Tag Archives: OTD

Virtüel Mezarlık Denemesi

Ahmet Cemal
Doğan Yurdakul
Gaye Coşar
Giovanni Scognamillo
Okay Gönensin
Rekin Teksoy
Sait Maden
Suphi Nejat Ağırnaslı
Şirin Tekeli
Tahsin Yücel
Ülkü Tamer
Zeynep Bayramoğlu

Leave a comment

Filed under şey

Etkileşimlerde Enformasyon Karmaşıklığı — Dr. Işık Barış Fidaner

İş başvurusu olarak yazılıp yanıtsız kalmış bu metni uyarlayarak yayınlıyorum.

IBF

Teknolojiyle olan her etkileşimde en belirgin yönlerden birisi enformasyon karmaşıklığıdır, ki etkileşimin süjesi [subject] o teknolojiyle aşırı yüklendiğinde [overwhelmed] bu yön belirginleşir (süjeye ‘kullanıcı’ [user] demiyorum çünkü ‘kullanıcı’ terimi teknolojinin her zaman işlevini yerine getirdiğini örtükçe öne sürer: öznenin etkileşimle asla aşırı yüklenemeyeceğini gizlice varsayar). Bir süjenin etkileşiminin enformasyon karmaşıklığı ayrıca o süjenin gerçek dünya ve çevresinin algılanan karmaşıklığının bir yönüdür. Çocuğun bir aynayla ilk karşılaşmasından, dışsal algıların en sofistike örgütlenmesine kadar, çeşitli düzeylerde enformasyon karmaşıklığı gösteren etkileşimler tüm insanların (ve tüm diğer canlıların da) benlik örgütlenmesinde rol alırlar. Eğer belirli teknolojik etkileşimlerin enformasyon karmaşıklığı nicelenir ve görselleştirilirse, (1) süjenin etkileşimli çevresinde algıladığı karmaşıklık tespit edilebilir ve (2) nerede ve ne zaman etkileşimin süjeye aşırı yüklendiği anlaşılabilir.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, bilim

Law of Excluded Middle is an Invalid Logical Basis for Hierarchization — Dr. Işık Barış Fidaner

Law of Excluded Middle (LoEM) states that “There is no Third”. What does this mean? How is it motivated? Is it valid?

I

What are the First and the Second? Apparently they are P and ~P, but in which order?

Continue reading

Leave a comment

Filed under bilim

Law of Excluded Middle is invalid

P and ~P are inherently associated by a logical difference and neither of the two can be dismissed without dismissing the other one.

Law of Excluded Middle (LoEM) states that for any proposition P either that proposition P is true, or its negation ~P is true.

In other words, LoEM holds that either (1) P is true which means that ~P is dismissible, or (2) ~P is true and P is dismissible.

As such, LoEM postulates an absolute difference between a proposition “P” and its negation “not P”.

Continue reading

Leave a comment

Filed under bilim

Nörobilim diyalektik bir sosyoteknik biliş felsefesi geliştirebilir — Dr. Işık Barış Fidaner

Bu metin CRB’den Kathinka Evers’i muhatap alıyordu ve Uppsala Üniversitesi’nde araştırmacı olmak için yazılmış bir cover letter‘ın parçasıydı. I regret to inform you that Kathinka Evers’in kendisini muhatap alan bu mektup hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu.

Tam metnin İngilizcesi

Introduction to Sociotechnical Cognition

IBF

Temel Hegelci ve Freudcu içgörülerle, dilbilime geçiş & teknik sahanın aşılmasıyla, olması gereken & olmayan arasındaki mantıksal bağı çözümlendiren, insan okuryazarlığına dönük epigenetik bir yaklaşıma doğru

Bu bölümde, özellikle CRB’nin beynin işlevsel mimarîlerini anlamakta bağlamların ve kültürel şablonların rolünü araştırma Görevinde, ama ayrıca bilişsel süreçleri in silica modellemenin felsefî ve etik zorluklarıyla ilgili olarak, “Epigenetik anlamda proaktif olabilir miyiz?”in [0] sonunda ifade verilen normlar vs. olgular hakkındaki soruyu ele alıyorum.

Olması gereken’in olan’dan normatifçe yüklenmiş farkı, olmayan’ın olan’dan olgusal farkından hareketle türetilir; zira her normatif ‘X olmalı!’ beyanı kendi ahlakî kuvvetini talihsizce algılanan bir ‘X değil…’ olgusundan alır. Bu “olması gereken ama olmayan” ta Hegel’in Kant’ın eleştirel felsefesine yaptığı müdahalenin konusuydu:

Continue reading

2 Comments

Filed under çeviri, bilim

Sociotechnical Cognition — Dr. Işık Barış Fidaner

47dd864b4ff02e3ae1e01c5b03ff325d-e1497355048843.jpgThis letter is to be read as if in a museum.

It’s included in my 37th Placeless Book Introduction to Sociotechnical Cognition with the title “Neuroscience can devise a dialectical philosophy of sociotechnical cognition”.

IBF

January 9th, 2017

Dear Kathinka Evers,

I just completed my postdoc work in Boston and I am writing this letter to become a Researcher at the Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB) in Uppsala University.

I’m submitting this application letter for both announcements, since my essential purpose is to work with you in CRB. To help to clarify my role in CRB, I dedicated a whole section to the questions raised by CRB’s Tasks.

After the U.S. presidency elections, I was already planning to move and work in Uppsala in Sweden. So in December I took the CRB announcements extremely seriously. I worked on this letter during the past few weeks, piece by piece rewriting to concretize the content (especially Section 1). It’s still a rough sketch given the depth of the questions, though I hope to have plenty of time to investigate these questions later.

Continue reading

1 Comment

Filed under bilim

Çeviri Derlemesi: Pontos Soykırımı

Dünyadan Çeviri

2017-05-06-PHOTO-00002194Pontos Soykirimi Çeviri Derlemesi

  • Osmanlıdan Cumhuriyete miras: Anadolu’nun Türkleştirilmesinde Pontos Helen soykırımı – Panagiotis Diamantis
  • Pontos soykırımı – Kostas Fotiadis
  • Yüz yıllık sessizlik – Thea Halo
  • Vatikan arşivlerinde Pontos Rum Soykırımı – Dr. Theodosios Kyriakidis

View original post

Leave a comment

Filed under şey

Bella Habip konuşma yapacakmış

Bilgilerinize iletilir.

Ayrıca bkz.

https://yersizseyler.wordpress.com/tag/bella-habip/

Leave a comment

Filed under şey

“X’in yaptığı iş” bir damgalamadır — IBF

Boston Raporu‘nda eksik bıraktığım bir noktayı şimdi kısaca tamamlamak istiyorum. İngilizceye çevireceğim zaman B yüzü‘yle birlikte bu sonuca da yer vereceğimi sanıyorum. Belki de deneyden çıkan en hayatî sonuç buydu, gene de çok basit bir sonuç ve bir solukta söyleyeceğim.

“X’in yaptığı iş” mefhumu, bizim büyüyüp yaşadığımız dünyaya kafaları basmadığı için “profesör” sayılan şahıslar açısından tırnak içinde “gereken” ve “ihtiyaç duyulan” (çünkü “need” ve “have to” bilerek hep birbirine karıştırılır) bir damgalama işleminden ibarettir. X adlı kişinin damgalanmasıdır.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Boston Raporu Gizlilik Kararı Sona Ermiştir — IBF

Boston Raporu‘nun başlangıçta 11 Ocak 2017 gününden itibaren 18 bölüm hâlinde (BR i, ii, iii, iv, 1, 2, 3, …, 14) tefrika edilmesi planlamıştı.

Lâkin kimi kesimlerden gelen “Kariyerine (!) engel olabilir” gibi bağzı serzenişler nedeniyle, “Ben WikiLeaks’e benzemem” gibi bir mazeret uydurmak suretiyle birinci yersiz gizlilik kararı konularak raporun şahsımdan e-posta ile talep edilebileceği bildirildi.

Bu arada e-posta talep sahiplerinde oluşabilecek “IBF bize açüklemeler yapmaya kalkabilir” gibi yersiz endişelerin önüne geçmek için toplam 6 bölümden oluşacak Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı belgesinin yayımına başlandı. [*] Şimdiye kadar bu belgenin ilk üç bölümü tamamlandı.

An itibariyle ise “Yemişim dürüstlükten bozulacak kariyeri” tarzında bir reaksiyonla Birinci Yersiz Gizlilik Eski Kararı‘na son verilmiş ve ilgili rapora ait PDF ve LaTeX linkleri gerekli sayfalarda gerekli yerlerini almışlardır.

Dr. Işık Barış Fidaner

[*] “Yayın” yerine “Yayım” dememin sebebi işlemin henüz tamamlanmamış olmasıdır, sürmekte olmasıdır. Yayı(m/n)lanan şeyin ne olduğuna bağlı bir adlandırma tercihi değildir. Yani bir ağbisel tedbir değildir. Krş. Zamyatin’in Biz’inin Değerlendirmesi (George Orwell) çevirisine düştüğüm dipnot.

1 Comment

Filed under bilim, deneyim, şey