Monthly Archives: Ocak 2021

Ev Semptomdur — Işık Barış Fidaner

Tuncay Birkan’ın “evin reddi” kavramına yanıt olarak Zeynep Nur Ayanoğlu “evin reddinin reddi” kavramını öne sürdü.[1] Evin reddi kavramına göre sol siyaset “ev”in temsil ettiği yerelciliğe (ve yerelliğe) karşı çıkmalı ve “sokak”ın temsil ettiği evrenselliği savunmalıdır. Evin reddinin reddi kavramına göre ise yerelliğin tamamen dışlanması sol siyasetin evrenselci konumunu zayıflatır ve ona zarar verir.

Yazının geri kalanını Birikim Güncel’de okuyabilirsiniz.

Bkz “Hiçkoku” Sandro Penna

Başka bir deniz bulamazsın
Baş kabirden iz bulam azsın

13 Yorum

Filed under şey

Dürtüsel Erozyon (Yineleme) ile Arzusal Erozyon (Yenileme) — Işık Barış Fidaner

Para ‘ölü başkan’ parçasıdır, yani feda edilmiş Erbaba’dan koparılmış lokmalardır [1]. Parası olan kişi ‘müşteri’ konumuna geçer ve meta fetişinin evrensel gücüne dayanarak sizin üzerinizde hak iddia eder. Eğer arzulanır bir ‘ürün’ elinizde hazırda varsa onu verip müşteriyi başınızdan savabilirsiniz. Yok eğer eliniz boşsa, o zaman müşterinin size doğru savurduğu ‘ölü başkan’ parçalarını karşılayabilmek için kendi kendinizden parçalar koparıp ona vermeniz gerekir. ‘Emek-gücünün satılması’ denen bu işlem sonucunda müşteri artık ‘işveren’ olur, siz de onun işçisi olursunuz.

Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under şey

Sahi Sahiliğin Anlamsız İmletimi — Işık Barış Fidaner

Sahi sahilik (true truth) (Fidaner ve Ayanoğlu, 2020), sahiliğin gerçeklik uğrunda feda edilen parçasıdır (Fidaner, 2020, 23 Ekim). Peki, sahi sahiliğin içeriği nedir? Lacan’ın 9’uncu seminerde dediğine göre, “Sahi sahilik (vraie vérité) teriminin bir anlamı vardır, hatta psikanalizin bütün itibarı bu anlam üzerine bina edilmiştir. Psikanaliz kendisini dünyaya ilk olarak sahi sahiliği getiren olarak sunmuştur.” (Lacan ve Gallagher, 2010) Okumaya devam et

14 Yorum

Filed under şey

Combinatorial Unworld — compilation

resim_2021-05-28_202409Final version: 11 January 2021

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Combinatorial Unworld).

Işık Barış Fidaner

Contents

Will is the Power to Endure the Reality of the Symptom

‘Crisis of Masculinity’ is a Manifestation of the General Crisis of Authorization

Narration of Fantasmatic Reality and Staging of Symptomatic Truth

Masculine and Feminine Marxism

Greta Thunberg and the disavowal of the ominous signs

The neural differentiation of the rim of the drive

Trous ← Torus → Tours

Other compilations

合 : combine

Yorum bırakın

Filed under kitap