Tag Archives: Zeynep Sayın

“Hiç Kusura Bakmamanızı Rica Ediyorum” ADALET ÖZEL SAYISI — imleyen derlemesi

adalet-ozel-kapakSon versiyon: 21 Temmuz 2016

(62 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

Özgürlük (İdris Naim Şahin)

Türkiye

Tutuklanan akademisyenlerle görüşmeler

Bir Akademisyenin Tutukluluk İzlenimleri (Muzaffer Kaya)

Kıvanç Ersoy’un Voltada Yazdığı Fantastik Öykü’nün Tamamı Bir Arada

İmleyenler vardır

The grounds for my suing of the Cumhur-president (Prof. Dr. H. Neşe Özgen)

So Where’s My Youth (Yusuf Hayaloğlu)

Gratis (Orhan Veli Kanık)

Separating (Orhan Veli Kanık)

The Mocking Mahmut (Orhan Veli Kanık)

That my student would be an informer (Zeynep Sayın)

Wheel of revolution

Sevgili dostlar (Joan Baez)

OpTurkey (Anonymous)

Yayıncı sen…

Turkcell’in siki

Dayanışma!

Karşıyandık

5 Comments

Filed under çeviri, bilim, deneyim, görüşme, kitap, kurgu, şiir

Düşünsel iade-i itibarımı istiyorum — Zeynep Sayın

Zeynep Sayın – 19 Haziran 2016 – platform24.org

Körükörüne basitleştiren, kendi yanında olmayan herkese karşı
kayıtsız bir adalet canavarı…

René Char

Bilmeden uzundur beklendiği için hep ordaymış gibi karşılanan düşüncelerden söz ediyordu Merleau-Ponty. Hepimizde ortak duygu: bilmeden uzundur beklediğimiz bir şeyle karşılaşıyor, başımıza geldiği an zaten uzundur beklemekte olduğumuzu, hazır olduğumuzu, bilmeden hazırlanmış olduğumuzu kavrıyoruz. Gece vakti Türkiye düştüğünde aklıma, uykum kaçar ânında. Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

That my student would be an informer — Zeynep Sayın

Zeynep Sayın — 18 June 2016 — platform24.org (Turkish)

I heard the news Thursday morning. Like a death knell, a message expected for long, and as much an impossible one. The dead will come back, this awful joke will be over. As soon as the distinguishing of its reality began, the sentiments withdrew.

Art 301 lecture. Anthropology of the image. Mirror stage for Lacan, Debray’s evolving of the mirror image into a corpse, the symbolic order, the Big Other in a Lacanian sense, one’s desire to be desired by the other, Kojève’s dialectic of servant-master…

The recording made during the lecture, in between the lecture, after the lecture, dismiss the content, keep the uhhs, cut-paste, collage.. The clip about being in Alhambra movie theater.. All of my students know that here is a lecture, here is not a lecture.

That they wouldn’t know. That my student was an informer. That he would call my suggesting of The Bible as one of the books that should be read, missionary work. That he would like to make me prey to the press, to judicial organs, to the Lacanian Big Other, to take my hodjaness [hocalık] and my respectability and to reduce the sentences into coffee chat, to defuse them.

That the institution where I hold this lecture, the respectable private university of my country, instead of questioning the existence of the voice recordings, its cut-paste, the morality of the student who took and distributed this recording, would lean on the scientific incompetence of the hodja, effectively opening door to a violation that can be done to all hodjas in all universities, that it would render this violation publicly legitimate.

Once upon a time I wrote a book called Pornography of the Image… Don’t call something or you will undergo it yourself.. your image became pornographic. I feel the private rights and law violated, my privacy attacked. They could also record bedroom scenes and break them into pieces… Maybe they have already done.

What did Tezer Özlü say, this hometown is not ours, it belongs to those who would like to kill us.

3 Comments

Filed under çeviri

Öğrencim muhbirmiş — Zeynep Sayın

Zeynep Sayın — 18 Haziran 2016 — platform24.org (İngilizcesi)

Haberi perşembe sabahı aldım. Ölüm haberi gibi, uzundur beklenen bir haber, imkânsız bir o kadar da. Ölen geri gelecek, bu berbat şaka bitecek. Gerçekliğinin ayırdına varmaya başlayınca, duygular çekildi.

Art 301 dersi. İmgenin antropolojisi. Lacan’a göre Ayna evresi, Debray’ın aynadaki imgeyi cesede evriltmesi, simgesel düzen, Lacancı anlamda Büyük Öteki, insanın öteki tarafından arzulanma arzusu, Kojève’nin köle-efendi diyalektiği…

Ders sırasında, ders arasında, ders sonrasında yapılan kayıt, içeriği at, aaa’ları tut, kes-yapıştır, kolaj.. Elhamra sinemasında konulu film arası parça.. Bütün öğrencilerim burası derstir, burası ders değildir, bilir.

Bilmezmiş. Öğrencim muhbirmiş. Okunması gereken kitaplardan biri olarak İncil’i önermeme, misyonerlik dermiş. Beni basına, yargı organlarına, Lacancı Büyük Öteki’ne yem etmek, hocalığımı ve saygınlığımı alıp tümceleri kahve muhabbetine indirmek, etkisizleştirmek istermiş.

Bu dersi verdiğim kurum, ülkemin saygın özel üniversitesi, ses kayıtlarının varlığını, kes-yapıştır’ını, bu kaydı alan ve yayan öğrencinin ahlağını sorgulayacağına, hocanın bilimsel kifayetsizliğine sırtını yaslayarak diğer bütün üniversitelerde bütün hocalara yapılabilecek bir ihlalin kapısını aralar, bu ihlali kamuoyunda meşru kılarmış.

Bir zamanlar İmgenin Pornografisi diye bir kitap yazmıştım… Bir şeyi çağırma, başına gelir.. kendi imgen pornografikleşti. Özel hak ve hukuk ihlal edilmiş, mahremiyetime saldırılmış hissediyorum kendimi. Yatak odası görüntülerini de kaydedip, parçalayabilirlerdi… Yapmışlardır belki.

Tezer Özlü ne demişti, burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin memleketi.

1 Comment

Filed under şey