Karga ile Tilki — Işık Barış Fidaner

Interactive Fiction (IF) = Etkileşimli Kurgu (Mayıs 2014)

La Fontaine’in fablından iki dilde uyarlanmıştır.

Türkçesi Orhan Veli Kanık’ın çevirisinden dallandırıldı: Karga ile Tilki

İngilizcesi Michael Star’ın çevirisinden dallandırıldı: The Crow and The Fox

Leave a comment

Filed under çeviri, kurgu, oyun, programlama

Comments are closed.