Tag Archives: Talep ve Arzu

Talep ve Arzu — derleme

resim_2021-05-28_205004Son versiyon: 13 Mayıs 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Talep ve Arzu) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Lacancı Torusta Talep ve Arzu

Merkezi Boşluk Etrafında Arzunun Kesişimsel Alanı

Dinamistik ve Dinamistiksel Belirginlik

Fırsatçı Medya Ekolojisi Hukukun Yerini Almıştır

Fırsatçı Medya Ekolojisinde Anonim Kalabalık Fetişi

Fırsatçı Medya Ekolojisinde Emsal Vaka: “Ben böyle uygun gördüm”

Sinthome olarak Terrabayt

Diğer derlemeler

慾 : istek

Leave a comment

Filed under kitap

Merkezi Boşluk Etrafında Arzunun Kesişimsel Alanı — Işık Barış Fidaner

Lacancı torus talep ile arzu arasındaki ilişkiye ifade verir [1]. Şu şekli inceleyiniz:

torus5Torusun üzerindeki üç çember herhangi üç talebi belirtir, bunlara A, B, C diyelim.

Bu basit model teorik olarak herhangi sayıda talep için genellenebilir, ama dört veya daha çok talep içeren modelleri görselleştirmek imkansızdır. Tahayyülümüz uzamsal dünyada daha rahat işlediği için bu basit görsel modeli kullanmamız daha iyi olacaktır, tabi mevzunun aslında bileşimsel (uzamsal olmayan) bir dünyadışında (unworld) vuku bulduğunu da aklımızda tutalım [2].

Continue reading

6 Comments

Filed under şey

Lacancı Torusta Talep ve Arzu — Işık Barış Fidaner

Lacancı torus bileşimsel dünyadışının (unworld) 3B uzamsal yakınsamasıdır, bunu önceden göstermiştim [1]. Bu metinde bu fikri talep ve arzu bakımından inceleyeceğim. Şu şemadan yola çıkacağız (Lacan’ın 9’uncu seminerindeki şeklin bir versiyonudur, bkz [1]):

torus5

Bu şemada üst üste binen iki şey görürüz:

1) Bir torus.

2) Kesişen üç küme: A, B, C.

Continue reading

7 Comments

Filed under şey

Fırsatçı Medya Ekolojisinde Anonim Kalabalık Fetişi — Işık Barış Fidaner

Amaçsızlık ile amaçlılık, keyfiyet ile lüzumdur, yani jouissance ile onun iğdiş edilmesidir [1]. Aslında töz olarak sadece amaçsız keyfiyet vardır ama görüntü olarak keyfiyetlerden bir tanesi öne çıkıp kendisini Lüzum gibi sunar ve amaçlılık taslayıp diğer keyfiyetler üzerinde hegemonya kurarak onları iğdiş etmeye başlar. Bu fenomenin en uç örneği dindeki Tanrı’dır.

Continue reading

4 Comments

Filed under şey

Sinthome olarak Terrabayt — Işık Barış Fidaner

Lacan’ın öğretisinin geç döneminde ‘semptom’ kavramının yerine ‘sinthome’ kavramını geçirerek paradigma değişikliği yaptığı ve psikanalitik kavrayışı ‘güncellediği’ anlatılır.

Semptom kavramı klasik anlamda Freudcudur ve bilinçdışı arzuları imleyenler yoluyla dinlemek ve yorumlamak ile ilgilidir. Freudcu yoğunlaştırma ve yerdeğiştirmeye tekabül eden dilsel mecaz ve mecaz-ı mürsel mekanizmaları yoluyla semptom deşifre edilir [1]. Lacan’a göre semptom “gerçek’ten gelen” ve “yanlış giden” bir şeyi adlandırır ve analiz edilecek dilsel bilinçdışı oluşumu teşkil eder.

Continue reading

5 Comments

Filed under şey

Dinamistik ve Dinamistiksel Belirginlik — Işık Barış Fidaner

Ekoloji’den Echology’ye geçilmesi şu anlama gelir [1]:

1) Çevreye ilişkin taleplerimiz birbirini yankılar.

2) Taleplerimiz arasındaki yankılaşım bizi içinde barındığımız çevreye semptomatik olarak dahil eder (ve bizi onunla dolaşık kılar).

Yankılaşan talepler arası iç-eylem’e (Barad: intra-action) psikanalizin verdiği bir ad var: Ona arzu deniyor. Arzunun hareketi her talepte bulunan sevgi talebine (veya muhatap alınma talebine) tutunur [2].

Continue reading

4 Comments

Filed under şey

Fırsatçı Medya Ekolojisinde Emsal Vaka: “Ben böyle uygun gördüm” — Işık Barış Fidaner

Önceden kısaca değindiğim bir emsal vakayı şimdi fırsatçı medya ekolojisi çerçevesi içinde mercek altına alacağım [1]. Kısaca özetleyelim:

Durum: Yazar yayınladığı yazısının giriş paragrafında şöyle bir cümleye yer verir: “Şunu başından ifade etmeliyim, X değil bana göre.” Bu cümleye bakan okuyucu nazarında X ile simgelenen ilintinin nereden çıktığı belirsizdir. X yazarın kendi aklına mı gelmiştir, yoksa bir başkasının öne sürdüğü fikre mi itiraz etmektedir? Okuyucu burada bir muamma ile karşılaşır. Continue reading

10 Comments

Filed under şey

Fırsatçı Medya Ekolojisi Hukukun Yerini Almıştır — Işık Barış Fidaner

proof god exists clouds

Charles Darwin’in Türlerin Kökeni‘ni yayınlamasından daha yedi yıl geçmişken Ernst Haeckel varoluş mücadelesi bilimi olarak Ekoloji’yi tanımlamıştır [1]. Onlarca yıl sonra ampirik bir bilime dönüşmeden önceki bu ilk tanımında bile Ekoloji varlığın çeşitlenerek serpilişini “doğallıkla” açıklamaya yönelik bir ideolojiydi.

Continue reading

8 Comments

Filed under şey