Rast Şaşar Şaşa Rastlar — Işık Barış Fidaner

Doğru ve Yanlış’a Kürtçede Rast ve Şaş deniyor. Bu yazının konusu Rast ve Şaş köklerinin Türkçedeki anlamlarıdır [1].

Türkçede hem Rast’ın hem de Şaş’ın belirsizlikle ilgili anlamlar taşıması şaşırtıcı bir rastlantıdır.

Önce küçük bir oyunla Rast ile Şaş’ı birbirinden ayıralım: Gözlerinizi kapatıp kollarınızı açın. Sonra gözleriniz kapalıyken iki elinizin işaret parmaklarını birbirine yaklaştırarak değdirmeye çalışın. Eğer işaret parmakları birbirine denk gelir ve dokunursa Rast olmuştur, yani parmaklar birbirine rastlamıştır. Yok eğer parmaklar denk gelmezse Şaş olmuştur, yani parmaklar birbirinden şaşmıştır.

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Semptomatik Hakikatin Sahnelenmesi — derleme

Son versiyon: 19 Nisan 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Semptomatik Hakikatin Sahnelenmesi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Doğrusu, Sahiliğin Eksikliğini Hissediyoruz (Fidaner, Ayanoğlu)

Ormanlardan Hemen Önceki Gece: Yabancı ile Ayrı

Düşlemsel Gerçekliğin Anlatımı ile Semptomatik Hakikatin Sahnelenmesi

Lacan’da Cinsiyetlenme Formülleri

Lacan’ın Arzu Şeması

Jameson’da Evrensel Ordu ile Psikanalitik Yerleştirme Bürosu: Efendi ile Analist

Yuva-havuç peşinde koşan tavşan ile ev-semptomu dinleyen kaplumbağa

Diğer kitaplar

Leave a comment

Filed under kitap

Jameson’da Evrensel Ordu ile Psikanalitik Yerleştirme Bürosu: Efendi ile Analist — Işık Barış Fidaner

Fredric Jameson Bir Amerika Ütopyası (2016) denemesinde altyapı ile üstyapı arasındaki temel ayrıma dayanan ütopik bir vizyon önerir: Altyapı yurttaşların emek-zamanlarının tahsis edilmesiyle toplumsal gerekliliklerin örgütlenmesini belirtir, üstyapı ise yurttaşların serbest zamanlarında keyfini çıkardıkları kültürel faaliyetleri belirtir [1]. Jameson’ın ütopik toplumunda iki elzem kurum hayatın bu iki veçhesini idare eder: Evrensel Ordu’nun işlevi altyapıyı oluşturmaktır, Psikanalitik Yerleştirme Bürosu’nun (PYB) işlevi ise üstyapıyı örgütlemektir.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Düşlemsel Gerçekliğin Anlatımı ile Semptomatik Hakikatin Sahnelenmesi — Işık Barış Fidaner

Anlatı bileşimsel öğeleri bir zaman akışı içinde sentezleyerek bir gerçeklik inşa eder [1]. Sentetik anlatı inşasının karşıtı yapı bozumu değil, hakikatin sahnelenmesidir. Gerçekliğin anlatımı ile hakikatin sahnelenmesi cinsel anlamda eril ve dişil yaratıcı süreçler olarak ilişkilenir [2]. Eril anlatının zamandaki ilerleyişi mühim bir hakikatin dışarılması (dışlanarak içerilmesi) temelindedir [3]; erkek bilmezlik tutkusuyla hakikati sansürler ve bastırır. Dişil sahneleme dışarılan hakikati açığa çıkararak gerçekliğin eril ilerleyişini boşa düşürür ve böylece histerik/tarihsel (hysterical/historical) bir iz bırakır. Hakikatin sahnelenmesiyle bırakılan bu tarihsel iz (psik)analizin işlevini de teşkil eder.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Echology — compilation

Final version: 13 April 2021

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Three Prisoners and Four Discourses

Three Passions Questionnaire

Three Lacanian True Choices

Imaginary Žižek, Symbolic Žižek, Real Žižek, and Back…

Echology, Echosystems, Echocide

The Authority-Body Complex

Lacan’s Torus is the 3D Spatial Approximation of the Combinatorial Unworld

Social media and the three registers

Other books

Leave a comment

Filed under kitap

Ormanlardan Hemen Önceki Gece: Yabancı ile Ayrı — Işık Barış Fidaner

orman2

Zeynep Nur Ayanoğlu Moda Sahnesi’nin “Ormanlardan Hemen Önceki Gece” (Bernard-Marie Koltès) oyununda süblimleşmenin sahnelendiğini anlattı [1]. O yazıda örtük kalan iki noktayı açmak istiyorum.

Yazıyı Mimesis’te okuyabilirsiniz.

1 Comment

Filed under şey

Doğrusu, Sahiliğin Eksikliğini Hissediyoruz — Işık Barış Fidaner, Zeynep Nur Ayanoğlu

Türkiye’de demokratik değerlerin bir türlü yerleşememesinin ve siyasal alanın sürekli yeni şiddet sarmallarına rehin düşmesinin konuştuğumuz dilin sınırlarıyla alakalı bir açıklaması olabilir mi? Değişim dilde başlıyor, dendiği zaman siyasetin kurumsal diliyle bunun gündelik yaşamdaki karşılıkları namına ne söylemiş oluyoruz? Bu yazıda, söz konusu şiddet sarmallarından çıkmak için dile dair tercihlerimizden doğan mantıksal bir açıklama üzerine düşünürken, bir yandan da değişimin sesini dilsel bir ayrımda duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz.

Yazının geri kalanını Birikim Güncel’de okuyabilirsiniz.

1 Comment

Filed under şey

Lacan’ın Arzu Şeması — Işık Barış Fidaner

Jacques Lacan Écrits kitabında yer alan bir makalede [1] Arzu Şeması‘nı birbirini izleyen dört adım şeklinde sunar. Bu yazının amacı şemanın adımlarını kısaca anlatarak okurun şemaya aşina olmasını sağlamaktır.

Şema 1:

arzu1

İlk ve en basit şema dil yoluyla özneleşme olayını gösteren “temel hücre”dir (elementary cell).

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Lacan’a giriş

Lacan’a giriş niteliğinde hazırladığım metinler:

Ayna Evresinde İmgesel, Simgesel, Gerçek

Lacan’da Cinsiyetlenme Formülleri

Lacan’ın Arzu Şeması

Leave a comment

Filed under şey

Lacan’da Cinsiyetlenme Formülleri — Işık Barış Fidaner

Lacan cinsiyet farkını açıklamak için 20’nci seminerde cinsiyetlenme formüllerini (formulae of sexuation) sunmuştur. Aşağıdaki şekil seminerden alınmıştır. Şeklin üst bölümünde dört formül görülmektedir, alt bölümünde ise bu formüllere eşlik eden bir şemaya yer verilmiştir:

formulas

Continue reading

3 Comments

Filed under şey