Entropi — özel sayfa

AdsızSon versiyon: 23 Temmuz 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Entropi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

Entropiden başka parametre yoktur ve bilim onun elçisidir.

Şarkılardan:

Büyük Patlama (Cursive)

Aşkın Astronomik (Klaxons)

Entropi (Kelly Osbourne)

Entropi (Todd Rundgren)

Entropi (Walk The Moon)


Lacan’dan:

Entropi üzerine (Jacques Lacan)

Termodinamik üzerine (Jacques Lacan)


Görce Yazıları’ndan:

Salımlı Uyumlanma Ölüm Dürtüsüdür

Hep Sonradan: Entropi ve Feda

Uzamsal ile Bileşimsel

Arzu ile Arıza

Entropi: Deleuze’ün Semptomu, Lacan’ın Anahtarı

Teori sahi sahiliğin entropisini sahneler

Fallik Boşunalık, Post-Ödipal Gelişim, Üstben ve Canavar Olmak

Fallik Boşunalık ile Oval Boşunalık

Soul Ruh Değil Candır

Dark’ta Yetkilenme Krizi

Duvar’da Kendi Tükenişini Seyretmek

Simgesel Ayrılma ile Gerçek Ayrılma

İş-başında-bilgi, Gerçek Angajmanlı Çabadır

Düşlemsel Gerçekliğin Anlatımı ile Semptomatik Hakikatin Sahnelenmesi

Fırsatçı Medya Ekolojisi Hukukun Yerini Almıştır


Türkçesi olmayan İngilizce Görce Yazıları’ndan:

A Comic Fatalism of Entropy

The Paradox of the Phallus

The greatest possible division: 1/e

Symbolic Privilege and Real Privilege

All Success is a Success of the Repression of Sacrifice


Görce öncesi yazılardan:

İnsan acıdan yapılmıştır

Söylenen söylenişi, yapılan yapılışı, bilinç bilinç-içini, kap içeriği, kabuk maddeyi saklar

Ulusal ganglion sistemi, madde-kabuk olarak ulus-devlet

Dijital aktarım: Enerji ve Entropi

Gönüllü emeğin takdir edilmesi


Çevirilerden:

Zaruret Hakkı (G. W. F. Hegel)

Trimetilamin (Jacques Lacan)

Bilimciler Canın Ölmediğini Buldular, Can Evrene Geri Dönüyor

Bir Fizikçi İzah Ediverdi: “Geniş Hadron Çarpıştırıcısı Hayaletlerin Varolmadığını Kanıtlar” (Bec Crew)

Yerçekiminin Kaynağı ve Newton Kanunları Üzerine (Erik P. Verlinde)

Yeni Bir Yerçekimi Kuramı İlk Sınavını Geçti. Fizik Açısından Taşıdığı Anlam Şöyle (Cecille De Jesus)

Kuantum deneyinde ‘zaman oku’ tersine çevrildi (Emily Conover)

Bilimciler geçmişte ne olduğunun gelecek olaylarla kararlaştığını gösterdi (Stephen Morgan)


Diğer derlemeler

火: ateş

Leave a comment

Filed under kitap

Initiation & Ground — compilation

AdsızFinal version: 2 July 2021

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Initiation & Ground).

Işık Barış Fidaner

Contents

Second Suture and the Žižekian Cause

How Žižek moved the infernal regions

Scare Quotes and Stress Quotes: Ego, Superego, Symptom of Words

Second-order Cybernetics is the Analytic Discourse

Symbolic Ground and Real Ground

Subjective Initiation and Objective Initiation

Fifth dit-mansion: w

A private reason is no reason at all

Other compilations

地: ground

Leave a comment

Filed under kitap

Salımlı Uyumlanma Ölüm Dürtüsüdür — Işık Barış Fidaner

sun_stars_space_light-1024x629

“Bir başka bilimin dürtüler teorisini tanımlayıp bize altın tepside sunmasını bekleyemeyiz.” [1] Bunu diyen Sigmund Freud acaba böyle bir olasılık karşısında heyecan ve sabırsızlık mı duyuyordu? Yoksa sadece gerçekçi olup beklentisini mi düşürüyordu? Ne olursa olsun, bilimsel dürtüler teorisi umudunu terk etmek için bir sebep yoktur.

Aslında son yıllarda fizikçi Jeremy England’ın geliştirdiği “salımlı uyumlanma” (dissipative adaptation) adlı teori kulağa epeyce Freudcu gelmektedir [2]. Aynı Freud gibi England da “dürtü” (drive) terimini kullanır ama farklı bir anlamda. Dengedışı istatistiksel fizikte dürtü, bir fiziksel sisteme güç veren (onu güdüleyen veya “dürtüleyen”) dışsal enerji kaynağıdır. Dinamik etmen olarak dürtü sıklıkla döngüseldir ama bu özellik denge ile karıştırılmamalıdır.

Örnekler: Günışığı Dünya’daki hayatı dürtüler. Yerçekimi bu ırmak sistemini dürtülemekte. Bu gürültü delirmemi dürtülüyor (beni deliye döndürüyor). İlginçtir, bunlara aynı zamanda histeretik dengedışı sistemler denir çünkü bu sistemler bir tarihi (history) sahnelerler [3]: Geçirdikleri rastlantısal evrim boyunca maruz kaldıkları dışsal dürtüler hakkında enformasyon biriktirirler. Bu tarih nedeniyle sahneleme gerçekleştirme ile aynı şey değildir.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Fallokristal

resim_2021-06-24_160156

Mükerrer oy kullanmanın mantığı:
Ben: 1 oy
Ben ve şeyim: 2 oy
Ben, şeyim ve şeyimin şeyi: 3 oy
Ben, şeyim, şeyimin şeyi ve şeyimin şeyinin şeyi: 4 oy
Fallokristali oluşturan özyinelemeli fraktal yapıyı korumak için herkesin erkek olması gerekiyor.

#KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz #SenatomuzGaspEdildi

Leave a comment

Filed under şey

Bir Soruyu Cevaplamak: Talep ve Arzu — Işık Barış Fidaner

Gelin Lacan’da talep ve arzu düzeylerini basitçe birbirinden ayırt edelim [1]. Her soru bir cevap alma talebidir, sorulduğu zaman iki şekilde karşılanabilir:

1) Soruya cevap verilir.
2) Soruya cevap verilmez.

Bu iki karşılık ihtimali birbirlerinin basit yadsımasıdır ve talep düzeyindedir. Ama bir soruya karşılık vermenin daha incelikli yolları da vardır. Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Anlam-tanesi — derleme

resim_2021-06-21_023751Son versiyon: 21 Haziran 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Anlam-tanesi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Anlam-tanesi ile anlam-adımı

Aslan Avı ve İlksel Baba’nın Öldürülmesi

Teorik ve etik bir kusur: ‘Böcekler ezilmek içindir’

Boğaziçi Savunması: Özne-bilgi buluşması çabayı anlamlı kılar

Benlik ile Belirti, Bakım ile Adaptasyon

Yardım 🐞

Ego inşası ne zaman tehlikeli olur?

Ego inşası için site açmak

Diğer derlemeler

意 : anlam

Leave a comment

Filed under kitap

Ego inşası ne zaman tehlikeli olur? — Işık Barış Fidaner

Hepimiz sosyal kimlikler edinebilmek için belli ölçülerde ego inşası yaparız. Hatta sadece kendimiz yapmakla kalmayız, “Ben şuyum ve şunları yapıyorum. Peki ya siz?” gibi diyaloglar yoluyla ego inşaları yapılması konusunda birbirimizi teşvik ederiz. Aslında özne olmamıza rağmen, yani imleyenler okyanusunda bilinmeyene doğru yol alan deniz anaları olmamıza rağmen, “toplum” denen makamlar karşısında insan, birey, kişi olarak kendimize anlaşılır bir vitrin oluşturmakla yükümlüyüzdür [1].

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Ego inşası için site açmak

Terrabayt adını taşıyan sitenin yöneticileri:

1) Geçen yıldan bu yana bana ait çok sayıda yazı ve çeviri yayınlamışlardı.
2) “Ev Semptomdur” başlıklı yazımda sunulan bir fikri atıfsız kullanarak intihal yapma girişimine müsamaha gösterdiler [1].
3) İntihale müsamaha gösteren bir site olduklarını sosyal medyada ifade ettim.
4) Bu ifadeyi görünce beni sosyal medyada engellemekle kalmayıp geçmişte yayınladıkları çeviri ve yazılarımı da sitelerinden sildiler.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Boğaziçi Savunması: Özne-bilgi buluşması çabayı anlamlı kılar — Işık Barış Fidaner

Özne ile bilginin buluşması birçok farklı yol izleyebilir. Alıp bir kitabı okursunuz mesela. Veya bir atölyede çalışıp sanat öğrenirsiniz. Özne ile bilgiyi buluşturan resmi ve kurumsal yapı dendiğinde ise Üniversite akla gelir.

Üniversitenin belkemiği denebilecek işlev, özne olarak öğrenciler ile bilgi adına hocaların toplumsal ölçekte buluşturulmasıdır. Özellikle de kapitalizm şartlarında çoğalan diğer kurumların aksine bu buluşmayı belli bir Efendi veya patronun buyruklarına veya çıkarlarına hizmet etme mecburiyeti olmaksızın gerçekleştirmesidir.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Demand du monde — compilation

resim_2021-06-08_201147Final version: 8 June 2021

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Demand du monde).

Işık Barış Fidaner

Contents

Demand du monde desire this ire

The Opportunistic Media Ecology Has Supplanted The Law

What the alien abduction costume stages

Lacanian struck-turalism and the desire of withdrawal

Letter and Latcher

Metaphor: Imaginary (Similar) and Symbolic (Literal)

Lacan’s chain rule of metaphor

Other compilations

要: want

Leave a comment

Filed under kitap