Tag Archives: OTD

Virtüel Mezarlık Denemesi

Ahmet Cemal
Doğan Yurdakul
Gaye Coşar
Giovanni Scognamillo
Okay Gönensin
Rekin Teksoy
Sait Maden
Suphi Nejat Ağırnaslı
Şirin Tekeli
Tahsin Yücel
Ülkü Tamer
Zeynep Bayramoğlu

Leave a comment

Filed under şey

Etkileşimlerde Enformasyon Karmaşıklığı — Dr. Işık Barış Fidaner

İş başvurusu olarak yazılıp yanıtsız kalmış bu metni uyarlayarak yayınlıyorum.

IBF

Teknolojiyle olan her etkileşimde en belirgin yönlerden birisi enformasyon karmaşıklığıdır, ki etkileşimin süjesi [subject] o teknolojiyle aşırı yüklendiğinde [overwhelmed] bu yön belirginleşir (süjeye ‘kullanıcı’ [user] demiyorum çünkü ‘kullanıcı’ terimi teknolojinin her zaman işlevini yerine getirdiğini örtükçe öne sürer: öznenin etkileşimle asla aşırı yüklenemeyeceğini gizlice varsayar). Bir süjenin etkileşiminin enformasyon karmaşıklığı ayrıca o süjenin gerçek dünya ve çevresinin algılanan karmaşıklığının bir yönüdür. Çocuğun bir aynayla ilk karşılaşmasından, dışsal algıların en sofistike örgütlenmesine kadar, çeşitli düzeylerde enformasyon karmaşıklığı gösteren etkileşimler tüm insanların (ve tüm diğer canlıların da) benlik örgütlenmesinde rol alırlar. Eğer belirli teknolojik etkileşimlerin enformasyon karmaşıklığı nicelenir ve görselleştirilirse, (1) süjenin etkileşimli çevresinde algıladığı karmaşıklık tespit edilebilir ve (2) nerede ve ne zaman etkileşimin süjeye aşırı yüklendiği anlaşılabilir.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri, bilim

Law of Excluded Middle is an Invalid Logical Basis for Hierarchization — Dr. Işık Barış Fidaner

Law of Excluded Middle (LoEM) states that “There is no Third”. What does this mean? How is it motivated? Is it valid?

I

What are the First and the Second? Apparently they are P and ~P, but in which order?

Continue reading

Leave a comment

Filed under bilim

Law of Excluded Middle is invalid

P and ~P are inherently associated by a logical difference and neither of the two can be dismissed without dismissing the other one.

Law of Excluded Middle (LoEM) states that for any proposition P either that proposition P is true, or its negation ~P is true.

In other words, LoEM holds that either (1) P is true which means that ~P is dismissible, or (2) ~P is true and P is dismissible.

As such, LoEM postulates an absolute difference between a proposition “P” and its negation “not P”.

Continue reading

Leave a comment

Filed under bilim

Nörobilim diyalektik bir sosyoteknik biliş felsefesi geliştirebilir — Dr. Işık Barış Fidaner

Bu metin CRB’den Kathinka Evers’i muhatap alıyordu ve Uppsala Üniversitesi’nde araştırmacı olmak için yazılmış bir cover letter‘ın parçasıydı. I regret to inform you that Kathinka Evers’in kendisini muhatap alan bu mektup hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu.

Tam metnin İngilizcesi

Introduction to Sociotechnical Cognition

IBF

Temel Hegelci ve Freudcu içgörülerle, dilbilime geçiş & teknik sahanın aşılmasıyla, olması gereken & olmayan arasındaki mantıksal bağı çözümlendiren, insan okuryazarlığına dönük epigenetik bir yaklaşıma doğru

Bu bölümde, özellikle CRB’nin beynin işlevsel mimarîlerini anlamakta bağlamların ve kültürel şablonların rolünü araştırma Görevinde, ama ayrıca bilişsel süreçleri in silica modellemenin felsefî ve etik zorluklarıyla ilgili olarak, “Epigenetik anlamda proaktif olabilir miyiz?”in [0] sonunda ifade verilen normlar vs. olgular hakkındaki soruyu ele alıyorum.

Olması gereken’in olan’dan normatifçe yüklenmiş farkı, olmayan’ın olan’dan olgusal farkından hareketle türetilir; zira her normatif ‘X olmalı!’ beyanı kendi ahlakî kuvvetini talihsizce algılanan bir ‘X değil…’ olgusundan alır. Bu “olması gereken ama olmayan” ta Hegel’in Kant’ın eleştirel felsefesine yaptığı müdahalenin konusuydu:

Continue reading

2 Comments

Filed under çeviri, bilim

İdrak edilemiyor — IBF

Doktora tezimde ürettiğim entropi ölçüsünün ne anlama geldiğini İngilizce ve Türkçe olarak tarif ettim:

Entropy as a measure of relevance//irrelevance
https://yersizseyler.wordpress.com/2017/04/30/entropy-as-a-measure-of-irrelevance/

İlgililik//ilgisizlik ölçüsü olarak entropi
https://yersizseyler.wordpress.com/2017/05/30/ilgililikilgisizlik-olcusu-olarak-entropi/

Algoritmanın daha yeni ve esnek bir versiyonunu da hazırladım. Henüz yazıya dökmedim.

Algoritmanın anlam ve önemi idrak edilemiyor. Fazla basit ve kafa karıştırıcı geliyor.

Kim ne zaman idrak edip ne amaçla kullanacak acaba? Merakla bekliyorum.

“İlgili” taraflara iletirseniz memnun olurum.

İyi çalışmalar.

IBF

1 Comment

Filed under şey

Hürmet kıstasımı açıklıyorum

http://www.diken.com.tr/adaletsizliklere-karsi-yasami-sahiplenmek/

Murat Sevinç haklı.

Türkiye’nin bütün ağbi ve amcaları seferber olup Nuriye Gülmen’le Semih Özakça’yı yollarından döndürmeli, bütün abla ve teyzeleri de onlara destek vermeli; bütün hocaları bunu yazmalı ve bütün gazetecileri Yüksel caddesinde sabahlamalı (ya da tersi de olur).

Bundan sonra benden herhangi bir bağlamda en ufak bir hürmet bekleyen her Türkiye vatandaşına “Sen Nuriye ile Semih’i yolundan döndürmek için ne yaptın ki?” diye hesap soracağım.

Yanıtı olmayana hürmet de yok. Nuriye ve Semih’e yönelik ikna çalışması yapmayanlara ağbilik, ablalık, amcalık, teyzelik, hocalık, gazetecilik yok, bitti.

Ben kendim de artık kimseden hürmet beklemeyeceğim çünkü şahsen Nuriye ile Semih’i yollarından döndürmek için hiçbir şey yapmayacağım.

IBF

Leave a comment

Filed under şey

Dr. Deniz Erdoğmuş bir şarlatandır

Dört kısımlı bu metinde Dr. Deniz Erdoğmuş’un bir şarlatan olduğunun Neden, Nasıl, Nerede ve Ne Zaman’ını anlattım. (İngilizcesi)

1) Dr. Deniz Erdoğmuş Neden Şarlatandır?

Özet

Dr. Deniz Erdoğmuş felsefî bir soruna teknik bir çözüm geliştirdiğini iddia eder. RSVP projesindeki rolü ile (1) sorundaki felsefî derinliğin reddini ve (2) teknik bir çözüm getirmenin mümkün olduğuna dair –aslında mümkün değildir– bir ısrarı dayatır. Bu ikili dayatma fiilen onu bir şarlatan yapar.

Continue reading

11 Comments

Filed under şey

Dr. Deniz Erdogmus is a charlatan

In this text with four parts, I tell the Why, How, Where, and When of the fact that Dr. Deniz Erdogmus is a charlatan. (Turkish)

1) Why is Dr. Deniz Erdogmus a charlatan?

Summary

Dr. Deniz Erdogmus claims to develop a technical solution to a philosophical problem. In his role in the RSVP project, he enforces (1) a refusal of the philosophical depth of the problem and (2) an insistence that a technical solution is possible, which is actually not the case. This double enforcement makes him a charlatan.

Continue reading

9 Comments

Filed under şey

İyi ki kimse bağış vermemiş — IBF

Geçen yıl bir süreliğine sayfanın sağ yanında “dolar ve TL arasındaki kur farkının intikamını almak” amaçlı bir Donate butonu bulundurmuştum.

İyi ki kimse oradan bağış vermemiş.

Yoksa profesör kılıklı o Deniz Erdoğmuş denen şarlatanın kurumsal e-posta hesabımı kapattırmasıyla PayPal’a giden para yanmış olacaktı.

IBF

Leave a comment

Filed under şey