Tag Archives: Verilen ve Bulunan

Yersiz Kitaplar 24 tane oldu

24 tane olmaları vesilesiyle Yersiz Kitaplar‘ı hatırlatıyorum. Çünkü 24 ikiye de bölünebilir, üçe de bölünebilir. Hatta ikiye art arda üç kez bölünebilir.

Ama karışıklık olmasın: Üç kez ikiye bölünmesinin üçe bölünmesiyle hiçbir alakası yoktur. Üç kez ikiye böldükten sonra isterseniz üçe bölebilirsiniz, istemezseniz bölmezsiniz. Bölünmemiş halde kalır.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under kitap

Verilen ve Bulunan — çeviri derlemesi

square-kapakSon versiyon: 23 Kasım 2014

(72 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

James Gleick’ın Enformasyon kitabının değerlendirmesi (Alok Jha)

Büyük veri üzerine (Noam Chomsky)

Yasalar üzerine (Bruno Latour)

Makine-Öğrenmesi Üstadı Michael Jordan ile Büyük Veri Hülyaları ve Diğer Dev Mühendislik Çabaları Üzerine (Lee Gomes)

Büyük Veri, Hayp, Medya ve Başlığa Konacak Diğer Provokatif Sözcükler (Michael Jordan)

Demokrasinin Uzmanlara Bırakılması (Slavoj Žižek)

Eleştirel Mühendisin Manifestosu (Julian Oliver, Gordan Savičić, Danja Vasiliev)

Uygulamalı Toplumsal Sanatlar (Artur Żmijewski)

Eğiticileri Kim Eğitecek – Gayatri Spivak ile görüşme (Ryan Rafaty)

Dilin ve dil kuramının çalışılması (Louis Hjemslev)

Analitik Motor üzerine Çevirmenin Notları: Not A (Ada Lovelace)

Diğer kitaplar

6 Yorum

Filed under çeviri, bilim, kitap

Analitik Motor üzerine Çevirmenin Notları: Not A.2 — Ada Lovelace

Lovelace Kontesi Ada Augusta
Bibliothèque Universelle de Genève 82, Ekim 1892, fourmilab.ch

(Not A.1)

Matematiksel bilimi, bağlantılı bir bütün olarak içsel güzelliği, bakışımı ve mantıksal tamlığıyla bilge ve mantıklı zihinlerin ilgisinde seçkin bir yer kazanan, soyut ve değişmez hakikatlerin muazzam bir bedeni olmasının ötesinde gören birisi; doğal dünyanın büyük olgularında ve karşılıklı ilişkilerindeki sonu gelmez değişimleri, içinde yaşadığımız yaratım faaliyetleri içinde —dolaysız fiziksel algılarımıza görünsün görünmesin, bilinçli ya da bilinçsizce— sonsuzca sürüp giden değişimleri ancak bu bilimin oluşturduğu dil yoluyla layıkıyla ifade edebildiğimizi hatırlayan birisi, matematiği insan ırkını daha derinden ilgilendiren bir şey olarak gören birisi: böylece matematiksel hakikati, insanoğlunun kendi zayıf zihniyle, Yaratıcısı’nın işlerini okumasının en etkili enstrümanı olarak düşünen birisi, bu bilimdeki ilkelerin açık pratik biçimlere çevrilmesine yardımcı olabilecek her şeye özel bir ilgi gösterecektir.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

Makine-Öğrenmesi Üstadı Michael Jordan ile Büyük Veri Hülyaları ve Diğer Dev Mühendislik Çabaları Üzerine — Lee Gomes

Boşbeleş Büyük-Veri işleri ve beyinden-esinlenmiş yongalar yanlış anladığımız şeylerden iki tanesi sadece

Lee Gomes
20 Ekim 2014, spectrum.ieee.org

Fotoğraf-İllüstrasyon: Randi Klett

Fotoğraf-İllüstrasyon: Randi Klett

Büyük verilerin böyle aşırı istekle benimsenmesi muhtemelen ulusal köprü çökmeleri salgınıyla kıyaslanacak düzeyde bir dizi analiz felaketiyle sonuçlanacak. İnsan beynine dayanan yongalar yaratan donanım tasarımcılarının angaje olduğu girişim muhtemelen abesle iştigal olduğu anlaşılacak bir inanca dayanmakta. Son zamanlardaki tersi yönlü iddialara rağmen, bilgisayar görmesinde kat etmiş olduğumuz ilerleme, Isaac Newton’ın elma ağacının altında oturduğundan bugüne fizikteki ilerleme kadardır ancak.

Bu sözler IEEE konferansında güvenliği kırıp abuk sabuk konuşan bir makinekırıcı çatlağın sözlerini andırıyor olabilir. Gerçekteyse bu görüşler bir IEEE Fellow’una, Kaliforniya/Berkeley Üniversitesi Pedong Chen Seçkin Profesörü Michael I. Jordan’a ait. Jordan, makine öğrenmesi üzerine dünyanın en saygın otoritelerinden birisi ve alanında uyanık bir gözlemci. Özgeçmişi tek başına dev bir veritabanı gerektirir, ve alanındaki konumu, 2013 Ulusal Araştırma Konseyi raporunun (“Dev Veri Analizinin Hudutları”) giriş yazısını yazmasına elveren bir düzeydedir. San Fransiscolu yazar Lee Gomes, IEEE Spectrum için 3 Ekim 2014’te onunla görüştü.

Michael Jordan’a sorduk…
— Hesaplamadan Bahsederken Neden Beyin Metaforları Kullanmayı Bırakmalıyız
— Makine Görmesine Dair Sisli Görüşümüz
— Büyük Veri Neden Büyük Bir Yıkım Olabilir
— 1 Milyar ABD Dolarıyla Ne Yapardı
— Tekillik Üzerine Nasıl Konuşmamak Gerekir
— P = NP Olup Olmamasından Daha Çok Neyi Önemsiyor
— Turing Testi Gerçekte Ne Anlama Geliyor

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, bilim, görüşme, programlama

Analitik Motor üzerine Çevirmenin Notları: Not A.1 — Ada Lovelace

Lovelace Kontesi Ada Augusta
Bibliothèque Universelle de Genève 82, Ekim 1892, fourmilab.ch

Analitik Motorun şeması

Analitik Motorun şeması

Fark Motoru, Δ7ux = 0 fonksiyonunun entegralini tablolamak için inşa edilmiştir. Bu motor, denizcilik ve gökbilimi tablolarının hesaplanması gereksinimi için özel olarak tasarlanmış ve uyarlanmıştır.

Okumaya devam et

5 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

Yasalar üzerine — Bruno Latour

Dijital Beşeriyet 2014 – Açılış Gecesi

(1:25)

Dinleyici (erkek):
— Merhaba. Toplumsal çalışmaların üçüncü çağı olarak titreşimden bahsettiniz. Eğer bu salonda bir doğa bilimcisi varsa, muhtemeldir, titreşimden bahsedildiğinde, merkezi limit teoremi ve benzer şeyler aklına gelir. Büyük sayılar varsa yasalar bulunacağını düşünebiliriz. Yani acaba dijital beşeriyet topluluğu olarak şu fikir karşısında duraksamalı mıyız: bir olay disiplini olmaktan, (.?.) deyişiyle, yasa disiplini olmaya geçelim, ya da ikisini karıştıralım. Büyük sayıların yasaları var mıdır ve bunlarla ne yapmalıyız? Biz de kültürün fizikçileri mi olmalıyız yoksa ait olduğumuz yerde mi kalmalıyız? Tırnak işareti. Sorum budur.

Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

Büyük veri üzerine – Noam Chomsky

12 Temmuz 2013. Rackham Oditoryumu, Michigan Üniversitesi, fidaner.wordpress.com

(52. dakika)

Dinleyici (kadın):
— Bilimlerde ve özellikle dilbiliminde büyük veri çalışmalarının fonlanması ve teşvikine dönük yükselen trendi yorumlayabilir misiniz? Bununla sakatlanmış ama iş bulması da gereken öğrenciler olarak bizler buna nasıl direnebiliriz, ama iş de bulabiliriz?

Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

Demokrasinin Uzmanlara Bırakılması — Slavoj Žižek

TISA’nın gizli ticaret müzakereleri küresel ekonomimizi sessizce yeniden yapılandırıyor.

Slavoj Žižek
12 Ağustos 2014, inthesetimes.com

experts

Ekonomimizi ilgilendiren anahtar kararlar gizlilik altında, gözlerden uzak, hiçbir kamusal tartışma olmadan müzakere edilmekte. Ve böyle kararlarla kurulan koordinatlar, kapitalin engellenmemiş hükmü için.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, programlama

Uygulamalı Toplumsal Sanatlar – Artur Żmijewski

Artur Żmijewski
3 Kasım 2007, krytykapolityczna.pl

Çağdaş sanatın herhangi bir görünür toplumsal tesiri var mıdır? Bir sanatçının çalışmasının etkileri görülebilir ve doğrulanabilir midir? Sanatın —çeşitli popülistlere şamar oğlanı hizmeti görmesi haricinde— herhangi bir politik anlamlılığı var mıdır? Bir tartışmaya sanat ile angaje olmak mümkün müdür —ve bunu yapmaya değer mi? En önemlisi, neden bu tür sorular sanatın bizzat özüne yönelen darbelermiş gibi görülürler?

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, programlama

Eğiticileri Kim Eğitecek – Gayatri Spivak ile görüşme

Ryan Rafaty
24 Nisan 2014, kingsreview.co.uk

Bu görüşme 13 Mart 2014’te Cambridge/İngiltere’de Profesör Spivak’ın kamusal bir ders vermek üzere Cambridge Üniversitesi’ni ziyareti vesilesiyle gerçekleşti. Dijital çağda estetik eğitim görevini, W.E.B. Du Bois’un vasiyeti siyah yeniden inşayı, ‘uluslararası sivil toplum’da çeviri meselelerini ve öğretmenin zorluğunu tartıştık.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bilim, görüşme, programlama