Žižekçi Analiz Kitapları

Žižekçi Analiz için yazdığım yazılardan derlediğim e-kitapçıklar:

1) Aurora Borealis

2) Yetkilenme ile Bedenlenme

3) Enerji ile Entropi

4) Simgesel Yas ile Gerçek Yas

5) Koronavirüs

6) Gerçek Bedenlenmeye Geri Dönüş

7) Üst Dildışı

8) Tek-yüzlü Bozuk Para

E-booklets that I compiled from my writings for Žižekian Analysis:

1) Aurora Borealis

2) Authorization and Embodiment

3) Energy and Entropy

4) Symbolic Mourning and Real Mourning

5) Coronavirus

6) Return to Real Embodiment

7) Meta Non-language

8) One-sided Coin