Monthly Archives: March 2015

What’s in a Name — Mladen Dolar

İngilizce e-kitap yayınlandı:

mladen_dolar_whats_in_a_name_cover_02-55af5

Diğer kitaplar: aksioma.org/books

Leave a comment

Filed under kitap

Görcül Olanın Gerçekliği — Slavoj Žižek

(SRTTXT)

TR: Işık Barış Fidaner

~~~

Errata:

— “Yani sırf insafsız spekülasyon yapmak yerine” >> “Yani o insafsız spekülasyonu yapmamak yerine”

— “bu ‘bilinmeyen bilinmeyenlerin’ farkında olmamalarıdır.” >> “bu ‘bilinmeyen bilinenlerin’ farkında olmamalarıdır.”

Continue reading

5 Comments

Filed under çeviri

Dresden — Ulrike M. Meinhof

Günümüzden yirmi yıl önce, 13 ve 14 Şubat 1945’te, Karnaval Salısı’nı Kül Çarşambası’na bağlayan gece Müttefik bombardıman uçaklarının İkinci Dünya Savaşı’nda bir Alman şehrine yönelik en büyük hava saldırısı gerçekleşti: Dresden bombardımanı. Şehir, 14 saat içinde üç kez bombalandı. İlk sorti 22:13’ten 22:21’e kadar sürdü. İngiliz bombardıman uçakları şehrin semalarını terk ettiklerinde, arkalarında 80 kilometre ötede bile gökyüzünü yakıp tutuşturan bir alev denizi bıraktılar. İkinci sorti 1:30 ile 1:50 arasında meydana geldi. Uzaklaşan İngiliz bombardıman uçakları, ateşi 300 kilometre öteden görebiliyorlardı. Üçüncü sortiyi Amerikan bombardıman uçağı filosu ertesi sabah 12:12 ile 12:23 arasında yaptı.

Continue reading

Leave a comment

Filed under çeviri

Kalbin yasası ve kendini-beğenme deliliği — G. W. F. Hegel

G. W. F. Hegel — 1807 — Ruhun Görüngübilimi

367. Gereklilik, öz-bilinçte hakikaten ne ise, öz-bilincin bu yeni biçimine göre de odur; burada kendi benliğini gereklilik ilkesi olarak bilir. Yasanın evrenselini dolaysızca kendi içinde taşıdığını bilir, ve bilincin benliğe-göre-oluşunda bu yasa dolaysızca mevcut bulunduğundan, buna kalbin yasası denir. Bu biçim bireysellik olarak kendisini, önceki biçim gibi öz olarak alır; ama yeni biçim daha zengindir çünkü benliğe-göre-oluş ona göre gereklilik veya evrensellik karakteri taşır.

368. Yasa, bu yüzden, dolaysızca öz-bilincin kendi yasası olarak, veya kalp olarak (gerçi içinde yasayı taşır), öz-bilincin gerçekleştirmeye başladığı Akıbettir. Gerçekleşiminin bu Mefhuma tekabül edip etmediği, ve yasasının öz doğası olduğunu bu gerçekleşimde bulup bulmayacağı, görülecektir.

Continue reading

3 Comments

Filed under çeviri

Çevirmenin Görevi — Walter Benjamin

Yazko Çeviri 14, Eylül-Ekim 1983
Çeviri Kuramı ve Çeviribilim, Hazırlayanlar: Yurdanur Salman, Ahmet Cemal, Özcan Özbilge
Almancadan çeviren: Ahmet CEMAL

Continue reading

2 Comments

Filed under çeviri

Ben Üzerine Bazı Düşünümler — Jacques Lacan

Jacques Lacan — 1953 — Uluslararası Psikanaliz Dergisi

Freud’un Ben [ego] üzerine görüşlerinin gelişimi onu görünüşte çelişkili iki formülasyona götürmüştür. Ben, narsisizm kuramındaki nesnenin karşısında taraf tutar: libidinal ekonomi kavramı. Libidinal yükün kişinin kendi bedenine bağışlanması hipokondriyasis acısına yol açarken, nesnenin yitimi intiharla bile sonuçlanabilecek depresif bir gerilime yol açar.

Öte yandan Ben, algı-bilinç sisteminin işleyişinin topografik kuramındaki nesnenin tarafını tutarak O’na [id] direnir, yani salt haz-ilkesince yönetilen dürtüler bileşimine direnir.

Burada bir çelişki varsa da, gerçeklik-ilkesinin naif kavrayışının dışına çıkıp şu olguya dikkat ettiğimizde çelişki yok olur — ki bu noktada Freud net olsa da beyanları bazen net değildi: düşünceyi öncelese de, gerçeklik, öznenin onla uğraşma yordamlarına göre farklı biçimler alır.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri

Gözümüzü Açalım İhtilâl Var — Hikmet Kıvılcımlı

4 Mart 1967

İnsanın kendi yapıp kendi taptığı aygıt, günümüzün en korkunç ihtilâlcisi oldu. 20 yıldır “komünistlerin” bir yerde ihtilâl çıkardıkları görülmedi. Bütün dünyayı ihtilâle veren (atom-sesaşırı) uçak gibi teknik yeniliklerdir. Bunlardan deccal gibi ortalığa çıkanı, Anglosaksonların “Data Processing” (veri yordamı), frenklerin “Ordinatuer: BUYURUCU” yahut “İnformatique: DUYURUCU” dedikleri elektronik hesap ve akıl makineleridir. Buyurucu, dek bilgin yapıyor. Çocukların imam-hatip yetiştiren sınavından, en yüksek keşif ve icatlara varıncaya dek, her işimiz için özel buyurucular yapılıyor.

Continue reading

1 Comment

Filed under makale

Jacques-Alain Miller’e yanıt — Alain Badiou

1 Mart 2013, versobooks.com

Sevgili Jacques-Alain,

Peter Hallward’a yazdığın mektubu ve ‘bir döneğin itirafı’ yazını bana gönderdiğin için teşekkür ederim.

‘Dönek’ hakaret değil, tarif. 1969 ve 1972 arasında senin gibi yaşayan ve düşünen bir kişinin, bugün de Sarkozy kliğiyle böyle tencere kapak gibi olan, hatta Lacancı bir okula Libya seferi ve güzelleyicisi Bernard-Henri Lévy için iğrenç ve paradoksal bir destek verdirmeye kadar işi vardıran birisinin, solculuk bakımından (Maoizm bir yana) bir dönek olduğu herkes için oldukça açıktır.

Niye o halde bu tariften dolayı güceniyorsun? Bence aslında bundan gurur duymalısın, İyi’nin yararına Kötü’den dönmüş olduğunu savunmalısın. Hatta buna ahlaki bir Dönüşüm bile diyebilirsin.

Hadi söyleyelim: senin için Dönüşüm olan şey benim için Dönekliktir. Ayrıca senin bakış açın, bizim çağdaşlarımızın çoğunluğu gibidir, en azından entelektüelleri dikkate alırsak. Dönmeyi reddettiği için hakarete uğramış olan ve uğramaya devam eden uçtaki azınlık — benim, sen değilsin. Ben şimdiden uzun süredir bununla yaşadım.

Bir döneğin itiraflarının benim için öncelikli okuma olup olmayacağından kuşku ediyorsun. Bense senin bildirini bir gün okuyacağım, hatta ilgiyle okuyacağım.

Tartışma işine gelirsek, düşünme bile! Bir dönekle asla tartışmam.

Saygılar

Alain Badiou

EN: David Fernbach
TR: Işık Barış Fidaner

3 Comments

Filed under çeviri

Dikiş — Jacques-Alain Miller

(imleyenin mantığının öğeleri)

Jacques-Alain Miller — 1965 — lacan.com

Analize dair kesin kavrayışlara sahip olmayan hiçkimsenin analizle ilgilenmeye hakkı yoktur, ve bu kavrayışlar ancak kişisel analizle edinilebilir. Bayanlar ve Baylar, kuşkusuz Freud’un Yeni Giriş Dersleri‘ndeki bu hükmün sağlamlığına tam olarak riayet etmektesiniz.

Böylece ikilem olarak ifadelenmiş bir soru sizin bakımınızdan benim karşıma çıkıyor.

Continue reading

1 Comment

Filed under çeviri

İlelebet Savaşı — Led Zeppelin

Işığın Kraliçesi okunu aldı, Ve gitmeye hazırlandı,
Barışın Prensi kasveti kuşandı, Ve geceyi tek başına yürüdü.

Ah oyna gece karanlığında, Şarkı söyle gün ışığına.
Karanlık Efendi dolaşacak bu gece, Ve hepimiz göreceğiz ne olacağını.

Ah, kürek ve çapanı at yere, Uyuma ve kapıları kilitle.

Yan yana bekleriz karanlık gücü, en karanlığın kudretini.

Aşağı vadide atların gümbürtüsünü duyarım,
Avalon meleklerini beklerim, doğudaki kızıllığı beklerim.

Vadideki elmalar taşımakta mutluluğun tohumlarını,
Toprak ince şefkatle dolu, Ver karşılığını, unutma sakın, sakın.
Oyna gece karanlığında, Şarkı söyle gün ışığına.

Elmalar kahverengi olur kararır, Tiranın yüzü kızıldır.

Ah her yerde savaş çağrısı, Kılıcını al ve fırla.
Ölümlülerin asla bilmediği iyi ve kötüyle kaplanmış gökyüzü.

Ah işte uzundur gece, zaman ağır ağır ilerler,
Şafağa bakan yorgun gözler doğuda kızıllığı bekler.

Savaş acısı ardında kalan kederden fazla olamaz,
Davullar sarsacak kale duvarını, yüzük hayaletleri, kara atlılar, Sürün.

Ok yay elinde şarkı söyle, hep daha düzgün fırlat.
Soğuk yüzleri böyle ışıtan gece ateşi hiç rahat eder mi?

Ah oyna gece karanlığında, Şarkı söyle gün ışığına.
Büyülü kitaplar altınla yazılı, dengeyi geri getirmek için. Geri getir!

Nihayet güneş parlıyor, Yuvarlanıyor mavili bulutlar
Karanlığın ejderhasının saçtığı alevlerde güneş kör ediyor gözlerini.

Geri getir.. Geri getir.. Geri getir.. Geri getir..
Şimdi, şimdi, şimdi…. getir, getir, getir, getir…

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Continue reading

4 Comments

Filed under çeviri, şarkı