Monthly Archives: Eylül 2022

Binyılcı Satürn Dönüşünde Jüpiter Adaları ve Jüpiter Köprüleri — Işık Barış Fidaner

(öncesi: Kova Çağına En İyi Hazırlık Balık Çağının Yasını Tutmaktır)

Binyılcıların Satürn dönüşünün 88-94 dönemini kapsayan alt süreci şudur [1]:

Satürn Yay’dan çıkar, Oğlak’tan Kova’ya geçer, Balık’a varır.

Bu alt sürecin Satürnlerini ve Jüpiterlerini gösteren şema şöyledir: Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under şey

Kova Çağına En İyi Hazırlık Balık Çağının Yasını Tutmaktır — Işık Barış Fidaner

(öncesi: Pandemi İnternet ve Binyılcıların Entegre Satürn Dönüşüne Denk Geldi)

Jung Balık ve Kova Çağlarını şöyle ayırt etmişti:

Balık Çağı eğer sahiden göründüğü gibi düşman kardeşler arketipiyle yönetiliyorsa, o halde bir sonraki Platonik ay olan Kova Çağı yaklaştıkça da karşıtların birliği meselesi topaklanacaktır: Kötülüğe iyilikten yoksunluk deyip geçmek artık mümkün olmayacaktır, kötülüğün gerçekten varolduğunu ikrar etmek gerekecektir. (Aion)

Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under şey

Pandemi İnternet ve Binyılcıların Entegre Satürn Dönüşüne Denk Geldi — Işık Barış Fidaner

(öncesi: Binyılcıların Direşken Semptomu: Ölen ölse de kalan sağla yamayış)

Yaklaşık 30 yıl önce Satürn Oğlak’tayken internet tasarlandı ve Kova’dayken halka açıldı. Satürn şu anda Kova’da ilk internet tarayıcısının (Mosaic) çıktığı dereceden geçmektedir ve internetle yaşıt Binyılcı neslin Satürn dönüşleri de sürmektedir. Okumaya devam et

9 Yorum

Filed under şey

Mao Mao deyu — Claude Channes

Vietnam yanarken ben bağırırım Mao Mao deyu
Johnson gülerken ben zıplarım Mao Mao deyu
Napalm düşerken ben dönenirim Mao Mao deyu
Kentler yıkılırken ben düşlerim Mao Mao deyu
Fahişeler ağlarken ben gülerim Mao Mao deyu
Kahkaha tufan olur ben oynarım Mao Mao deyu Okumaya devam et

5 Yorum

Filed under çeviri, şarkı

Ölüp Ölüp Dirilen Hermes — derleme

untiSon versiyon: 30 Eylül 2022

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Ölüp Ölüp Dirilen Hermes) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

İnkar ile İkrar: Var oluş ile Varoluş

Güzergah: İstikamet ve Gidişat

Binyılcıların Direşken Semptomu: Ölen ölse de kalan sağla yamamak

İyi haber öyledir ki onu sağa sola çekiştirenler kendileri yere düşerler

Hippilerin İronisi: Kova Çağı gelince haber verin!

Ülkücü Promete’den Ölüp Ölüp Dirilen Hermes’e: Merkür Retrosu Hermetik Şaşkınlığın Şiddetlenmesidir

Genetik ve Mimetik: Satürn ve Merkür

Diğer derlemeler

密 : sır

Yorum bırakın

Filed under kitap

Hippilerin İronisi: Kova Çağı gelince haber verin! — Işık Barış Fidaner

(öncesi: İyi haber öyledir ki onu sağa sola çekiştirenler kendileri yere düşerler)

Yeni Çağcılara sorarsanız Hippiler ve 68 hareketi Kova Çağından esintiler getirmişlerdir ve Kova’yı karşısındaki Aslan’la sentezlemişlerdir.

Oysa süregiden asrın Plüton-Neptün nesillerini [1] incelerseniz görürsünüz ki Hippiler ve 68 hareketi:
1) Neptün-Aslan neslinin çocuklarıdır.
2) Neptün-Terazi neslidir, eşitlik-adalet vurgusu buradan gelir.
3) Fakat Aslan’la Ödipal çatışma içindedirler, Aslan’larında Plüton vardır. Okumaya devam et

8 Yorum

Filed under şey

İyi haber öyledir ki onu sağa sola çekiştirenler kendileri yere düşerler — Işık Barış Fidaner

(öncesi: Balık Çağından Kova Çağına)

Haydin Balık Çağından Kova Çağına geçiyoruz!

Bu sözü duyan bir Žižekçinin zihninde canlanacak sahne bellidir:

1) Balık tutmaya gideriz hayaller kurup elimizde dolacak kovayla → Balık Çağı

2) Balık malık tutamayıp kös kös eve dönülür elde boş kovayla → Kova Çağı Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under şey

Genetik ve Mimetik: Satürn ve Merkür — Işık Barış Fidaner

(öncesi: [1] Pan-Zühre’den Süper Zuhal’e: Kova Çağında Karşıtların Birliği, [2] Ülkücü Promete’den Ölüp Ölüp Dirilen Hermes’e: Merkür Retrosu Hermetik Şaşkınlığın Şiddetlenmesidir)

Parantezli gezegen formüllerinde en iç parantezde ya Merkür ya da Satürn vardır. O halde Merkür/Satürn asimetrisi parantez dışındakilerin simetrisini belirler. Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under şey

Ülkücü Promete’den Ölüp Ölüp Dirilen Hermes’e: Merkür Retrosu Hermetik Şaşkınlığın Şiddetlenmesidir — Işık Barış Fidaner

(öncesi: Pan-Zühre’den Süper Zuhal’e: Kova Çağında Karşıtların Birliği)

Pan-Zühre’den Süper Zuhal’e şefkat formülünü anımsayın:

Şefkat… ( Şevk kat! ( Sevk et! ( Sev = Ket )
Venüs… ( Jüpiter! ( Mars! ( Satürn… ) )
Zühre… ( Müşteri! ( Merih! ( Zuhal… ) )

Şefkatin geri kalan gezegenlerden oluşan bir katı daha vardır [1]:

Şef kat… ( Şefik at! ( Şefi kat! ( Şey fakat… )
Neptün… ( Uranüs! ( Plüton! ( Merkür… ) ) )
Mevcedar… ( Munzar! ( Tahtıfelek! ( Utarit… ) ) )

Okumaya devam et

5 Yorum

Filed under şey

Binyılcıların Direşken Semptomu: Ölen ölse de kalan sağla yamayış — Işık Barış Fidaner

Gezegenleri üç gruba ayıralım:
1) İç gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya, Mars
2) Ara gezegenler: Jüpiter, Satürn
3) Dış gezegenler: Uranüs, Neptün, Plüton

Hız farkı nedeniyle bu gezegen grupları astrolojide farklı ölçeklere tekabül eder:
1) İç gezegenler hızlıdır ve yaş gruplarıyla ilişkilenir.
2) Ara gezegenler ahestedir ve altnesillerle ilişkilenir [1].
3) Dış gezegenler yavaştır ve nesillerle ilişkilenir. Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under şey