Çevirmenler, False’a Yanlış demeyelim, Fol diyelim — Işık Barış Fidaner

Bu sitede gerek duydukça yeni kelimeler türettim ama hep kısa açıklamalarla geçiştirdim, çünkü kelimelerin kendi bağımsız değerleri olduğunu ve açıklamaya gerek duymadıklarını biliyorum. Yine de bu türetimlerden bir tanesini burada öneri halinde sunmaya karar verdim. Bu yazının konusu budur.

Değerli Çevirmenler,

Size genel çağrım İngilizcedeki false kelimesini artık “yanlış” diye çevirmemenizdir.

Yanlış’taki ahlakî yük false‘ta yoktur. Yanlış daha çok İngilizcedeki wrong‘un karşılığıdır. False ile wrong hiçbir alâkası olmayan kavramlardır.

İşte sizin için kendi Türkçe karşılığımı tanımlıyorum.

Fol (sıfat): Hakikat iddiası taşıdığı halde hakikat gerçekliği taşımama niteliğini belirtir.

Etimolojik olarak “fol” tavuklara yuva izlenimi vererek istenen belli bir yere yumurtlatmak için o yere konan sahte yumurtalara verilen addır. “Ortada fol yok yumurta yok” deyiminde kastedilen budur: “Yumurtaların kendisi olmadığı gibi yumurtlamaya yol açacak fol yumurtalar (yani yumurta olma iddiası taşıdığı halde yumurta olma gerçekliği taşımayan nesneler) bile yok” denmiş olur.

Örnek cümleler:

Aslında bana dediklerinin fol olduğunu anlayabilirdim.

Böyle fol beyanlarla nereye varacağınızı zannediyorsunuz acaba?

Fol putlara iman etmişlerdi.

Dürüst gazetelerde hiçbir fol habere rastlanmıyor.

Fol bir kimlikle yıllarca aramızda yaşamış, onu hiç tanıyamamışız.

Bana yönelttikleri fol ithamlara karşı kendimi savundum.

Bunun gibi fol ideolojiler bizi olsa olsa yıkıma götürür.

Işık Barış Fidaner

Not: “O zaman true ne olacak?” sorusuna sadece “Doğru diye çevrilmemelidir, çünkü ahlakî yük taşımaz: true ile right hiçbir alâkası olmayan kavramlardır” yanıtını verebiliyorum. Belli bir kelime öneremiyorum. Yukarıda yaptığım Fol tanımı gibi bir true tanımı da türetemiyorum. Mesela formülün tam tersi, yani “hakikatin hem iddiasını hem gerçekliğini taşımak” isabetsiz bir tanım olur bence. True olmak false olmamaktan daha kolay bir iş. Daha basit bir tanım yapılabileceğini zannediyorum. Ama ondan önce onu karşılayacak kelimeyi bulmak lazım.

37 Comments

Filed under çeviri, bildiri

37 responses to “Çevirmenler, False’a Yanlış demeyelim, Fol diyelim — Işık Barış Fidaner

 1. Pingback: Barış için bir şey yapar mısınız? | YERSİZ ŞEYLER

 2. Pingback: Birlikte Hep Daha İyiye — derleme | YERSİZ ŞEYLER

 3. Pingback: İntihar hakkında yanlış düşünceler — Doç. Dr. Caner Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 4. Pingback: Bilimciler Canın Ölmediğini Buldular, Evrene Geri Dönüyor | YERSİZ ŞEYLER

 5. Pingback: Bir Fizikçi İzah Ediverdi: “Geniş Hadron Çarpıştırıcısı Hayaletlerin Varolmadığını Kanıtlar” — Bec Crew | YERSİZ ŞEYLER

 6. Pingback: İstatistiksel Belirginlik ve P-Değerleri Hakkında Beyan — Amerikan İstatistik Birliği | YERSİZ ŞEYLER

 7. Pingback: Hiçbir Zaman Yeterince İstihdam Edilebilir Olmamak: Patronun Arzusunu Tatmin Etmenin İmkân(sızlığ)ı — Colin Cremin | YERSİZ ŞEYLER

 8. Pingback: Marx Bugün: Son Yakındır… Ancak Bizim Hayal Ettiğimiz Gibi Değil — Slavoj Žižek | YERSİZ ŞEYLER

 9. Pingback: Fol Melankoliden Kurtulmak: Kabuktaki Hayalet — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 10. Pingback: Fol Melankoliden Kurtulmak: Kabuktaki Hayalet - Terrabaytt

 11. Pingback: Fol Melankoliden Kurtulmak: Kabuktaki Hayalet - Terrabaytt

 12. Pingback: Saudade Melankolik Arzudur — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 13. Pingback: Olağanüstü Hal? Gönder gelsin! — Todd McGowan | YERSİZ ŞEYLER

 14. Pingback: Olağanüstü Hal Mi? Gönder gelsin! : Terrabayt

 15. Pingback: Günümüzde Hegelci olunabilir mi? — Slavoj Žižek | YERSİZ ŞEYLER

 16. Pingback: Doğru Doğrudan Yanlışa Yanlar — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 17. Pingback: Signifier Neden Gösteren Değil İmleyen Olarak Çevrilmeli — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 18. Pingback: Adalet ve Açık Tartışma Üzerine Bir Mektup | YERSİZ ŞEYLER

 19. Pingback: Sadece bedenlenmeler ve yetkilenmeler vardır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 20. Pingback: Fol bilinç — Friedrich Engels | YERSİZ ŞEYLER

 21. Pingback: Çevirmenler True’ya Doğru demeyelim, Sahi diyelim — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 22. Pingback: Kimera — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 23. Pingback: Sahi, fol, çelişki, uğraklar — G. W. F. Hegel | YERSİZ ŞEYLER

 24. Pingback: Ignorance’a Cehalet Değil Bilmezlik Denmelidir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 25. Pingback: Tovariş, Comrade, Yoldaş — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 26. Pingback: Virtue, Erdem, Görce — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 27. Pingback: Fallus’un Katedilmesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 28. Pingback: Fallus’un Ötesi — derleme | YERSİZ ŞEYLER

 29. Pingback: 10 Ekim’de Gerçekliğin Hakikati Ezmesi ve Sahi-Fol Kavramları — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 30. Pingback: Planck İlkesi ve Geleceğin Gençlerin Elinde Olması — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 31. Pingback: Onarım Arzusu ile Bozunum Arzusu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 32. Pingback: Sahi-Fol ile Doğru-Yanlış = Arzu ile İrade | YERSİZ ŞEYLER

 33. Pingback: Dinamistik ve Dinamistiksel Belirginlik — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 34. Pingback: Sinthome olarak Terrabayt — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 35. Pingback: Yanlışın yanlış olduğu doğrudur ama doğrunun doğru olduğu yanlıştır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 36. Pingback: Doğru — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

 37. Pingback: Atopik (Yersiz) Başka ve Heterotopik (Yerine Uymayan) Fark — Byung-Chul Han | YERSİZ ŞEYLER