Monthly Archives: February 1987

“Çağdaş Zamanlar”: Çağdaş Şarlo — Bilim ve Sanat

Charles Chaplin dendiğinde aklınıza yalnızca savruklamalı kısa güldürü filmleri geliyorsa eğer, sinema dilinin bu büyük ustasıyla henüz tanışmış sayılmazsınız. Çünkü sinema tarihinde Chaplin’in uzun filmleri, kısa filmlerinden çok daha fazla yer tutuyor. Bunların arasında da Çağdaş Zamanlar (Modern Times) (*) özel bir önem taşıyor.

Continue reading

3 Comments

Filed under bilim, makale