Tag Archives: Işık Barış Fidaner

Sanal Ağa — özel sayı

AdsızSon versiyon: 18 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Sanal Ağa) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

(öncesi: Yuva vs. Semptom)

İçindekiler

— Dünya Kurtarıcılığı Taslayan Sanal Ağalara İtibar Etmeyelim

— Grup Adına İnsan Bloklamak Sanal Ağa Davranışıdır

— Bir hesap bloklanıyor

— Sanal Ağa Özentilerine Karşı: Kural, Kurul, Kurum, Kuram

— Ağlaşma ve Ağalaşma

Makbul, Makul, Sanal

Hayal simgenin dolgusudur

Diğer derlemeler

霸 : tiran

1 Comment

Filed under kitap

Hayal simgenin dolgusudur — Işık Barış Fidaner

Eğer günümüzde dijital dünyanın (veya dünyasızlığın) anlam üretiminin merkezine oturması sonucunda kapitalizm sahiden neofeodal ilişkilerle katmerlendiyse, bu yeni tarzın hayatımızda tuttuğu yeri tespit etmek pek de zor olmasa gerek. Geçen yüzyılın sonlarında neoliberalizm eliyle bütün kamusal bağların adım adım yozlaştırılıp para gibi bozdurularak özelleştirilmiş değerlere çevrilmesini ve belli ellerde toplanmasını (tam da bu sürecin merkezinde yer alan medya aracılığıyla) seyre daldığımız bir dünyada “kaliteyi uzaklarda aramayalım.” [1]

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Makbul, Makul, Sanal — Işık Barış Fidaner

Makul ve makbul kelimeleri birbirine benzer gibi gözükse de aslında birbirinden çok farklıdır: Makul “akla uygun” demektir, makbul ise “kabul gören” demektir.

Continue reading

2 Comments

Filed under şey

Bilemeyebilgi, Bilmeyememe, Belirti, Bilirti — Işık Barış Fidaner

Bir şeyleri bilebilmek, bir şeyleri bilememeye bağlıdır. Bilmenin sınırlarını çizerek onu tamamlandıran şey, bilememektir. Bilginin kendisi ne kadar isabetli olursa olsun, o bilgi ile bilinen şeyin tam olarak ne olduğu bilinemez, ancak yaklaşık olarak tanımlanabilir. Bu yüzden bilgi alanları pratikte ilgi alanları şeklinde örgütlenir.

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Ağlaşma ve Ağalaşma — Işık Barış Fidaner

Ağ kavramı ağın içi/dışı ayrımına dayanır. Bir üye ağın ne kadar içindeyse o kadar ayrıcalıklı ama tabidir (simgesel iğdiş yoluyla yer edinir) ağın ne kadar dışındaysa o kadar serbest ama yoksundur (simgelenmeye direndikçe yersiz kalır). Ağın içinde olmanın temel avantajı ağın dışındakileri (unutarak veya inkar ederek) boşverebilme lüksüdür. Ağın içi ve dışı psikanalizdeki bilinç ve bilinçdışına benzer. Ağda iç/dış sınırını çizen mekanizma (bilinçdışındaki bastırma ve inkar yerine) sosyal medyadaki bloklama yetkisidir.

Continue reading

3 Comments

Filed under şey

Sanal Ağa Özentilerine Karşı: Kural, Kurul, Kurum, Kuram — Işık Barış Fidaner

Türkiye’de en küçük çocuktan en tepedekine kadar az çok ego inşa eden herkeste birazcık da olsa sanal ağa özentiliği olduğunu kabul etmeliyiz. Bu öyle özel şartlar gerektiren istisnai bir durum değildir, en alelade hadisedir, kültürel bir gerçektir [1]. Bu özentilerden bir tanesinin sarf ettiği şu söz belki de bütün sanal ağa özentilerinin ölümsüz mottosudur: “Ben böyle uygun gördüm.” [2] Continue reading

4 Comments

Filed under şey

Echocide — compilation

AdsızFinal version: 6 September 2021

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Echocide).

Işık Barış Fidaner

Contents

Ego is Echocide before Ecocide

Hysteric as Refractor or Refractress, Analyst as Diffractor or Diffractress

Hegelian Force: Being-for-self represents the subject for being-for-another

The self-repulsion ($) of the selfsame (S1) and the self-attraction (S2) of the unlike (a)

Double time theory and the surface-supposed-to-know

Incomplete Universe: Energy & Entropy, All & Not-All

The microstate does not exist

Other compilations

响: echo, news

Leave a comment

Filed under kitap

Bata — derleme

AdsızSon versiyon: 6 Eylül 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Bata) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Doğa ve Bata

Aşk ile Meşk

Başka(sı)nın hayali ve Fallokristal

“Hudut namustur” sloganının asıl anlamı

Bir hesap bloklanıyor

Grup Adına İnsan Bloklamak Sanal Ağa Davranışıdır

Dünya Kurtarıcılığı Taslayan Sanal Ağalara İtibar Etmeyelim

Diğer derlemeler

落 : batım, düşüş

Leave a comment

Filed under kitap

Aşk ile Meşk — Işık Barış Fidaner

Aşk kavramındaki yoksunluğun aşk meşk sözünde silindiğini düşününce aşkın uzun zaman kovaladığı ve sonunda kavuştuğu eşinin meşk olduğu, böylece aşkla meşkin birlikte günlerini gün ettikleri düşünülebilir. Oysa bu hayal aşkla meşk arasındaki şiirsel kafiyenin yankısından ibarettir. Meşk aşkın eksiğini kapatmaz, onu tamamlamaz, onu mutlu sona ulaştırmaz, onu bitirmez veya başlatmaz. Bu kelimeler arasında bağlantı yoktur, kökleri de farklıdır, anlamları da farklıdır. Aşk meşk deyince sadece parmak şıklatır gibi aşk sesi yankılanmış olur. Aşk meşk, farklılaşan bir tekrarlamadır.

Continue reading

1 Comment

Filed under şey

Bir hesap bloklanıyor — Işık Barış Fidaner

AdsızBu yazıda Freud’un “Bir çocuk dövülüyor” formüllerini rehber alarak Sanal Ağalığın yaslandığı mazoşist düşlemi açığa çıkaracağız [1].

Sanal ağalığın mütemmim cüzü (tamamlayıcı bileşeni) grup adına insan bloklama davranışıdır [2]. Sanal ağalık kazanılmamış ve hak edilmemiş bir yetki olduğu için bu bloklama davranışının bir miktar haksızlık içerdiği kesindir. Ama haksızlığı tasvip etmeyip kaş çatmaktansa (ahlakçı üstbeni öne sürmektense) bu davranışla üretilen zevki anlamak daha önemlidir, özellikle de bloklayan sanal ağanın sadist zevkinden çok onun bu davranışına tanıklık eden diğer grup üyelerinde üretilen mazoşist zevki anlamak önemlidir. Böyle bir analiz, iptal kültürü, linç, günah keçisi gibi meselelerde de yol gösterici olacaktır [3].

Continue reading

7 Comments

Filed under şey