Monthly Archives: Temmuz 2014

kurtuluş

Halen belirtmek mi gerekiyor: baskının motoru olan teknoloji değildir, teknik değildir, makine değildir; bunlarını sayısını, ömürlerini, güçlerini, yaşamdaki yerlerini ve onlara duyulan ihtiyacı belirleyen efendilerin onlardaki mevcudiyetidir. Halen tekrarlamak mı gerekiyor: bilim ve teknoloji kurtuluşun büyük vasıtalarıdır, ve onları tahakküm vasıtaları yapan ancak baskıcı toplumdaki kullanımları ve kısıtlanışlarıdır.

Herbert Marcuse 1969 Kurtuluş Üzerine Bir Deneme

TR: IBF

Is it still necessary to state that not technology, not technique, not the machine are the engines of repression, but the presence, in them, of the masters who determine their number, their life span, their power, their place in life, and the need for them? Is it still necessary to repeat that science and technology are the great vehicles of liberation, and that it is only their use and restriction in the repressive society which makes them into vehicles of domination?

Herbert Marcuse 1969 An Essay on Liberation

Okumaya devam et

Yorum bırakın

Filed under çeviri, bilim, programlama

Silah ticareti ve İsrail’in Gazze saldırısı – Kolektif

18 Temmuz 2014, theguardian.com

gary kempston

İsrail, insanlık dışı ve yasadışı bir askeri saldırganlıkla, Filistin’in tutsak nüfusu üzerinde, özellikle de kuşatma altındaki Gazze Şeridi’nde, ordusunun tüm kuvvetlerini bir kez daha tasmasız bıraktı. İsrail’in böylesine yıkıcı saldırılar başlatıp cezasız kalabilmesinin altında yatan esas olarak uluslar arası muazzam ordusal ittifak ve buna paydaş dünya hükümetleriyle sürdürülen ticarettir. ABD İsrail’e 2008-19 süresince 30 milyar $ kıymetinde ordusal yardım sağlamayı planlarken İsrail’in dünyaya yaptığı yıllık ordusal ihraçlar milyarlarca dolara ulaşmıştır.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri

Hiçbir şey olmuyorken ne olmaktadır? – Slavoj Žižek

Slavoj Žižek
2012 tarihli “The Case For Sanctions Against Israel” derlemesinden, versobooks.com

WestBankBarrier443

2 Ağustos 2009’da Doğu Kudüs’teki Arap mahallesi Sheikh Jarrah’ın bir kısmını kuşatan İsrail polisi iki Filistinli aileyi (50’den fazla kişiyi) evlerinden çıkartarak boşalan evlere hemen Yahudi yerleşimcilerin girmesini sağladı. İsrail polisi ülkenin Yüksek Mahkeme’sine ait bir karara atıf yapmışsa da, evinden çıkartılan Arap aileler orada 50 yıldan uzun süredir yaşamaktaydılar. Dünya medyasının dikkatini çeken —ki bu oldukça istisnai bir durum— bu olay, kendisinden çok daha büyük ve çoğunlukla görmezden gelinen bir sürecin parçasıdır.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

WikiLeaks özgürlük yanılsaması karşısında nasıl gözlerimizi açtı – Slavoj Žižek

İki yıl önce Ekvador büyükelçiliğinde sürgün edilen Julian Assange batının liberté mitini paramparça etti

Slavoj Žižek
19 Haziran 2014, theguardian.com

WikiLeaks kurucusu Julian Assange batı Londra'da Ekvador büyükelçiliğinin dışında bulunan medyayla konuşuyor, Ağustos 2012. Fotoğraf: Olivia Harris/Reuters

WikiLeaks kurucusu Julian Assange batı Londra’da Ekvador büyükelçiliğinin dışında bulunan medyayla konuşuyor, Ağustos 2012. Fotoğraf: Olivia Harris/Reuters

Çağımızın önemli olaylarını işaretleyen yıldönümlerini hatırlarız: 11 Eylül (sadece 2001 İkiz Kuleler saldırısı değil, aynı zamanda Şili’de Allende’ye karşı 1973 askeri darbesi), Normandy çıkarması, vb. Belki bu listeye şu tarihi de eklemek lazım: 19 Haziran.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, programlama

Kapital politikayı nasıl ele geçirdi – Slavoj Žižek

WikiLeaks artık batılı demokrasilerin bizzat özgürlük kavramını yozlaştıran pazar kuvvetlerinin hükmünde olduğunu bize göstermiştir

Slavoj Žižek
13 Temmuz 2014, theguardian.com

A stock market graph going down

‘Hizmette Ticaret Antlaşması finansal hizmetlerin daha fazla regüle edilmesini yasaklamaktadır —2007-08 erimesinin sebebinin genelde regülasyon eksikliği olarak algılanmış olmasına rağmen.’ Fotoğraf: Andy Mueller/Reuters

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Uygulamalı Toplumsal Sanatlar – Artur Żmijewski

Artur Żmijewski
3 Kasım 2007, krytykapolityczna.pl

Çağdaş sanatın herhangi bir görünür toplumsal tesiri var mıdır? Bir sanatçının çalışmasının etkileri görülebilir ve doğrulanabilir midir? Sanatın —çeşitli popülistlere şamar oğlanı hizmeti görmesi haricinde— herhangi bir politik anlamlılığı var mıdır? Bir tartışmaya sanat ile angaje olmak mümkün müdür —ve bunu yapmaya değer mi? En önemlisi, neden bu tür sorular sanatın bizzat özüne yönelen darbelermiş gibi görülürler?

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, programlama

Başkan Reif Aaron Swartz üzerine MIT topluluğuna yazdı – Rafael Reif

Rafael Reif
13 Ocak 2013, newsoffice.mit.edu

Bugün (13 Ocak 2013) saat 16:15’te, MIT Başkanı L. Rafael Reif aşağıdaki mesajı MIT topluluğuna e-posta olarak gönderdi.

MIT topluluğu üyelerine:

Dün şok edici ve korkunç haberi aldık: Cuma günü New York’ta, Aaron Swartz, MIT topluluğundaki birçok kişinin iyi bildiği ve hayranlık duyduğu bu çok özel genç adam, kendi yaşamına kıydı. Bu trajedi ile, ailesi ve arkadaşları ifade edilemez bir kaybın acısını yaşamakta, ve biz de en derin taziyelerimizi sunmaktayız. Aaron’u bilmeyenlerimiz için bile, kısa yaşamının izleri onun harikulade yaratıcılığı ve idealizmi ile parlamaktadır.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

DIY laboratuvarları üniversite-temelli araştırmaya çevik bir alternatif sunuyor – Amber Griffiths

Araştırmacının yazdığına göre, bürokrasiden azade olan bağımsız bilim laboratuvarları üniversitelerle karşılaştırılamayacak bir esneklik sunuyor

Amber Griffiths
16 Haziran 2014, theguardian.com

chemistry lab

DIY laboratuvarları araştırma konseylerinin fonlanamaz saydığı araştırmaların yürütülebileceği bir özgürlük sunuyor. Fotoğraf: Frederic Cirou/Frederic Cirou/PhotoAlto/Corbi

Kurumsal bürokrasiyi sırtına yüklenmiş, uzatmalı fonlama ve yayınlama sistemlerinin engelleri altında çabalayan üniversite araştırma kamyonu, yön değiştirmekte yavaş kalıyor. Hızlı küresel değişimler çağında acaba ilerletici araştırma için en iyi yerler gerçekten de üniversiteler midir?

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, bilim, programlama

Oyunlaştırmayı Yeniden Düşünmeleri

Mathias Fuchs, Sonia Fizek, Paolo Ruffino ve Niklas Schrape tarafından derlenen “Rethinking Gamification” kitabı ücretsiz olarak yayınlandı.

PDF

web

Özet

Oyunlaştırma gündelik yaşamda büyük bir değişimi işaretlemektedir. Ekonomik, politik ve toplumsal bağlamlarda dijital oyunlardan esinlenen ödül, kural yapısı ve arayüz gibi oyun-öğelerinin yayılımını tarif etmektedir. Bu terim kimi zaman puanların, madalyaların ve skor tahtalarının gerçekleştirimine indirgenmekte. Bazen ise toplumun daha insani ve oyunbaz amaçlara yönelik derinden dönüştürülmesi için evrensel bir çare gibi imgelenmekte. Şirketler tarafından markalara ait topluluk ve çalışanların yönetiminde kullanılıyor olsa da, oyunlaştırma bir marketleme buzzword’ünden* ibaret değildir. Devletler bunu nüfuslara daha etkin hükmedebilmek için yeni bir araç olarak kullanmaya başlamakta. Her birimizi daha fit**, daha mutlu, daha sağlıklı yaparak gerçekliğin yanlış yanlarını tamir etmeyi vaat etmekte. Hakikaten toplumun tamamı kitlesel bir oyuna dönüştürülmeye hazır gibi görünmekte.

Bu kitaptaki katkılar oyunlaştırma hype’ının*** içten bir değerlendirmesini sunmakta. Bu görüngünün tarihsel köklerinin izini sürerek yenilik getiren pratikleri ve yöntemleri keşfe çıkmakta. Toplumsal sonuçlarını eleştirel olarak tartışmakta, hatta direniş için sanatsal taktikler sunmakta. Oyunlaştırmayı yeniden düşünme zamanı!

*: buzzword: salt telaffuzu ile alkış ve tebrik ürettiği varsayılan sözcük.

**: fit: zayıf [insan bedeni için].

***: hype: çağdaş moda.

TR(Işık Barış Fidaner)

Yorum bırakın

Filed under çeviri, oyun