Tag Archives: Olmayadabilir

Elements — Eser Aygün

Elements is an in-browser tool for visualizing multidimensional objects and their intersections. See it live!

Multidimensional objects are represented as polytopes where each element is bounded by lower-dimensional elements (edges by vertices, faces by edges, etc.). The tool projects any object to two dimensional screen surface using perspective projection to make them visible to the human eye.

>>> GitHub <<<

.

Kaynak proje:

Çok Boyutlu Cisimlerin İzdüşümlerinin Ve Arakesitlerinin Alınması

elem1

Eser Aygün, Işık Barış Fidaner
İzmir Fen Lisesi 2000-2001

1 Comment

Filed under şey

Büyük Patlama — Cursive

Önümüzü göremezken tutunmaya çabaladık
Tartışma doğdu, grev hattı çizildi
Büyük patlama olmuş vaktiyle
Şimdi başparmak kullanmayı öğreniyoruz

Hayata bir maksat gerek, hayatta kalma rehberi
Nereden geldiğimize dair bize izahatlar gerek
Büyük patlama olmuş vaktiyle
Şimdi kendi ayaklarımız üstünde duruyoruz
Büyük patlama olmuş vaktiyle
Dişlerimizi keskinleştiriyoruz

Derler ki büyük patlama olmuş vaktiyle
Ama ruhbanlar kabul etmez, olamaz!
Büyük patlama olmuş vaktiyle
Ama o iş Adem’le Havva’ya uymaz
İlk günah, huzurlu bahçe
Konuşan yılan elma dağıtıyor
Ne derdi o yılan görseydi şimdiki hâlimizi?
Ha ha ha!

Büyük patlama olmuş vaktiyle
Biz de boşlukları dolduracakmışız
Büyük patlama olmuş vaktiyle
Şimdi uzayda boş boş süzülüyoruz
Akılcı düşünce için bize izahat gerek
Aydınlanma ve kalplerimizin ağırlığı
Entropili bir dünyada sadece oluversek ne olur sanki?
Sen hiç uydurma, akıllı tasarım

Büyük patlama olmuş vaktiyle
Neden gene diz çökmüşüz öyleyse, ha?

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, şarkı

Dünya’ya yaptığımızın 66 milyon yıldır hiç benzeri yaşanmamış diyor bilimciler — Chris Mooney

Chris Mooney — 21 Mart 2017 — washingtonpost.com

tmp_2929-imrs.php-1685148068

Christian tufanıyla yürütülen dalgalar Kuzey Denizi yakınlarında Elbe halicinde belirmiş, Brunsbuettel suları, kuzey Almanya. (EPA/Christian Charisius)

Dünya’nın iklim değişimi arşivlerine yeterince dalarsanız, Paleosen-Eosen Azamî Sıcaklık, yani PEAS’ın bahsini işitirsiniz. O da sizi korkutur.

O zaman, 56 milyon yıl önce, gizemli bir olay —ne olduğu hakkında fikirler var— atmosferdeki karbondioksit derişimlerinin aniden yükselmesine, bugünkünden çok daha yüksek seviyelere çıkmasına sebep olmuş. [*] Olayı müteakip gezegen süratle ısınmış, en azından jeolojik ölçekte süratle ısınmış, ve akabinde okyanusların şiddetle asitleşmesi nedeniyle kimi deniz organizmaları kitleler halinde telef olmuş.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri

Bilim Yürüyüşü Neden Halk’a Dayanamaz? — IBF

Bilim halka itimat etmez. Bilim halktan yetki ve onay almaz. Bilim halk tarafından geçerlenmez. Bilimi pratiği halka ait değildir. Bilimi sürdüren halk değildir. Bilime halk güvenmez bile.

Ve halk bilime güvenmemekte haklıdır çünkü bilim dendiğinde bilimsel kavrayış ve pratiğe ilişkin birbiriyle uyumsuz çok sayıda yorumlanış anlaşılır. Thomas Kuhn bunlara “bilimsel paradigmalar” demiştir. Bilimin “halk”tan daha başka belirlenimleri vardır.

Türkiye Bilim Yürüyüşü adına @BarisFidaner yazdı.

İlham veren Çarliston Bilim Yürüyüşü’ne teşekkürler.

1 Comment

Filed under çeviri, bilim

Mikorize Paylaşım Ağlarının Ne Olduklarını Öğreniniz — IBF

Değerli okuyucular,
Bu blogdaki çeviriler kafanızda canlandırıp sonra kimseye söylemeyip kendinize saklayasınız diye yapılmadı. Şahsi aksesuarlar gibi üzerinizde gezdiresiniz diye de yapılmadı. Kendi kendinize okuyup rüyanızda göresiniz diye de yapılmadı. Tabi ki geceleri iyi uyumanız ve güzel rüyalar görmeniz herkesin ortak temennisidir, yine de rüya görmekle kendinizi var etmiş olmazsınız.

Yersiz Şeyler’in Yersiz olmaları, yok olmaları, hiç olmaları demek değildir. Yersizlik demek, sabitlenememek demek, sicimle, halatla, çiviyle, bantla tutturulamamak demektir. Bu yersizliğin ne anlama geldiğini Mikorize Paylaşım Ağları örnekliyor:

Mantarlar ve bitkiler aynı bizim bu İnternetimiz gibi iletim ve haberleşme ağlarıyla birbirlerine bağlanmışlardır. Aslında bunları daha ilkokulda öğrenmiş olmalıydınız ama eğitim sisteminin hâli malum.

Birlikte Hep Daha İyiye derlemesinin 60’ıncı sayfasından 70’inci sayfasına kadarki iki yazı (biri Wikipedia makalesi, diğeri bilim haberi) mikorizal ağları anlatıyor. 70’inci sayfadaki şekil, mantarlar aracılığıyla etkileşen bazı bitki türlerini gösteriyor. Doktora tezimde formülleştirdiğim kuramsal araçlarla bu şekli ve benzerlerini ürettim. Twitter’da açtığım Türkiye Bilim Yürüyüşü hesabında zaman zaman bu şekillere yer veriyorum.

Mikorize Paylaşım Ağı bir modeldir. Deleuze ve Guattari’nin kendi felsefî konumlarını betimlemek için müracaat ettikleri “Rhizome / Köksap” gibi bir modeldir. Ama bu iki model birbirlerinden çok farklıdır:

  • Köksap modeli “Anti-Ödipus” ve “şizoanaliz” terimleriyle Sigmund Freud’u karşısına almıştır. Deleuze ve Guattari “Psikanalitik üçgenlemeye karşıyız” demişlerdir.
  • Mikorizal model ise Para-Ödipus’tur. Freudcu parapraksis kavramını temel alır. Hegelci diyalektiği de temel alır. Sigmund Freud’u karşısına almaz, aksine onu savunur.

Hegel ile Freud’un nasıl sentezleneceğinin ana hatlarını tarif ettiğim metne, henüz Türkçesi olmayan 37’nci Yersiz Kitap Sosyoteknik Bilişe Giriş‘te “Nörobilim diyalektik bir sosyoteknik biliş felsefesi geliştirebilir” başlığıyla yer verdim (Türkçesi).

Bunları anlatmamın esas sebebi Yersiz Şeyler okurlarının okudukları her şeyi kendilerine sakladıklarını görmemdir. Lütfen okuduklarınızı kendinize saklamayınız. Başkaları ile paylaşmanın yollarını bulunuz.

Paylaşma kavramınızı Twitter’da RT yapmakla ve Facebook’ta Share yapmakla kısıtlamayınız. Başka paylaşım yolları, başka formüller, başka denklemler bulunuz.

Ne yapabilirsiniz? En basitinden DM’den sevdiklerinize gönderebilirsiniz. WhatsApp’tan küçük ya da büyük ailelerin küçük ya da büyük bireylerine gönderebilirsiniz. Müzik grubunuz varsa Türkçeye çevrilmiş şarkı sözlerini provalarınızda seslendirebilirsiniz. Radyo programınız varsa metinler seçip okuyabilirsiniz. Yersiz Kitapları gözden geçirirseniz hiç eskimeyecek onlarca metin bulursunuz.

Bu yazılar sizin için hazırlanmış ayaklardır, sihirli ayakkabılardır. Onlarla yürüyünüz. Onlar sizi hiç gitmediğiniz yerlere götürecek.

Uzamsal olandan çıkıp ve Bileşimsel olana geliniz.

İyi günler,

IBF

3 Comments

Filed under çeviri, bilim

Entropi — Kelly Osbourne

Well, tespit edilecek o tabiat kuvveti
Sosyal türden çeşitli denklemlerde
Soluna baktığında, sağına döndüğünde
Afallatır her seferinde ısı yükselince, yükselince, yükselince
Yükselince, yükselince, yükselince

Ve kimse söylemez sana, kimse söylemez sana
Hiçkimse söylemez sana, kimse söylemez sana

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Well, rastgele tepkimedir öfkeyle bölünmüş
Tek başına duvarlar örme gayretidir
Temizlenir gürültü kitleler evrildikçe
Bilgiler kaybedilir mesaj eriyip gittikçe, gittikçe, gittikçe
Eriyip gittikçe, gittikçe, gittikçe

Ve kimse söylemez sana, kimse söylemez sana
Hiçkimse söylemez sana, kimse söylemez sana

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Yükselince
Ve kimse söylemez sana
Yükselince
Hiçkimse söylemez sana
Yükselince
Ve kimse söylemez sana
Yükselince

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Düzensizlik ölçüsüdür
An meselesidir
Entropide yaşarız

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, şarkı

Pippi Uzunçorap

Çilli burnuyla
Didıl didıl di
Bir kız geldi bir gün
Kasabaya atıyla
Didıl didıl
Görmeye değerdi

Pippi Uzunçoraptır o ho ho he hi ha ha
Pippi Uzunçoraptır onun gibisi yok

En mutlu hâliyle
Didıl didıl
Pippi öyküler anlatır
Beklesen görürsün
Tra la la la la
Çok iyi kızdır

Onun bir evi var
Eski tuhaf bir evi var
Maymunuyla atı var
Bir de altınla dolu valizi var
Ve asla ama asla bulamazsın
Hem bu kadar güçlü hem de
Her zaman cömert ve nazik bir kızı

Pippi’nin dünyası hoştur
Didıl didıl di
Çocukları sevindirir
Şaşırtabilir oyunları
Didıl didıl
Kasabamızdaki yetişkinleri
Pippi eşsiz birisidir
Didıl didıl
Çok güzel gülümser
Nasıl da yaramazdır
Tra la la la la
Sen de seveceksin

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, şarkı

Japon Başbakan Şinzo Abe’nin ziyareti sırasında Trump’ın çevirmenin memelerine “kafayı taktığı” bildirildi — Chris Sommerfeldt

Chris Sommerfeldt — 22 Mart 2017 — nydailynews.com

Japon Başbakan Şinzo Abe geçen ay Beyaz Saray’ı ziyarete geldiğinde Başkan Trump’ın tek odağının siyaset olmadığı anlaşılıyor.

kafayi

İddiaya göre Başkan Trump geçen ay bir tanıdığa Japon bir çevirmenin memelerini “kafaya taktığını” söyledi.

Abe ülkedeyken Trump iddiaya göre bir arkadaşına bir çevirmenin memelerini “kafaya taktığını” söyledi, Boşbeleşlik Fuarı’nın baş editörü Graydon Carter’a göre.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri

Türkiye için #ScienceMarch #BilimYürüyüşü Twitter hesabı açıldı

Takibe alınız: @MFSTurkey

IBF

1 Comment

Filed under şey

Telekulak iddialarıyla yüzleştirilen Trump Merkel’e “En azından ortak bir şeyimiz var, belki” dedi — Noah Friedman, Natasha Bertrand

Noah Friedman, Natasha Bertrand — 17 Mart 2017 — businessinsider.com

Britanya istihbaratının Obama idaresine Trump kulesi için telekulak yardımı verdiği yönündeki iddiaları sorulan Başkan Trump Alman Şansölye Angela Merkel’e “en azından ortak bir şeyimiz var, belki” dedi. Görüntü kaydının yazıya dökümü şöyle:

Muhabir: İddiaların reddedilmesinin ardından bu konuda yaklaşımınız nedir? Başka şüpheliler de var mı, yoksa Britanya istihbaratına yapılan bu ithamın hata olduğunu mu düşündünüz? Ve bu arada, ikinci sorum, zaman zaman geriye baktığınızda yazdığınıza pişman olduğunuz cıvıltılar [tweets] oluyor mu?

Trump: Çok nadiren, çok nadiren.

Muhabir: Yani bir şeyi cıvıldamamış olmayı dilediğiniz hiç olmaz mı?

Trump: Çok nadiren. Muhtemelen şimdi burada olmaz, ama, çok çok nadiren. Muazzam bir grup insanı dinliyorum ve medya hakikati söylemediğinde medyayı atlatabiliyorum, yani bundan memnunum. Telekulak bakımından, sanırım, bu geçmiş idarenin yaptığı telekulak bakımından, öyle ya, (eliyle Merkel’i işaret ederek) en azından ortak bir şeyimiz var, belki.

Merkel: (aşağıdaki bakışı atar)

Trump: Ve sadece sorunuzu tamamlamak için, biz kendimiz bir şey demedik. Yaptığımız tek şey bunu televizyonda söylemekten mesul çok kabiliyetli hukuk aklından alıntı yapmaktı. Ben bu konuda görüş bildirmedim. Çok kabiliyetli bir hukukçunun Fox’ta yaptığı bir beyandı bu, o halde sizin benimle değil Fox’la konuşmanız lâzım, oldu mu?

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Ayrıca bkz. Garip: Merkel el sıkışmak istedi, Trump karşılık vermedi (Jessica Estepa)

1 Comment

Filed under çeviri