Monthly Archives: Mayıs 2017

İlgililik//ilgisizlik ölçüsü olarak entropi

Güncelleme: REBUS 2.0 yayınlandı!

Entropi Toplaşması (ET) hayal edebileceğiniz en işe yarar algoritmadır. Atıf yapılmıyor ve kullanılmıyor çünkü oturmuş bilimsel paradigmalar onun anlamını kavrayamıyor.

Aslında fikir çok basit:

ET’de entropi ilgililik//ilgisizlik ölçüsü olur.

— Bloklarda bir arada beliren ya da bir arada kaybolan öğe altkümelerinin entropisi düşüktür: O öğeler birbiriyle “ilgili”dir: Harfiyen birbirlerine “ilişirler”.

— Bloklarda bir kısmı belirirken bir kısmı kaybolan öğe altkümelerinin entropisi yüksektir: O öğeler birbiriyle “ilgisiz”dir: Harfiyen birbirlerine “ilişmezler”.

Bunların hepsi James Joyce’un Ulysses’inin analiz sonuçlarında gözlenebilir: izdusum-entropisi.pdf

Böylece entropi bir ilgililik//ilgisizlik ölçüsü olur, harfiyen ve tanımı gereği: https://www.etimolojiturkce.com/kelime/ilgi

Kaynaklar:

I. B. Fidaner & A. T. Cemgil (2013) “Summary Statistics for Partitionings and Feature Allocations.” [Bölüntüler ve Özellik Atamaları için Özet İstatistikleri] In Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) 26. Paper: http://papers.nips.cc/paper/5093-summary-statistics-for-partitionings-and-feature-allocations (the reviews are available on the website)

Türkçesi: ozet-istatistikleri.pdf

I. B. Fidaner & A. T. Cemgil (2014) “Clustering Words by Projection Entropy,” [İzdüşüm Entropisi ile Sözcüklerin Öbeklenmesi] accepted to NIPS 2014 Modern ML+NLP Workshop. Paper: http://arxiv.org/abs/1410.6830 Software Webpage: https://fidaner.wordpress.com/science/rebus/

Türkçesi: izdusum-entropisi.pdf

(İngilizcesi)

İmkânlı tüm entropi değerlerinin grafiği evrensel bir sabittir:

codtree_12

ET dendrogramlar üreten bir hiyerarşik öbekleme algoritmasıdır. Çıktılarının neye benzediğini göstermek için birkaç örneğim var:

Mycorrhizal mantar çalışmalarında bulunuşlarına göre
(I) bitkilerin (II) mantarların öbeklenmesi.

Kaydedilmiş fenotipik karaktarlerine göre dinozorların öbeklenmesi.

Verili bir dış gezegen kümesinde bulunuşlarına göre merkezî dalgaboylarının öbeklenmesi.

İyi bilinen Iris veri kümesinin öbeklenmesi. Çiçeklerin 145/150 tanesi başarıyla öbeklendi. (Bu son örnekte veri kümesindeki sayısal özellikleri kategorik özelliklere çeviren bir ek kod kullanıldı)

Last.fm taglerinin öbeklenmesi. Kısım 1 ve Kısım 2.

5 Yorum

Filed under bilim, şey

Onurlu yaşamayı seviyoruz, yaşama istencimiz çok güçlü, hep beraber olursak kazanacağız — Nuriye Gülmen, Semih Özakça

Nuriye Gülmen: İnsanlar açlık grevinin ölümle ilişkisini kuruyorlar, daha çok. Bizse aslında son derece yaşama dair bir şey olduğunu düşünüyoruz açlık grevinin. Biz, evet ölmek istemiyoruz, yaşamak istiyoruz; ama şöyle yaşamak istiyoruz, dimdik yaşamak istiyoruz mesela.

Okumaya devam et

Yorum bırakın

Filed under görüşme

Rastgele okuma seçeneği eklendi

rastgele

Rastgele okuma seçeneği eklendi. Çok önem verdiğim için menünün baş köşesine koydum. Yersiz Şeyler’in ezici çoğunluğu çeviriler ama çeşitli yazılarıma da denk gelmeniz mümkün.

IBF

Yorum bırakın

Filed under şey

İstanbul Dayanışma Akademisi’nin Bilim Yürüyüşü’ne Destek Mesajı

Türkiyeli bu diğer Bilim Yürüyüşü mesajıyla karşılaşmam, kendiminkini yazıp MFS Almanya ve MFS Çarliston’a iletmemden bir ay sonra oldu. İstanbul Dayanışma Akademisi’nin mesajını iletmeyi becerebildiğinden emin değilim.

IBF

Not: “İstanbul”daki büyük “İ” harfini düzelttim.

İstanbul Dayanışma Akademisi — 22 Nisan 2017 — İngilizce versiyon

İstanbul Dayanışma Akademisi’ni başlatma sürecinde olan hocalar, araştırmacılar ve Ph.D. adayları olarak, 22 Nisan 2017’de gerçekleştirilen Bilim Yürüyüşü’ne desteğimizi sunarız.

Türkiye’de olağanüstü hâl altında “terörist” olmakla suçlanarak meslekten ihraç edilmiş ya da açığa alınmış bizler, popülist akıldışılık ve otoriterlik hakimiyeti altında bile beşerî ve tabiî bilimlerin karşılaması gereken kritik görevi sürdürmeye gayret ediyoruz.

İstanbul Dayanışma Akademisi universitas ruhunu yeniden diriltmeyi amaçlar, dünyanın her yerinde neoliberal/otoriter üniversite sistemlerinin regülasyonlarıyla bu ruh kaybolmakta. Kurumsal ilişkiden zorla mahrum bırakılan hocaları birleştirerek, bilginin alternatif alanlarda yayılmasını, toplumla etkileşen akademik çalışma üretimini, ve farkları dışlamaktansa kucaklayan eşitlikçi ilişki tarzını teşvik ederiz.

Halen risk altında bulunan akademik değerlerimizin sesini duyurarak Bilim Yürüyüşü’ne katılırız, üniversitelerin fonlarının kesilmesini şiddetle kınarız, ve akademiye mevcut ve gelecek otoriter hükümetlerin doğrudan ya da dolaylı saldırıları karşısında mücadele etmeyi taahhüt ederiz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Facebook linki

Twitter linki

3 Yorum

Filed under şey

İstanbul Solidarity Academy’s Message of Support to the March for Science

I encountered this other Turkish message to March for Science, one month after writing mine and communicating it to MFS Germany and MFS Charleston. I’m not sure whether İstanbul Solidarity Academy managed to communicate their message or not.

IBF

Note: I corrected the capital “İ” letter in “İstanbul”.

İstanbul Solidarity Academy — 22 April 2017 — Turkish version

As scholars, researchers and Ph.D. candidates who are in the process of launching the İstanbul Solidarity Academy, we extend our support to the March for Science, to take place on April 22, 2017.

Fired or suspended by Statutory Decree from universities in Turkey under the state of emergency and accused of being “terrorists”, we nonetheless strive to perpetuate the critical mission that social and natural sciences must fulfill even under conditions of populist irrationalism and authoritarianism.

The İstanbul Solidarity Academy aims to revive the spirit of universitas, which is being lost in the regulated spaces of neoliberal/authoritarian university systems around the globe. By uniting scholars forcibly deprived of institutional affiliation, we promote the dissemination of knowledge in alternative spaces, the production of academic work that interacts with society, and the development of an egalitarian mode of relating that embraces differences instead of excluding them.

We join the March for Science in speaking up for academic values currently under risk, strongly denounce the de-funding of universities, and pledge to struggle against direct or indirect attacks on academia by actual or would-be authoritarian governments.

Facebook link

Twitter link

1 Yorum

Filed under şey

KAyıplı oldular — IBF

Nuriye Gülmen ile Semih Özakça imleyenin oyununda ebe oldular.

Hem sobelemek hem de doğurtmak anlamında bu oyunun iki ebesi oldular.

Ama imleyenin oyunu “ölüm” üzerineydi ve kendi ölümleriyle karşı karşıya geldiler.

Ölmüş olduğu, sonuçta, elbette ona dokunamayacak bir beyandır. Ölmüş olmaya dair bunun gibi her simgesel ifade, onu geçindirir, esasında onu muhafaza eder. Olan aslında tam olarak bu simgesel konumun paradoksudur: oluşta olmayışın bulunmasıdır, ölmüş olmanın onaylanışının bulunmasıdır, ki bu belli bir tarzda onu ölümsüzleştirmiş olmaz.

Jacques Lacan 1958-1959 Seminer 6: Arzu ve yorumlanışı, s. 80

Ama kendi ölümleriyle kendi ölümleri olarak değil, “başkalarının ölümü” statüsü altında karşı karşıya geldiler.

Bu statüyü “sosyal medya” üretmişti: Başkalarının ölümü ile söz hakkı kazandığını zanneden insanlarla doluydu. Aynı topluluk ekrandan başını kaldırdığı anda “sokakları” da doldurdu.

Nuriye Gülmen ile Semih Özakça KAyıplı oldular ve gazeteciler olay yerine gitti.

IBF

Yorum bırakın

Filed under şey

Duvarda bir tuğla daha — Pink Floyd

I

Baba uçtu ummanın ötesine
Hatırası kaldı geriye
Aile albümünde bir resim
Baba başka ne bıraktın bana?
Baba ardında ne bıraktın bana?
Neydi ki, anca duvarda bir tuğla
Neydi ki hepsi, anca duvarda tuğlalar Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under çeviri, şarkı

Biricik olmanın iki şekli

tmp_15326-20170511_005923~2-27687468

İdeal Ben kar tanesi (snowflake) gibi biricik olur.

Ben İdeali Dünya (Earth) gibi biricik olur.

IBF

2 Yorum

Filed under şey

Yersiz Şarkılar Listesi

3 yıldır 120 şarkının sözlerini İngilizce’den Türkçe’ye çevirmişim. Hepsini bir YouTube listesinde topladım:

>>> Yersiz Şarkılar Listesi <<<

Listedeki şarkılardan herhangi birini dinlerken merak ederseniz şarkı sözünün Türkçe çevirisini Yersiz Şeyler sitesinde bulabilirsiniz.

Sitede yaptığım gibi listede de zamanla telif nedeniyle iptal olan vidyoları geçerli muadilleriyle değiştireceğim.

Yerli değiller ama o kadar Yabancı da değiller.

O bakımdan Yersiz Şarkılar.

IBF

Yorum bırakın

Filed under çeviri, şarkı

“Nedir o zaman Aşk?” — Platon

“Nedir o zaman Aşk?” diye sordum; “Ölümlü müdür?” “Hayır.” “Nedir o zaman?” “Önceki sefer olduğu gibi, ne ölümlü ne de ölümsüzdür o; ikisinin ortasıdır.” “Nedir o, Diotima?” “O müthiş bir daimon‘dur ve tüm daimon‘lar gibi o da ilahi olanla ölümlü olan arasında bir aracıdır.”

“Ya nedir,” dedim, “onun gücü?” “O yorumlar,” diye yanıtladı, “Tanrılarla insanlar arasında yorumlama yapar, insanların dua ve fedalarını tanrılara, tanrıların buyruk ve yanıtlarını insanlara götürür ve geçirir; onları ayıran boşluğu aşan aracıdır o, dolayısıyla herşey onda birbirine bağlanır; peygamber ve rahibin sanatı, fedaları ve gizemleri ve cazibeleri, herşey, kehanet ve büyü, onunla yolunu bulur.

Çünkü Tanrının işi insanla değildir; Aşk yoluyla bütün ilişkiler, tanrının insanla konuşması, uykuda da olsalar uyanık da olsalar devam eder. Bunu anlayan bilgelik ilahidir; diğer tüm bilgelikler, el sanatları gibi, adî ve bayağıdır. İşte o ruhlar ve aracı güçler çoktur ve çeşitlidir, onlardan birisi de Aşktır.

Platon, Şölen

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

2 Yorum

Filed under şey