Tag Archives: Işık Barış Fidaner

Ayna Evresi ve Sosyal Medya: Yetkilenme ile Bedenlenme — Işık Barış Fidaner

Bu metinde Žižekçi çift dikiş kuramımı [1] Lacan’ın ayna evresine yönelik yeni bir yaklaşımla destekliyorum, ve kısaca sosyal medyadan söz ediyorum. Lacancı Psikanalize Giriş Sözlüğü‘nde Dylan Evans ayna evresi hakkında şunları yazar:

Ayna evresi, Ego’nun, yanlış anlamanın (méconnaissance) ürünü olduğunu, öznenin kendisinden yabancılaştığı bir alan olduğunu gösterir. Öznenin imgesel düzene girişini temsil eder. Gerçi ayna evresinin önemli bir simgesel boyutu da vardır. Simgesel düzen, küçük çocuğu taşıyan ya da destekleyen yetişkin figüründe mevcuttur. Özne, sevinçle kendi imgesini üstlenmesinin hemen ardından, büyük Öteki’yi temsil eden yetişkine doğru başını çevirir, ve adeta onun bu imgeyi onaylamasını ister (Lacan, 1962–3: 28 Kasım 1962 semineri).

Demek ki ayna evresinin iki yanı vardır: Küçük çocuğun aynaya yansıyan beden imgesi ayna evresinin imgesel yanıdır, yetişkinin onayını alması ise simgesel yanıdır. Ben bu iki yana bedenlenme ile yetkilenme diyorum. Olağan durumda, yani imgenin sevinçle üstlenilmesinde, yetkilenme ve bedenlenme eş zamanlıdır; bu bir beden fetişi oluşturarak küçük çocuğu yanlış tanıma içinde yabancılaştırır [2]. Bu, objet a‘nın imgesel şeklidir.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

İspat erildir, delil dişildir — Işık Barış Fidaner

İspat ve delil genelde şöyle ayırt edilir: İspat kesin olarak hakikati kararlaştırır, delil ise hakikatin zayıf ya da güçlü ama kesin olmayan bir işaretidir.

İspat ve delil arasında daha net bir ayrım yapmak için, istatistiksel hipotez testindeki şu kavramları düşünün: Boş hipotez bir olay hakkında “normal” ya da “doğal” beklentileri temsil eder (mesela olayın bilinen bir olasılık dağılımına göre rastgele gerçekleştiğini söyler). Alternatif hipotez, boş hipotezin geçersiz olduğu halde ne olabileceğini temsil eder. Boş hipotezin bilindiğini, alternatif hipotezin ise bilinmediğini belirtmek önemlidir. Birinci tip hata, geçerli bir boş hipotezi kabul etmeyi becerememektir, ikinci tip hata ise geçersiz bir boş hipotezi reddetmeyi becerememektir.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Fetişlerin bozulması tanrılar ve canavarlar üretir — Işık Barış Fidaner

Fetişlerle yabancılaşmak insanın doğal halidir, ayna evresi ile başlar [1]. Fetiş, yetki-beden kompleksidir, bedene yetki giydirerek elde edilir [2]. Fetiş bozulduğunda, yadsıma ya fetişin yetkilenmesinde ya da fetişin bedenlenmesinde gerçekleşir. Fetişin yetkilenmesinin bozulması, yetkisiz bedenler üretir, bir başka deyişle, canavarlar üretir. Fetişin bedenlenmesinin bozulması, bedensiz yetkiler üretir, bir başka deyişle, tanrılar üretir. Tanrılar ve canavarlar, fetişlerin bozulması üzerine beliren gölgelerdir. Aynı görüngünün iki yüzüdür: Canavarları tanrılar göndermiştir, tanrıları da canavarlar göndermiştir. Tanrı ya da canavarda tezahür eden yadsıma, esas olarak yetkilenmenin bedenlenmeden ayrılması gerçeği ile ilgilidir [3]. Yetkilenme ile bedenlenme arasındaki ayrıklık tamamlandığında, canavarlar mahlukat (critter, Haraway) olur, tanrılar ise bileşimsellik olur [4].

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Coronavirus — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

The novelty of the coronavirus

Coronavirus and Brecht

The Revolutionaries Who Show Heroism Against The Virus

The Coronavirus Crisis

Symbolic Valuation and Real Valuation

A Response to Berardi’s Three Meditations

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Symbolic Mourning and Real Mourning — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Two inexistences and a separation: God-Nature to will-system

Modern Mourning of God and Nature

Žižek’s Attitude towards God and Nature

Every desire is a melancholic desire

Authentic Fidelity is the Drive to Mourn

Symbolic Mourning and Real Mourning, Paranoia and Cynicism

Saudade is Melancholic Desire

Being Relieved of False Melancholy: Ghost in the Shell

I’m a Cyborg But That’s OK: I’m Crazy But I’m Conservative

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Energy and Entropy — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Desire and Malfunction

Spatial and Combinatorial

Decryption and Decipherment

Effort is engaged labor-power

Symbolic Engagement and Real Engagement

Working-Class Pride and Authorization

Refusing and Defusing The Moral Bomb

Four Degrees of Acceptance and Rejection

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Authorization and Embodiment — compilation

Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Exigency and Enjoyment

Redefining God and Nature for a post-Žižekian universe

Classical Physics of God and Nature

Symbolic Castration is the Infinity of Lack

What Makes a Symbolic Order?

Separation of Authorization from Embodiment

Authorization and Embodiment in Fetish and Symptom

The Separation of Authorization (Symbolic Suture) from Embodiment (Real Suture)

Symbolic Authorization of Fetishes and Real Authorization of Symptoms

Hysterics are the true hackers

Mirror Stage and Social Media: Authorization and Embodiment

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Aurora Borealis — compilation

auroraFinal version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links.

Işık Barış Fidaner

Contents

Four Discourses in the Teaness of a Tea

From Milk to cream: Registering a difference of quality

Big Other and small other in The Distinguished Citizen

All Work And No Play Makes Dull Mutants

Exigency & Enjoyment for Law & Crime in La Casa De Papel

Freedom and class identification

Sexual difference and recursion

Sexuality of logical implication

Interview with the Curator of Žižekian Analysis

(Turkish)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Aurora Borealis — derleme

auroraSon versiyon: 21 Nisan 2020

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Aurora Borealis) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Bir Çayın Çaylığında Dört Söylem

Sütten kremaya: Bir nitelik farkının kaydedilmesi

Saygın Vatandaş’ta büyük Öteki ile küçük öteki

Hep Çalışıp Hiç Oynamamak Mutantları Sıkıcı Yapar

La Casa De Papel’de Kanun & Suç için Lüzum & Keyfiyet

Özgürlük ve sınıf özdeşimi

Žižekçi Analiz Küratörü ile röportaj

(İngilizcesi)

1 Comment

Filed under kitap, şey

Washing hands as a dialectical process

The coronavirus haunts you as a probability. It infects you as an abstraction, so you have to sublate it.

The dialectical process is like washing your hands. You soap your hands for several seconds to get the virus. Then you rinse your hands to get rid of the virus.

After losing the ordinary life that used to be before the coronavirus outbreak, you suffer a melancholy. This melancholy is like the soaping of your hands. It takes some time. You will ponder over your life for a while.

But you know it’s gone now.

So you will mourn and sublate the deep contemplation over your previous life. This is like rinsing your hands in the river of time. This is needed for your desire to be “free and uninhibited again” [1].

[1] “Authentic Fidelity is the Drive to Mourn”

Leave a comment

Filed under şey