Tag Archives: Postmodern Yabancılaşma Modeli

Postmodern Yabancılaşma Modeli — derleme

AdsızSon versiyon: 28 Kasım 2017

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Postmodern Yabancılaşma Modeli) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

arzu biçimleri

geliştirici

Hacker nedir?

geliştiricinin yolculuğu

asgari müşterek ve azami müşterek

‘Postmodern’ yabancılaşma için bir model önerisi

üretici güçler, üretim ilişkileri

meta biçiminde oyuncu/beden/irade

Postmodern Yabancılaşma Modeli

Newtoncu toplum kuramı

hayatın anlamı v2.0

yobazlığın entropisi

Diğer kitaplar

模: model

Leave a comment

Filed under kitap

hayatın anlamı v2.0

hayatinanlami20

Işık Barış Fidaner

3 Comments

20 May 2013 · 3:06 am

Newtoncu toplum kuramı

(postmodern yabancılaşma)

Topluma bakışımız Newtoncudur. Çünkü yetki ve bedeni ayırt ederiz.

Yetki ve beden, kuvvet ve kütledir, yani F ve m. Bunlara güçler, sınıflar, kitleler, kesimler vb. deriz.

Newtoncu olmamız F=ma varsayımından ileri gelir, yani yetki = beden × ivme. Bu denklemde ivme, yetki ve beden arasındaki oranı verir. Gerçekte ise yalnızca ivme yani oran vardır, “ivme neyin neye oranıdır?” diye sorarak yetki ve bedeni biz uydururuz.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Postmodern Yabancılaşma Modeli — Işık Barış Fidaner

(Yeni Medya Çalışmaları Kongresi‘nde sunulmuştu –Kongre e-kitabıilk hali – ingilizcesi)

Işık Barış Fidaner

ÖZET
Sohn-Rethel’in Marks’ı yorumlayarak işaret ettiği “gerçek soyutlama” kavramı, kapitalizmin anlaşılabilmesi için önemli bir çıkış noktası sunmaktadır. Bu çalışmada, kapitalizmin işlerliğini sağlayan “gerçek soyutlama”nın şemasını çıkarmayı deniyoruz. Şemanın kavramsal bağlamını oluştururken bilimsel söyleme dayanan Sohn-Rethel’in aksine, kapitalizmin gündelik kavrayışını temel alıyoruz. ‘Postmodern yabancılaşma modeli’ olarak adlandırdığımız şema, dört öznel tavır (tüketici, kullanıcı, oyuncu, geliştirici), üç mesele (bağımlılık, istismar, bencillik), iki odaklanma noktası (komplocu, kader), ölçülebilir nesnelliği oluşturan iki yan (yetki, beden) ve bu iki yanlı nesnelliğe hem dayanak hem kaynak olan iki zeminden (irade, sistem) oluşuyor. Şemanın tamamı, ‘lüzum’ ve ‘keyfiyet’ olarak adlandırdığımız iki boyutun karşılıklı dolayımlanışları olarak biçimlenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: yetki, beden, irade, sistem

Continue reading

47 Comments

Filed under bildiri, bilim, makale, oyun, programlama

meta biçiminde oyuncu/beden/irade

“The body of the commodity, which serves as the equivalent, always figures as the embodiment of abstract human labour, and is always the product of some specific useful and concrete labourCapital Vol 1, sayfa 150

abstract human labour = “oyuncu/bencillik”, genel başarı/varolma ilkesi

body/equivalent/embodiment = “beden”, oyuncunun avatarı

useful concrete labour = “irade”: yani “sistem”le dolaylanmış, “yetki” altına girmiş özgürlük

(postmodern yabancılaşma)

Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under şey

üretici güçler, üretim ilişkileri

(postmodern yabancılaşma)

marx’ın (kötü) ünlü iki kavramını alalım ve id + süperego olmak üzere ikiye bölelim:
— üretim ilişkileri = beden + yetki
— üretici güçler = irade + sistem

kullanıcı(istismar) = süperego
oyuncu(bencillik) = id
tüketici(bağımlılık) = ego

Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under şey

‘Postmodern’ yabancılaşma için bir model önerisi

(tam metin)

‘Başka dünyalara ihtiyacımız yok. Aynalara ihtiyacımız var.’
Stanislaw Lem, Solaris, 1961

Işık Barış Fidaner

Frankfurt okulunun yol arkadaşlarından sayılan Marksist düşünür Alfred Sohn-Rethel, meta ve mübadele olgularını toplumsal etkinliklerde bilinçsizce işlev gösteren ‘gerçek soyutlamalar’ olarak açıklamış, bunların bilimsel söylemde bulunan ‘kavramsal soyutlamalar’ ile tarihsel bağını kurmuş, böylece 20. yüzyılın üretim biçiminde zihin emeği/kol emeği arasında bulunan pratik ayrışmanın kapitalist uygarlığın içinde bulunduğu düşünsel sınırlar ile ilişkisini ortaya çıkarmıştı [1]. Bu soyutlamalar aynı zamanda ‘yabancılaşma’ kavramının da temelini oluşturur [2].

Continue reading

1 Comment

Filed under makale

asgari müşterek ve azami müşterek

(postmodern yabancılaşma)

asgari müşterek, hepimizde olduğunu bildiğimizdir. azami müşterek, kendi ilişkilerimizde gördüğümüzdür. ilki simgeselle, ikincisi imgeselle özdeştir. aradaki uçurumun aşılamazlığı da gerçek’i verir. müşterek dediğimizde asgari ve azami’nin karşıtlığı olan gerçek’i söylemiş oluruz.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

geliştiricinin yolculuğu

(postmodern yabancılaşma)

kahramanın yolculuğu, christopher vogler’in joseph campbell’den alıp öykü/senaryo yazarlığı amacıyla uyarladığı şekliyle şöyle:

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Hacker nedir?

(postmodern yabancılaşma)

Hacker nedir? Hacker’lık, sistemi hedef alan bir iradedir diyebiliriz. Fakat bu noktaya ulaşmak için en baştan başlamamız gerekiyor. Tarif edilen kavramları şema üzerinden takip edebilirsiniz:

Continue reading

7 Comments

Filed under makale