bilimsel paradigmada kritik bir değişiklik yaptım. Dünyanın geri kalanı daha bunu idrak edemedi [*]. Aslında idrak etmek istemediler. Şan ve şerefleri buna elvermedi. O yüzden

Allahım biz ne güzel (öğrenci ve asistanlarımızı yirminci yüzyılın kafası karışık paradigmalarında çırpındırma eziyeti uygulayıp intihar etmelerinde çok ciddi roller oynayarak) geçinip gidiyor idik, lâkin bu Donald Trump da nerden başımıza geldi???

diye bir WOE içindeler. Bilim Yürüyüşü de böyle bir WOE’nun (yani aslında WHOA!‘nun, yani bir çeşit “Huooop! Lan biz burda eşek başı mıyız!”ın) dışavurumudur.

Daha doğrusu böyle İDİ, ta ki sevgili Çarliston Bilim Yürüyüşçüleri beni “quite impressive” bir resmî çevirmen olarak #ScienceMarch davasına tayin edene kadar.

Barış Fidaner, Türkçe çevirmenimiz olmak ister misin? Türkiye’den bir ailemiz var “bizim” ama onlar Chicago Bilim Yürüyüşü’ndeler. — Çarliston Bilim Yürüyüşçüleri

Türkçe çevirmenlerini bulduktan itibaren artık WOE gibi gözüken WHOA!’larının VAAY… boyutlarına erişebilmekteler.

O yolla da belki BUT WHY??!!! muhitlerine ulaşmaları mümkün olabilecek.

Konuyu fazla uzatmadan grafikleri huzurlarınıza sunuyorum.

İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiğim şarkıların en az 100 satırında geçen tüm kelimelerin Entropi Toplaşması ağacı şöyle:

ea_sarki-en2tr_chosen_100-3737

Bu grafikte “projection size : izdüşüm boyu” işte o kelimelerin toplam kaç tane satırda geçtiklerinin sayısı oluyor. İzdüşüm boyu en az 100 olan 6 tane kelime varmış: ben, sen, o, bu, ve, bir. Böyle ikili çatallanmalardan [bifurcations] oluşan ağaçlara dendrogram deniyor.

Continue reading

5 Comments

Filed under bilim

Hata olmanın iki şekli — IBF

Bir hakikatin tüm yadsınışları da kendi bağlamlarıyla birlikte o hakikate dahildir. Çünkü hakikat dediğimiz şey, o türlü yadsınışları bir araya getirerek bağlamlarını da birbiriyle ilişkilendiren, örtüştüren bir endekstir. O halde yadsıma olmanın, yanlışlık olmanın, hata olmanın iki çeşit şekli var:

1) Belirli bir hakikatin yadsınışı olmak, demek ki o hakikate ait olarak, dahil olarak bir yadsıma, yanlışlık, hata olmak.

2) Hangi hakikatin, nasıl bir hakikatin yadsınması olduğunu bilemeyen, belirleyemeyen, kopuk ve serseri bir yadsıma, yanlışlık, hata olmak.

Bu ayrım aynı zamanda Androsentrist (Erkekmerkezci) toplumun yapısını da veriyor. Erkekmerkezci toplumlarda erkekler hakikat endeksleri olur, kadınlar da o belirli hakikatlerin belirli yadsınışları şeklinde rol oynarlar. Belirli bir hakikat endeksiyle ilişkilendirilemeyen serseri yadsınış biçimlerine beden verenlere (özellikle kadınlara) cadı ya da deli denir. Aslında o ikinci çeşit serseri yadsımalar Kategorilerin “her halükârda sahip oldukları özel damga ve önem ile taşıdıkları içerik”tir (Hegel)

İstatistikte bu ikisi Type I Error ve Type II Error diye ayırt edilir. İstatistikteki 1’inci tip hatanın 2’nciden farkı gene hangi hakikat endeksine (burda “hipotez” adını alır) ait olduğunun belirlenebilmesidir. O konuyu da yıllar önce yazmıştım. “Postmodern Yabancılaşma Modeli” zaten oradaki fikirler sayesinde çıkmıştı.

NASA çevirisine hazırlık olsun diye anlatıyorum. Damga (Pul). Akran. Meslektaş. Çeviride örtük konular bunlar olacak

IBF

1 Comment

Filed under şey