Balık (hayvancık): Göl, Deniz, Umman — Işık Barış Fidaner

balikBalık hem güçlü dalışlar yapar hem de dalgınca etrafta dolaşır:

1) Suda balık gibi olmak, bir yere iyice uyumlanmak veya bir işte iyice ustalaşmak demektir.

2) Sudan çıkmış balığa dönmek ise aksine yaşam şartlarına hazırlıksız yakalanmak veya dış dünyaya gafil avlanmaktır.

Su balığın hem güç kaynağıdır hem de zayıf noktasıdır, hem Arşimet kaldıracıdır hem de Aşil topuğudur [1].

Balığın yüzdüğü su farklı ölçeklerde olabilir:
1) Göl, kişisel gölgeyle barışmaktır (Can Gölü Canavarı).
2) Deniz, şu veya bu topluluk ruhuna aidiyettir: Kimlerdeniz?
3) Umman, jenerik anlamda senin ummanda benim de ümit bulmamdır [2].

Balığın Latincesi Pisces, ruhsal alanları niteleyen Psiko‘yu akla getirir. Psikoloji, psikanaliz, psikodrama, psikotarih… Bunların hepsine atıf yapan Yunanca Ψ (psi) harfi ise Ummanlar Tanrısı Poseidon‘un üçlü mızrağını akla getirir (trident: 🔱, ki o da Neptün’ün simgesidir: ♆) [3].

Balığın zayıflığı hayalperestliğidir, asılsız seraplara kapılıp gitmesidir. Diyelim ki balığın solungaçları güzel imgelerin tatlı havasını solumak üzere evrimleşmiştir, bir fotoğraf karesi, iyi bir poz yakalamak, eşsiz bir ana tutunmak… Özetle:

Poz iyi, don!

Balığın imgesel ayartılara kapılmaya yatkın halet-i ruhiyesi Faust’ta şöyle geçer:

Geçip giden saniyeyi selamladığımda şöyle:
“Dursana biraz, ne hoşmuşsun sen öyle!”
Ölümsüz bağlarla tutturasın ki beni,
En son mahvımı çekeyim doğalıberi!

Balık eğer imgelerde ürkünç karartılar görmemek için gözlerini yumarsa akvaryuma kapatılmış olur:

Ak var, yum!

Kapalı kalmayıp göle, denize, ummana açılan balıklar ruhsal uyumda ustalık timsali olabilirler.

Bir fıkra ile yazıyı noktalayalım:

Battı balık hiç istifini bozmadan yan gitti…
— Baştan kokacağına bana seni tutmayı öğretseydin ya!

posei

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner

Notlar:

[1] Bkz “Sen muhteşem bir detaysın! Biberli öz-deşim oley!”

[2] Bkz “İmam imandır, Umman ummamdır”, ayrıca bkz “Jenerik Sen” (Wikipedia)

[3] Psiko’nun olumsuz çağrışımlarını da unutmayalım. Bir yanda kötücül ruhsallıklar vardır, Hitchcock’un Sayko (1960) filmindeki Norman Bates gibi. Öbür yandaysa insanlara mutluluk, başarı, tatmin, “genital evre” gibi sanal idealler vaat ederek sermayenin cool’u kölesi olmayı öğütlemekte mahzur görmeyen dandik ruhsallıklar vardır, onlara da sikkoloji ve sikkoanaliz diyelim. Psikolojik danışman ve/ya rehber psikolog sayılır mı sayılmaz mı gibi tartışmalar da “psikolamadık şu dünyada!” diyenlere moral vermecilik kapsamına girer. Bkz “Psikoluş uzmanı Psikolog”

İmge kaynağı.

pop psikoloji
pepsi kolacı
hep pisi kolajı
hepsi kolaycı

86 Yorum

Filed under şey

86 responses to “Balık (hayvancık): Göl, Deniz, Umman — Işık Barış Fidaner

 1. Geri bildirim: Antikarz — derleme | YERSİZ ŞEYLER

 2. Geri bildirim: Yay (hayvancık işareti): Yaya, Yayın, Oku! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 3. Geri bildirim: Kova (hayvancık işareti): Suyu Taşıyarak Dünyalaşmak — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 4. Geri bildirim: Astroanaliz — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

 5. Geri bildirim: Ekhona — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

 6. Geri bildirim: Laf sal atası! Psikozda Nam-ı Pir defterden silinmiştir — Jacques Lacan | YERSİZ ŞEYLER

 7. Geri bildirim: Arzumman adalarını Segoy derinlerden su yüzüne çıkardığı zaman herşey kendi sahi adını taşırdı — Ursula Le Guin | YERSİZ ŞEYLER

 8. Geri bildirim: Aşilliğin onda dokuzu topuklamaktır | YERSİZ ŞEYLER

 9. Geri bildirim: Lüks Lambasının Basınçlı Gaz Tüpü ve İdare Lambasının İspirto Haznesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 10. Geri bildirim: Balıkların Sevinci: Nereden bileceksin? — Zen meseli | YERSİZ ŞEYLER

 11. Geri bildirim: Sen gene çal maya bilir — mesel | YERSİZ ŞEYLER

 12. Geri bildirim: Balık Dolunayı: Silkelenme Başlangıcı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 13. Geri bildirim: Çiçeği Koparma: İkizler’deki Mars ile Başak’taki Yeniayın Kare Yapması — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 14. Geri bildirim: Balık Dolunayı: Silkelenme Başlangıcı | YERSİZ ŞEYLER

 15. Geri bildirim: Çiçeği Koparma: İkizler’deki Mars ile Başak’taki Yeniayın Kare Yapması | YERSİZ ŞEYLER

 16. Geri bildirim: Thema Mundi: Keşifre Sır Adandı — Julius Firmicus Maternus | YERSİZ ŞEYLER

 17. Geri bildirim: Başakrep: ♍︎ ♎︎ ♏︎ → ♍︎♏︎ | YERSİZ ŞEYLER

 18. Geri bildirim: Başakrep: ♍︎ ♎︎ ♏︎ → ♍︎♏︎ | YERSİZ ŞEYLER

 19. Geri bildirim: Büyüköteki: Yayılan Kalabalık: ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎: ♃ ♄ ♄ ♃ | YERSİZ ŞEYLER

 20. Geri bildirim: Terzi seslenir: Koş bul ilk izleri yeni geçti asıl an Başakrep, yayılan kalabalık! | YERSİZ ŞEYLER

 21. Geri bildirim: Kayroanalitik Çağrı Keşifre: Koş bul ilk izleri, yeni geçti asıl an! ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ : ♂ ♀ ☿ ☽ ☉ | YERSİZ ŞEYLER

 22. Geri bildirim: Tarz seslenir: Koş bul ilk izleri yeni geçti asıl an Başaktör/Başaktris, varılan kara batık! | YERSİZ ŞEYLER

 23. Geri bildirim: Koç (hayvancık): Tosbağa, Kıstas, Şofar — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 24. Geri bildirim: Aslan (hayvancık) vs. Zan Davulcusu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 25. Geri bildirim: Boğa (hayvancık): Muhafaza, Çöküş, Topraklama | YERSİZ ŞEYLER

 26. Geri bildirim: İkizler (hayvancık): Kara Kuğu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 27. Geri bildirim: Mevsim Kaymalarının Astroanalizi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 28. Geri bildirim: Terazi Yeniayı: Yetişkin eğer gençlik hevesinden sıyrılmayı başarırsa postmodernizme kurban gidecektir | YERSİZ ŞEYLER

 29. Geri bildirim: Oğlak (hayvancık): Fellik Fellik — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 30. Geri bildirim: Balık Çağından Kova Çağına — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 31. Geri bildirim: Tahtıfeleğin Mevcedarla asırlık sittin esnasından evreler — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 32. Geri bildirim: Nesillerarası Ödipal tepkileşimde süregiden Neptün-Plüton sekstilinin oynadığı rol — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 33. Geri bildirim: Kova: Günışığını Gönder Gelsin — The 5th Dimension | YERSİZ ŞEYLER

 34. Geri bildirim: Pan-Zühre’den Süper Zuhal’e: Kova Çağında Karşıtların Birliği — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 35. Geri bildirim: Felekler Alkımı: Munzar Yıldızı (Uranüs), Mevcedar Yıldızı (Neptün) ve Tahtıfelek Yıldızı (Plüton) — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 36. Geri bildirim: Genetik ve Mimetik: Satürn ve Merkür — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 37. Geri bildirim: Ülkücü Promete’den Ölüp Ölüp Dirilen Hermes’e: Merkür Retrosu Hermetik Şaşkınlığın Şiddetlenmesidir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 38. Geri bildirim: Binyılcıların Direşken Semptomu: Ölen ölse de kalan sağla yamamak — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 39. Geri bildirim: Hippilerin İronisi: Kova Çağı gelince haber verin! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 40. Geri bildirim: İyi haber öyledir ki onu sağa sola çekiştirenler kendileri yere düşerler — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 41. Geri bildirim: Pandemi İnternet ve Binyılcıların Entegre Satürn Dönüşüne Denk Geldi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 42. Geri bildirim: Kova Çağına En İyi Hazırlık Balık Çağının Yasını Tutmaktır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 43. Geri bildirim: Satürn Dönüşlerinde Jüpiter Sayacı Durdur-Başlat Yapılır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 44. Geri bildirim: Binyılcı Satürn Geçişinde Jüpiter Adaları ve Jüpiter Köprüleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 45. Geri bildirim: Yengeç (hayvancık) — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 46. Geri bildirim: Binyılcı Satürn Dönüşünde Jüpiter Adaları ve Jüpiter Köprüleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 47. Geri bildirim: Binyılcılar Mart 2023’te Yengece Dönüşecek: İlgi Üçlüsü, Sıkıntı Üçlüsü, Ütopya Üçlüsü — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 48. Geri bildirim: Koç Dolunayı: Venüs Yara Bandı Olurken Can Kırıklarında Parlayan İncileri Bulup Ayıklamak | YERSİZ ŞEYLER

 49. Geri bildirim: İki Eksen: Bu Sefer Ödül Beklentisi ve Hep İksir Umudu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 50. Geri bildirim: Dört İplikli Örgü: Kahramanın Yolculuğunda Kadim Öğeler — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 51. Geri bildirim: Astrolojik Çağlar: Koç, Balık, Kova — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 52. Geri bildirim: Zodyak Yolculuğu | YERSİZ ŞEYLER

 53. Geri bildirim: Zodyak Yolculuğu | YERSİZ ŞEYLER

 54. Geri bildirim: Dünya’nın Gelini Ay’ın Kayınvalidesi Venüs ve Kayınpederi Mars — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 55. Geri bildirim: Zodyak Yolculuğu: 12 Burç 12 Adım — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 56. Geri bildirim: Dert Etme Hava Cıva Evreleri: Konuşuruz, Anlaşırız, Hallederiz — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 57. Geri bildirim: Cıvalı Zarf Allaha Emanet Evreleri: Korkma, Kanma, Kaçma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 58. Geri bildirim: DNA/Diana Bitişmesi Genetik-Mimetik Köprüsüdür — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 59. Geri bildirim: Başakrep: Ceres’ten Kız Kaçırma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 60. Geri bildirim: Zamanın Akış Yönü ve Ay Düğümleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 61. Geri bildirim: Ruhsal Devir Teslim ve Ay Düğümleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 62. Geri bildirim: Oniki Ev — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 63. Geri bildirim: Zodyakın | YERSİZ ŞEYLER

 64. Geri bildirim: Kova-Balık-Koç: Kalabalık, Koş! Kalabalık, Kaç! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 65. Geri bildirim: Habbe kubbenin huzmesini hazneye getirir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 66. Geri bildirim: Terazi (hayvancık) ve Sokrat — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 67. Geri bildirim: Jean Piaget ve Hava Burçları — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 68. Geri bildirim: Terabitya Köprüsü: Kişilik Sahibi Olmak Kova’ya Tekmeyi Vurmakla Eşdeğerdir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 69. Geri bildirim: Zodyak Bulutu | YERSİZ ŞEYLER

 70. Geri bildirim: Aslan Kovala(nı)r — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 71. Geri bildirim: The Aquarian Age is so full of crab! | YERSİZ ŞEYLER

 72. Geri bildirim: Rehberle Tanışma: Akrebin İğnesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 73. Geri bildirim: Akrep-Boğa Tutulmaları: Haseti İkrar Etmek Şükranizasyon Sürecinin İlk Adımıdır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 74. Geri bildirim: Cıva Gibisin Evreleri: Çarparsın, Parlarsın, Sıçrarsın — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 75. Geri bildirim: Mars İkizler’den Yengeç’e, Marx Üçüncü Tezden Dördüncü Teze — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 76. Geri bildirim: Jaklakanya Seyrüseferi 3: Bilgilenmek Değil Bilebilmek İçin — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 77. Geri bildirim: Yanık Yerin Otu Tez Biter Evreleri: Ağcaotu, Yerfesleğeni, Akbaşotu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 78. Geri bildirim: Beş Amelle Unlanmak 1: Pirinçdışı Çözümleme Yapmazsanız Çakıllığa Karşı Pirinç Yükselteyim Derken Evdeki Bulgurdan Olursunuz — Işık Barış Fidaner, Fatoş İrem | YERSİZ ŞEYLER

 79. Geri bildirim: Satürn Balık’a geçiyor: Hadi artık kapatıyoruz! Son bileşimselliğe varalım! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 80. Geri bildirim: Zuhal Mevcedar Döngüleri: Žižek ve Badiou — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 81. Geri bildirim: Balık Ömrü Boyunca Koç’tan Korkar Ama Sonunda Kova’ya Düşer — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 82. Geri bildirim: Munzar Müşteri Başlatır (Kırk Tilki), Zuhal Mevcedar Noktalar (Kürkçü Dükkanı) — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 83. Geri bildirim: Sema Arzda Tezahür Eder: Arap Baharı Henüz Noktalanmamış Olabilir Mi? — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 84. Geri bildirim: DNA/Diana: İlkbahar Ekinoksu: İlk, Bahar, Ekin, Ok, Su | YERSİZ ŞEYLER

 85. Geri bildirim: Plüton Kova’ya geçiyor: Id-Entity Poly-Tickle Co-Erectness ve Bön Vivantlığın Nefis Egzorsizi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 86. Geri bildirim: Mars Yengeç’e girecek: Amayurt, Hammer Home, Yuvaya Çakılan Tabela — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER