İsteseniz de istemeseniz de insanlığın kaderini değiştireceğiz

Gençliğin yeni iklim protestolarının arkasındaki aktivistler küresel ısınma tartışmasında gözardı edildiklerini söylüyor

1 Mart 2019 tarihli açık mektup

Biz gençler geleceğimiz hakkında derinden endişeliyiz. İnsanlık şu anda türlerin altıncı kitlesel yokoluşuna sebep oluyor ve küresel iklim sistemi feci bir krizin eşiğinde. Yıkıcı etkilerini halen dünyadaki milyonlarca insan hissediyor. Ama Paris antlaşmasının hedeflerine ulaşmaktan uzağız.

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Peki ya başarırsak? — Slavoj Žižek

Kapitalizmin dışındaki ilk ‘özgürleştirilmiş alan’, kapitalist devletlerin zincirini ilk kez kıran iktidara geliş olarak Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılını düşünürken çıkarılacak ders şudur: Onu hep iki uç arasındaki orta (dolaylayıcı) aşama olarak görmeliyiz: bir yanda kapitalist toplumun antinomik yapısı, ki Komünist hareket oradan çıkmıştır; öbür yanda Komünist devlet iktidarının bir o kadar antinomik olayları, ki Çin Kültür Devrimi’nin çıkmazına götürmüştür. İktidara geldikten sonra, yeni iktidar yeni toplumu örgütlemenin muazzam görevi ile karşılaşır. Ekim Devrimi’nin arifesinde Lenin ile Troçki arasında geçen konuşmayı hatırlayın: Lenin “Ya başaramazsak bize ne olacak?” dedi. Troçki yanıtladı: “Peki ya başarırsak ne olacak?”

Bugün, bu soruya kilitlenmiş haldeyiz.

Slavoj Zizek, Güpegündüz Hırsız Gibi, Giriş bölümü

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Leave a comment

Filed under çeviri

Benim kuşağım dünyanın canına okudu: Büyüklerine karşı gelen o çocukları selamlıyorum – George Monbiot

http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/benim-kusagim-dunyanin-canina-okudu-buyuklerine-karsi-gelen-o-cocuklari-selamliyorum?fbclid=IwAR0pcp96HzJ3JIZ8HYdBWUDsBlWrYtfJUMn8frjnRmdRIposgwbiinISDLk

Leave a comment

Filed under şey

I’m striking from school to protest inaction on climate change – you should too (Greta Thunberg)

Source: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/26/im-striking-from-school-for-climate-change-too-save-the-world-australians-students-should-too

Leave a comment

Filed under şey

Devrim mi görmek istiyorsunuz? O halde gençlerin iklim yürüyüşüne bakın

Kaynak: https://www.artigercek.com/yazarlar/pelincengiz/devrim-mi-gormek-istiyorsunuz-o-halde-genclerin-iklim-yuruyusune-bakin

Leave a comment

Filed under şey

Greta Açık Radyo’da: Varoluşsal bir krizle karşı karşıyayız, bir şeyler yapmak zorundayım

Kaynak: http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/greta-acik-radyoda-varolussal-bir-krizle-karsi-karsiyayiz-bir-seyler-yapmak-zorundayim

Leave a comment

Filed under şey

Gezegeni, Okulu Eken Çocuklar Değil Siz Mahvediyorsunuz – Srećko Horvat

Kaynak

Not: Çeviride sorunlar var.

EN

Leave a comment

Filed under şey

Postmodern Yabancılaşmaya Göre Dört Söylem

Postmodern yabancılaşma modelinin [1] penceresinden bakıldığında Zizekçi-Lacancı dört söylem neye benzer? Terimleri eşleştirelim:

S1 => Yetki

Özneyi temsil eden Esas-İmleyen S1, bir yetkilenmenin ifadesidir.

S2 => Sistem

Özne S2 (bilgi, imleyenler zinciri) için temsil edilir. S1 yetkisine kaynaklık eden sistem, S2‘dir.

$ => İrade

Özne ($), S1 yetkisinin dayandığı iradedir.

a => Beden

Öznenin irade olarak kaynaklık ettiği beden, a’dır. S1 yetkisi ile eşleşen beden, a’dır. S2 sistemine dayanan beden, a’dır.

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Yeni Medya Çalışmaları IV. Kongre Katılım Çağrısı  

Yeni Medya

ymk-4_banner_300x250px_2 copy

Soğuk Savaş sonrası küreselleşme söylemi refah ve barışın dünyaya egemen olacağı iddiasındaydı. Küreselleşme ile birlikte sınırlar ortadan kalkacak ve devletler arası siyasal anlaşmazlıklar önemlerini yitirecekti. Bu iyimser tabloda, medya ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin siyasal katılım, karşılıklı etkileşim ve kozmopolitanizmi destekleyeceği varsayılıyordu.

Bugün geldiğimiz noktada ‘mutlu küreselleşme’ anlatılarının miadını doldurduğunu görüyoruz. Yaşadığımız büyük gerilemede küresel ölçekte ırkçı, ayrımcı ve otoriter hareketlerin iktidara yürüdüğüne şahit oluyoruz. Kendi coğrafyamızda da durum pek farklı değil. Bu süreçte, dijital teknolojilerin, vaat ettikleri cenneti sunmak bir yana, toplumsal cinsiyet, etnik kimlik, sınıf ve bölgesel eşitsizlikleri pekiştirdiğini ve artırdığını gözlemliyoruz.

Neoliberalizmin hâlihazırda güvencesizleştirdiği emek süreçleri, üretim sürecinde kullanımı giderek artan robotların ve yapay zekanın tehdidi altında. Yine dijital teknolojilerin, yankı odalarını dijital ortamda yeniden üreterek ve seçmenleri manipüle ederek demokratik süreçleri ne denli zayıflattığını 2016 ABD seçimleri ve Cambridge Analytica örneklerinde görmüş olduk. Sosyal medya platformlarını sorgulamadan kullanan bireylerin algoritmaların yarattığı yankı odalarından çıkabilme olanakları araştırılmalıdır…

View original post 348 more words

Leave a comment

Filed under şey

Bir Çayın Çaylığında Dört Söylem — Işık Barış Fidaner

download

Žižek’ten bildiğimiz gibi, özne ($), imleyenler zinciri (S2) karşısında Esas-İmleyen (S1) ile temsil edilir ve objet petit a bu imleme işleminin kalanıdır. Lacan’ın dört söylemi bu dört terim etrafında döner. Şimdi bu terimleri basit bir örnekle açıklayalım: bir çayın çaylığı.

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri