Category Archives: şey

Shakespeare’in satırlarındaki kelimelerin entropi ağacı

Shakespeare’in mısra ve satırlarından oluşan bir metin dosyası REBUS 2.0 ile analiz edildi. En az 1000 satırda bulunan toplam 48 kelimenin entropi ağacı aşağıdaki gibi çıktı.

Ağaçta çıkan her gruplanışın kendine göre bir anlamı vardır, mesela şu ikililerin neden oluştuğunu hemen görebiliriz:

I-my, thee-thy, you-your, he-him, we-our

ea_shakespeare_chosen_1000-inf

 

Leave a comment

Filed under şey

Polonya’daki kelebeklerin entropi ağacı

Veri kaynağı.

0.1’er aralıklı enlem-boylam koordinatlarına göre türlerin bulunduğu lokasyonlar belirlendi. Lokasyon bulunuş rakamlarının (occurrence) 0.2’inci üssü alındı. (Toplam lokasyon bulunuşları en az 20 eden 121 kelebek türü hesaba katıldı.)

ea_butterflies_chosen_20-inf

https://fidaner.wordpress.com/science/rebus2/

Leave a comment

Filed under şey

Avustralya koleksiyonundaki böceklerin entropi ağacı

Veri kaynağı.

1) 7’şer aralıklı enlem-boylam koordinatlarına göre türlerin bulunduğu lokasyonlar belirlendi. Lokasyon bulunuş rakamlarının (occurrence) 0.1’inci üssü alındı. (Toplam lokasyon bulunuşları en az 20 eden 74 böcek türü hesaba katıldı.)

ea_insects_chosen_20-inf

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

İzmir Dayanışma Akademisi Açılış Dersi

dk-d5bxx0aaw-w

Ayrıca bkz.

İstanbul Dayanışma Akademisi’nin Bilim Yürüyüşü’ne Destek Mesajı

Kampüssüzler ve Dayanışma Akademileri

Dayanışma Akademileri

https://www.dayanismaakademileri.org/

https://barisicinakademisyenler.net/

Leave a comment

Filed under şey

Güney kutbu okyanuslarındaki kuşların entropi ağacı

(Balina, yunus ve foklar da dahil edilmiş) Veri kaynağı.

1) 7’şer aralıklı enlem-boylam koordinatlarına göre türlerin bulunduğu lokasyonlar belirlendi. Lokasyonlarda tür bireylerine kaç defa (occurrence) rastlandığı rakamı (0.1’inci üssü alınarak) hesaba katıldı.

Recurrence base = 1 alındı. (Negatif entopileri önlemek için recurrence base = 2 yapıldığında dendrogramın fena halde yamulduğu gözlendi. Dendrogram negatif entropilerle birlikte çizdirildi.)

ea_seabirds_chosen_1-inf

Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Dış gezegenlerden gelen merkezî dalgaboylarının entropi ağacı

Aylar önce 46 dış gezegenin neşir (emission) spektroskopileriyle bir entropi ağacı çıkarmıştım.

Şimdi 88 dış gezegenin geçiş (transmission/transit) spektroskopileriyle (Veri kaynağı) yeni bir entropi ağacı çıkardım.

Rakamları yuvarlayarak: 

ea_exoplanets_chosen_1-inf

En az beş dış gezegende görülen tam rakamlar:

ea_exoplanets-t_chosen_5-inf

47 dış gezegenle neşir spektroskopi entropi ağacını da tekrar çizdirdim.

Rakamları yuvarlayarak:

ea_exoplanets-e_chosen_1-inf

En az iki dış gezegende görülen tam rakamlar:

ea_exoplanets-e_chosen_2-inf

https://fidaner.wordpress.com/science/rebus2/

Leave a comment

Filed under şey

Dayanışma Akademileri

Biz Kimiz

Bizler Türkiye’deki neoliberal otoriterleşme sürecinin üniversitelere yansımasından payını alan, bu süreçte baskıya, savaşa, şiddete, adaletsizliğe barış umudundan beslenerek karşı çıktığımız, barış sözümüzde ısrar ettiğimiz için üniversitelerdeki işinden edilen akademisyenleriz.

Derdimiz Ne

Derdimiz, akademik bilgi üretiminin siyasal ve toplumsal alanlarda barışı, şiddetsizliği, adaleti öncelikli kılarak gerçekleştirilmesi.

Derdimiz, bu tür bilgi üretim süreçlerini dışarısına itildiğimiz üniversite yapıları dışında da devam ettirmek.

Derdimiz, barışı öncelikli kılan bilgi üretim ve dolaşım süreçleri boyunca, otoriter yapılar karşısında cesaret gerektiren, kaçınılmaz olarak cüret eden bilgiyle ilişkimize mevcut üniversite yapıları dışında da devam etmek. Bunu yaparken, bilgiyi kurumsal alandan dışlanan eşitlik, özgürlük, dayanışma ilkelerine referansla üretmek ve paylaşmak.

Neden Dayanışma Akademileri?

Barış sözünden vazgeçmedikleri için mevcut üniversite yapılarının dışına çıkmaya zorlanan akademisyenler olarak akademik bilgi süreçleriyle bağlantımızı alternatif yerel akademik örgütlenmelerle devam ettiriyoruz.

Eskişehir’de dayanışma dersleriyle ve İstanbul’da Kampüssüzlerle ilk adımları atılan İlk Dayanışma Akademisi örneğini Eylül 2016’da kurulan Kocaeli Dayanışma Akademisi oluşturdu. Dayanışma Akademileri, bugün itibarıyla, Ankara, Antalya, Dersim Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin’de etkinliklerine devam ediyor.

Ekim 2017 boyunca yapılacak açılış törenlerinde, bilgiyle şiddetsizlik üzerinden ilişkilenmek, akademik bilgi üretme ve paylaşma süreçlerinde barıştan vazgeçmemek, akademi – toplum ilişkisinde barışın sözünü esas kılmak üzere, tüm demokratik oluşumları ve aktörleri Dayanışma Akademilerinde bilme ve paylaşma çabamızı desteklemeye çağırıyoruz.

Dünyaya eşitlik, özgürlük, adalet için dokunarak,
Bilmeye cüret etmek,
Bilgiden vazgeçmemek,
Bilgiyi dönüştürücü kılmak için

DAYANIŞIYORUZ!
DAYANIŞMA AKADEMİLERİ 2017-2018 AKADEMİK YILI AÇILIŞ HAFTASI
3 – 10 EKİM 2017

Ankara Dayanışma Akademisi

İzmir Dayanışma Akademisi

Ankara Sokak Akademisi

Kampüssüzler

Antalya Dayanışma Akademisi

Kocaeli Dayanışma Akademisi

Dersim Dayanışma Akademisi

Mardin Dayanışma Akademisi

Eskişehir Okulu

Mersin Dayanışma Akademisi

İstanbul Dayanışma Akademisi

Urfa Dayanışma Akademisi

dlm1-00w4aevmal

1 Comment

Filed under şey

Even Better Dendrograms for Mycorrhizal Fungi

Here are better versions of the dendrograms that show (1) plant interactions and (2) fungus interactions via Mycorrhizal networks.

Refer to “A little study on Mycorrhizal fungi” for details.

Learn about the software: REBUS 2.0 that implements Generalized Entropy Agglomeration.

1) Plant interactions (species of plants that interact via at least 5 genera of fungi)

ea_myco-p_chosen_5-inf

2) Fungus interactions (genera of fungi that interact via at least 3 species of plants)

ea_myco-f_chosen_3-inf

Leave a comment

Filed under şey

Dünya tarım üretimi entropi ağacı

FAOSTAT crops production verileri kullanıldı.

1) Üretildikleri ülkelerin ortaklaşmasına göre tarım ürünlerinin entropi ağacı şöyle:

ea_faostat_crops_chosen_1-inf
Continue reading

Leave a comment

Filed under şey

Hollywood hep aynı masalı anlatıyor: Kahramanın Sonsuz Yolculuğu — Önder Özdemir

Bugün Hollywood sineması bir yandan endüstrileşirken diğer yandan yüzyıllar boyunca sonuç veren, izleyici garantili bir formülü, Campbell’in açığa çıkardığı masalların sırrını filmlerinde kullandı

Kaynak: Sendika.Org

Leave a comment

Filed under şey